Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.03.2023 R.

Siódme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Od 8.00 do 14.00 złapało się 139 ptaków z 12 gatunków, w tym 7 retrapów.

Pierwszy raz w tym sezonie dominantem były modraszki. Struktura zgrupowania była następująca: ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) 94,7%, dorosłe 5,3%; samice 50,7%, samce 43,3%.

U bogatki ptaki młode  stanowiły 82,9%, a dorosłe 17,1%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 53,7% a samców 46,3%. U obu gatunków, podobnie jak trzy dni wcześniej, wystąpiła przewaga samic. Wśród odłowionych ptaków pojawiły się pierwsze pokrzywnice.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2023 R.

Szóste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu – drugi dzień z rzędu. Od świtu do 10.30 złapało się 71 ptaków z 5 gatunków, w tym 2 retrapy.

Dominantami były modraszka i bogatka. U bogatki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 75,0%, a dorosłe 25,0%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 59,4% a samców 40,6%. Dla modraszki struktura zgrupowania była następująca: ptaki młode 82,9%, dorosłe 17,1%; samice 57,1%, samce 42,9%. Pierwszy raz tej zimy u obu gatunków wystąpiła przewaga samic, co dotąd było charakterystyczne dla okresu przelotu. Potwierdza to też symboliczna liczba retrapów z poprzedniego dnia. Wśród odłowionych ptaków pojawiły się pierwsze śpiewaki.

 

 

A oto pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus 34 + 1 retrap
Bogatka Parus major  31 + 1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  2
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Rudzik Erithacus rubecula  1

 

Retrapy były tylko dwa – bogatka i modraszka zaobrączkowane poprzedniego dnia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 18.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 18.03.2023 R.

Piąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Od świtu do 12.00 złapało się 129 ptaków z 11 gatunków, w tym 11 retrapów. Dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 73,5%, a dorosłe 26,5%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 48,2% a samców 51,8%. Dla modraszki struktura zgrupowania była następująca: ptaki młode 84,8%, dorosłe 15,2%; samice 39,4%, samce 60,6%. Wśród odłowionych ptaków pojawiły się: pełzacz leśny, mysikrólik i kowalik.

A oto pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  80 + 3 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  30 + 3 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  3
Rudzik Erithacus rubecula  2
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 + 1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Kowalik Sitta europaea  1 retrap
Sosnówka Periparus ater  1 retrap
Mysikrólik Regulus regulus  1
Pełzacz leśny Certhia familiaris  1

 

Wśród bogatek i modraszek wciąż brakuje osobników z wcześniejszych zim. Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 12 III  2023 – 3  w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
 • 5 III  2023 – dzięcioł duży,
 • 4 III  2023 – 3  w tym: 1 bogatka, 1 dzięcioł średni i 1 sikora uboga,
 • 14 II 2023 – 1  modraszka,
 • 22 II 2022 – sosnówka,
 • 29 I 2022 – kowalik.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2023 R.

Czwarte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Od świtu do 10.30 złapało się 81 ptaków z 7 gatunków, w tym 13 retrapów. Dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 94,4%, a dorosłe 5,6%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 36,8% a samców 63,2%. Te proporcje, podobnie jak przed tygodniem, pasują raczej do zimy. Wśród odłowionych ptaków pojawiła się pierwsza zięba.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2023 R.

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda zmienna, z przelotnymi, opadami śniegu. Temperatura około 00C.

Od świtu do 11.00 złapało się 68 ptaków z 9 gatunków, w tym 17 retrapów. Dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 77,8%, a dorosłe 22,2%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 44,4% a samców 55,6%. Te proporcje, w odróżnieniu od poprzedniego dnia pasują raczej do zimy. Zdecydowanie mniejsza liczba odłowionych ptaków też nie pokazuje trwającego przelotu. Wśród odłowionych ptaków pojawiły się grubodzioby i jer. Była też bogatka o wyjątkowo bladym ubarwieniu – na zdjęciu z typowym osobnikiem.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  35 + 10 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  10 + 5 retrapów
Grubodziób Cocc. coccothraustes  2
Mazurek Passer montanus  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1
Jer Fringilla montifringilla  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1
Sójka Garrulus glandarius  1 retrap

 

Trzy modraszki zostały zaobrączkowane jako pisklęta lub dorosłe przy lęgach w naszych budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ” przylegającej do leśniczówki z karmnikiem:

 • 25 V 2021 – 1 pisklę,
 • 14 V 2022 – 1 pisklę i 1 samica.

Jedna bogatka, to ptak zaobrączkowany jako nocujący w budce na powierzchni “ŁOSKOŃ”:

 • 14 II 2023 – 1.

Pozostałe zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 4 III  2023 – w tym: 7 bogatek, 1 modraszka i 1 mazurek,
 • I 2022 – 1  bogatka,
 • XII 2021 – w tym: 1 bogatka i 1 sójka,
 • III 2021 – modraszka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 4.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 4.03.2023 R.

Drugie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda zmienna, z przelotnymi, delikatnymi opadami śniegu z deszczem. Temperatura około 00C.

Od świtu do 12.00 złapało się 165 ptaków z 12 gatunków, w tym 10 retrapów. Dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 83,9%, a dorosłe tylko 16,1%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 51,6% a samców 47,3%. Te proporcje, zważywszy doświadczenia z minionych lat, świadczą o tym, że trwa już przelot bogatek. Dla drugiego pod względem gatunku, tj. modraszki wygląda to inaczej. Ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 76,7%, a dorosłe 23,3%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 34,9% a samców 65,1%. Te proporcje, zwłaszcza płci sugerują raczej okres zimowy. Wśród odłowionych ptaków było 5 gatunków sikor; do kompletu zabrakło tylko czubatki.

A to inne odławiane gatunki.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  92 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  35 + 8 retrapów
Mazurek Passer montanus  16
Sikora uboga Poecile palustris  4
Sosnówka Periparus ater  2
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1
Rudzik Erithacus rubecula  1
Sójka Garrulus glandarius  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1
Kos Turdus merula  1
Kowalik Sitta europaea  1 retrap

 

Cztery modraszki zostały zaobrączkowane jako pisklęta lub dorosłe przy lęgach w naszych budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ” przylegającej do leśniczówki z karmnikiem:

 • 25 V 2021 – 1 pisklę,
 • 14 V 2022 – 2 pisklęta i 1 samica.

Kolejne dwie modraszki, to ptaki zaobrączkowane jako nocujące w budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ”:

 • 13 XII 2022 – 1,
 • 14 II 2023 – 1.

Pozostałe zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • XII 2022 – 1  bogatka,
 • III 2022 – modraszka,
 • II 2022 – modraszka,
 • XII 2021 – 1 kowalik.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

 

 

 

 

 

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 27.12.2022 – 1.01.2023 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 27.12.2022 – 1.01.2023 R.

Odłowy w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny nastawione na jeden gatunek – szpaki.Zauważyliśmy je 27 grudnia zbierające się na linii wysokiego napięcia. Po tej zbiórce szpaki kołowały nad łąkami w ostatecznie główwne stado zapadło w “naszym” trzcinowisku.

Ustawiliśmy w nim 55 m sieci o większym oczku, tzw. “drozdówek”. Odłowy prowadziliśmy tylko wieczorem i rankiem z nastawieniem na odłowienie nocujących w trzcinowiskach szpaków. Złapało się 75 ptaków z 4 gatunków, w tym 1 retrap. W kolejne dni złapało się: 32, 33, 4, 2, 0 i 1 szpak. Ten ostatni złapał się rankiem 1 stycznia 2023 i tym samym był pierwszym zaobrączkowanym w tym roku ptakiem – przed laty nikt by nie uwierzył w zaobrączkowanie szpaka w Polsce o tej porze roku. Struktura zgrupowania szpaków (odłowionej części) była następująca: pierwszy rok życia – 66,7%, po pierwszym roku życia – 33,3%; samce – 52,8%, samice 47,2%.

A teraz pełna lista odłowu:

Jeśli chodzi o retrapy, to był tylko jeden, ale bardzo ciekawy. Była nim samica krogulca zaobrączkowana przez nas 15.12.2019 r. przy ul. Krańcowej w Cieślach jako samica w pierwszym kalendarzowym roku życia. To pierwszy nasz krogulec, którego odłowiliśmy ponownie. Oba odłowy dzieli dystans czasowy wynoszący 1.110 dni.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 31.12.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 31.12.2022 R.

Pierwsze tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda raczej wiosenna niż zimowa. Były nawet wiosenne aspekty w postaci pohukujących siniaków, które pewnie już regularnie zimują. Od świtu do 11.00 złapało się 11 ptaków z 3 gatunków – brak retrapów.

Najwięcej było bogatek. Na wywieszonych przy karmniku karmach tłuszczowych było widać, że ptaki radzą sobie bez karmnika. W czasie przeprowadzonej w dniu 17 grudnia nocnej kontroli budek lęgowych na przyległej do leśniczówki powierzchni “ŁOSKOŃ” stwierdziliśmy obecność 32 modraszek i 1 bogatki. Żaden z tych ptaków nie pojawił się przy karmniku, co było regułą w czasie innych odłowów.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  8
Sosnówka Periparus ater  2
Mazurek Passer montanus  1

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

OWCZEGŁOWY, UL. HARCERSKA – 30.12.2022 R.

OWCZEGŁOWY, UL. HARCERSKA – 30.12.2022 R.

Pierwsze łapanie przy karmniku w nowej lokalizacji. Znajduje się w odległości 480 m od karmnika przy ul. Klonowej, czyli w niewielkiej odległości (0,9 – 2,8 km) od naszej “powierzchni budkowej” “OWCZEGŁOWY” obejmującej 56 budek lęgowych przeznaczonych dla sikor. Pogoda wciąż niezimowa, bez opadów.  Od świtu do 15.20 (czyli przez cały dzień) złapały się 83 ptaki z 7 gatunków, w tym 4 retrapy. Skład gatunkowy typowy, z dominacją bogatki. Do kompletu sikor zabrakło tylko czubatki.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  52 + 2 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  15 + 1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus  5
Sikora uboga Poecile palustris  2 + 1 retrap
Zięba Fringilla coelebs  2
Kowalik Sitta europaea  2
Sosnówka Periparus ater  1

Jeśli chodzi o retrapy, to były to dwie bogatki zaobrączkowane jako pisklęta naszej powierzchni “OWCZEGŁOWY” w 2022 r. Odległość budek od karmnika wynosi 1,54 i 1,42 km. Trzeci ptak to sikora uboga zaobrączkowana tutaj  31.01.2022 r. Dwa pozostałe, tj. bogatka i sikora uboga zostały zaobrączkowane w styczniu 2022 r. przy karmniku “ul. Klonowa”.

J. Dąbrowski, B. Peplińska i Bartosz Ziała

OWCZEGŁOWY, UL. KLONOWA – 26.12.2022

OWCZEGŁOWY, UL. KLONOWA – 26.12.2022

Pierwsze tej zimy łapanie przy karmniku w tej lokalizacji. Jest to teren zabudowy rekreacyjnej w znacznej części porośnięty zadrzewieniami sosnowo-brzozowymi. W niewielkiej odległości (0,5 – 2,3 km) znajduje się nasza “powierzchnia budkowa” “OWCZEGŁOWY” obejmująca 56 budek lęgowych przeznaczonych dla sikor. Pogoda raczej wiosenna, tj. z temperaturą ok. +80C, bez opadów i z lekkim wiatrem.  Od świtu do 10.00 złapało się 26 ptaków z 6 gatunków, w tym 3 retrapy. Odłów polegał w zasadzie na wyjęciu ptaków z pojedynczego “uderzenia na karmnik” ok. 8.30.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  15 + 2 retrapy
Zięba Fringilla coelebs  3
Czyż Carduelis spinus  2
Sikora uboga Poecile palustris  1 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1

Jeśli chodzi o retrapy, to były to dwie bogatki zaobrączkowane jako pisklęta naszej powierzchni “OWCZEGŁOWY” w 2021 i 2022 r. Odległość budek od karmnika wynosi ~1,0 km. Trzeci ptak to sikora uboga zaobrączkowana tutaj  31.01.2022 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska