Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

Leśniczówka “Buczyna” – 20.01.2018

Leśniczówka “Buczyna” – 20.01.2018

Pierwsze w tym roku prawdziwe łapanie przy karmniku. W tej łagodnej tegorocznej zimie trafił się zimowy weekend. Temperatura była wprawdzie około zera, ale pokrywa śnieżna prawdziwie zimowa. Łapaliśmy przy drzewie obwieszonym tubami z tłuszczową karmą i karmnikiem wypełnionym nasionami słonecznika. Złapało się 258 ptaków z 10 gatunków, w tym 28 retrapów.  Dominantem, zgodnie z oczekiwaniami, okazała się bogatka – 81% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 65% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 35%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Zważywszy, że para bogatek wyprowadza w pierwszym lęgu ok. 10 piskląt, to należało się spodziewać znacznie większego udziału ptaków młodych. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to stwierdzono nieznaczną przewagę samców – 53,6%. Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  189 + 20 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  10 + 4 retrapy
Mazurek Passer montanus  12
Dzwoniec Carduelis chloris 10
Sikora  uboga Poecile palustris 4 + 1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus 1 + 1 retrap
Czubatka Lophophanes cristatus 2
Kowalik Sitta europaea 1 + 1 retrap
Kos Turdus merula 1
Dzięcioł średni Dendrocopos medius 1 retrap

Większość retrapów, to oczywiście ptaki zaobrączkowane przy tym karmniku w styczniu lub marcu ubiegłego roku. Trzy ptaki pochodzą z obrączkowania w tym miejscu w styczniu 2016 r. No i dla nas najciekawszy ptak – bogatka zaobrączkowana 25.05.2017 r. jako pisklę w budce nr 41 na powierzchni badawczej “Buczyna”, odległej od karmnika o 4,27 km. To pierwszy z ok. 1,5 tysiąca zaobrączkowanych na tej powierzchni ptaków stwierdzony przy tym karmniku i w ogóle poza powierzchnią.

Na zakończenie pragniemy podziękować gospodarzowi leśniczówki – Waldemarowi Głowskiemu –  za możliwość przeprowadzenia odłowu i bieżącą opiekę nad karmnikiem.

 

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

PRZELOT BEKASÓW

PRZELOT BEKASÓW

Przez ostatnich kilka lat łąki w dolinie Wełny w Cieślach były suche w okresie jesiennego przelotu siewkowców, tj. w sierpniu i wrześniu. W związku z tym ptaki wodno-błotne, poza krzyżówką, były bardzo  rzadko spotykane. Bieżący rok jest całkowicie odmienny – częste i obfite opady deszczu wypełniły starorzecza i podtopiły nadrzeczne łąki. Stworzyło to bardzo dogodne warunki do żerowania ptaków związanych z bagiennymi środowiskami. Już w sierpniu na łąkach przebywały liczne kaczki: krzyżówki, cyraneczki, cyranki i krakwy, czaple białe i siwe oraz różne gatunki siewkowców, w tym: kszyki, bataliony, łęczaki, brodźce piskliwe i brodźce śniade. Postanowiliśmy spróbować odłowić trochę ptaków z tej grupy. Na obrzeżach rozlewisk ustawiliśmy kilka sieci i dwie pułapki tunelowe. Odłowy prowadziliśmy głównie w porze wieczornej i nocnej.  Z uwagi na prawie cały czas wiejące silne wiatry, przeprowadziliśmy tylko siedem odłowów: jeden w sierpniu, pięć we wrześniu i jeden w październiku. Złapaliśmy i zaobrączkowaliśmy 60 ptaków z 9 gatunków. Zgodnie z oczekiwaniami dominantem był kszyk. Pojawiło się też kilka niespodzianek. Po 12-letniej przerwie złapała się łyska. Złapał się czwarty w historii zespołu perkozek i drugi brodziec śniady. Największą jednak i to bardzo dosłownie, niespodzianką była dorosła samica łabędzia niemego złapana w sieć na kaczki. Ptak ważył 7,89 kg i jest najcięższym ptakiem złapanym w sieci, w historii Zespołu Obrączkarskiego ROGOŹNO. No i tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
 Kszyk  Gallinago gallinago  43
 Krzyżówka  Anas platyrhynchos  6
 Bekasik  Lymnocryptes minimus  5
 Biegus zmienny  Calidris alpina  1
 Brodziec śniady  Tringa erythropus  1
 Perkozek  Tachybaptus ruficollis  1
 Łyska  Fulica atra  1
 Łabędź niemy  Cygnus olor  1
 Uszatka  Asio otus  1

Jerzy Dąbrowski

“WODOCIĄGI” 29-30.09.2017

“WODOCIĄGI” 29-30.09.2017

Po miesięcznej przerwie ponownie przeprowadziliśmy odłów ptaków na stałej powierzchni. Trwało jedno popołudnie i kolejny cały dzień. Poziom wody na łąkach nieco opadł, ale bardzo nieznacznie. Wejście w trzciny, w których jak się okazało nocowało kilka tysięcy szpaków, było niemożliwe. Złapały się 93 ptaki z 21 gatunków, w tym 19 retrapów. W odróżnieniu od poprzedniego razu, nie było noclegowiska mazurków. Zniknęły też prawie całkowicie ptaki gniazdujące w trzcinach – złapał się tylko jeden trzcinniczek. W tej sytuacji dominantem okazała się modraszka. Stosunkowo liczny był też rudzik. Ozdobą łapania była zielonka Porzana parva – pierwszy raz odłowiona w okolicach Rogoźna oraz pierwszy w tym roku dzięcioł zielony Picus viridis. Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
 Modraszka Cyanistes caeruleus  20 + 5 retrapów
 Rudzik  Erithacus rubecula  18
 Potrzos  Emberiza schoeniclus  7 + 1 retrap
Bogatka Parus major 2 + 6 retrapów
Pierwiosnek Phylloscopus collybita 7
Piecuszek Phylloscopus trochilus 3
Pokrzywnica Prunella modularis 3
Dzwoniec Carduelis chloris 2
Kszyk Gallinago gallinago 1 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus 2
Czarnogłówka Poecile montanus 2 retrapy
Sikora  uboga Poecile palustris 2 retrapy
Strzyżyk Troglodytes troglodytes 2
Śpiewak Turdus philomelos 2
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 1 retrap
Zimorodek Alcedo atthis 1
Trznadel Emberiza citrinella 1
Sójka Garrulus glandarius 1
Dzięcioł zielony Picus viridis 1
Zielonka Porzana parva 1
Kos Turdus merula 1 retrap

 

Większość retrapów, to oczywiście ptaki zaobrączkowane w tym roku i na tym terenie, ale było wśród nich pięć, o których warto napisać więcej.

  • Modraszka zaobrączkowana tutaj 26.07.2014 r. jako samiec w 1 kalend. roku życia. Złapał się tutaj również: 12.10.2014, 23.09.2016, 10.06.2017.
  • Potrzos zaobrączkowany ok. 200 m dalej  31.07.2016 r. jako ptak w 1 kalend. roku życia.
  • Czarnogłówka zaobrączkowana tutaj 20.08.2016 r.  jako ptak w 1 kalend. roku życia.
  • Bogatka zaobrączkowana w “Olszynie” w dniu 15.05.2016 r. jako pisklę.
  • Bogatka zaobrączkowana koło żwirowni w Cieślach w dniu 11.05.2017 r. jako pisklę.

Jerzy Dąbrowski

“WODOCIĄGI” 26-29.08.2017

“WODOCIĄGI” 26-29.08.2017

W dniach 26-29.08.2017 przeprowadziliśmy kolejne odłowy na stałym miejscu w dolinie Wełny. Tegoroczne opady deszczu uniemożliwiły ustawienie sieci w części miejsc, w których zwykle to czyniliśmy. Długie buty gumowe były zbyt krótkie, żeby wejść w trzcinowiska. Na szczęście są tam drogi, które przecinają to środowisko, więc jakoś udało się przeprowadzić odłowy. Łapaliśmy cały jeden dzień, jeden ranek i dwa wieczory. Dwa wieczory były poświęcone nocującym w krzewiastych wierzbach mazurkom. Złapało się 279 ptaków z 24 gatunków, w tym 16 retrapów. Gdyby nie noclegowisko mazurków, to dominantem byłby oczywiście trzcinniczek. Zasadniczo, nie złapało się nic, co można by nazwać ciekawostką, ale warto wyeksponować: zimorodki, świerszczaki i słowiki rdzawe. A teraz cała lista odłowionych ptaków:

 Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
 Mazurek Passer montanus   96 + 1 retrap
 Trzcinniczek  Acrocephalus scirpaceus  34
 Modraszka  Cyanistes caeruleus  18 + 8 retrapów
Bogatka Parus major 19 + 2 retrapy
Kapturka Sylvia atricapilla 18 + 1 retrap
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 10
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus 10
Dzwoniec Carduelis chloris 7
Potrzos Emberiza schoeniclus 6 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita 6
Śpiewak Turdus philomelos 5 + 1 retrap
Łozówka Acrocephalus palustris 5
Piecuszek Phylloscopus trochilus 5
Cierniówka Sylvia communis 5
Czarnogłówka Poecile montanus 4
Piegża Sylvia curruca 3 + 1 rerap
Gąsiorek Lanius collurio 3
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos 3
Zimorodek Alcedo atthis 2
Świerszczak Locustella naevia 2
Trznadel Emberiza citrinella 1
Brzęczka Locustella luscinioides 1
Kos Turdus merula 1
Sójka Garrulus glandarius 1 retrap

A teraz parę słów o retrapach. Najstarszy, to potrzos zaobrączkowany tutaj 23.07.2013 r. jako dorosły samiec – ma już więc przynajmniej 5 lat. Kolejny, to modraszka zaobrączkowana tutaj 18.07.2015 r. jako ptak pierwszoroczny. Kolejnych 6 ptaków (kapturka, piegża, śpiewak, sójka i 2 modraszki) zaobrączkowane tutaj w 2016 roku. Pozostałe 8, to ptaki z obrączkami założonymi w tym roku, tutaj lub w najbliższej okolicy. Ciekawe, czy woda na łąkach opadnie do szczytu przelotu potrzosów i pokrzywnic, który w minionych latach miał tutaj miejsce na początku października.

Jerzy Dąbrowski

Owczegłowy 3-4.12.2016

Owczegłowy 3-4.12.2016

Weekendowe łapanie (pełne dwa dni) w zadrzewieniach porolnych na obrzeżach wsi. Są tutaj głównie karłowate sosny oraz olchy porastające rowy. Kilka sieci ustawiliśmy w przyległym lesie świerkowym. Łapaliśmy już tutaj w minionych latach. Złapały się 84 ptaki z 11 gatunków w tym 2 retrapy. Dominantem okazał się mysikrólik. Podobnie jak w minionych latach złapaliśmy komplet sikor – 6 gatunków. A oto pełna lista:

Nazwa Nazwa łac. Liczba
mysikrólik Regulus regulus 24
modraszka Cyanistes careuleus 16
sosnówka Periparus ater 11
bogatka Parus major 9 + 2 retrapy
raniuszek Aegithalos caudatus 6
pełzacz leśny Cerathia familiaris 5
sikora uboga Poecile palustris 4
czubatka Lophophanes cristatus 3
czarnogłównka Poecile montanus 3
trznadel Emberiza citrinella 1
gil Pyrrhula pyrrhula 1

Wśród złapanych ptaków były 2 retrapy. Były to dwie bogatki złapane w odległych ok. 150 budkach lęgowych. Jedna zaobrączkowana jako dorosły samiec nocujący w budce w dniu 22.12.2013, a druga zaobrączkowana jako pisklę w dniu 25.05.2016 r.
Jerzy Dąbrowski