Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

CIEŚLE-ŻWIROWNIA 22-23.06.2019 R.

CIEŚLE-ŻWIROWNIA 22-23.06.2019 R.

Kolejne łapanie na czynnej żwirowni obejmujące jedną noc i ranek. Celem było odłowienie kaczek i gołębi przy wypełnionym wodą niewielkim zagłębieniu w wyeksploatowanej części żwirowni. Przy okazji ustawiliśmy również sieci w kolonii brzegówek Riparia riparia. Ilościowo odłów nie był imponujący; złapało się 28 ptaków z 4 gatunków, w tym 18 retrapów. W nocy złapała się jedna krzyżówka Anas platyrhynchos i dwie sieweczki rzeczne Charadrius dubius, które jak się okazało po dokładnych oględzinach były dorosłymi ptakami różnych płci – może nawet parą lęgową. Jedną z cech różniących samca i samicę jest szerokość obrączki ocznej – u samca szersza.

Rano załapały się dwa siniaki Columba oenas; jeden okazał się młodym z tegorocznego lęgu, a drugi ptakiem dorosłym. Ptak dorosły miał bardzo zniszczone sterówki, co świadczy o tym, że odbywał lęg w ciasnej dziupli. Główną cechą różniącą dorosłego siniaka od młodego jest obecność błyszczących piór z boku szyi.

W kolonii brzegówek złapały się 23 dorosłe ptaki, w tym 18 retrapów. Większość z nich zaobrączkowaliśmy na poprzednim łapaniu. Cztery ptaki pochodziły z poprzednich lat z tego miejsca. Wszystkie w chwili obrączkowania były ptakami dorosłymi, a oznakowaliśmy je w następujących dniach: 21.06.2015, 30.05.2016, 18.06.2017 i 23.06.2018.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

JASKÓŁKOWA SOBOTA

JASKÓŁKOWA SOBOTA

W sobotę 22 czerwca postanowiliśmy zrobić objazd kilku miejsc w których dość regularnie obrączkujemy dymówki Hirundo rustica. Było to po jednym gospodarstwie w Pruścach, Mikołajewie, Budziszewku oraz leśniczówce “Buczyna” w Łoskoniu. Praca polegała na zaobrączkowaniu piskląt oraz odłowie dorosłych ptaków przy wlotach do pomieszczeń z gniazdami. Zaobrączkowaliśmy 125 piskląt z 27 lęgów i odłowiliśmy 55 dorosłych z których 9 miało już nasze obrączki założone w minionych latach. W poszczególnych gniazdach znajdowało się 2-7 piskląt, a dokładniej wyglądało to tak:

 • gniazda z 2 pisklętami – 2
 • gniazda z 4 pisklętami – 10
 • gniazda z 5 pisklętami – 10
 • gniazda z 6 pisklętami – 4
 • gniazda z 7 pisklętami – 1.

Jak widać z powyższego zestawienia większość lęgów składała się z 4-5 piskląt. Średnia wielkość lęgu dla całej próby wyniosła 4,63 młodego na gniazdo. Zwykle pierwszy lęg dymówki składa się z 5-6 piskląt. Wygląda na to, że bieżący rok nie jest korzystny dla dymówek. Prawdopodobnie wynika to z mniejszej dostępności pokarmu spowodowanej suszą. Największe lęgi były w Pruścach (średnio 4,83 młodego na gniazdo) i tu właśnie stwierdzono rekordowy lęg składający się z 7 piskląt. To pierwszy taki przypadek na 6.429 zaobrączkowanych do tej pory piskląt tego gatunku.

Odnotowane retrapy, to z wyjątkiem jednego ptaki zaobrączkowane w tym samym miejscu:

 • VI-VII 2018 – 6 jako dorosłe i 1 jako pisklę,
 • VII 2017 – 1 jako dorosły.

Ten jeden inny, to ptak zaobrączkowany 22.08.2018 na noclegowisku nad Jeziorem Rogozińskim w Rogoźnie jako osobnik w pierwszym kalendarzowym roku życia a obecnie przebywający w Pruścach.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-STAW 7-9.06.2019

CIEŚLE-STAW 7-9.06.2019

Dwudniowe łapanie wokół stawu w dolinie Wełny  oraz na przyległych ugorach. W trzcinowiskach i zakrzewieniach ustawiliśmy 120 m sieci pięciopółkowych a na ugorach 110 m sieci 2 i 3-półkowych. Złapały się 103 ptaki z 22 gatunków, w tym 13 retrapów. Ponad połowa odłowionych ptaków to mieszkańcy trzcinowisk z rodzaju Acrocephalus. Na ugorach złapały się kolejne 3 białożytki; 2 samce i jedna samica. Cieszy odłów 2 remizów, które w ostatnich latach są dość rzadkie. Ozdobę łapania były niewątpliwie zimorodki. Mniej miłych doznań dostarczył kos oszpecony jakąś dawną kontuzją głowy.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  22 + 4 retrapy
Łozówka Acrocephalus palustris  13 + 1 retrap
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  12 + 1 retrap
Makolągwa Carduelis cannabina  8 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  5 + 1 retrap
Cierniówka Sylvia communis  4
Skowronek Alauda arvensis  2 + 1 retrap
Białożytka Oenanthe oenanthe  3
Wróbel Passer domesticus  3
Piecuszek Phyloscopus trochilus  2 + 1 retrap
Piegża  Sylvia curruca  2 + 1 retrap
Kos Turdus merula  1 + 2 retrapy
Zimorodek Alcedo atthis  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  2
Remiz Remiz pendulinus  2
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Trznadel Emberiza citrinella  1
Potrzeszcz Miliaria calandra  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Kląskawka Saxicola torquata  1
Szpak Sturnus vulgaris  1

Z wyjątkiem jednego ptaka, wszystkie retrapy pochodziły z doliny Wełny w Cieślach, z miejsc odległych maksymalnie o 600 m. Ten jeden inny, to trzcinniczek zaobrączkowany 22.08.2018 na Jeziorze Rogozińskim w odległości 2 km. Większość pozostałych retrapów to ptaki zaobrączkowane w latach 2016-2019. Wyjątkiem okazał się skowronek polny oznakowany tutaj 20.07.2013 r. jako osobnik w pierwszym kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-ŻWIROWNIA 3-6.06.2019 R.

CIEŚLE-ŻWIROWNIA 3-6.06.2019 R.

Bardzo skromne łapanie na terenie żwirowni w Cieślach. Można powiedzieć, że obejmowało cztery tematy: odłów w kolonii brzegówek, nocny odłów kaczek, odłów w trzcinach i łapane w “wacki”. Czas tego łapania, to dwa popołudnia i dwie noce. Złapało się 58 ptaków z 14 gatunków, w tym 4 retrapy. Ilościowo wynik nie był rewelacyjny, ale w sumie łapanie bardzo udane. Złapał się pierwszy w tym roku dudek – jest ich w tym roku w okolicach Rogoźna sporo. Największą niespodzianką był siniak, o czym pisaliśmy w newsie. Najwięcej złapaliśmy brzegówek. W kolonii liczącej 30 norek złapało się 25 dorosłych jaskółek. Po tym krótkim łapaniu stwierdziliśmy, że warto tutaj przeprowadzić “pełnowymiarowy” odłów.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Brzegówka Riparia riparia  22 + 3 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  11 + 1 retrap
Krzyżówka Anas platyrhynchos  6
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  5
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  1
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius  1
Siniak Columba oenas  1
Trznadel Emberiza citrinella  1
Rudzik Erithacus rubecula  1
Mazurek Passer montanus  1
Pliszka żółta Motacilla flava  1
Piecuszek Phyloscopus trochilus  1
Kos  Turdus merula  1
Dudek Upupa epops  1

Wśród odłowionych brzegówek były trzy ptaki z obrączkami. Najstarszy był samiec zaobrączkowany jako dorosły 30.05.2013 r. w Budzyniu, w nieistniejącej już kolonii przy ul. Rogozińskiej. Kolejne dwa ptaki pochodziły z miejscowej kolonii: samiec zaobrączkowany 21.06.2015 r. jako dorosły i samica oznakowana 30.05.2016 r. jako dorosła. Ostatni retrap, to trzcinniczek zaobrączkowany 17.08.2018 r. na stawie w Cieślach jako ptak w 1 kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

KOLOROWE KRZYŻÓWKI

KOLOROWE KRZYŻÓWKI

W całej dotychczasowej działalności obrączkarskiej oznakowałem 64 krzyżówki Anas platyrhynchos, w tym 23 pisklęta i 41 lotnych. Poza jednym ptakiem zabitym przez samochód w pobliżu miejsca zaobrączkowania, nie otrzymałem żadnych informacji powrotnych. Wielokrotnie widziałem ptaki z obrączkami, jednak odczytanie przez lornetkę lub lunetę standardowej stalowej obrączki jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym kupiłem w tym roku 50 plastikowych  numerowanych obrączek, które zakłada się dodatkowo na drugą nogę. Obrączki te, jak widać na zdjęciach, są łatwe do odczytu u ptaka stojącego na brzegu lub zimą na lodzie. W nocy z 3 na 4 czerwca złapałem na żwirowni w Cieślach sześć osobników ( 4 samce i 2 samice) tej najpospolitszej u nas kaczki. Wszystkie dostały po obrączce stalowej i plastikowej i wróciły na wolność. Teraz pozostaje czekać na informacje powrotne o tych ptakach. Mam nadzieję, że sukcesywnie kolejne osobniki tego gatunku zostaną tak samo oznakowane.

Jerzy Dąbrowski

CIEŚLE-WODOCIĄGI 27-28.04.2019 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 27-28.04.2019 R.

Drugie w tym roku łapanie w Dolinie Wełny na punkcie “WODOCIĄGI”. Celem łapania było przede wszystkim sprawdzenie, czy pojawiły się już pierwsze trzcinniczki.  Sieci ustawiliśmy głównie  w pobliżu krzaczastych wierzb i porastających łąki trzcinowisk. Dodatkowy płot postawiliśmy na grobli oddzielającej zarastający staw od trzcinowiska. Pogoda z momentami dość silnym wiatrem i całkowitym zachmurzeniem. Przez półtora dnia złapało się 115 ptaków z 25 gatunków, w tym 30 retrapów. W porównaniu z poprzednim odłowem wzrosła liczba gatunków. Złapał się pierwszy trzcinniczek, ale tylko jeden. Dominantem okazały się pliszki żółte, które przylatywały na noclegowisko na zarastającym stawie. Poza złapanymi ptakami warto odnotować obecność śpiewających słowików rdzawych, odzywającego się dudka i dzięcioła zielonego. Pierwszy raz w tym roku widzieliśmy również latające nad łąkami oknówki. Czas między obchodami sieci poświęciliśmy na usuwanie siewek kolczurki klapowanej – rośliny inwazyjnej kolonizującej min. doliny rzeczne.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Pliszka żółta Motacilla flava  19 + 2 retrapy
Kapturka Sylvia atricapilla  18
Piecuszek Phylloscopus trochilus  7 + 5 retrapów
Trznadel Emberiza citrinella  5 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  6 retrapów
Piegża Sylvia curruca  5
Cierniówka Sylvia communis  5
Dzwoniec Carduelis chloris  4
Śpiewak Turdus philomelos  3 + 1 retrap
Kos Turdus merula  2 + 2 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  1 + 3 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  3
Dzięcioł duży Dendrocopos major  3
Bogatka Parus major  1 + 2 retrapy
Kulczyk Serinus serinus  2 + 1 retrap
Raniuszek Aegithalos caudatus  2 retrapy
Czarnogłówka  Poecile montanus  2 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  2
Mazurek Passer montanus  2 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  1
Dymówka Hirundo rustica  1
Pleszka  Phoenicurus phoenicurus  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1 retrap
Szpak Sturnus vulgaris  1
Kwiczoł Turdus pilaris  1

Retrapów było proporcjonalnie więcej niż poprzednio. Najdobitniej widoczne to było u modraszek, kiedy w czasie jednego obchodu wyjęliśmy 6 ptaków z tego gatunku – wszystkie nosiły już obrączki. Wszystkie retrapy pochodzą z obrączkowań w najbliższej okolicy i poza dwoma z lat 2017 i 2018. Znakomita większość dokładnie z tego miejsca. Najstarszy ptak, to pliszka żółta oznakowana 14.07.2013 r. na noclegowisku jako ptak w 1 kalendarzowym roku życia – ma więc obecnie 6 lat. Drugim nieco starszym ptakiem był piecuszek zaobrączkowany 15.08.2016 r. jako osobnik w 1 kalendarzowym roku życia. Złapaliśmy też dwie bogatki zaobrączkowane jako pisklęta na pobliskiej powierzchni “OLSZYNA”: jedna z 2017 a druga z 2018 roku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI 6-7.04.2019 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 6-7.04.2019 R.

Pierwsze w tym roku łapanie w Dolinie Wełny. Chcieliśmy sprawdzić, czy w tym środowisku zaczął się już wiosenny przelot.  Sieci ustawiliśmy głównie  w pobliżu krzaczastych wierzb i porastających łąki trzcinowisk.  Pogoda prawdziwie wiosenna, bez opadów ale niestety z momentami dość silnym wiatrem. Przez półtora dnia złapało się 68 ptaków z 18 gatunków, w tym 15 retrapów. Ilościowo wynik jest bardzo podobny do odłowu z 7-8.04.2018 r., w tym samym miejscu, kiedy złapaliśmy 64 ptaki z 14 gatunków. Bardzo istotną różnicą z poprzednią wiosną jest tegoroczna kompletna susza. Przed rokiem łąki były mocno podtopione. Jeśli chodzi o gatunki, to warto odnotować remizy, których nie było w ubiegłym roku. Prawdziwą niespodzianką i ozdobą łapania była płomykówka.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trznadel Emberiza citrinella  7 + 3 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  9
Modraszka Cyanistes caeruleus  4 + 4 retrapy
Śpiewak Turdus philomelos  6
Piecuszek Phylloscopus trochilus  4 + 2 retrapy
Remiz Remiz pendulinus  4
Potrzos Emberiza schoeniclus  3 + 1 retrap
Kos Turdus merula  2 + 2 retrapy
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  3
Bogatka Parus major  2 + 1 retrap
Krzyżówka Anas platyrhynchos  2
Raniuszek Aegithalos caudatus  1 + 1 retrap
Czarnogłówka  Poecile montanus  1 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Potrzeszcz Miliaria calandra  1
Sroka Pica pica  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Płomykówka  Tyto alba  1

Wszystkie retrapy pochodzą z obrączkowania w najbliższej okolicy, a znakomita większość dokładnie z tego miejsca z 2018 r. Najstarszy ptak, to trznadel zaobrączkowany tutaj w kwietniu 2015 r. jako samiec w drugim roku życia – ma więc dokładnie 5 lat. Złapaliśmy też dwie sikory z lęgów 2018 r.: modraszkę z powierzchni “RUDKA” i bogatkę z powierzchni “OLSZYNA”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

KACZORY – 30-31.03.2019

KACZORY – 30-31.03.2019

Pierwsze łapanie w tym miejscu. Odłowy prowadziliśmy w lesie. Płot sieci długości 140 m ustawiliśmy na drodze leśnej oddzielającej stary bór mieszany od plantacji “choinek”. Istotne jest to, że na tym terenie mamy linię budek lęgowych, którą kontrolujemy od stycznia 2018 r. Początkowo była linia 23 budek zawieszonych wcześniej w sposób dość przypadkowy. W ciągu minionego roku dowiesiliśmy 14 kolejnych, zamykając trasę w nasz ulubiony kształt, czyli zamkniętą pętlę. W czasie nocnych kontroli w zimie zauważyliśmy kolejne budki zawieszone przez “niewidzialną rękę”, więc obecnie na naszej trasie jest ich 42. Wracając do bieżącego odłowu; złapały się 22 ptaki z 10 gatunków, w tym 3 retrapy. Szczerze powiedziawszy spodziewaliśmy się zdecydowanie lepszego ilościowo wyniku. Różnorodność gatunkowa była jednak, zwłaszcza w zestawieniu z liczebnością, imponująca. Niewątpliwą ozdobą była samica dzięcioła zielonego – to 20 osobnik tego gatunku zaobrączkowany w historii ZO “ROGOŹNO”.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  4 + 3 retrapy
Kos Turdus merula  5
Śpiewak Turdus philomelos  2
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  2
Zięba Fringilla coelebs  1
Sójka Garrulus glandarius  1
Dzięcioł zielony Picus viridis  1
Trznadel Emberiza citrinella  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Pokrzywnica Prunella modularis  1

 

Retrapy, to najwartościowszy materiał zebrany przez te dwa dni. Każda z trzech bogatek pochodziła z innego okresu naszej pracy w Kaczorach. Pierwsza, to ptak zaobrączkowany 21.05.2018 jako pisklę w budce nr 10. Druga bogatka została zaobrączkowana 19.12.2018 jako samica nocująca w budce nr 6, 17.01.2019 nocowała w budce nr 9 a 23.02.2019 w budce nr 7. Trzecia, to chyba największa niespodzianka. Została zaobrączkowana jako jeden z trzech ptaków złapanych przy karmniku na balkonie w Kaczorach w dniu 19.03.2019.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2019

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2019

Ostatnie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Trzy najliczniejsze gatunki jak poprzednio, tylko w zmienionej kolejności – najliczniejszy dzwoniec. W godzinach 5.30-15.00 złapało się 70 ptaków z 9 gatunków, w tym 7 retrapów.  Wygląda na to, że przelot przyspieszył w porównaniu z poprzednią zimą o ok. 10 dni. Najciekawszym złapanym ptakiem była pliszka siwa – pierwsza w tym roku i pierwsza w ogóle w tym miejscu. Trzeba zaznaczyć, że gatunek ten nie korzysta z karmników; złapała się przypadkowo przelatując w pobliżu.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dzwoniec Carduelis chloris  24
Bogatka Parus major  14 + 5 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  9 + 1 retrap
Czyż Carduelis spinus  7
Zięba Fringilla coelebs  3
Kos Turdus merula  3
Rudzik Erithacus rubecula  1 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1

 

Udział retrapów wyniósł 10,0%.  Wszystkie retrapy to stali bywalcy przy tym karmniku. Zaobrączkowaliśmy je w następujących terminach:

 • 12 III 2019 – 1 rudzik;
 • 2 III 2019 – 1 bogatka;
 • 19 I 2019 – 2 bogatki;
 • 15 XII 2018 – 2, w tym: 1 bogatka i 1 modraszka;
 • 7 I 2017 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20.03.2019

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20.03.2019

Kolejne łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Poprzednie wrażenie o kończącym się przelocie sikor potwierdziło się. Zmienił się również skład gatunkowy – wciąż dominuje bogatka, ale licznie pojawiają się dzwońce dorównując liczebnością modraszkom. Zwiększyła się też różnorodność gatunkowa. W godzinach 5.30-14.30 złapało się 138 ptaków z 12 gatunków, w tym 11 retrapów. Wśród odłowionych zięb znalazła się jedna ze zmianami chorobowymi w postaci brodawek u nasady palców. Zięba z takimi brodawkami złapała się również poprzedniej zimy.  Ozdobą łapania był niewątpliwie dorosły samiec grubodzioba który złapał się trzykrotnie. Jak widać na zdjęciu dziób ma potężny i potrafi nim przeciąć skórę do krwi. Było więc sporo emocji przy pracy z tym osobnikiem – skończyło się bezkrwawo. W leśniczówce pojawiła się też pierwsza w tym roku pliszka siwa, ale się nie złapała.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  45 + 6 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  34 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  35
Zięba Fringilla coelebs  7
Rudzik Erithacus rubecula  2
Czyż Carduelis spinus  1
Grubodziób C. coccothraustes  1
Mazurek Passer montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Mysikrólik Regulus regulus  1 retrap
Kowalik Sitta europaea  1 retrap
Kos Turdus merula  1 retrap

 

Udział retrapów wyniósł 8,0%.  Wszystkie retrapy, poza jednym, to stali bywalcy przy tym karmniku. Zaobrączkowaliśmy je w następujących terminach:

 • 2-3 III 2019 – 2, w tym: 1 bogatka i 2 modraszka;
 • 19 I 2019 – 1 mysikrólik;
 • 15 XII 2018 – 3, w tym: 1 bogatka, 1 modraszka i 1 kowalik;
 • 3 III 2018 – 1 bogatka;
 • 20 I 2018 – 1 bogatka;
 • 12 III 2017 – 1 kos;
 • 9 I 2016 – 1 bogatka.

Ten jeden inny retrap, to bogatka zaobrączkowana 20.05.2018 r. jako jedno z dziesięciu piskląt w budce nr 06A na powierzchni “Buczyna”. Odległość między budką lęgową a karmnikiem wynosi w linii prostej 4,28 km. To czwarty pisklak bogatki z powierzchni “Buczyna”, który złapał się przy tym karmniku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska