Browsed by
Kategoria: Obserwacje

MIĘDZYLESIE – GĘSI

MIĘDZYLESIE – GĘSI

10.03.2019, Międzylesie, RogoźnoJerzy Dąbrowski

 • bernikla białolica Branta leucopsis – 1,
 • gęś zbożowa Anser fabalis – 4-5 tys., w tym 3 z obrożami,
 • gęś białoczelna Anser albifrons– 100-150,
 • gęgawa Anser anser– kilkanaście.

11.03.2019, Międzylesie, RogoźnoJerzy Dąbrowski

 • bernikla białolica Branta leucopsis – 3,
 • gęś zbożowa Anser fabalis – 4-5 tys., w tym 1 z obrożą,
 • gęś białoczelna Anser albifrons– 100-150,
 • gęgawa Anser anser– kilkanaście.

12.03.2019, Międzylesie, RogoźnoJerzy Dąbrowski

 • bernikla białolica Branta leucopsis – 6,
 • gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus –  1,
 • gęś zbożowa Anser fabalis – 3-4 tys., w tym 1 z obrożą,
 • gęś białoczelna Anser albifrons –  ok. 100,
 • gęgawa Anser anser– kilkanaście.
CIEŚLE – GĘSI

CIEŚLE – GĘSI

9.03.2019, Cieśle – rz. Weła, RogoźnoJerzy Dąbrowski

 • bernikla białolica Branta leucopsis – 2,
 • gęś zbożowa Anser fabalis – 3-4 tys., w tym 2 z obrożami,
 • gęś białoczelna Anser albifrons– kilkadziesiąt,
 • gęgawa Anser anser– kilkanaście.
GĘŚ KRÓTKODZIOBA

GĘŚ KRÓTKODZIOBA

4.03.2019, Cieśle – rz. Weła, RogoźnoJerzy Dąbrowski

 • gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus – 1,
 • gęś zbożowa Anser fabalis – 3-4 tys.,
 • gęś białoczelna Anser albifrons– kilkaset,
 • gęgawa Anser anser– kilkanaście.
Jezioro Boguniewskie w lutym

Jezioro Boguniewskie w lutym

16.02.2019, Jezioro Boguniewskie, BoguniewoJerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 • gęgawa Anser anser – 99,
 • gęś zbożowa Anser fabalis – 152,
 • krzyżówka Anas platyrhynchos – 446,
 • głowienka Aythya ferina – 16 samców + 2 samice,
 • czernica Aythya fuligula – 1 samiec,
 • gągoł Bucephala clangula – 2 samce,
 • łyska Fulica atra – 1.