Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.02.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.02.2024 R.

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna. Od świtu opady deszczu, więc odłowy rozpoczęliśmy o 800 Temperatura o świcie około 2,00C; później wyraźnie wzrosła.

Do 13.00 złapało się 105 ptaków z 8 gatunków, w tym 24 retrapy. Udział retrapów (22,9%) zdecydowanie mniejszy niż 6 stycznia (69,0%). Wygląda na to, że rozpoczyna się przelot.

Zdecydowanym dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 71,4%, a dorosłe 28,6%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 44,4% a samców 55,6%.  Udział ptaków młodych zdecydowanie wzrósł w porównaniu z 6 stycznia. Wzrósł też, choć nieznacznie udział samic. Zważywszy doświadczenie minionych lat, to proporcje pośrednie między zimowaniem i przelotem. Wśród odłowionych bogatek były trzy z wrzodami na głowie, w tym jedna (to pierwszy taki przypadek) z wrzodem na podniebieniu.

Ta najbardziej owrzodzona złapała się już 6 stycznia. Wygląda na to, że proces chorobowy jest już w fazie “ku dobremu”. Dla porównania zamieszczamy zdjęcia z obydwu dat.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  52 + 11 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  15 + 5 retrapów
Sikora uboga Poecile palustris  2 + 6 retrapów
Sosnówka Periparus ater  4
Mazurek Passer montanus  3
Kowalik Sitta europaea  2 + 1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus  3
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap

 

Retrapy stanowiły 22,9% odłowu, i były to ptaki zaobrączkowane przez nas. Poniżej opisujemy pochodzenie ptaków zaobrączkowanych wcześniej:

– trzy zostały zaobrączkowanych jako pisklęta w naszych budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ” przylegającej do leśniczówki z karmnikiem:

 • 17 V 2023 – 2 modraszki,
 • 22 V 2022 – 1 modraszka.

– kolejne dwa retrapy, to ptaki zaobrączkowane jako nocujące w budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ”:

 • 8 XII 2023 – 2 bogatki.

– kolejnych 62 zostało zaobrączkowanych tutaj przy karmniku w następujących terminach:

 • 6 I 2024 – 4  bogatki,
 • 9 XII 2023 – 10  w tym: 6 bogatek, 3 sikory ubogie i 1 kowalik,
 • III 2023 – 2  w tym: 1 sikora uboga i 1 dzięcioł średni,
 • II 2023 – sikora uboga,
 • I 2022 – 1  sikora uboga,
 • II 2021 – bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CHODZIEŻ, RONDO TROJANA Z ŁEKNA – 18.02.2024

CHODZIEŻ, RONDO TROJANA Z ŁEKNA – 18.02.2024

Drugie łapanie przy karmniku w ogrodzie przydomowym. Pogoda wiosenna, tj. z temperaturą od -0,50C do +5,00C bez śladu śniegu.

W godzinach 730 – 1200 złapały się 54 ptaki z 13 gatunków, w tym 8 retrapów. Zdecydowanym dominantem były bogatki, ale było ich zbyt mało, żeby opracować je statystycznie. Poniżej galeria gatunków, których nie było na poprzednim łapaniu w tym miejscu. Czeczotki żerowały na nawłoci (fot. powyżej).

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  18 + 5 retrapów
Czyż Carduelis spinus  7
Czeczotka Carduelis flammea  5
Modraszka Cyanistes caeruleus  3
Mazurek Passer montanus  3
Sosnówka Periparus ater  3
Dzwoniec Carduelis chloris  3
Kos Turdus merula  2
Gil Pyrrhula pyrrhula  1
Wróbel Passer domesticus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Kowalik Sitta europaea  1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  1 retrap

Większość retrapów, to ptaki zaobrączkowane tutaj w czasie poprzednie łapania, tj. 13.01.2024 r. Trzy zostały zaobrączkowane w naszych budkach nad Jeziorem Miejskim:

 • 16 XII 2023 – kowalik nocujący w budce nr 93 (350 m),
 • 16 XII 2023 – bogatka nocująca w budce nr 91 (350 m),
 • 13V 2023 – pisklę bogatki w budce nr 100 (565 m) – obecnie samica.

Jerzy Dąbrowski, Bronisława Peplińska i Dariusz Sałata

CHODZIEŻ, RONDO TROJANA Z ŁEKNA – 13.01.2024

CHODZIEŻ, RONDO TROJANA Z ŁEKNA – 13.01.2024

Pierwsze łapanie przy karmniku w ogrodzie przydomowym . Pogoda zimowa, tj. z temperaturą od -1,50C do +1,00C z pokrywą śnieżną i niewielkimi opadami śniegu.

W godzinach 800 – 1230 złapało się 69 ptaków z 10 gatunków, w tym 3 retrapy. Zdecydowanym dominantem były bogatki.  Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 71,1%, a dorosłe 28,9%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 37,8%, samców 60,0% osobników o nieoznaczonej płci 2,2%.  Poniżej galeria wszystkich gatunków z tego łapania.

Jeden z kosów miał na głowie trzy pojedyncze białe piórka. Fakt ten odnotowaliśmy przy danych obrączkowania. Jeśli złapie się po kolejnym pierzeniu, będzie można sprawdzić, czy ta cecha indywidualna się powtórzy.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  43 + 2 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  7 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  5
Rudzik Erithacus rubecula  3
Sikora uboga Poecile palustris  2
Kos Turdus merula  2
Kowalik Sitta europaea  1
Sosnówka Periparus ater  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Sójka Garrulus glandarius   1

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane jako pisklęta w naszych budkach nad Jeziorem Miejskim znajdujących się w odległości 0,4 – 2,0 km:

 • 2 VII 2022 – bogatka w budce nr 74 (960 m) – obecnie dorosła samica,
 • 21 V 2022 – modraszka w budce nr 07 (1000 m) – obecnie dorosły samiec,
 • 21 V 2023 – bogatka w budce nr 84 (540 m) – obecnie dorosły samiec; dostał dziś kolorową obrączkę, która może umożliwi jego identyfikację w sezonie lęgowym.

Jerzy Dąbrowski, Bronisława Peplińska i Dariusz Sałata

OWCZEGŁOWY, UL. KLONOWA – 7.01.2024

OWCZEGŁOWY, UL. KLONOWA – 7.01.2024

Trzecie łapanie tej zimy przy tym karmniku. Pogoda zimowa, tj. z temperaturą -6,50C  z pokrywą śnieżną.

Ruch przy karmniku był bardzo mały; przez 3 godzin od świtu złapały się 24 ptaki z 4 gatunków, w tym 10 retrapów. Niewielka liczba ptaków nie pozwalana prowadzenie jakichkolwiek analiz. Poniżej galeria wszystkich gatunków z tego łapania.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  7 + 6 retrapy
Bogatka Parus major  5 + 4 retrapy
Czarnogłówka Poecile montanus 1
Dzwoniec Carduelis chloris  1

Jeśli chodzi o retrapy, to zostały zaobrączkowane w następujących lokalizacjach i terminach:

–  przy tym samym karmniku:

 • 8 XII 2023 – 5 w tym: 4 modraszki i 1 bogatka,
 • 2 XII 2023 – 2 modraszki,
 • 26 XII 2022 – 1 bogatka,

–  przy karmniku ul. Hacerska w Owczegłowach – 475 m:

 • 18 XI 2023 – 1 bogatka,

–  ptaki  zaobrączkowane jako pisklęta w budkach lęgowych na powierzchni “OWCZEGŁOWY” zlokalizowane w odległości 0,94 km:

 •  19 V 2023 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.01.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.01.2024 R.

Drugie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda zimowa, bez opadów. Temperatura o świcie około -2,50C.

Od świtu do 12.00 złapało się 100 ptaki z 7 gatunków, w tym 69 retrapów. Zdecydowanym dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 42,2%, a dorosłe 58,8%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 42,2% a samców 57,8%.  To proporcje typowo zimowe i bardzo podobne jak przed miesiącem, z nieco większym udziałem samców. W pobliżu karmnika pojawiło się kilka czeczotek, ale zadnia się nie złapała. Wśród odłowionych bogatek była jedna z licznymi wrzodami na głowie. Dla złagodzenia negatywnych odczuć załączamy zdjęcie dzięcioła średniego.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  21 + 43 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 12 retrapów
Sikora uboga Poecile palustris  10 retrapów
Mazurek Passer montanus  3 + 2 retrapy
Kowalik Sitta europaea  3 + 2 retrapy
Czarnogłówka Poecile montanus  1
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1

Retrapy stanowiły 59% odłowu, co oznacza, że karmnik ma stałych gości. Poniżej opisujemy pochodzenie ptaków zaobrączkowanych wcześniej:

– trzy zostały zaobrączkowanych jako pisklęta w naszych budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ” przylegającej do leśniczówki z karmnikiem:

 • 17 V 2023 – 2 bogatki z tego samego lęgu,
 • 25 V 2021 – 1 modraszka.

– kolejne sześć retrapów, to ptaki zaobrączkowane jako nocujące w budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ”:

 • 8 XII 2023 – 2 modraszki i 1 bogatka.

– kolejnych 62 zostało zaobrączkowanych tutaj przy karmniku w następujących terminach:

 • 9 XII 2023 – 43  w tym: 32 bogatki, 6 sikor ubogich, 2 modraszki, 2 mazurki i 1 kowalik,
 • III 2023 – 5  w tym: 2 bogatki, 2 sikory ubogie i 1 modraszka,
 • III 2022 – bogatka,
 • II 2022 – 3  w tym: 1 bogatka, 1 sikora uboga i 1 modraszka,
 • I 2022 – 2  w tym: 1 modraszka i 1 sikora uboga,
 • XII 2021 – 3  w tym: 2 modraszki i 1 bogatka,
 • III 2021 – modraszka,
 • II 2021 – 3  w tym: 1 modraszka, 1 bogatka i 1 kowalik,
 • I 2019 – 1 bogatka.

– no i ostatni ptak, to bogatka zaobrączkowana jako pisklę w dniu 14 VI 2023 r. na powierzchni “Buczyna”, czyli 3,3 km od karmnika w Łoskoniu.

Spora część ptaków zaobrączkowanych przed 9.12.2023 r. była obecna już w czasie poprzedniego odłowu. Było ich 11, w tym: 5 bogatek, 3 modraszki i 3 sikory ubogie. Jeśli dodamy je do 43 ptaków zaobrączkowanych tego dnia, to mamy wynik 54. Oznacza to, że 54% ptaków z bieżącego odłowu było przy tym karmniku również 9.12.2023 r.

Najstarszym ptakiem o znanym wieku była bogatka zaobrączkowana tutaj 9.01.2019 r. jako samica w 2 kalendarzowym roku życia, czyli ma już ponad 5 lat i jak widać z powyższego zestawienia wyraźnie odstaje od pozostałych retrapów. Odławialiśmy ją przy tym karmniku również 9.01.2021 i 19.01.2022 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 31.12.2023 – 2.01.2024 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 31.12.2023 – 2.01.2024 R.

Krótkie łapania w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Chcieliśmy sprawdzić, czy znajdziemy jakieś dowody na ocieplenie klimatu, czyli ptaki, które dawniej u nas nie zimowały. Nasze przecinki są zalane – w najgłębszych miejscach powyżej kolan.

Złapało się 49 ptaków z 10 gatunków, w tym 19 retrapów. Najliczniejsze były modraszki. Złapały się gatunki, których kiedyś darmo by było wypatrywać o tej porze roku: potrzosy, pokrzywnice, strzyżyki i rudzik.

Pełna lista odłowu przedstawia się następująco:

Większość retrapów, to ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • XII 2023 – 1 strzyżyk,
 • X 2023 – 3 w tym: 2 bogatki, 1 modraszka,
 • IX 2023 – 5 w tym: 4 modraszki, 1 makolągwa,
 • I 2023 – 2 modraszki,
 • IX 2022 – 1 modraszka,
 • X 2022 – 1 potrzos,
 • VII 2022 – 1 modraszka,
 • X 2021 – 1 modraszka.

Kolejna grupa to ptaki zaobrączkowane przy karmniku przy ul. Krańcowej w Cieślach:

 • XII 2023 – 2 w tym: 1 bogatka, 1 modraszka,
 • XI 2023 – 2 w tym: 1 bogatka, 1 modraszka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

STUDZIENIEC-POLE – 28-29.12.2023 R.

STUDZIENIEC-POLE – 28-29.12.2023 R.

Dwudniowe łapanie przy krzewach tarniny rosnących wzdłuż drogi, na obrzeżu pola ze ścierniskiem po słoneczniku, w tym samym miejscu co 26.11.2023 r. Pierwszego dnia od świtu do 13.00, drugiego do 11.00. Pogoda raczej jesienna, tj. z temperaturą nieco powyżej zera, bez śladów śniegu, ale z silnymi podmuchami wiatru.

Na polu wciąż dużo słonecznika stanowiącego doskonałą bazę pokarmową dla  ptaków.

Złapało się 115 ptaków z 7 gatunków, w tym 5 retrapów, z czego 102 pierwszego dnia i tylko 13 drugiego. Zdecydowanym dominantem były mazurki. O połowę mniej było bogatek i modraszek. Byli też zimowi goście, których zdjęcia poniżej.

Wśród odłowionych ptaków znalazła się jedna z olbrzymim wrzodem u nasady dzioba. Fakt ten jest odnotowywany w dokumentacji. Może w przyszłości uda się go złapać i przekonać, że taki osobnik potrafi zwalczyć tą chorobę. Poza tym nieciekawym elementem był w dobrej kondycji.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Mazurek Passer montanus  53 + 2 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  25 + 1 retrap
Bogatka Parus major  20 + 2 retrapy
Zięba Fringilla coelebs  7
Jer Fringilla montifringilla  3
Trznadel Emberiza citrinella  1
Czeczotka Acanthis cannabina  1

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj 26.11.2023 r.

Jerzy Dąbrowski, Bronisława Peplińska

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA 2 – 10.12.2023 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA 2 – 10.12.2023 R.

Dalszy ciąg odłowów przy kanale melioracyjnym przebiegającym przez pola uprawne na obrzeżach osiedla budynków wielorodzinnych w Cieślach.

Prowadziliśmy je przy karmniku przez wszystkie 9 dni, zwykle z przerwą w środku dnia. Złapały się 163 ptaki z 11 gatunków, w tym 67 retrapów. Zdecydowanym dominantem były bogatki. U tego gatunku ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 83,7%, a dorosłe 16,3%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 58,6%, a samców 41,4%. Są to wciąż proporcje jakie występują w czasie wiosennego przelotu. Nasuwa się prosty wniosek – z uwagi na wyjątkowo ciepłą zimę, większa niż zwykle część przelotnych ptaków zatrzymała się na zimę u nas. Rzadkim gościem przy tym karmniku była pojedyncza czeczotka, srokosz i zimujący potrzos.

A teraz już pełna lista odłowu:

Jeśli chodzi o retrapy, to zacznijmy od ptaków stwierdzonych wielokrotnie. Było ich 32 i odławiane były jeszcze dodatkowe 57 razy, w tym:

 • 1 raz: 14 bogatek i 3 modraszki,
 • 2 razy: 7 bogatek i 1 modraszka,
 • 3 razy: 3 bogatki i 1 modraszka,
 • 4 razy: 3 bogatki.

Wymienione na wstępie 67 retraów, to ptaki zaobrączkowane w następujących lokalizacjach i terminach:

 • XI 2023 przy tym karmniku – 60 w tym: 51 bogatek, 8 modraszek i 1 mazurek,
 • XI 2023 przy ujściu Małej Wełny (~800 m) – 2 w tym: 1 bogatka i 1 strzyżyk,
 • I 2023 na polu słonecznika w Cieślach (~400 m)  – bogatka,
 • 19 V 2023 bogatka – pisklę w budce nr 20 “WEŁNA” (~7,1 km),
 • 16 V 2023 bogatka – pisklę w budce nr 30/4 “OLSZYNA” (~1,5 km),
 • 9 VII 2022 bogatka – pisklę w budce nr 10B “RUDKA” (~1,4 km),
 • 16 V 2022 modraszka- pisklę w budce ul. Harcerska w Owczegłowach (~2,9 km).

Dwa z opisanych wyżej ptaków zaobrączkowanych jako pisklęta spotkaliśmy  w czasie nocnej kontroli budek na powierzchni “RUDKA” (1,3 km od karmnika) w dniu 12 XII 2023. Były to bogatki zaobrączkowane przez nas jako pisklęta w budkach lęgowych, a później łapane przy karmniku:

 • 9 VII 2022 w budce nr 10B “RUDKA” (~1,4 km); nocowała w budce nr 9,
 • 16 V 2023 w budce nr 30/4 “OLSZYNA” (~1,5 km); nocowała w budce nr 8.

Widać, że wymienione wyżej dwie sikory i z pewnością wiele innych, mieszkają w lesie, a do osiedli ludzkich latają na “łatwe jedzonko”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.12.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.12.2023 R.

Pierwsze tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda zimowa, bez opadów ale z dużą wilgotnością powietrza i pełnym zachmurzeniem. Temperatura około 00C.

Od świtu do 12.00 złapały się 163 ptaki z 9 gatunków, w tym 34 retrapy. Dominantem była bogatka. Ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 41,3%, a dorosłe 58,7%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 46,2% a samców 53,8%.  To proporcje typowo zimowe.

Wśród odłowionych ptaków znalazła się zięba z jedną nogą pokrytą brodawkami. Takie osobniki spotyka się regularnie i dotyczy to właśnie tego gatunku.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  89 + 16 retrapów
Mazurek Passer montanus  18 + 2 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  7 + 10 retrapów
Sikora uboga Poecile palustris  7 + 5 retrapów
Kowalik Sitta europaea  4
Zięba Fringilla coelebs  2
Rudzik Erithacus rubecula  1
Gil Pyrrhulapyrrhula  1
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap
OWCZEGŁOWY, UL. KLONOWA – 2.12.2023

OWCZEGŁOWY, UL. KLONOWA – 2.12.2023

Drugie, po dwutygodniowej przerwie, łapanie przy tym karmnikach. Pogoda wciąż późnojesienna, tj. z temperaturą powyżej zera i bez pokrywy śnieżnej.  Przez 6 godzin od świtu złapało się 112 ptaków z 8 gatunków, w tym 31 retrapów. W odłowie zdecydowanie dominowały bogatki. U tego gatunku ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 73,8%, a dorosłe 26,2%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 44,0%, samców 54,8% i 1 osobnik o niepewnej płci 1,2%. Są to proporcje jakie występują w czasie zimowania, tj. wzrost w porównaniu z okresem przelotu udziału ptaków dorosłych i samców. Poniżej galeria wszystkich gatunków z tego łapania.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  61 + 23 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  8 + 4 retrapy
Zięba Fringilla coelebs  4
Sosnówka Periparus ater  3
Sikora uboga Poecile palustris  1 + 2 retrapy
Czarnogłówka Poecile montanus  1 + 2 retrapy
Mazurek Passer montanus  2
Czeczotka Acanthis flammea  1

Jeśli chodzi o retrapy, to zostały zaobrączkowane w następujących lokalizacjach i terminach:

–  przy tym samym karmniku:

 • 18 XI 2023 – 9 w tym: 8 bogatek i 1 sikora uboga,
 • 26 XII 2022 – 1 modraszka,
 • 25 I 2022 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 czarnogłówka,

–  przy karmniku ul. Hacerska w Owczegłowach – 475 m:

 • 25 XI 2023 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 sikora uboga,
 • 18.11.2023 – 3 bogatki,
 • 30 XII 2022 – 3 w tym: 2 bogatki i 1 czarnogłówka.

–  ptaki  zaobrączkowane jako pisklęta w budkach lęgowych na powierzchni “OWCZEGŁOWY” zlokalizowane w odległości 0,6 – 1,6 km:

 •  maju i czerwcu 2023 – 6 bogatek, w tym 2 z jednego lęgu,
 • w maju 2022 – 1 bogatka i 1 modraszka,
 • w maju 2021 – 2 bogatki.

–  ptaki  zaobrączkowane jako pisklęta w budkach lęgowych przy ul. Harcerskej zlokalizowane w odległości 475 m:

 •  maju 2023 – 1 modraszka,

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska