Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.07.2021 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.07.2021 R.

Trzecie w tym roku łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Pełne odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego przedpołudnia. Złapały się 352 ptaki z 32 gatunków, w tym 345 retrapy. Pogoda letnia, zmienna czyli upał z przelotnymi opadami deszczu. Na szczęście wiatr nie przeszkadzał. Po liczbie gatunków widać dużą różnorodność charakterystyczną dla pełni sezonu lęgowego w tym środowisku. Dominowały oczywiście ptaki trzcin czyli rodzaj Acrocephalus. W zakrzewionej części terenu łapały się liczne piecuszki, pokrzewki (4 gatunki). Warto zauważyć, że złapało się sporo słowików: 4 rdzawe i 4 szare. Poniżej pokazujemy subtelne różnice między tymi dwoma gatunkami.

Z rzadko goszczących w naszych sieciach ptaków watro wymienić: zaganiacza, dzięciołka, pleszkę. Zaskakująco mało było sikor. Złapał się też kolejny trzcinniczek z pojedynczym białym piórem – tym razem to pokrywa pierwszorzędowa.

 

Osobna grupa, to ptaki, które przylatują tutaj na noclegowiska. W zakrzewieniach wierzbowych licznie zbierały się mazurki, a w trzcinowiskach: pliszki żółte, makolągwy i szpaki.

W naszych sieciach pojawili się też nieproszeni goście – nietoperze. Tym razem były to 2 nocki.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  54 + 3 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  48 + 7 retrapów
Mazurek Passer montanus  48 + 1 retrap
Piecuszek Phylloscopus trochilus  26 + 1 retrap
Łozówka Acrocephalus palustris  18 + 4 retrapy
Cierniówka Sylvia communis  17 + 4 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  14 + 3 retrapy
Makolągwa Carduelis cannabina  16
Kapturka Sylvia atricapilla  10
Pliszka żółta Motacilla flava  8 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 4 retrapy
Trznadel Emberiza citrinella  4 + 2 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  6
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  6
Bogatka Parus major  3 + 2 retrapy
Piegża Sylvia curruca  5
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  3 + 1 retrap
Słowik szary Luscinia luscinia  4
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos  4
Śpiewak Turdus philomelos  3 + 1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus  3
Gąsiorek Lanius collurio  2
Brzęczka Locustella luscinioides  2
Szpak Sturnus vulgaris  2
Gajówka Sylvia borin  2
Kos Turdus merula  2
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Dzięciołek Dendrocopos monor  1
Zaganiacz Hippolais icterina  1
Pleszka Phoenicurus phoenicurus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Kowalik Sitta europaea  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • IV-V 2021 – w tym: 1 kos i 1 pliszka żółta,
 • VII 2020 – 12 w tym: 1 trzciniak, 2 łozówki, 3 rokitniczki, 3 trzcinniczki, 1 bogatka i 2 cierniówki,
 • III 2020 – 1 trznadel,
 • X 2019 – 1 potrzos,
 • VII 2019 – 6 w tym: 2 łozówki, 3 trzcinniczki i 1 cierniówka,
 • IV 2019 – 2 w tym: 1 trznadel i 1 piecuszek,
 • VII-VIII 2018 – 3 w tym 1 trzcinniczek, 1 modraszka, 1 potrzos i 1 cierniówka.

Jeden ze złapanych potrzosów został zaobrączkowany w IV 2020 r. na terenie żwirowni w Cieślach – odległość 1,9 km.

Ostatnia kategoria retrapów, to ptaki zaobrączkowane jako pisklęta w naszych budkach lęgowych w maju br. Były to 3 modraszki i 1 bogatka z powierzchni “OLSZYNA” oraz 1 mazurek z budki na posesji Cieśle 14A.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

RZEKA GWDA PIŁA – 27.06.2021 R.

RZEKA GWDA PIŁA – 27.06.2021 R.

Drugie łapanie w kolni brzegówek Riparia riparia zlokalizowanej w skarpie rzecznej w okolicach miejscowości Leszków. Poprzedni odłów przeprowadziliśmy 24.07.20129 r. Wówczas okazało się, że większość ptaków opuściła już kolonię lęgową – złapało się tylko 16 dorosłych osobników.  Tym razem złapało się 119 brzegówek. Wśród odłowionych ptaków było 19 tegorocznych, lotnych młodych i 100 dorosłych: 59 samców, 37 samic i 4 ptaki o nieokreślonej płci.

Miłym aspektem łapania były dwa ptaki z wcześniej założonymi przez nas obrączkami. Jeden, to osobnik z tej kolonii oznakowany tutaj podczas poprzedniego odłowu. Drugi okazał się jeszcze ciekawszy, bo był to nasz ptak, którego zaobrączkowaliśmy 23.06.2018 r. jako dorosłego samca w kolonii lęgowej na terenie żwirowni w Cieślach koło Rogoźna. Mała kolonia lęgowa wciąż tam jest. Odległość jaka dzieli te dwa miejsca, to 39,7 km w linii prostej.

Ciekawostką była rodzina nurogęsi Mergus merganser, tj. samica z młodymi.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

 

CIEŚLE-STAW 23-26.06.2021 R.

CIEŚLE-STAW 23-26.06.2021 R.

Kontrolne łapanie nad stawem w dolinie Wełny w Cieślach. W trzcinowisku ustawiliśmy 50 m  sieci i odłowy przez 2 wieczory i 2 poranki. Złapało się 47 ptaków z 9 gatunków, w tym 11 retrapów.  Ptaków nie było dużo, i nic w tym dziwnego, ponieważ poza jedną młodocianą łozówką i makolągwą były to tylko ptaki dorosłe. Większość to ptaki z rodzaju Acrocephalus, zwłaszcza rokitniczki i trzcinniczki. Wśród osobników z gatunków lęgowych w tym środowisku były 22 samce i 13 samic. Jak widać sporo samic jeszcze zajętych jest wysiadywaniem jaj lub ogrzewaniem małych piskląt. Wśród ptaków przylatujących w trzciny na noclegowisko były poza jedną samicą dymówki wyłącznie samce.

No i i pełna lista odłowu:

Jeśli chodzi o retrapy, to wszystkie zostały zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • V 2021 – 1 trzciniak,
 • VIII 2020 – 1 rokitniczka,
 • VII 2020 – 6 w tym: 1 łozówka, 3 rokitniczki, 1 trzcinniczek i 1 trzciniak,
 • VII 2019 – 1 trzcinniczek,
 • VI 2019 – 1 rokitniczka,
 • VII 2017 – 1 trzcinniczek.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

JEZIORO ŁĘGOWSKIE 24.06.2021 R.

JEZIORO ŁĘGOWSKIE 24.06.2021 R.

Łapanie w kolonii lęgowej śmieszek Chroicocephalus ridibundus na Jeziorze Łęgowskim w Wągrowcu. Oczywiście łapanie piskląt, które jak się okazało były w różnym wieku; od lotnych do klujących się. Łapaliśmy oczywiście tylko te, które były odpowiednie do znakowania. Polegało to na ściganiu kajakami młodych, które oddalił się do szuwarów. Teren jest bardzo trudny: mnóstwo zatopionych pni i gałęzi, dno bagniste. O wyjściu z kajaka nie ma mowy z powodu grząskiego podłoża w pasie szuwarów. Złapaliśmy 103 pisklęta śmieszki.

Wszystkie otrzymały metalowe obrączki, a sto dodatkowo plastikowe niebieskie obrączki przeznaczone do odczytów ze znacznej odległości.

Teraz ptaki muszą dorosnąć i uzyskać zdolność do lotu, a my będziemy czekać na informacje o ich obserwacji. Z zaobrączkowanych w ubiegłym roku 69 piskląt otrzymaliśmy do tej pory trzy zagraniczne informacje: z Hiszpanii, Francji i Holandii oraz kilka informacji o dwóch naszych śmieszkach z Poznania.

Jerzy Dąbrowski, Damian Leligdowicz i Bronisława Peplińska

ŻWIROWNIA CIEŚLE 23.06.2021 R.

ŻWIROWNIA CIEŚLE 23.06.2021 R.

Łapanie w kolonii brzegówek Riparia riparia na terenie żwirowni w Cieślach. Kolonia jet niewielka, ok. 30 norek. Jest to prawdopodobnie ostatni sezon w tym miejscu, ponieważ złoże się kończy i nie będzie już pionowych skarp w których te ptaki kopią norki lęgowe. Złapało się 27 ptaków w tym 7 retrapów. Nie było jeszcze tegorocznych młodych. Struktura płciowa odłowionych ptaków to: 14 samic i 13 samców.

Jeśli chodzi o retrapy, to z wyjątkiem jednego były to ptaki zaobrączkowane tutaj jako dorosłe w poprzednim sezonie lęgowym. Ten jedyny wyjątek, to samica z węgierską obrączką. Jest to pierwszy przypadek złapania przez nas osobnika tego gatunku zaobrączkowanego za granicą.

Kto wie, czy nie większym zaskoczeniem był to, że informację o okolicznościach zaobrączkowania tego ptaka otrzymaliśmy tego samego dnia, ok. 3 godziny od wprowadzenia danych do systemu naszej stacji. Okazuje się, że została zaobrączkowana 26.08.2019 r. jako dorosła samica na zbiorowym noclegowisku dymówek nad jeziorem o nazwie Dinnyési Fertő koło miejscowości Gordony. Miejsce to odległe jest od Ciesiel o 632 km w linii prostej, a od jej zaobrączkowania minęło 667 dni.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 10 – 11.05.2021 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 10 – 11.05.2021 R.

Dalszy ciąg odłowów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Łapaliśmy przez 1 wieczór i 1 ranek. Złapały się 44 ptaki z 10 gatunków, w tym 11 retrapów.  Ptaków nie było dużo ale widać było dalsze zmiany w składzie gatunkowym i liczebności poszczególnych gatunków ptaków. Zdecydowanie dominowały trzcinniczki. Złapała się pierwsza w tym roku łozówka. Wszystkie potrzosy nosiły już nasze obrączki i były już tej wiosny tutaj łapane. Była wśród nich samica ciemnej odmiany o ubarwieniu pośrednim między typową samicą i samcem.

No i i pełna lista odłowu:

Jeśli chodzi o retrapy, to wszystkie (z wyjątkiem ptaków zaobrączkowanych tej wiosny), zostały zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • VII-VIII 2020 – 3 w tym: 1 trzciniak i 2 trzcinniczki,
 • VII-VIII 2019 – 2 w tym: 1 trzcinniczek i 1 rokitniczka,
 • III-IV 2019 – 2 potrzosy,
 • VII 2018 – 1 trzcinniczek,
 • V 2018 – 1 trzcinniczek,
 • V 2016 – 1 rokitniczka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 3 – 6.05.2021 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 3 – 6.05.2021 R.

Dalszy ciąg odłowów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Łapaliśmy przez 1 cały dzień, 3 wieczory i 2 poranki. Złapało się 89 ptaków z 15 gatunków, w tym 17 retrapów.  Ptaków nie było dużo ale widać było następujące szybko zmiany w składzie gatunkowym i liczebności poszczególnych gatunków ptaków. Dominowały dwa gatunki: rokitniczka rano i pliszka żółta wieczorem. Wśród odławianych samców pliszek żółtych są osobniki z nominatywnego podgatunku Motacilla flava flava z niebieskawoszarą głową i żółtym podbródkiem do samego dzioba oraz ptaki noszące cech podgatunku Motacilla flava dombrowski z łupokowszarą głową i rozbielonym podbródkiem.

Po raz pierwszy w tym roku złapały się dymówki, a największą niespodzianką był krętogłów. To już drugi przypadek odłowienia tego gatunku w tym trzcinowisku, a nie jest to przecież biotop tych ptaków.

A to pełna lista odłowu:

Jeśli chodzi o retrapy (z wyjątkiem ptaków zaobrączkowanych tej wiosny),  to większość (poza jednym) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • VII-VIII 2020 – 7 w tym: 1 modraszka, 1 trzciniak, 1 pliszka żółta, 1 makolągwa, 1 trzcinniczek i 2 rokitniczki,
 • VII-VIII 2019 – 2 w tym: 1 potrzos i 1 trzciniak,
 • VI 2019 – 1 piegża,
 • V 2019 – 1 szpak (zaobrączkowany jako pisklę na pobliskiej betoniarni),
 • VI 2017 – 1 trzcinniczek,
 • V 2016 – 2 potrzos.

Najstarszym ptakiem był potrzos którego zaobrączkowaliśmy tutaj w maju 2016 roku jako dorosłą samicę. Musiał więc pochodzić z lęgów przynajmniej 2015 r. – obecnie ma więc przynajmniej 6 lat.

Ten jedyny obcy retrap, to samiec pliszki żółtej z obrączką hiszpańskiej stacji “SAN SEBASTIAN ARANZADI”, którego złapaliśmy już tutaj wieczorem 21 kwietnia br. Ponieważ obydwa odłowy dzieli przerwa 15-dniowa, może jest to miejscowy ptak, który powrócił z zimowiska i nigdzie dalej się nie wybiera.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE – STAW 23 – 30.04.2021 R.

CIEŚLE – STAW 23 – 30.04.2021 R.

Równocześnie z odłowami w pobliżu ujścia Małej Wełny prowadziliśmy w znacznie mniejszej skali jakby odłów uzupełniający w okolicach stawu w dolinie Wełny w Cieślach. Głównym celem były siewkowce – czajki, kszyki, bekasiki i krwawodzioby. Kilka sieci ustawiliśmy też na granicy łąk i ugorów.

Złapało się tylko 29 ptaków z 18 gatunków, w tym 5 retrapów.  Z siewkowców złapały się tylko trzy ptaki. W czasie tego łapania były pierwsze odłowione w tym roku: cierniówka, kląskawka, skowronek i pleszka. Samiec pleszki był trzytysięcznym ptakiem zaobrączkowanym w bieżącym roku.

W czasie obchodów sieci zauważyliśmy stado ok. 30 kawek, które wydziobywały grudki gliny i odlatywały z nimi w stronę Rogoźna. Niestety zanim udało się skompletować aparat większość ptaków zakończyła pracę i udało się uwiecznić tylko dwa ostatnie. Ustawiliśmy oczywiście w tym miejscu sieć o odpowiednich oczkach. Niestety kawki nie wróciły, albo były tu podczas naszej nieobecności i nie dały się nabrać.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  5
Piecuszek Phylloscopus trochilus  3 + 1 retrap
Skowronek Alauda arvensis  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  2 retrapy
Bekasik  Lymnocryptes minimus  2
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  2
Trznadel Emberiza citrinella  1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  1
Kszyk Gallinago gallinago  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Mazurek Passer montanus  1
Pleszka  Phoenicurus phoenicurus  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Kląskawka Saxicola torquata  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Cierniówka Sylvia communis  1
Kos Turdus merula  1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  1

 

Jeśli chodzi o retrapy,  to wszystkie pochodziły z doliny Wełny w Cieślach:

 • IV 2021 – 2 w tym: 1 kos i 1 potrzos,
 • VII 2020 – 1 piecuszek,
 • IX 2019 – 1 potrzos,
 • IV 2019 – 1 trznadel.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13 – 30.04.2021 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13 – 30.04.2021 R.

Pierwsze tej wiosny odłowy w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Trzcinowiska były podtopione. Podczas stawiania sieci tuż przy jednej z naszych przecinek znaleźliśmy dwa gniazda gęgawy po odbytych tej wiosny lęgach.

Odłowy prowadziliśmy przez 4 całe dni. Ponieważ w środkowej części dnia ptaki się nie łapały, ograniczyliśmy odłowy do wieczorów i poranków – było ich po 9. Złapało się 169 ptaków z 22 gatunków, w tym 27 retrapów.  Ptaków było bardzo mało. Cały czas obecne były potrzosy. Na noclegowisko w trzcinach przylatywały pliszki żółte, pliszki siwe, makolągwy i szpaki. Pierwsza rokitniczka złapała się 13 kwietnia. Prawdziwy przylot “ptaków trzcinowych” nastąpił 28 kwietnia, kiedy złapały się: brzęczka, rokitniczka, trzcinniczek i trzciniak (zdjęcia w newsie).

Wśród odłowionych szpaków znajdowała się młodociana (z lęgu 2020 r.) samica ze skrzyżowanym dziobem. Po oględzinach okazało się, że jest to konsekwencja starego złamania żuchwy. Taki dziób – bez czubka – z całą pewnością sprawiał ptakowi trudności podczas żerowania. Dokonaliśmy korekty rogowej pochwy dzioba – powinno na jakiś czas pomóc.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Szpak Sturnus vulgaris  35 + 1 retrap
Pliszka żółta Motacilla flava  24 + 7 retrapów
Pliszka siwa Motacilla alba  20
Potrzos Emberiza schoeniclus  11 + 8 retrapów
Makolągwa Carduelis cannabina  15 + 3 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  10 + 1 retrap
Piecuszek Phylloscopus trochilus  4 + 1 retrap
Potrzeszcz Miliaria calandra  4
Modraszka Cyanistes caeruleus  3 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  3
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  3
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  2
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Bogatka Parus major  2
Remiz Remiz pendulinus  2
Śpiewak Turdus philomelos  2
Trzciniak  Acrocephalus arundinaceus  1
Raniuszek Aegithalos caudatus  1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Cierniówka Sylvia communis  1 retrap

 

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza jednym) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • III 2021 – 1 raniuszek,
 • IX 2020 – 1 potrzos,
 • VII-VIII 2020 – 7 w tym: 3 makolągwy, 1 potrzos, 1 modraszka, 1 cierniówka i 1 piecuszek,
 • III-IV 2020 – 2 w tym: 1 potrzos i 1 dzięcioł duży,
 • VII-VIII 2019 – 5 w tym: 4 potrzosy i 1 pliszka żółta,
 • VI 2019 – 1 rokitniczka,
 • IV 2019 – 4 w tym: 1 potrzos i 3 pliszki żółte,
 • XI 2018 – 1 modraszka,
 • VIII 2018 – 2 w tym: 1 pliszka żółta i 1 modraszka,
 • VII-VIII 2016 – 2 w tym: 1 szpak i 1 pliszka żółta.

Najstarszym ptakiem była pliszka żółta którą zaobrączkowaliśmy w lipcu 2016 roku jako dorosłego samca. Musiał więc pochodzić z lęgów przynajmniej 2015 r. – obecnie ma więc przynajmniej 6 lat.

No i ten jedyny obcy retrap. Wieczorem 21 kwietnia złapał się samiec pliszki żółtej z obrączką hiszpańskiej stacji “SAN SEBASTIAN ARANZADI”. Na ten moment czekamy jeszcze na informacje o okolicznościach zaobrączkowania tego osobnika.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.04.2021 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.04.2021 R.

Drugie tej wiosny łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Pełne odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego przedpołudnia. Złapało się 115 ptaków z 26 gatunków, w tym 19 retrapów. Pierwsze dwa dni było chłodno (do 6oC) z przelotnymi opadami deszczu i niestety dość wietrznie. Niedzielny ranek ze znacznym ociepleniem, bez opadów i słabszym wiatrem. W porównaniu z poprzednim odłowem widać ostępy wiosny. Nie pojawiły się już akcenty zimowe – czeczotka i czyż. Zniknęły Regulusy i znacznie zmniejszyły liczebność bogatki i modraszki. Znacznie wzrosła liczebność kapturki i Phylloscopusów, czyli piecuszka i pierwiosnka. Więcej złapało się też potrzosów (głównie samców). Zaskakująco dużo złapało się dzięciołów dużych.

Największą niespodzianką była jednak płomykówka – jedyny ptak złapany w nocy w sieci ustawione z myślą o kaczkach i bekasach.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Rudzik Erithacus rubecula  18
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  17
Piecuszek Phylloscopus trochilus  9 + 1 retrap
Śpiewak  Turdus philomelos  9
Potrzos Emberiza schoeniclus  4 + 3 retrapy
Kapturka Sylvia atricapilla  7
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 4 retrapy
Droździk Turdus iliacus  6
Kos Turdus merula  3 + 2 retrapy
Raniuszek Aegithalos caudatus  2 + 2 retrapy
Dzięcioł duży Dendrocopos major  3 + 1 retrap
Bogatka Parus major  3 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  1 + 1 retrap
Zięba Fringilla coelebs  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2 retrapy
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1 + 1 retrap
Makolągwa Carduelis cannabina  1
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Pełzacz leśny Certhia familiaris  1
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes  1
Potrzeszcz Miliaria calandra  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Płomykówka Tyto alba  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza jednym) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • 27-28 III 2021 – 5 w tym: 2 modraszki, 2 raniuszki i 1 strzyżyk,
 • IX 2020 – 3 w tym: 2 czarnogłówki i 1 sikora uboga,
 • VII 2020 – 2 w tym: 1 kos i 1 piecuszek,
 • III 2020 – 1 dzięcioł duży,
 • X 2019 – 1 potrzos,
 • VII 2019 – 1 potrzos,
 • IV 2019 – 3 w tym 1 kos, 1 trznadel i 1 modraszka,
 • VII-VIII 2018 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 potrzos.

Jedną bogatkę zaobrączkowaliśmy jako pisklę w naszej budce na pobliskiej powierzchni “Olszyna” w maju 2016 roku. Był to najstarszy ptak na tym łapaniu – w maju skończy 5 lat.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska