Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

CIEŚLE – ŻWIROWNIA – 04 – 06.05.2018

CIEŚLE – ŻWIROWNIA – 04 – 06.05.2018

Po odłowach w trzcinowiskach, postanowiliśmy sprawdzić, co lata w innym środowisku. Wybraliśmy zadrzewienia śródpolne w okolicach żwirowni na północ od zabudowań wsi Cieśle. Ponieważ “bagna wciągają” ustawiliśmy również 70 m sieci w zarośniętej części wyrobiska. Ptaków było niewiele – złapaliśmy  49 ptaków z 17 gatunków, w tym 4 retrapy. Na tym łapaniu trudno mówić o jakimś zdecydowanym dominancie. Wszystko wskazuje na to, że główny przelot już przeszedł, a osiadłe osobniki zajęte są lęgami. Nie złapały się jeszcze żadne młode z tegorocznych lęgów.

Jeden z piecuszków nosił obrączkę założoną tutaj w kwietniu 2015 r. i był wówczas w wieku “po 2 kalendarzowym roku życia” – pochodzi więc z lęgu przynajmniej w 2013 roku. Drugi piecuszek został zaobrączkowany w lipcu 2017 r. jako ptak w “pierwszym kalendarzowym roku życia” przy ujściu Małej Wełny. Zretrapiona bogatka, to ptak zaobrączkowany jako pisklę w maju 2016 r. ok. 300 od miejsca schwytania. Złapaliśmy go tutaj nocującego w budce w dniu 11.12.2017 r. jest więc to ptak ewidentnie tutaj osiadły. Najciekawszy retrap, to potrzos z hiszpańską obrączką. Po tygodniu od wysłania informacji otrzymaliśmy dane o jego zaobrączkowaniu. Ptak został oznakowany 11 lutego 2018 r. w północnej Hiszpanii (1.805 km od miejsca ponownego stwierdzenia), jako samiec w drugim kalendarzowym roku życia. Tak więc żwirownia w Cieślach jest miejscem jego pierwszego sezonu lęgowego.

No i tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
 Piecuszek  Phylloscopus trochilus  7 + 2 retrapy
 Trznadel  Emberiza citrinella  5
 Kapturka  Sylvia atricapilla  5
 Kos  Turdus merula  5
 Trzciniak  Acrocephalus arundinaceus  4
 Dzięcioł duży  Dendrocopos major  3
 Piegża  Sylvia curruca  3
 Bogatka  Parus major  2 + 1 retrap
 Czubatka  Lophophanes cristatus  2
 Zięba  Fringilla coelebs  2
 Pierwiosnek  Phylloscopus collybita  2
 Raniuszek  Aegithalos caudatus  1
 Rudzik  Erithacus rubecula  1
 Pleszka  Phoenicurus phoenicurus  1
 Sikora uboga  Poecile palustris  1
 Śpiewak  Turdus philomelos  1
 Potrzos  Emberiza schoeniclus  1 retrap

Jerzy Dąbrowski, Bronisława Peplińska

CIEŚLE – ROZLEWISKA WEŁNY – 11.04 – 9.05.2018

CIEŚLE – ROZLEWISKA WEŁNY – 11.04 – 9.05.2018

To łapanie było w pewnym sensie kontynuacją odłowów z przełomu lata i jesienie 2017 roku . Na obrzeżach rozlewisk w pobliżu ujścia Rudki do Wełny ustawiliśmy dwie pułapki tunelowe. Gdy rozlewiska skurczyły się i stały raczej “błotniskami”, ustawiliśmy dwie sieci o większych oczkach, tzw. “drozdówki”. Wcześniej zrezygnowaliśmy z sieci, ponieważ na rozlewiskach było sporo gęsi dla których używane sieci są zbyt słabe. Odłowy prowadziliśmy najczęściej w porze wieczornej i nocnej, ale były dni, kiedy próbowaliśmy odłowów przez cały dzień. Złapaliśmy i zaobrączkowaliśmy 48 ptaków z 11 gatunków. W odróżnieniu od odłowu z końca lata 2017 roku, dominantem były łęczaki. Mimo niewielkiej liczby złapanych ptaków były miłe niespodzianki. Złapał się batalion – to dopiero drugi przypadek odłowu tego gatunku na naszym terenie. W sieci wpadły też dwie mewy śmieszki – pierwszy raz złapaliśmy mewy w sieci. Nie było żadnych retrapów.

 

No i tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
 Łęczak Tringa glareola  24
 Kszyk  Gallinago gallinago  5
 Szpak  Sturnus vulgaris  5
 Bekasik  Lymnocryptes minimus  4
 Świergotek łąkowy  Anthus pratensis  2
 Śmieszka  Chroicephalus ridibundus  2
 Pliszka żółta  Motacilla flava  2
 Skowronek polny  Alauda arvensis  1
 Krzyżówka  Anas platyrhynchos  1
 Batalion  Philomachus pugnax  1
 Dymówka  Hirundo rustica  1

Jerzy Dąbrowski, Bronisława Peplińska

CIEŚLE – UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY – 18.04-03.05.2018

CIEŚLE – UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY – 18.04-03.05.2018

Dalszy ciąg łapania w trzcinowiskach w pobliżu ujścia małej Wełny do Wełny. Odłowy prowadziliśmy przez sześć wieczorów i ranków, zwijając sieci na pozostałą część dni.  Złapały się  124 ptaki z 20 gatunków, w tym 27 retrapów. Dominantami były nadal ptaki przylatując tutaj na noclegowisko, tj.  pliszka żółta i szpak, ale prawie tak samo liczne były już ptaki gniazdujące tutaj, tj. potrzos, brzęczka i rokitniczka. Pojawiły się również pierwsze trzciniaki (27.04.2018) i trzcinniczki (28.04.2018). Generalnie jednak ptaków było zdecydowanie mniej, niż się spodziewaliśmy. Najciekawszy odłowiony ptak, to samica wąsatki z plamą lęgową i na dodatek osobnik o nietypowym ubarwieniu – czarne plamy na grzbiecie i głowie.

 

No, i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Pliszka żółta Motacilla flava  15 + 8 retrapów
Szpak Sturnus vulgaris  20 + 1 retrap
Potrzos Emberiza schoeniclus  12 + 8 retrapów
Rokitniczka Acrocephakus schoenobaenus  15
Brzęczka Locustella luscinioides  11 + 1 retrap
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  5 + 1 retrap
Potrzeszcz Miliaria calandra  4
Wąsatka Panurus biarmicus  2 + 1 retrap
Kos Turdus merula  2 + 1 retrap
Cierniówka Sylvia communis  2
Kapturka Sylvia atricapilla  2
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1 + 1 retrap
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  1 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  1 + 1 retrap
Bogatka Parus major   2 retrapy
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1 retrap
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1
Pokląskwa Saxicola rubetra  1

Wszystkie retrapy, to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj lub w odległości kilkuset metrów, w tym 14 w minionych latach.Wśród nich najstarsza była pliszka żółta zaobrączkowana tutaj 1.08.2010 r., jako samiec w 1 kalendarzowym roku życia – ma więc już 8 lat. Drugi stary ptak, to trzcinniczek zaobrączkowany 13.07.2013 r. jako ptak po 1 kalendarzowym roku życia – ma więc przynajmniej 6 lat. Z obrączkowania w VIII-IX 2015 pochodziły: 2 pliszki żółte, 1 potrzos i 1 potrzeszcz. Z maja 2016 r. pochodził 1 potrzos; z VIII-IX 2016 r. – 1 pliszka żółta i 1 kos. Z kwietnia 2017 r. pochodziły 2 potrzosy a z VII-VIII 2017 r. – 1 potrzos i 1 modraszka; natomiast z grudnia 2017 r. – 1 bogatka. Dwie pierwsze informacje powrotne pokazują, że długoletnie odłowy ptaków w tych samych miejscach pozwalają na określenie długowieczności u poszczególnych gatunków.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE – UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY – 13-16.04.2018

CIEŚLE – UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY – 13-16.04.2018

Po łapaniu w zakrzewionej części doliny Wełny na punkcie “WODOCIĄGI”, postanowiliśmy sprawdzić, czy da się wejść w trzcinowiska w innym naszym stałym miejscu. Okazało się, że  jest to możliwe, więc zorganizowaliśmy odłów. Łapaliśmy tylko w piątkowy wieczór i sobotni ranek oraz wieczór niedzielny i poniedziałkowy poranek. Pogoda prawdziwie wiosenna, łącznie z piątkową burzą, której towarzyszył niewielki deszcz. Stare źdźbła trzcin częściowo wyłamane. Krzewy dzikiego bzu czarnego, który wyrosły w trzcinowiskach w czasie kilku suchych lat obumarły z powodu długotrwałego podtopienia w minionym roku. tak więc łapanie odbyło się w czystym trzcinowisku. W ciągu dnia w trzcinowiskach jest jeszcze niewiele ptaków – słychać  głosy wodników, bąków; podśpiewują potrzosy oraz pierwsze rokitniczki i brzęczki. Wieczorem jednak przylatują tutaj stada szpaków, potrzeszczy i pliszek żółtych na noclegowisko. Złapało się  86 ptaków z 9 gatunków, w tym 5 retrapów. Dominantami okazały się trzy gatunki ptaków przylatujących tutaj na noclegowisko: szpak, pliszka żółta i potrzeszcz. Złapały się pierwsze tej wiosny rokitniczki i brzęczki. Ozdobą łapania były wąsatki i cytrynowożółte samce pliszki żółtej. To samce lecą jako pierwsze – na 21 złapanych pliszek żółtych była tylko jedna samica. Wśród odłowionych szpaków były dwa, które zwróciły naszą szczególną uwagę. jeden z nich miał zrośnięty po złamaniu skok prawej nogi, a drugi gołą skórę u nasady dzioba. Żartobliwie można by powiedzieć, że wyglądał jak krzyżówka szpaka i gawrona.

 

No, i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Szpak Sturnus vulgatis  27 + 1 retrap
Pliszka żółta Motacilla flava  19 + 2 retrapy
Potrzeszcz Miliaria calandra  15
Potrzos Emberiza schoeniclus  6 + 2 retrapy
Brzęczka Locustella luscinioides  7
Wąsatka Panurus biarmicus  3
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  2
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Bogatka Parus major  1

Wszystkie retrapy, to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj w minionych latach.Wśród nich najstarsze były dwa ptaki zaobrączkowane w 2014 roku: szpak zaobrączkowany 22 kwietnia, jako samiec po 2 kalendarzowym roku życia (ma więc przynajmniej 6 lat) i pliszka żółta zaobrączkowana 3 września, jako samiec po 1 kalendarzowym roku życia (ma przynajmniej 5 lat). Kolejne dwa retrapy pochodzą z 2016 roku: pliszka żółta z 24 lipca i potrzos z 3 kwietnia. (lipiec i wrzesień), jako ptaki w 1 kalendarzowym roku życia. Ostatni z ptaków noszących już obrączki, to potrzos zaobrączkowany 12 lipca 2017 roku jako ptak w pierwszym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

WODOCIĄGI – 7-8.04.2018

WODOCIĄGI – 7-8.04.2018

Po zimie spędzonej przy karmniku w Łoskoniu, postanowiliśmy sprawdzić, jakie ptaki przyleciały już w dolinę Wełny w Cieślach. Woda na łąkach już znacznie opadła, więc można było trochę się w nie zapuścić. Temperatura była od zera wczesnym rankiem, do ok. +200C po południu. Krzewy jeszcze bez liści, zeszłoroczne źdźbła trzcin wyłamane. Niestety wiał silny wiatr, co bardzo znacznie zmniejszyło “łowność” sieci. Przez dwa pełne dni złapały się tylko 64 ptaki z 14 gatunków, w tym 6 retrapów. Dominantem okazały się dwa gatunki świstunek: piecuszek i pierwiosnek. Złapała się pierwsza w tym roku kapturka. Niespodziewanym gościem w nadrzecznych łozach był zniczek. Poza odłowionymi ptakami słychać było nieśmiało jeszcze podśpiewujące słowiki, pokwikujące wodniki. Na wygniecionych łanach trzcin siedziała na gnieździe gęgawa i “udawała”, że jej nie ma. Kilkadziesiąt metrów dalej para łabędzi niemych budowała gniazdo (obydwa bez obrączek). Ptaków trzcinowych jeszcze nie ma, nie licząc potrzosów, które od wielu już lat w niewielkiej liczbie zimują na naszym terenie.

 

No, i pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Piecuszek Phylloscopus trochilus  22 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  11
Potrzos Emberiza schoeniclus  8 + 2 retrapy
Trznadel Emberiza citrinella  4 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  3
Kos Turdus merula  2 + 1 retrap
Bogatka Parus major  1 + 1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Sójka Garrulus glandarius  1
Zniczek Regulis ignicapilla  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Wszystkie retrapy, to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj w minionych latach.Wśród nich najstarsze były dwa ptaki zaobrączkowane w 2014 roku: piecuszek z 26 lipca i bogatka z 25 października – była wówczas w 1 roku życia. To pierwszy kontakt z tym osobnikiem od dnia zaobrączkowania, choć w najbliższej okolicy łapiemy sikory regularnie przez cały rok. Obydwa potrzosy zostały zaobrączkowane w 2016 roku (lipiec i wrzesień), jako ptaki w 1 kalendarzowym roku życia. Dwa ostatnie retrapy, to kos i trznadel zaobrączkowane tutaj 10.06.2017 r. Obydwa były wówczas ptakami w 2 kalendarzowym roku życia, czyli był to ich pierwszy sezon lęgowy.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 27.03.2018

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 27.03.2018

Czternaste w tym roku łapanie przy karmniku w tej leśniczówce i jak się okazało dwa dni później – ostatnie w tym sezonie zimowym. Zaplanowane na 29 marca łapanie nie mogło się odbyć z powodu załamania się pogody – silny wiatr i deszcz. W godzinach  7.00 do 14.00 złapało się 187 ptaków z 9 gatunków, w tym 54 retrapy.  Dominantem, jak zwykle była bogatka, ale jej udział spadł do 37%, głównie z powodu zwiększenia się liczebności czyży. Przeprowadzona analiza płci i wieku odłowionych bogatek wykazała, że 72% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 28%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, udział samic wzrósł do 60,9%.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  43 + 26 retrapów
Czyż Carduelis spinus  48 + 12 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  23 + 6 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  12 + 9 retrapów
Zięba Fringilla coelebs  3
Jer Frinfilla montifringilla  1
Czeczotka Carduelis flammea  1
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Sikora uboga Poecile palustris  0 + 1 retrap

Większość retrapów pochodziła z marcowych odłowów – 50 (24 bogatki,  12 czyży, 8 modraszek, 2 dzwońce). Kolejne trzy ptaki 2 bogatki i 1 modraszka) zostały tutaj oznakowane w styczniu br.  Jedna sikora uboga pochodziła z obrączkowania przy tym karmniku w styczniu 2017 r., ale łapała się już również tej zimy.

Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.03.2018

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.03.2018

Trzynaste w tym roku łapanie przy karmniku w tej leśniczówce. Od świtu, tj. (po zmianie czasu)  7.00 do 17.30 złapało się 279 ptaków z 7 gatunków, w tym 32 retrapy.  Powiało wiosną – temperatura od -1 oC  rano, do + 10 oC po południu. Nad kwitnącymi w sadzie jemiołami słychać było latające pszczoły. No i ptaki ruszyły – złapały się tylko 32 retrapy, tj. 11,5%. Dominantem, jak zwykle była bogatka, choć jej udział (53%) podobnie jak poprzedniego dnia był niższy niż we wcześniejszych odłowach.  Wyraźnie zwiększył się udział modraszek i czyży. Przeprowadzona analiza płci i wieku odłowionych bogatek wykazała, że 78% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 22%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, udział samic wzrósł do 61,9%.

 

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  130 + 17 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  62 + 4 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  32 + 4 retrapy
Czyż Carduelis spinus  18 + 6 retrapów
Zięba Frinfilla coelebs  4
Trznadel Emberiza citrinella  1
Pokrzywnica Prunella modularis  0 + 1 retrap

Większość retrapów pochodziła z marcowych odłowów – 28 (17 bogatek,  6 czyży, 2 modraszki, 2 dzwońce i 1 pokrzywnica). Kolejne dwa ptaki – modraszki zostały tutaj oznakowane w styczniu br.  Dwa dzwońce pochodziły z obrączkowania przy tym karmniku w styczniu 2017 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.03.2018

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.03.2018

Dwunaste w tym roku łapanie przy karmniku w tej leśniczówce. W godzinach 6.00-17.00 złapały się 233 ptaki z 8 gatunków, w tym 96 retrapów.  Dominantem, jak zwykle była bogatka, ale jej udział spadł do 53% złapanych ptaków.  Wyraźnie zwiększył się udział modraszek i czyży.Udział retrapów – 41,2%, wskazuje, że spora część ptaków zrobiła sobie przerwę w migracji. Przeprowadzona analiza płci i wieku odłowionych bogatek wykazała, że 79% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 21%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, udział samic wzrósł do 59,3%.

 

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  60 + 63 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  30 + 20 retrapów
Czyż Carduelis spinus  20 + 10 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  24 + 2 retrapy
Kos Turdus merula  0 + 1 retrap
Czeczotka Carduelis flammea  1
Zięba Frinfilla coelebs  1
Sosnówka Periparus ater  1

Większość retrapów pochodziła z marcowych odłowów – 83 (57 bogatek, 14 modraszek, 10 czyży, 1 dzwoniec i 1 kos), w tym 33 z obrączkowania w dniu 22.03.2018. Kolejnych sześć ptaków (4 modraszki i 2 bogatki) zostało tutaj oznakowanych w styczniu br.  Dwie bogatki i dwie modraszki zostały zaobrączkowane tutaj w styczniu i marcu 2017, ale łapały się już w tym sezonie zimowym. Najstarszy nasz znajomy, to bogatka zaobrączkowana tutaj w styczniu 2016 r., jako samica w  2 kalendarzowym roku życia (jej pierwsza zima); łapana tu również trzykrotnie zimą 2016/17. Jest to więc jej trzecia zima – wszystkie spędzane przy tym karmniku. Należy również odnotować, ponowne stwierdzenie bogatki z niemiecką obrączką z centrali “HELGOLAND”. Złapaliśmy też dzwońca, którego zaobrączkowaliśmy 20.03.2016 r. przy naszym karmniku w Cieślach (11 km w linii prostej) jako dorosłego samca, czyli takiego, który wykluł się przynajmniej w 2014 roku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.03.2018

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.03.2018

Jedenaste w tym roku łapanie przy karmniku w tej leśniczówce. Pogoda nie była rewelacyjna: lekki wiatr, temperatura ok. zera, słaby opad drobnego śniegu. W godzinach 6.00-14.00 złapało się 251 ptaków z 6 gatunków, w tym 100 retrapów.  Dominantem, jak zwykle była bogatka. Jej udział był taki jak dwa dni wcześniej, tj. 80% złapanych ptaków. Udział retrapów – 39,8%, wskazuje, że przelot zdecydowanie wyhamował (dwa dni wcześniej było 15,0% retrapów). Przeprowadzona analiza płci i wieku odłowionych bogatek wykazała, że 77% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 23%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, utrzymuje się nieznaczna przewaga samic – 53,0%. Jedna z dorosłych samic bogatki miała białe największe pióro skrzydełka. Po raz pierwszy w tym roku złapał się śpiewak.

 

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  110 + 91 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  25 + 5 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  11 + 3 retrapy
Czyż Carduelis spinus  3 + 1 retrap
Kos Turdus merula  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Liczba retrapów bardzo duża i znacznie większa ich różnorodność niż we wcześniejszych odłowach. Większość – 73 (65 bogatek, 5 modraszek, 2 dzwońce i 1 czyż) zostały zaobrączkowane tutaj w marcu br.; trzy bogatki i 1 dzwoniec w lutym br. i aż 15 w styczniu br. Ta duża liczba styczniowych bogatek zupełnie nie pasuje do poprzednich odłowów, gdzie były tylko pojedyncze osobniki z tego okresu. Wśród retrapów znalazły się również 4 bogatki z poprzednie zimy (XII 2016 – I 2017) oraz jedna ze stycznia 2016. Ta ostatnia złapała się również dwukrotnie w styczniu 2017 r. Po raz drugi złapała się bogatka z czeską obrączką z centrali “PRAHA” oraz samica bogatki z niemiecką obrączką z centrali “HELGOLAND”. Będziemy czekać na informację o danych z zaobrączkowania tych ptaków i napiszemy o tym newsa. Informację o jednej z modraszek z obrączką “HELGOLAND” złapanych tutaj w marcu 2017 r. właśnie otrzymaliśmy; na drugą wciąż czekamy! Miejmy nadzieję, że z bogatką pójdzie szybciej.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20.03.2018

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20.03.2018

Dziesiąte w tym roku łapanie przy karmniku w tej leśniczówce. Pogoda się zmieniła; zwłaszcza osłabł wiatr. W godzinach 7.00-11.00 złapały się 92 ptaki z 6 gatunków, w tym 14 retrapów.  Dominantem, jak zwykle była bogatka. Jej udział wzrósł do 80% złapanych ptaków. Udział retrapów – 15,2%, wskazuje, że przelot znowu ruszył. Przeprowadzona analiza płci i wieku odłowionych bogatek wykazała, że 84% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 16%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, utrzymuje się nieznaczna przewaga samic – 52,6%. Po raz pierwszy w tym roku złapał się kulczyk. Wisiał w sieci pół metra od czyża. Samice tych gatunków wyglądają bardzo podobnie, ale mają zupełnie inaczej ukształtowane dzioby.

 

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  61 + 13 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  14
Czyż Carduelis spinus  1
Dzwoniec Carduelis chloris  0 + 1 retrap
Zięba Fringilla coelebs  1
Kulczyk Serinus serinus  1

Dwanaście z czternastu retrapów, to ptaki zaobrączkowane tutaj w dniach 14-16.03.2018. Tylko jedna bogatka wygląda na stacjonarnego ptaka – zaobrączkowana tutaj 20 stycznia i ponownie złapana 27 stycznia i 17 lutego. Najciekawsza była oczywiście dorosła samica bogatki z czeską obrączką z centrali “PRAHA”. Będziemy czekać na informację o danych z zaobrączkowania tego ptaka i napiszemy o tym newsa.

Jerzy Dąbrowski