Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

CIEŚLE – STAW 23 – 30.04.2021 R.

CIEŚLE – STAW 23 – 30.04.2021 R.

Równocześnie z odłowami w pobliżu ujścia Małej Wełny prowadziliśmy w znacznie mniejszej skali jakby odłów uzupełniający w okolicach stawu w dolinie Wełny w Cieślach. Głównym celem były siewkowce – czajki, kszyki, bekasiki i krwawodzioby. Kilka sieci ustawiliśmy też na granicy łąk i ugorów.

Złapało się tylko 29 ptaków z 18 gatunków, w tym 5 retrapów.  Z siewkowców złapały się tylko trzy ptaki. W czasie tego łapania były pierwsze odłowione w tym roku: cierniówka, kląskawka, skowronek i pleszka. Samiec pleszki był trzytysięcznym ptakiem zaobrączkowanym w bieżącym roku.

W czasie obchodów sieci zauważyliśmy stado ok. 30 kawek, które wydziobywały grudki gliny i odlatywały z nimi w stronę Rogoźna. Niestety zanim udało się skompletować aparat większość ptaków zakończyła pracę i udało się uwiecznić tylko dwa ostatnie. Ustawiliśmy oczywiście w tym miejscu sieć o odpowiednich oczkach. Niestety kawki nie wróciły, albo były tu podczas naszej nieobecności i nie dały się nabrać.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  5
Piecuszek Phylloscopus trochilus  3 + 1 retrap
Skowronek Alauda arvensis  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  2 retrapy
Bekasik  Lymnocryptes minimus  2
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  2
Trznadel Emberiza citrinella  1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  1
Kszyk Gallinago gallinago  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Mazurek Passer montanus  1
Pleszka  Phoenicurus phoenicurus  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Kląskawka Saxicola torquata  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Cierniówka Sylvia communis  1
Kos Turdus merula  1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  1

 

Jeśli chodzi o retrapy,  to wszystkie pochodziły z doliny Wełny w Cieślach:

 • IV 2021 – 2 w tym: 1 kos i 1 potrzos,
 • VII 2020 – 1 piecuszek,
 • IX 2019 – 1 potrzos,
 • IV 2019 – 1 trznadel.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13 – 30.04.2021 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13 – 30.04.2021 R.

Pierwsze tej wiosny odłowy w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Trzcinowiska były podtopione. Podczas stawiania sieci tuż przy jednej z naszych przecinek znaleźliśmy dwa gniazda gęgawy po odbytych tej wiosny lęgach.

Odłowy prowadziliśmy przez 4 całe dni. Ponieważ w środkowej części dnia ptaki się nie łapały, ograniczyliśmy odłowy do wieczorów i poranków – było ich po 9. Złapało się 169 ptaków z 22 gatunków, w tym 27 retrapów.  Ptaków było bardzo mało. Cały czas obecne były potrzosy. Na noclegowisko w trzcinach przylatywały pliszki żółte, pliszki siwe, makolągwy i szpaki. Pierwsza rokitniczka złapała się 13 kwietnia. Prawdziwy przylot “ptaków trzcinowych” nastąpił 28 kwietnia, kiedy złapały się: brzęczka, rokitniczka, trzcinniczek i trzciniak (zdjęcia w newsie).

Wśród odłowionych szpaków znajdowała się młodociana (z lęgu 2020 r.) samica ze skrzyżowanym dziobem. Po oględzinach okazało się, że jest to konsekwencja starego złamania żuchwy. Taki dziób – bez czubka – z całą pewnością sprawiał ptakowi trudności podczas żerowania. Dokonaliśmy korekty rogowej pochwy dzioba – powinno na jakiś czas pomóc.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Szpak Sturnus vulgaris  35 + 1 retrap
Pliszka żółta Motacilla flava  24 + 7 retrapów
Pliszka siwa Motacilla alba  20
Potrzos Emberiza schoeniclus  11 + 8 retrapów
Makolągwa Carduelis cannabina  15 + 3 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  10 + 1 retrap
Piecuszek Phylloscopus trochilus  4 + 1 retrap
Potrzeszcz Miliaria calandra  4
Modraszka Cyanistes caeruleus  3 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  3
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  3
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  2
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Bogatka Parus major  2
Remiz Remiz pendulinus  2
Śpiewak Turdus philomelos  2
Trzciniak  Acrocephalus arundinaceus  1
Raniuszek Aegithalos caudatus  1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Cierniówka Sylvia communis  1 retrap

 

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza jednym) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • III 2021 – 1 raniuszek,
 • IX 2020 – 1 potrzos,
 • VII-VIII 2020 – 7 w tym: 3 makolągwy, 1 potrzos, 1 modraszka, 1 cierniówka i 1 piecuszek,
 • III-IV 2020 – 2 w tym: 1 potrzos i 1 dzięcioł duży,
 • VII-VIII 2019 – 5 w tym: 4 potrzosy i 1 pliszka żółta,
 • VI 2019 – 1 rokitniczka,
 • IV 2019 – 4 w tym: 1 potrzos i 3 pliszki żółte,
 • XI 2018 – 1 modraszka,
 • VIII 2018 – 2 w tym: 1 pliszka żółta i 1 modraszka,
 • VII-VIII 2016 – 2 w tym: 1 szpak i 1 pliszka żółta.

Najstarszym ptakiem była pliszka żółta którą zaobrączkowaliśmy w lipcu 2016 roku jako dorosłego samca. Musiał więc pochodzić z lęgów przynajmniej 2015 r. – obecnie ma więc przynajmniej 6 lat.

No i ten jedyny obcy retrap. Wieczorem 21 kwietnia złapał się samiec pliszki żółtej z obrączką hiszpańskiej stacji “SAN SEBASTIAN ARANZADI”. Na ten moment czekamy jeszcze na informacje o okolicznościach zaobrączkowania tego osobnika.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.04.2021 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.04.2021 R.

Drugie tej wiosny łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Pełne odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego przedpołudnia. Złapało się 115 ptaków z 26 gatunków, w tym 19 retrapów. Pierwsze dwa dni było chłodno (do 6oC) z przelotnymi opadami deszczu i niestety dość wietrznie. Niedzielny ranek ze znacznym ociepleniem, bez opadów i słabszym wiatrem. W porównaniu z poprzednim odłowem widać ostępy wiosny. Nie pojawiły się już akcenty zimowe – czeczotka i czyż. Zniknęły Regulusy i znacznie zmniejszyły liczebność bogatki i modraszki. Znacznie wzrosła liczebność kapturki i Phylloscopusów, czyli piecuszka i pierwiosnka. Więcej złapało się też potrzosów (głównie samców). Zaskakująco dużo złapało się dzięciołów dużych.

Największą niespodzianką była jednak płomykówka – jedyny ptak złapany w nocy w sieci ustawione z myślą o kaczkach i bekasach.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Rudzik Erithacus rubecula  18
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  17
Piecuszek Phylloscopus trochilus  9 + 1 retrap
Śpiewak  Turdus philomelos  9
Potrzos Emberiza schoeniclus  4 + 3 retrapy
Kapturka Sylvia atricapilla  7
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 4 retrapy
Droździk Turdus iliacus  6
Kos Turdus merula  3 + 2 retrapy
Raniuszek Aegithalos caudatus  2 + 2 retrapy
Dzięcioł duży Dendrocopos major  3 + 1 retrap
Bogatka Parus major  3 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  1 + 1 retrap
Zięba Fringilla coelebs  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2 retrapy
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1 + 1 retrap
Makolągwa Carduelis cannabina  1
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Pełzacz leśny Certhia familiaris  1
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes  1
Potrzeszcz Miliaria calandra  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Płomykówka Tyto alba  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza jednym) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • 27-28 III 2021 – 5 w tym: 2 modraszki, 2 raniuszki i 1 strzyżyk,
 • IX 2020 – 3 w tym: 2 czarnogłówki i 1 sikora uboga,
 • VII 2020 – 2 w tym: 1 kos i 1 piecuszek,
 • III 2020 – 1 dzięcioł duży,
 • X 2019 – 1 potrzos,
 • VII 2019 – 1 potrzos,
 • IV 2019 – 3 w tym 1 kos, 1 trznadel i 1 modraszka,
 • VII-VIII 2018 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 potrzos.

Jedną bogatkę zaobrączkowaliśmy jako pisklę w naszej budce na pobliskiej powierzchni “Olszyna” w maju 2016 roku. Był to najstarszy ptak na tym łapaniu – w maju skończy 5 lat.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

KACZORY 2-4.04.2021

KACZORY 2-4.04.2021

Odłowy na “ścianie” drzewostanu świerkowego i na obrzeżach sadu. Złapało się 38 ptaków z 10 gatunków, w tym 1 retrap. Ponieważ w odłowie przed tygodniem w Cieślach, w zakrzewieniach w dolinie Wełny, sporo było mysikrólików i zniczków, spodziewaliśmy się sporego udziału tych gatunków w świerkowym drzewostanie, który jest ich ulubionym siedliskiem. Próbowaliśmy wabić te ptaki głosem z magnetofonu, ale ta metoda dała tylko jednego zniczka. Zastosowaliśmy ją również, żeby sprawdzić obecność czubatki – reakcja była błyskawiczna. Dominantem były zięby, które łapały się na obrzeżu sadu śliwkowego. Duży wpływ na efekt odłowu miał fakt, że w czasie drugiej nocy sieci pokryła szadź – efekt na poniższym zdjęciu.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Zięba Fringilla coelebs  15
Rudzik Erithacus rubecula  6
Zniczek Regulus ignicapila  3
Kos Turdus merula  3
Śpiewak Turdus philomelos  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Bogatka  Parus major  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Modraszka Cyanistes caeruleus  1
Czubatka  Lophophanes cristatus  1 retrap

 

Jedynym retrapem była czubatka, którą zaobrączkowaliśmy tutaj 14.11.2020 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI 26-28.03.2021 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 26-28.03.2021 R.

Łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Celem było sprawdzenie  czy pojawiły się już wiosenne ptaki tego środowiska. Pełne odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego popołudnia. Złapało się 180 ptaków z 27 gatunków, w tym 25 retrapów. Pogoda była zdecydowanie wiosenna i niestety dość wietrzna przez większość czasu. Zaliczyliśmy też pierwszą tegoroczną burzę. Na szczęście ograniczyło się do jednego solidnego wyładowania. W porównaniu z odłowem ubiegłorocznym dokonanym tutaj w dniach 27-29 marca (73 ptaki z 16 gatunków, w tym 7 retrapów) widać wyraźnie różnicę ilościową i jakościową. W tym roku mieliśmy zarówno zimowe jak i wiosenne aspekty. Do zimowych zaliczamy przede wszystkim czeczotkę i czyże.

Wiosnę reprezentują: kapturka, pokrzywnica, piecuszek i pierwiosnek.

Były też ptaki, które dawniej uznalibyśmy za wiosenne, ale w ostatnich latach bywają w odłowach zimowych: rudzik, potrzos i zniczek.

Zdecydowanym dominantem były modraszki. Bardzo możliwe, że jest to końcówka przelotu tego gatunku. Może to potwierdzać osobnik z czeską obrączką wyglądającą na świeżo założoną.

Wyraźnie widoczny był przelot drozdów. Złapały w sumie 24 osobniki z czterech gatunków. Poniżej zdjęcia trzech z nich, czwartym był kwiczoł.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  38 + 4 retrapy
Bogatka Parus major  10 + 8 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  17
Zięba Fringilla coelebs  13
Mysikrólik Regulus regulus  13
Kos Turdus merula  9 + 3 retrapy
Śpiewak Turdus philomelos  9
Raniuszek Aegithalos caudatus  7 + 1 retrap
Czyż Carduelis spinus  8
Zniczek Regulus ignicapilla  5
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  4 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  1 + 3 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  3 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  4
Krzyżówka Anas platyrhynchos  2
Szczygieł Cardueli carduelis  1 + 1 retrap
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2 retrapy
Droździk Turdus iliacus  2
Czeczotka Carduelis flammea  1
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Gil Pyrrhula pyrrhula  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Kwiczoł Turdus pilaris  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza pięcioma) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • I 2021 – 1 bogatka,
 • IX-XI 2020 – 5 w tym: 2 bogatki, 2 czarnogłówki i 1 modraszka,
 • VII 2020 – 2 w tym: 1 kos i 1 bogatka,
 • III 2020 – 3 w tym: 1 kos, 1 trznadel i 1 strzyżyk,
 • VII 2019 – 1 szczygieł,
 • IV 2019 – 2 w tym 1 kos i 1 trznadel,
 • XII 2018 – 1 modraszka,
 • VII-IX 2018 – 3 w tym: 1 bogatka, 1 modraszka i 1 potrzos,
 • VI 2017 – 1 sikora uboga,
 • IX 2016 – 1 trznadel.

Trzy bogatki zaobrączkowaliśmy jako pisklęta w naszych budkach na pobliskich powierzchniach “Rudka” i “Olszyna” w maju 2018, 2019 i 2020 roku.

Okazało się, że jedyny raniuszek który nosił już obrączkę nie był naszym ptakiem. Został zaobrączkowany 29.08.2020 r. nad Jeziorem Rgielskim koło Wągrowca; odległość 18 km w linii prostej.

Ostatnim specjalnym retrapem była modraszka z czeską obrączką. W tym przypadku musimy trochę poczekać na dane zaobrączkowania.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 26.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 26.03.2021

Siedemnaste i ostatnie w tym sezonie zimowym łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Czuje się już wiosnę i już wiemy, że czas “karmnikowy” się skończył. Od świtu do 8.00 złapało się, podobnie jak wczoraj, 25 ptaków z 7 gatunków, w tym 2 retrapy. Ostatnim zaobrączkowanym w sezonie ptakiem była bogatka, ale nie ona zakończyła sezon. Była nią inna bogatka, która nosiła już naszą obrączkę założoną 20 marca br.

Tak wygląda pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.03.2021

Szesnaste w tym sezonie zimowym łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda już wyraźnie wiosenna. Widać wyraźnie, że przelot sikor dobiega końca i karmnik nie przyciąga już tak jak wcześniej. Od świtu do 7.40 złapało się 25 ptaków z 6 gatunków, w tym 6 retrapów. W zasadzie można tylko powiedzieć – wszystkiego po trochu.

No i pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.03.2021

Piętnaste w tym sezonie zimowym łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Rankiem temperatura nieco powyżej 00C. Nadal sprawdzamy, czy to już koniec przelotu sikor. Od świtu do 8.00 złapały się 64 ptaki z 6 gatunków, w tym 7 retrapów. Od wczoraj nic się nie zmieniło, łapały się głównie dwa gatunki sikor. Złapał się pierwszy w tym roku szpak.

Tak wygląda pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2021

Czternaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda bez zmian, tj. bez opadów z temperaturą ok. 00C. Od świtu do 9.30 złapało się 75 ptaków z 6 gatunków, w tym 30 retrapów. W porównaniu z poprzednim dniem, jakby coś drgnęło. Niezmiennie dominowały modraszki i bogatki. Próba dla bogatki była niewielka, ale nadająca się do analizy. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 83,3%, a dorosłe tylko 16,7%. Po raz pierwszy od 25.02.2021 r. więcej było samców – 52,8%.

Wśród modraszek był wyjątkowo mały osobnik – samica w 2 kalendarzowym roku życia. Długość złożonego skrzydła tego ptaka to 61,0 mm, a ciężar ciała 9,6 g. Zwykle modraszki mają długość skrzydła w przedziale 64-68 mm i ważą 11-13 g.

Tak wygląda pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.03.2021

Trzynaste tej zimy (właściwie już wiosny) łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Rankiem temperatura utrzymywała się ok. 00C. Celem było sprawdzenie, czy będzie poranny nalot sikor, jak to miało miejsce w czasie intensywnego przelotu. Od świtu do 7.30 złapało się 28 ptaków z 4 gatunków, w tym 14 retrapów. Widać więc, że jest już po głównej fali przelotu. Jak zwykle łapały się głównie dwa gatunki sikor, ale przy tak małej liczbie ptaków nie można przeprowadzać żadnych analiz.

Tak wygląda pełna lista z odłowu: