Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20.03.2021

Dwunaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Ochłodziło się. Rankiem temperatura spadła do  minus 3 stopni. Od czasu do czasu poleciały z nieba płatki śniegu. Od świtu do 13.30 złapały się 173 ptaki z 8 gatunków, w tym 24 retrapy. Dominowały jak zwykle dwa gatunki sikor, ich udział wyniósł 95,4% odłowu. Znowu liczniejsze były bogatki – 50,9% odłowu, podczas gdy modraszki stanowiły 43,0%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 73,9% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 26,1%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 29,5%, a samice stanowiły 70,5%. Wygląda na to, że przelot przybrał na sile, o czym świadczą dwa wskaźniki: spadek udziału retrapów i wzrost udziału samic.

Złapała się pierwsza w tym roku pokrzywnica. Złapał się też kolejny grubodziób – ptaki tego gatunku w sieci są zawsze źródłem emocji i pytania: uda się wyjąć i nie dać podziobać?

A oto pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 18.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 18.03.2021

Jedenaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Ochłodziło się. Rankiem temperatura spadła do  minus 7 stopni, ale śniegu nie było. Od świtu do 10.30 złapało się 109 ptaki z 8 gatunków, w tym 54 retrapy. Dominowały jak zwykle dwa gatunki sikor, ich udział wyniósł 90,8% odłowu. Tym razem znacznie liczniejsze były bogatki – 61,5% odłowu, podczas gdy modraszki stanowiły 29,4%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 80,6% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 19,4%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 41,8%, a samice stanowiły 58,2%. Odłów był pozbawiony wszelkich ciekawostek – same “normalne” ptaki.

A oto pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2021

Dziesiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda od poprzedniego dnia się nie zmieniła ale ptaków było bardzo mało i w większości były to retrapy. Od świtu do 8.30 złapały się 33 ptaki z 4 gatunków, w tym 25 retrapów. Przy tak małej liczbie nie da się prowadzić żadnych analiz. Warto jednak wspomnieć o ciekawostkach. Wśród odłowionych ptaków była znów ta sama co poprzedniego dnia ciemna bogatka, której zrobiliśmy małą sesję fotograficzną.

Druga atrakcją był młodociany samiec krogulca który polował na sikory przy karmniku i sam wpadł w sieci. Po upierzeniu możemy stwierdzić, że to osobnik w 3 kalendarzowym roku życia. Ubarwienie grzbietu i nasadowej części skrzydeł są jak u starego ptaka, a zewnętrzne części skrzydeł są brązowe jak u młodego osobnika.

Dwa dni wcześniej do tego karmnika przyleciał na posiłek inny krogulec – był to dorosły samiec.

No i pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2021

Dziewiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Temperatura podniosła się powyżej zera i aura zimowa zniknęła. Od świtu do 13.40 złapały się 183 ptaków z 8 gatunków, w tym 68 retrapów. Tak duży udział ponownych stwierdzeń był przyczyną skrócenia czasu odłowu, żeby nie narażać ptaków na wielokrotne łapanie się w sieci, choć one bardzo szybko uczą się omijać przeszkody ustawione na dolocie do karmnika. Dominowały dwa gatunki sikor ale ich udział zmniejszył się do 89,1% odłowu. Tym razem liczniejsze były bogatki – 47,5% odłowu, podczas gdy modraszki stanowiły 41,5%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 74,7% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 25,3%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 48,3%, a samice stanowiły 51,7%. W porównaniu z wcześniejszymi odłowami z marca br. udział samic bardzo wyraźnie się zmniejszył, podczas gdy proporcje grup wiekowych pozostały na podobnym poziomie. Poza dwoma dominującymi gatunkami sikor złapały się jeszcze sosnówki sikory ubogie. Przy karmniku pojawiły się też po raz pierwszy w tym roku czyże.

Wśród odłowionych ptaków była dwa nietypowo ubarwione: kos z białymi piórkami na głowie i bardzo ciemna bogatka. To pierwsza w naszej karierze tak ciemna bogatka, nie licząc osobników zabrudzonych w czasie nocowania w kominach lub rurach wydechowych pojazdów.

No i pełna lista z odłowu:

 

 

 

 

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2021

Ósme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Jak widać na zamieszczonym zdjęciu, zrobiło się zimowo. Wszystko wskazuje, że ptaki postanowiły uzupełnić zapasy tłuszczu. Od świtu do 9.30 złapało się 130 ptaków z 4 gatunków, w tym 72 retrapy. Tak duży udział ponownych stwierdzeń był przyczyną skrócenia czasu odłowu, żeby nie narażać ptaków na wielokrotne łapanie się w sieci, choć one bardzo szybko uczą się omijać przeszkody ustawione na dolocie do karmnika.

Dominowały dwa gatunki sikor, które w sumie stanowiły 96,9% odłowu. Niezmienni liczniejsze były modraszki – 53,8% odłowu, podczas gdy bogatki stanowiły 43,1%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 75,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 25,0%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 30,4%, a samice stanowiły 69,6%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r., 25.02.2021 r., 27.02.2021 r., 3 i 4.03.2021 r. udział samic ustabilizował się na wysokim poziomie.

No i pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2021

Siódme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, z niewielkim wiatrem. No i okazało się bardzo szybko, że ptaki były tego samego zdania. Od świtu do 12.45 złapało się 241 ptaków z 3 gatunków, w tym 46 retrapów. Przelot nabrał na sile w porównaniu z 4 marca, ale nie był tak intensywny jak 3 marca.

Dominowały dwa gatunki sikor, które w sumie stanowiły 99,6% odłowu. Zdecydowanie liczniejsze były modraszki – 70,1% odłowu, podczas gdy bogatki stanowiły 29,5%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 81,7% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 18,3%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 31,0%, a samice stanowiły 69,0%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r., 25.02.2021 r., 27.02.2021 r., 3 i 4.03.2021 r. udział samic wykazał dalszy wzrost i był najwyższy tej zimy.

W czasie tego odłowu przekroczyliśmy liczbę 2.000 zaobrączkowanych w tym roku ptaków – był nim młodociany samiec modraszki. Drugim godnym szczególnej uwagi ptakiem była stara samica modraszki nosząca litewska obrączkę.

A to pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 4.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 4.03.2021

Szóste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez wiatru. Celem było sprawdzenie, czy przelot będzie wciąż tak intensywny jak poprzedniego dnia. Okazało się, że  nastąpiło znaczne spowolnienie, o czym najlepiej świadczy udział retrapów. Od świtu do 10.30 złapały się 164 ptaki z 7 gatunków, w tym aż 72 retrapy. Dominowały niezmiennie dwa gatunki sikor, które w sumie stanowiły 90,2% odłowu. Wyraźnie liczniejsze były modraszki – 53,0% odłowu, podczas gdy bogatki stanowiły 37,2%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 77,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 23,0%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 38,3%, a samice stanowiły 60,7%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r., 25.02.2021 r., 27.02.2021 r. i 3.03.2021 r. udział samic wykazał dalszy wzrost.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był bardzo duży – 43,9%, co potwierdza zdecydowane spowolnienie przelotu. Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 3 III 2021 – 60 w tym: 43 modraszki i 17 bogatek,
 • 27 II 2021 – bogatki,
 • 25 II 2021 – w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
 • 6 II 2021 –1 bogatka,
 • 9 I 2021 – bogatki,
 • 7 III 2020 – 1 bogatka,
 • 15 II 2020 – 1  sikora uboga,
 • 6 I 2020 – 1 bogatka,
 • 12 III 2019 – 1 modraszka.

Jak widać z tego zestawienia, większość retrapów to ptaki zaobrączkowane poprzedniego dnia. Również część ptaków zaobrączkowanych wcześniej była odłowiona 3.03.2021 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 3.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 3.03.2021

Piąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez wiatru. Można powiedzieć, że idealna na przelot. No i okazało się bardzo szybko, że ptaki były tego samego zdania. Od świtu do 17.30 złapało się 487 ptaków z 8 gatunków, w tym 15 retrapów. Liczba łapiących się ptaków przekraczała nasze możliwości, więc w pewnym momencie trzeba było na godzinę zwinąć sieci, żeby wyobrączkować wcześniej złapane osobniki.

Dominowały dwa gatunki sikor, które w sumie stanowiły 97,9% odłowu. Zdecydowanie liczniejsze były modraszki – 61,6% odłowu, podczas gdy bogatki stanowiły 36,3%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 71,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 28,8%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 41,8%, a samice stanowiły 58,2%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r., 25.02.2021 r. i 27.02.2021 r. udział samic wykazał dalszy wzrost i był już wyraźnie wyższy niż samców.

Wśród bogatek znalazł się jeden nietypowo ubarwiony osobnik o bladożółtym upierzeniu. Mieliśmy już w minionych latach takiego ptaka. Poniżej jego zdjęcie w porównaniu z typowym osobnikiem.

A to pełna lista z odłowu:

Bogatka z rosyjską obrączką została oznakowana 6.10.2020 r. na Mierzei Kurońskiej w Okręgu Kaliningradzkim, w stacji ornitologicznej “Fringilla” jako dorosła samica, tj. po pierwszym kalendarzowym roku życia. Z tego miejsca do Łoskonia są w linii prostej 362 km, a czas jaki dzieli jej spotkania z obrączkarzami to 148 dni.

Modraszka z niemiecką obrączką została oznakowana 31.01.2019 r. w miejscowości Alsbach Hahnlein w Hesji (Niemcy) jako samiec w pierwszym kalendarzowym roku życia. Z tego miejsca do Łoskonia jest w linii prostej 668 km, a czas jaki minął od zaobrączkowania to 762 dni.

Na koniec absolutna niespodzianka. Modraszka zaobrączkowana przez nas ok. godz. 10.00, została złapana przy karmniku w Rościnnie koło Skoków o godz. 14.00. Oba karmniki dzieli odległość 8,3 km w linii prostej. To najszybsza informacja powrotna o naszym ptaku, nie licząc oczywiście ptaków łapanych przez nas po raz kolejny w tym samym miejscu. Warto tutaj dodać, że sikory obrączkowane w tym samym czasie co opisywana, łapały się przy naszym karmniku do wieczora. Jak z tego wynika sikory nie lecą jakimś zwartym stadem, a raczej małymi grupkami.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 27.02.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 27.02.2021

Czwarte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura wiosenna podobnie jak dwa dni wcześniej. Od świtu do 13.00 złapało się 181 ptaków z 10 gatunków, w tym 39 retrapów. Jak widać z liczby odłowionych ptaków, przelot trwa.

Dominowały dwa gatunki: bogatka – 48,1% i modraszka – 33,7% całego odłowu. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 74,7% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 25,3%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 44,8%, a samice stanowiły 55,2%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r. i  25.02.2021 r. udział samic wykazał dalszy wzrost i był już wyraźnie wyższy niż samców.

Trzecim co do liczebności – 11,1% odłowu był dzwoniec. Poniżej zdjęcia obu płci tego gatunku.

W sieć ustawioną poza karmnikiem złapały się trzy raniuszki i to każdy inny. Dwa były typowymi przedstawicielami podgatunków: białogłowy Aegithalos caudatus caudatus i czarnobrewy Aegithalos caudatus europaeus. Trzeci był mieszańcem międzypodgatunkowym.

A to pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.02.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.02.2021

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Jak widać na załączonym zdjęciu aura wiosenna. Od świtu do 14.00 złapały się 304 ptaki z 7 gatunków, w tym 10 retrapów. Jak widać z liczby odłowionych ptaków, przelot ruszył.

W czasie tego łapania przekroczyliśmy tysiąc zaobrączkowanych w tym roku ptaków. Pierwszy raz przekroczyliśmy ten próg w lutym. Tym tysięcznikiem był młodociany samiec modraszki.

Dominowały dwa gatunki: modraszka – 52,3% i bogatka – 42,4%. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 65,9% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 34,1%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 55,8%, samice stanowiły 44,2%. W porównaniu z odłowem 6.02.2021 r. udział samic wzrósł, ale jeszcze był mniejszy niż samców.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  156+ 3 retrapy
Bogatka Parus major  124 + 5 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  7
Mazurek Passer montanus  6
Sikora uboga Poecile palustris  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap
Kowalik Sitta europaea  1 retrap

Udział retrapów był bardzo mały– 3,3%. Poza jednym ptakiem, wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 18 II 2021 – modrasza,
 • 6 II 2021 – 4  w tym: 1 bogatka, 1 kowalik, 1 czarnogłówka i 1 modraszka,
 • 9 I 2021 – 3  bogatki,
 • 6 I 2020 – 1  bogatka.

Tym jedynym innym retrapem była modraszka zaobrączkowana 19.05.2019 r. jako pisklę w naszej budce nr 08A na powierzchni “Buczyna”. Odległość w linii prostej od miejsca zaobrączkowania to 4,2 km. Jest to pierwsze stwierdzenie tego ptaka, który jest obecnie dorosłym samcem.

Jerzy Dąbrowski