Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

ROGOŹNO, UL. WĄGROWIECKA – 6-17.11.2021 R.

ROGOŹNO, UL. WĄGROWIECKA – 6-17.11.2021 R.

Odłowy w środowisku rolniczym. Sieci ustawiliśmy wzdłuż kanału melioracyjnego przecinającego przez pola uprawne. Łapaliśmy już tutaj 13.10.2013 i 12.11.2013 r. Tym razem odłowy prowadziliśmy przez 6 całych dni, 4 popołudnia i 1 ranek. Po wschodniej stronie rowu znajdowała się ozimina, a po zachodniej ściernisko po kukurydzy. Najciekawszym jednak elementem, który zwabił tutaj ptaki i nas, było nieskoszone pole słonecznika, które znajdowało się wewnątrz łanu kukurydzy. Sieci ustawiliśmy wzdłuż porośniętego krzewiastymi wierzbami rowu, od strony ścierniska i pola słonecznika.

Na polu słonecznika żerowały stada ziarnojadów, które od czasu do czasu przelatywały na okoliczne zadrzewienia i zakrzewienia. Stada te były obiektem zainteresowania krogulców, które czasem polowały na żerujący ptasi drobiazg.

Złapało się 789 ptaków z 14 gatunków, w tym 23 retrapy. Zdecydowanym dominantem okazały się dzwońce. Jeden z nich był czternastotysięcznym ptakiem zaobrączkowanym w bieżącym roku – jeszcze nigdy tej granicy nie przekroczyliśmy. Liczne były również mazurki, zięby i bogatki. W porównaniu z innymi odłowami, bardzo dużo było też szczygłów – chyba nigdy tyle się ich nie złapało. Z rzadszych o tej porze ptaków warto wymienić potrzosy i kapturkę.

Elementem, którego nie dało się zauważyć, były zięby z chorobowymi zmianami na nogach – było ich aż 23. Jeden z ptaków miał już tylko kikut jednej z nóg, być może w wyniku tych zmian chorobowych. Poniżej zdjęcia kilku takich przypadków.

Złapał się też jeden dzwoniec ze “stopą” poowijaną jakimiś cienkimi nitkami, które były już powrastane w ciało ptaka i tylko częściowo udało się je usunąć.

Planowaliśmy za jakiś czas wrócić w to miejsce, ale zaraz po zakończeniu tego odłowu, pole zostało zaorane i “słonecznikowy karmnik” przestał istnieć.

A teraz jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dzwoniec Carduelis chloris  293
Bogatka Parus major  111 + 15 retrapów
Mazurek Passer montanus  107 + 8 retrapów
Zięba Fringilla coelebs  107
Modraszka Cyanistes caeruleus  68 + 1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  51 + 1 retrap
Jer Fringilla montifringilla  11
Potrzos Emberiza schoeniclus  6
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Krogulec Accipiter nisus  1
Sójka Garrulus glandarius  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1

Prawie wszystkie retrapy, to ptaki zobrączkowane w Cieslach, w odległości 1,0 – 1,5 km, w okresie IX-XI 2021 r. Jedyny retrap, z nieco większej odległości, to samica bogatki, którą zaobrączkowaliśmy jako pisklę w budce lęgowej na naszej powierzchni “Owczegłowy” w dniu 10.07.2021 r. Odległość jaka dzieli te dwa miejsca, to 4,0 km.

Odrębna grupa retrapów, to ptaki odławiane wielokrotnie w tym miejscu, w czasie obejmującym niniejsze opracowanie – było ich 86. Notowaliśmy tylko jeden odłów w ciągu dnia. Rekordziści łapali się nawet w 6 dniach i były to głównie bogatki (65 czyli 51,6% odłowionych osobników tego gatunku) i modraszki (14 czyli 12,2%). A tak wyglądały te wielokrotne odłowy:

 • 2x – 30 bogatek, 5 modraszek, 5 zięb, 1 rudzik i 1 dzwoniec,
 • 3x – 18 bogatek i 6 modraszek,
 • 4x – 13 bogatek,
 • 5x – 1 bogatka,
 • 6x – 3 bogatki i 1 modraszka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Las “OLSZYNA” – 1.11.2021 R.

Las “OLSZYNA” – 1.11.2021 R.

Jednodniowe odłowy w położonym na północ od Rogoźna kompleksie leśnym. Głównym celem było sprawdzenie jak liczne są mysikróliki w młodnikach świerkowych w pobliży leśniczówki “OLSZYNA”.

W czasie odłowów wabiliśmy ptaki głosem z magnetofonu. Mysikróliki wyraźnie reagowały. Próbowaliśmy tą metodą zwabić czubatki, ale nie powiodło się; natomiast na głos czubatki odpowiedziały sosnówki – dwa ptaki złapały się tuż przy magnetofonie.  Złapało się 80 ptaków z 9 gatunków, w tym 5 retrapów. Dominantem, zgodnie z oczekiwaniami, były mysikróliki. Wszystkie osobniki były młodymi z tegorocznych lęgów; samców było 19 a samic 17.  Złapali się przedstawiciele 4 gatunków sikor (zdjęcia poniżej), wśród których najliczniejsza była bogatka.

Ciekawym gatunkiem były raniuszki, wśród których stwierdziliśmy osobniki o cechach podgatunku wschodniego Aegithalos caudatus caudatus (raniuszek białogłowy) i zachodniego Aegithalos caudatus europaeus (raniuszek czarnobrewy) oraz osobniki o cechach pośrednich.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Mysikrólik Regulus regulus  36
Bogatka Parus major  14 + 3 retrapy
Raniuszek Aegithalos caudatus  10
Modraszka Cyanistes caeruleus  4 + 2 retrapy
Sosnówka Periparus ater  4
Zięba Fringilla coelebs  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  2
Rudzik Erithacus rubecula  1

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowanie w naszych budkach na powierzchni “OLSZYNA”, na terenie której prowadziliśmy bieżące odłowy. Wśród nich były ptaki zaobrączkowane w maju br. jako pisklęta (2 modraszki i 1 bogatka) oraz dwie bogatki zaobrączkowane w grudniu 2020 r. podczas nocnej kontroli budek.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

 

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA – 24 – 28.10.2021 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA – 24 – 28.10.2021 R.

Czterodniowe odłowy na polu kukurydzy. Trzy sieci ustawiliśmy przy krzewach rosnących nad kanałem melioracyjnym biegnącym skrajem pola kukurydzy, a trzy na granicy między ścierniskiem a nieskoszoną częścią uprawy. Złapało się 125 ptaków z 9 gatunków, w tym 1 retrap.

Dominantem okazały się bogatki, które łapały się w obydwu miejscach. Liczne były zięby wśród których znalazły się również cztery jery, które przylatują tutaj na zimę. Najdziwniejszym ptakiem w tym miejscu był mysikrólik, związany z drzewami iglastymi, których w promieniu kilkuset metrów tutaj nie ma.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  49 + 1 retrap
Zięba Fringilla coelebs  24
Modraszka Cyanistes caeruleus  14
Szpak Sturnus vulgaris  13
Mazurek Passer montanus  12
Trznadel Emberiza citrinella  4
Jer Fringilla montifringilla  4
Dzwoniec Carduelis chloris  3
Mysikrólik Regulus regulus  1

Jedyny retrap, to samica bogatki, którą zaobrączkowaliśmy w budce lęgowej na naszej powierzchni “Mikołajewo” w dniu 28.06.2021 r. Odległość jaka dzieli te dwa miejsca, to 6,0 km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 27.09 – 20.10.2021 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 27.09 – 20.10.2021 R.

Kolejny odłowów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. W okresie trzech tygodni odłowy prowadziliśmy przez 6 całych dni, 7 wieczorów i 5 poranków. Złapały się 332 ptaki z 24 gatunków, w tym 23 retrapy.  Dominantem okazały się po raz pierwszy w tym sezonie modraszki. Wciąż dość licznie łapały się potrzosy. Na noclegowisko przylatywały w zmiennej liczbie makolągwy i sporadycznie szpaki. Z ptaków gniazdujących w tym środowisku złapały się ostatnie trzcinniczki i rokitniczka. W dniu 30 września złapała się (w ciągu dnia) pojedyncza młodociana dymówka – ostatnia w tym roku. Jest to, jak do tej pory, najpóźniejszy odłów tego gatunku na naszym terenie.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  65 + 11 retrapów
Potrzos Emberiza schoeniclus  57 + 2 retrapy
Szpak Sturnus vulgaris  54
Makolągwa Carduelis cannabina  38 + 6 retrapów
Bogatka Parus major  32 + 2 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  20
Pokrzywnica Prunella modularus  9
Pierwiosnek Phylloscopus colybita  8
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  3 + 1 retrap
Czyż Carduelis spinus  3
Potrzeszcz Miliaria calandra  3
Mazurek Passer montanus  3
Szczygieł  Carduelis carduelis  2
Pliszka siwa Motacilla alba  2
Kos Turdus merula  1 + 1 retrap
Rokitniczka  Acrocephalus schoenobaenus  1
Zięba Fringilla coelebs  1
Dymówka  Hirundo rustica  1
Sikora uboga  Poecile palustris  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Remiz Remiz pendulinus  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • IX 2021 – 7 w tym: 1 modraszka, 3 makolągwy, 1 trzcinniczek, 1 potrzos, i 1 kos,
 • VII-VIII 2021 – 2 makolągwy,
 • IX-X 2020 – w tym: 2 modraszki, 1 bogatka,
 • VIII 2020 – 3 modraszki,
 • VIII-IX 2019 – 2 w tym: 1 potrzos i 1 bogatka,
 • VIII 2018 – 1 modraszka.

Retrapy z nieco odleglejszych miejsc, to:

 • dwie modraszki zaobrączkowane 12.07.2020 r. i 1.06.2021 r. w lesie “Olszyna” jako pisklęta – odległość 2,0 i 2,7 km,
 • modraszka zaobrączkowana przy karmniku w Cieślach (ul. Krańcowa) 31.12.2018 r. – odległość 0,9 km.

No i ostatni retrap, to modraszka z polską, ale nie naszą obrączką – czekamy na dane jej zaobrączkowania.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI 26-30.09.2021 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 26-30.09.2021 R.

Piąte w tym roku łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny, będące właściwie kontynuacją zakończonego przed dwoma dniami. Odłowy trwały przez jeden cały dzień, cztery wieczory i trzy poranki. Złapało się 331 ptaków z 21 gatunków, w tym 15 retrapów. Pogoda, tak jak poprzednio, letnio-jesienna, zmienna, chwilami z silnym wiatrem i mżawką. W porównaniu z poprzednim odłowem w tym miejscu sytuacja zmieniła się. Zwiększyła się liczebność odławianych potrzosów, które okazały się dominantem na tym odłowie. Zmniejszyła się natomiast liczebność nocujących makolągw i dymówek. W przypadku makolągw, jak wynika z odłowów prowadzonych w dolinie Wełny, chodzi o zmianę miejsca wybieranego na noclegowisko. Jeśli chodzi o dymówki, to po prostu kończy się okres przelotu tego gatunku. Spora liczba odłowionych szpaków to raczej wynik ustawienia sieci przy owocujących krzewach dzikiego bzu czarnego rosnącego na grobli stawu, na którym nocowały setki osobników tego gatunku. Wśród szpaków znalazł się jeden osobnik bez nogi. To dla nas żadna wielka nowina, ponieważ szpaki z niekompletnymi nogami trafiają się od czasu do czasu i jak dotąd są to osobniki w doskonałej kondycji. Ten był o tyle ciekawy, że kikut lewej nogi nie wystawał nawet spośród piór. Czerwone zabarwienie piór u szpaka na zdjęciu to oczywiście sok z owoców bzu. Z rzadziej łapanych ptaków warto wymienić przede wszystkim świergotka drzewnego oraz kląskawkę i sroki. Podczas tego odłowu zaobrączkowaliśmy trzynastotysięcznego w tym roku ptaka. Okazał się nim potrzos. Jest to pierwszy trzynastotysięcznik w historii Zespołu Obrączkarskiego “ROGOŹNO”.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Potrzos Emberiza schoeniclus  80 + 4 retrapy
Szpak Sturnus vulgaris  50
Modraszka Cyanistes caeruleus  42 + 4 retrapy
Makolągwa Carduelis cannabina  26 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  25 + 2 retrapy
Pokrzywnica Prunella modularis  20
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  16
Rudzik Erithacus rubecula  12
Kapturka Sylvia atricapilla  10 + 1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  10
Dymówka Hirundo rustica  7
Potrzeszcz Miliaria calandra  7
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  2 + 1 retrap
Bogatka Parus major  2 + 1 retrap
Sroka Pica pica  2
Świergotek drzewny Anthus trivialis  1
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap
Kląskawka Saxicola torquata  1
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1
Kos Turdus merula  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • IX 2021 – 7 w tym: 1 trzcinniczek, 1 potrzos, 1 kapturka, 3 modraszki i 1 czarnogłówka,
 • VII-VIII 2021 – 4 w tym: 2 potrzosy, 1 makolągwa i 1 mazurek,
 • VI 2021 – 1 potrzos,
 • V 2021 – 1 mazurek zaobrączkowany jako pisklę w budce lęgowej na obrzeżu doliny.

Retrapy z nieco odleglejszych miejsc, to:

 • modraszka zaobrączkowana 29.08.2021 r. na Jeziorze Rogozińskim – odległość 2,0 km,
 • bogatka zaobrączkowana jako pisklę 19.05.2020 r. na żwirowni w Cieślach – odległość 1,9 km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI 16-23.09.2021 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 16-23.09.2021 R.

Czwarte w tym roku łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Pełne odłowy trwały od czwartkowego popołudnia do niedzielnego przedpołudnia. Poz tym pracę kontynuowaliśmy przez cztery kolejne popołudnia i wieczory. Złapało się 701 ptaków z 33 gatunków, w tym 37 retrapy. Pogoda letnio-jesienna, zmienna, chwilami z silnym wiatrem i mżawką. Dominowały ptaki przylatujące na noclegowisko w łany trzcin porastające nieużytkowane łąki. Zupełnie nieoczekiwanie udało się jeszcze złapań trochę dymówek. Ponieważ od czasu do czasu nad łąkami pojawiały się małe grupki tych ptaków, postanowiliśmy je zwabić. Na godzinę przed zapadnięciem zmroku odtwarzaliśmy ich głos. Pierwszy wieczór nie przyniósł efektu. Drugi zaowocował odłowieniem 107 osobników. W kolejne wieczory łapało się już znacznie mniej. Przypuszczaliśmy, że to jacyś migranci z północy. Tym naszym poglądem zachwiał jedyny ptak noszący już obrączkę. Okazało się, że to “nasz ptak” złapany na noclegowisku na Jeziorze Rogozińskim 28.08.2021 r. Większość odłowionych dymówek (136) to ptaki z tegorocznych lęgów. Tym młodocianym ptakom towarzyszyło tylko osiem dorosłych. Przeliczając tradycyjnie liczbę młodych na dwa (=parę) osobniki dorosłe otrzymujemy absurdalny wynik 34. Nigdy jeszcze takich proporcji nie odnotowaliśmy. Wygląda na to, że to ptaki z późnych lęgów, których rodzice w większości wcześniej polecieli na południe.

Warto wspomnieć o dwóch złapanych trzciniakach, które były najlepszym przykładem trwającej wędrówki ptaków. Obydwa osobniki były bardzo otłuszczone (maksymalna skala T5)). Ważyły odpowiednio 48,9 i 51,0 g., podczas gdy trzciniaki łapane w lipcu ważą 25-30 g. Po wypuszczeniu ptaki z trudem rozpoczynały lot, ale nic dziwnego jak się waży prawie dwa razy tyle co zwykle.

Poniżej zdjęcia dwóch samców kosa w różnym wieku. Ten cały czarne – łącznie z dziobem, to tegoroczny młody. Ten z żółtym dziobem przynajmniej o rok starszy.

Jeśli chodzi o gatunki rzadkie w odłowach, to warto wymienić: świerszczaka, dzięciołka, pleszkę, pełzacza ogrodowego i krogulca.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  145 + 11 retrapów
Dymówka Hirundo rustica  143 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  105 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  38
Potrzos Emberiza schoeniclus  33 + 4 retrapy
Kapturka Sylvia atricapilla  34 + 1 retrap
Potrzeszcz Miliaria calandra  33
Rudzik Erithacusrubecula  23 + 2 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  16 + 6 retrapów
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  16 + 3 retrapy
Szpak Sturnus vulgaris  14
Bogatka Parus major  10 + 1 retrap
Kos Turdus merula  8 + 3 retrapy
Śpiewak Turdus philomelos  11
Dzwoniec Carduelis cannabina  5
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  4
Raniuszek Aegithalos caudatus  1 + 2 retrapy
Trznadel Emberiza citrinella  3
Pliszka siwa Motacilla alba  3
Czarnogłówka Poecile montanus  2 + 1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  2 + 1 retrap
Krogulec Accipiter nisus  2
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  2
Szczygieł Carduelis carduelis  2
Piecuszek Phylloscopus trochilus  2
Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla  1
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Świerszczak Locustella naevia  1
Pleszka Phoenicurus phoenicurus  1
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Brzegówka Riparia riparia  1
Piegża Sylvia curruca  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • IX 2021 – w tym: 3 trzcinniczki i 1 makolągwa,
 • VII-VIII 2021 – 13 w tym: 1 czarnogłówka, 9 makolągw, 1 mazurek i 2 modraszki,
 • VI 2021 – 2 potrzosy,
 • III-IV 2021 – 5 w tym: 2 rudziki, 1 kos i 2 raniuszki,
 • IX-XI 2020 – 2 w tym: 1 sikora uboga i 1 modraszka,
 • VII-VIII 2020 – 4 w tym: 1 bogatka, 1 makolągwa, 1 modraszka i 1 kapturka,
 • IV 2020 – 1 modraszka,
 • X 2019 – 1 kos,
 • VIII 2018 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 potrzos,
 • VI 2017 – 1 kos.

Retrapem z nieco odleglejszego miejsca była wspomniana na początku dymówka zaobrączkowana 28.08.2021 r. na Jeziorze Rogozińskim – odległość 2,0 km.

No i najciekawszy retrap. W dniu 17 września złapał się dorosły samiec potrzosa z obrączką hiszpańskiej centrali SAN SEBASTIAN.

Ptak został zaobrączkowany 1 listopada 2020 r. jako osobnik w pierwszym kalendarzowym roku życia na śródziemnomorskim wybrzeżu w prowincji TARRAGONA. Miejsce to odległe jest od Rogoźna o 1.731 km w linii prostej.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13 – 15.09.2021 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13 – 15.09.2021 R.

Kolejny odłowów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Łapaliśmy przez dwa dni i jeden wieczór. Złapało się 100 ptaków z 14 gatunków, w tym 3 retrapy.  Dominantem okazały się makolągwy przylatujące tutaj na noclegowisko i trzcinniczki. Wciąż na noclegowisku nie pojawiły się: szpaki, potrzeszcze i pliszki żółte. Sporym zaskoczeniem były dość liczne remizy, które są ostatni rzadkimi gośćmi. Największą jednak niespodzianką był młodociany (w pierwszym kalendarzowym roku życia) samiec gołębiarza.

No i pełna lista odłowu:

BOGUNIEWO – STAW, 7.09.2021 R.

BOGUNIEWO – STAW, 7.09.2021 R.

Czwarty i jak się okazało ostatni dzień odłowu dymówek nocujących na stawie w Boguniewie. Złapało się 36 ptaków z 7 gatunków, w tym 0 retrapów. Po jednym dniu przerwy w łapaniu, przyleciało bardzo mało dymówek. Następnego dnia, gdy zwijaliśmy sieci, zauważyliśmy ich zaledwie kilka. Co ciekawe, zniknęły całkowicie również z miejsc w których nie prowadziliśmy odłowów. W minionych latach łapaliśmy dymówki nawet w trzeciej dekadzie września. Może zniknęły ptaki miejscowe i pojawią się jeszcze przelotne jaskółki z północy Europy.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  12
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  10
Mazurek Passer montanus  8
Potrzos Emberiza schoeniclus  2
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  2
Łozówka Acrocephalus palustris  1
Pliszka żółta Motacilla flava  1

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

BOGUNIEWO – STAW, 5.09.2021 R.

BOGUNIEWO – STAW, 5.09.2021 R.

Trzeci dzień odłowu dymówek nocujących na stawie w Boguniewie.

Złapały się 354 ptaki z 7 gatunków, w tym 2 retrapy. Większość z tych ptaków to dymówki – 336. Z analizy składu zgrupowania dymówek wynika, że młode ptaki stanowiły 81,0%, co daje 8,50 młodego na 2 dorosłe. Jeśli chodzi o płeć dorosłych dymówek, to 34 oznaczono jako samce, 21 jako samice, a w przypadku 9 nie ustalono płci. Dwa samce miały wyjątkowo długie widełki: 82 i 88 mm. Ten drugi jest tegorocznym rekordzistą – poniżej jego zdjęcie.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  335 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  5
Brzegówka Riparia riparia  5
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  3 + 1 retrap
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  2
Łozówka Acrocephalus palustris  1
Potrzos Emberiza schoeniclus  1

Jeśli chodzi o retrapy, to były tylko dwa:

 • trzcinniczek z poprzedniego dnia,
 • dymówka zaobrączkowana 26.08.2021 r. na noclegowisku na Jeziorze Rogozińskim.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

BOGUNIEWO – STAW, 4.09.2021 R.

BOGUNIEWO – STAW, 4.09.2021 R.

Drugi dzień odłowu dymówek nocujących na stawie w Boguniewie.

Złapały się 502 ptaki z 10 gatunków, w tym 8 retrapów. Większość z tych ptaków to dymówki – 458. Z analizy składu zgrupowania dymówek wynika, że młode ptaki stanowiły 76,2%, co daje 6,42 młodego na 2 dorosłe. Jeśli chodzi o płeć dorosłych dymówek, to 54 oznaczono jako samce, 40 jako samice, a w przypadku 15 nie ustalono płci. Jeden samiec miał wyjątkowo długie widełki – 86 mm. Poniżej jego zdjęcie. Na obrzeżach noclegowiska dymówek nocowały również mazurki. Młodociane osobniki przechodzą właśnie pierzenie postjuwenalne, po którym nie da się ich odróżnić od ptaków dorosłych.

Wśród odłowionych jaskółek był jeden wyjątkowy osobnik – młodociany mieszaniec międzygatunkowy oknówki Delichon urbicum i dymówki Hirundo rustica. To bardzo rzadki okaz, choć w czasie naszych wieloletnich odłowów na noclegowiskach złapaliśmy już wcześniej trzy takie hybrydy.

 

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  450 + 8 retrapów
Mazurek Passer montanus  29
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  7
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  1
Brzegówka Riparia riparia  1
Łozówka Acrocephalus palustris  1
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  1
Szpak Sturnus vulgaris  1
Oknówka X dymówka Delichon urbicum x Hirundo rustica  1

 

Jeśli chodzi o retrapy, to były nimi tylko dymówki i wszystkie, poza jednym z poprzedniego dnia, zaobrączkowane na noclegowisku na Jeziorze Rogozińskim w Rogoźnie w następujących terminach:

 • 28.08.2021 – 1,
 • 24.08.2021 – 3,
 • 21.08.2021 – 2,
 • 11.09.2019 – 1.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska