O nas

O nas

Jesteśmy nieformalną grupą obserwatorów ptaków, działającą w okolicach Rogoźna (północna Wielkopolska). Instytucjonalnym oparciem dla nas jest Muzeum Regionalne w Rogoźnie, a dokładniej jego dział przyrodniczy z bogatą kolekcją ptaków. Najstarsze okazy pochodzą z początków XX wieku. Od 1985 roku opiekuje się nią i rozbudowuje Jerzy Dąbrowski. Na bazie tych zbiorów i w terenie prowadzi zajęcia dla młodzieży interesującej się pierzastą częścią przyrody. Przez muzealne spotkania przewinęło się wiele osób; dla części z nich obserwowanie ptaków stało się życiową pasją.


Szczególną formą kontaktu z ptakami jest obrączkowanie. Ponieważ Jerzy Dąbrowski obrączkuje ptaki od 1979 roku, uczestnicy zajęć korzystają z okazji bezpośredniego kontaktu z obiektami swoich zainteresowań. Zaowocowało to uzyskaniem w 2006 roku uprawnień obrączkarskich przez Damiana Leligdowicza. Od tego momentu działa “Zespół Obrączkarski ROGOŹNO”, który prezentuje się na tej stronie i odpowiada za jej formę i treść. Oprócz uprawnionych obrączkarzy działają w nim na stałe: Bronisława Peplińska i Dariusz Gracz, a okazjonalnie uczestnicy muzealnych zajęć.

W Rogoźnie i okolicach działają również inni obserwatorzy ptaków. Chcielibyśmy, aby ta strona stała się forum wymiany informacji o ptakach szeroko pojętych okolic Rogoźna, a także formą kontaktu między ludźmi, których łączy pasja pod tytułem “PTAKI”.