Browsed by
Kategoria: Obserwacje

CIEŚLE – ROZLEWISKA WEŁNY

CIEŚLE – ROZLEWISKA WEŁNY

24.03.2021, Cieśle, Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 • gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus –  1 w stadzie gęsi zbożowych.

28.02.2021, Cieśle, Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 • bernikla białolica Branta leucopsis –  3,
 • rożeniec Anas acuta –  4 pary,
 • świstun Anas penelope –  2 pary,
 • cyraneczka Anas crecca –  4 samce + 1 samica,
 • czapla biała Egretta alba –  3,
 • kormoran Phalacrocorax carbo – 8.
KORMORANY

KORMORANY

17.01.2021, Rogoźno, Jerzy Dąbrowski  i Bronisława Peplińska

 • kormoran Phalacrocorax carbo–  5 przelatujących (od dwóch dni temp. -10 do -15oC).
OSTATNIE JASKÓŁKI

OSTATNIE JASKÓŁKI

29.09.2020, Cieśle, Jerzy Dąbrowski

 • dymówka Hirundo rustica – 1.

26.09.2020, Cieśle, Bronisława Peplińska i Jerzy Dąbrowski

 • dymówka Hirundo rustica – 8 + 4 + 16.

25.09.2020, Cieśle, Jerzy Dąbrowski

 • dymówka Hirundo rustica – 1 (złapana).