Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

CIEŚLE – STAW 23 – 30.04.2021 R.

CIEŚLE – STAW 23 – 30.04.2021 R.

Równocześnie z odłowami w pobliżu ujścia Małej Wełny prowadziliśmy w znacznie mniejszej skali jakby odłów uzupełniający w okolicach stawu w dolinie Wełny w Cieślach. Głównym celem były siewkowce – czajki, kszyki, bekasiki i krwawodzioby. Kilka sieci ustawiliśmy też na granicy łąk i ugorów.

Złapało się tylko 29 ptaków z 18 gatunków, w tym 5 retrapów.  Z siewkowców złapały się tylko trzy ptaki. W czasie tego łapania były pierwsze odłowione w tym roku: cierniówka, kląskawka, skowronek i pleszka. Samiec pleszki był trzytysięcznym ptakiem zaobrączkowanym w bieżącym roku.

W czasie obchodów sieci zauważyliśmy stado ok. 30 kawek, które wydziobywały grudki gliny i odlatywały z nimi w stronę Rogoźna. Niestety zanim udało się skompletować aparat większość ptaków zakończyła pracę i udało się uwiecznić tylko dwa ostatnie. Ustawiliśmy oczywiście w tym miejscu sieć o odpowiednich oczkach. Niestety kawki nie wróciły, albo były tu podczas naszej nieobecności i nie dały się nabrać.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  5
Piecuszek Phylloscopus trochilus  3 + 1 retrap
Skowronek Alauda arvensis  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  2 retrapy
Bekasik  Lymnocryptes minimus  2
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  2
Trznadel Emberiza citrinella  1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  1
Kszyk Gallinago gallinago  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Mazurek Passer montanus  1
Pleszka  Phoenicurus phoenicurus  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Kląskawka Saxicola torquata  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Cierniówka Sylvia communis  1
Kos Turdus merula  1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  1

 

Jeśli chodzi o retrapy,  to wszystkie pochodziły z doliny Wełny w Cieślach:

 • IV 2021 – 2 w tym: 1 kos i 1 potrzos,
 • VII 2020 – 1 piecuszek,
 • IX 2019 – 1 potrzos,
 • IV 2019 – 1 trznadel.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13 – 30.04.2021 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13 – 30.04.2021 R.

Pierwsze tej wiosny odłowy w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Trzcinowiska były podtopione. Podczas stawiania sieci tuż przy jednej z naszych przecinek znaleźliśmy dwa gniazda gęgawy po odbytych tej wiosny lęgach.

Odłowy prowadziliśmy przez 4 całe dni. Ponieważ w środkowej części dnia ptaki się nie łapały, ograniczyliśmy odłowy do wieczorów i poranków – było ich po 9. Złapało się 169 ptaków z 22 gatunków, w tym 27 retrapów.  Ptaków było bardzo mało. Cały czas obecne były potrzosy. Na noclegowisko w trzcinach przylatywały pliszki żółte, pliszki siwe, makolągwy i szpaki. Pierwsza rokitniczka złapała się 13 kwietnia. Prawdziwy przylot “ptaków trzcinowych” nastąpił 28 kwietnia, kiedy złapały się: brzęczka, rokitniczka, trzcinniczek i trzciniak (zdjęcia w newsie).

Wśród odłowionych szpaków znajdowała się młodociana (z lęgu 2020 r.) samica ze skrzyżowanym dziobem. Po oględzinach okazało się, że jest to konsekwencja starego złamania żuchwy. Taki dziób – bez czubka – z całą pewnością sprawiał ptakowi trudności podczas żerowania. Dokonaliśmy korekty rogowej pochwy dzioba – powinno na jakiś czas pomóc.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Szpak Sturnus vulgaris  35 + 1 retrap
Pliszka żółta Motacilla flava  24 + 7 retrapów
Pliszka siwa Motacilla alba  20
Potrzos Emberiza schoeniclus  11 + 8 retrapów
Makolągwa Carduelis cannabina  15 + 3 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  10 + 1 retrap
Piecuszek Phylloscopus trochilus  4 + 1 retrap
Potrzeszcz Miliaria calandra  4
Modraszka Cyanistes caeruleus  3 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  3
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  3
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  2
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Bogatka Parus major  2
Remiz Remiz pendulinus  2
Śpiewak Turdus philomelos  2
Trzciniak  Acrocephalus arundinaceus  1
Raniuszek Aegithalos caudatus  1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Cierniówka Sylvia communis  1 retrap

 

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza jednym) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • III 2021 – 1 raniuszek,
 • IX 2020 – 1 potrzos,
 • VII-VIII 2020 – 7 w tym: 3 makolągwy, 1 potrzos, 1 modraszka, 1 cierniówka i 1 piecuszek,
 • III-IV 2020 – 2 w tym: 1 potrzos i 1 dzięcioł duży,
 • VII-VIII 2019 – 5 w tym: 4 potrzosy i 1 pliszka żółta,
 • VI 2019 – 1 rokitniczka,
 • IV 2019 – 4 w tym: 1 potrzos i 3 pliszki żółte,
 • XI 2018 – 1 modraszka,
 • VIII 2018 – 2 w tym: 1 pliszka żółta i 1 modraszka,
 • VII-VIII 2016 – 2 w tym: 1 szpak i 1 pliszka żółta.

Najstarszym ptakiem była pliszka żółta którą zaobrączkowaliśmy w lipcu 2016 roku jako dorosłego samca. Musiał więc pochodzić z lęgów przynajmniej 2015 r. – obecnie ma więc przynajmniej 6 lat.

No i ten jedyny obcy retrap. Wieczorem 21 kwietnia złapał się samiec pliszki żółtej z obrączką hiszpańskiej stacji “SAN SEBASTIAN ARANZADI”. Na ten moment czekamy jeszcze na informacje o okolicznościach zaobrączkowania tego osobnika.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

WRACAJĄ PTAKI TRZCINOWISK

WRACAJĄ PTAKI TRZCINOWISK

Kwiecień, to miesiąc w którym czekamy na przylot ptaków żyjących w trzcinowiskach. Jako pierwsze zauważa się w nich potrzosy, ale ten gatunek nielicznie zimuje u nas, więc jego obecność nie jest zwiastunem wiosny w tym środowisku. Kolejne gatunki, to pliszki siwe i żółte przylatujące tutaj na noclegowiska. Ich pojawienie się, to pierwszy powiew wiosny w suchych jeszcze trzcinach. Prawdziwymi zwiastunami budzenia się życia są ptaki z rodzajów Acrocephalus i Locustella, które odbywają w tym środowisku lęgi. Jako pierwsza z tej grupy pojawiła się w dniu 14 kwietnia rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. Na kolejne gatunki czekaliśmy jeszcze dwa tygodnie. W dniu 28 kwietnia złapały się pojedyncze osobniki: trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus, trzciniaka Acrocephalus arundinaceus i brzęczki Locustella luscinioides. Tego dnia złapała się też do kompletu jedna rokitniczka.

Początek jest uczyniony i teraz czekamy na liczniejszy pojaw ptaków z tej grupy. Niestety ta wiosna budzi się bardzo opornie, ale w końcu miejmy nadzieję wybuchnie.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.04.2021 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.04.2021 R.

Drugie tej wiosny łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Pełne odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego przedpołudnia. Złapało się 115 ptaków z 26 gatunków, w tym 19 retrapów. Pierwsze dwa dni było chłodno (do 6oC) z przelotnymi opadami deszczu i niestety dość wietrznie. Niedzielny ranek ze znacznym ociepleniem, bez opadów i słabszym wiatrem. W porównaniu z poprzednim odłowem widać ostępy wiosny. Nie pojawiły się już akcenty zimowe – czeczotka i czyż. Zniknęły Regulusy i znacznie zmniejszyły liczebność bogatki i modraszki. Znacznie wzrosła liczebność kapturki i Phylloscopusów, czyli piecuszka i pierwiosnka. Więcej złapało się też potrzosów (głównie samców). Zaskakująco dużo złapało się dzięciołów dużych.

Największą niespodzianką była jednak płomykówka – jedyny ptak złapany w nocy w sieci ustawione z myślą o kaczkach i bekasach.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Rudzik Erithacus rubecula  18
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  17
Piecuszek Phylloscopus trochilus  9 + 1 retrap
Śpiewak  Turdus philomelos  9
Potrzos Emberiza schoeniclus  4 + 3 retrapy
Kapturka Sylvia atricapilla  7
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 4 retrapy
Droździk Turdus iliacus  6
Kos Turdus merula  3 + 2 retrapy
Raniuszek Aegithalos caudatus  2 + 2 retrapy
Dzięcioł duży Dendrocopos major  3 + 1 retrap
Bogatka Parus major  3 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  1 + 1 retrap
Zięba Fringilla coelebs  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2 retrapy
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1 + 1 retrap
Makolągwa Carduelis cannabina  1
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Pełzacz leśny Certhia familiaris  1
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes  1
Potrzeszcz Miliaria calandra  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Płomykówka Tyto alba  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza jednym) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • 27-28 III 2021 – 5 w tym: 2 modraszki, 2 raniuszki i 1 strzyżyk,
 • IX 2020 – 3 w tym: 2 czarnogłówki i 1 sikora uboga,
 • VII 2020 – 2 w tym: 1 kos i 1 piecuszek,
 • III 2020 – 1 dzięcioł duży,
 • X 2019 – 1 potrzos,
 • VII 2019 – 1 potrzos,
 • IV 2019 – 3 w tym 1 kos, 1 trznadel i 1 modraszka,
 • VII-VIII 2018 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 potrzos.

Jedną bogatkę zaobrączkowaliśmy jako pisklę w naszej budce na pobliskiej powierzchni “Olszyna” w maju 2016 roku. Był to najstarszy ptak na tym łapaniu – w maju skończy 5 lat.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

WRESZCIE WRACAJĄ

WRESZCIE WRACAJĄ

Od kilku dni spoglądamy w niebo, wypatrując pierwszych dymówek Hirundo rustica. Pierwsze jaskółki pojawiały się zwykle w okolicach Rogoźna w pierwszej dekadzie kwietnia. Dziś mamy już 19 dzień tego miesiąca i my łapiąc całe dnie ptaki w Cieślach nie zauważyliśmy dymówek. Rano otrzymałem jednak wiadomość od Bogdana Jerana z załączonymi zdjęciami z soboty 17 kwietnia zrobionymi w Boguniewie (poniżej). To prawdopodobnie pierwsze tegoroczne spotkanie z jaskółką w okolicach Rogoźna. Chwilę po odczytaniu wiadomości zadzwonił Darek Gracz z informacją, że jest w Parkowie i widzi jedną dymówkę. Czyli dwie pierwsze już mamy – czekamy na kolejne.

No i się doczekaliśmy. Zaraz po napisaniu tego newsa i przejściu wiosennej burzy poszliśmy w trzcinowiska w pobliżu ujścia Małej Wełny, żeby rozsunąć sieci. Ku naszej radości przeleciała nad nami jedna dymówka. Chwilę później pojawiły się kolejne dwie. Leciały w kierunku północnym. Ciekawe, czy wieczorem pojawią się na noclegowisku?

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

KACZORY 2-4.04.2021

KACZORY 2-4.04.2021

Odłowy na “ścianie” drzewostanu świerkowego i na obrzeżach sadu. Złapało się 38 ptaków z 10 gatunków, w tym 1 retrap. Ponieważ w odłowie przed tygodniem w Cieślach, w zakrzewieniach w dolinie Wełny, sporo było mysikrólików i zniczków, spodziewaliśmy się sporego udziału tych gatunków w świerkowym drzewostanie, który jest ich ulubionym siedliskiem. Próbowaliśmy wabić te ptaki głosem z magnetofonu, ale ta metoda dała tylko jednego zniczka. Zastosowaliśmy ją również, żeby sprawdzić obecność czubatki – reakcja była błyskawiczna. Dominantem były zięby, które łapały się na obrzeżu sadu śliwkowego. Duży wpływ na efekt odłowu miał fakt, że w czasie drugiej nocy sieci pokryła szadź – efekt na poniższym zdjęciu.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Zięba Fringilla coelebs  15
Rudzik Erithacus rubecula  6
Zniczek Regulus ignicapila  3
Kos Turdus merula  3
Śpiewak Turdus philomelos  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Bogatka  Parus major  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Modraszka Cyanistes caeruleus  1
Czubatka  Lophophanes cristatus  1 retrap

 

Jedynym retrapem była czubatka, którą zaobrączkowaliśmy tutaj 14.11.2020 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI 26-28.03.2021 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 26-28.03.2021 R.

Łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Celem było sprawdzenie  czy pojawiły się już wiosenne ptaki tego środowiska. Pełne odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego popołudnia. Złapało się 180 ptaków z 27 gatunków, w tym 25 retrapów. Pogoda była zdecydowanie wiosenna i niestety dość wietrzna przez większość czasu. Zaliczyliśmy też pierwszą tegoroczną burzę. Na szczęście ograniczyło się do jednego solidnego wyładowania. W porównaniu z odłowem ubiegłorocznym dokonanym tutaj w dniach 27-29 marca (73 ptaki z 16 gatunków, w tym 7 retrapów) widać wyraźnie różnicę ilościową i jakościową. W tym roku mieliśmy zarówno zimowe jak i wiosenne aspekty. Do zimowych zaliczamy przede wszystkim czeczotkę i czyże.

Wiosnę reprezentują: kapturka, pokrzywnica, piecuszek i pierwiosnek.

Były też ptaki, które dawniej uznalibyśmy za wiosenne, ale w ostatnich latach bywają w odłowach zimowych: rudzik, potrzos i zniczek.

Zdecydowanym dominantem były modraszki. Bardzo możliwe, że jest to końcówka przelotu tego gatunku. Może to potwierdzać osobnik z czeską obrączką wyglądającą na świeżo założoną.

Wyraźnie widoczny był przelot drozdów. Złapały w sumie 24 osobniki z czterech gatunków. Poniżej zdjęcia trzech z nich, czwartym był kwiczoł.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  38 + 4 retrapy
Bogatka Parus major  10 + 8 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  17
Zięba Fringilla coelebs  13
Mysikrólik Regulus regulus  13
Kos Turdus merula  9 + 3 retrapy
Śpiewak Turdus philomelos  9
Raniuszek Aegithalos caudatus  7 + 1 retrap
Czyż Carduelis spinus  8
Zniczek Regulus ignicapilla  5
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  4 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  1 + 3 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  3 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  4
Krzyżówka Anas platyrhynchos  2
Szczygieł Cardueli carduelis  1 + 1 retrap
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2 retrapy
Droździk Turdus iliacus  2
Czeczotka Carduelis flammea  1
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Gil Pyrrhula pyrrhula  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Kwiczoł Turdus pilaris  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza pięcioma) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • I 2021 – 1 bogatka,
 • IX-XI 2020 – 5 w tym: 2 bogatki, 2 czarnogłówki i 1 modraszka,
 • VII 2020 – 2 w tym: 1 kos i 1 bogatka,
 • III 2020 – 3 w tym: 1 kos, 1 trznadel i 1 strzyżyk,
 • VII 2019 – 1 szczygieł,
 • IV 2019 – 2 w tym 1 kos i 1 trznadel,
 • XII 2018 – 1 modraszka,
 • VII-IX 2018 – 3 w tym: 1 bogatka, 1 modraszka i 1 potrzos,
 • VI 2017 – 1 sikora uboga,
 • IX 2016 – 1 trznadel.

Trzy bogatki zaobrączkowaliśmy jako pisklęta w naszych budkach na pobliskich powierzchniach “Rudka” i “Olszyna” w maju 2018, 2019 i 2020 roku.

Okazało się, że jedyny raniuszek który nosił już obrączkę nie był naszym ptakiem. Został zaobrączkowany 29.08.2020 r. nad Jeziorem Rgielskim koło Wągrowca; odległość 18 km w linii prostej.

Ostatnim specjalnym retrapem była modraszka z czeską obrączką. W tym przypadku musimy trochę poczekać na dane zaobrączkowania. Dziś (8.07.2021 r.) już znamy okoliczności zaobrączkowania ptaka. Zaobrączkowano ją 11.03.2021 r., czyli 17 dni wcześniej, koło miejscowości Primda (Pilzno) w zachodnich Czechach. Miejsce to odległe jest o 457 km od Rogoźna.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska