Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

OWCZEGŁOWY – POLA 16-17.01.2021 R.

OWCZEGŁOWY – POLA 16-17.01.2021 R.

Dwudniowy odłów ptaków żerujących na otwartych polach między Rogoźnem i Owczegłowami. Jedno pole to ściernisko po kukurydzy a drugie to coś w rodzaju ugoru lub porzuconej uprawy łubinu. Jak widać pola pokryte sporą warstwą śniegu. To były chyba dwa najzimniejsze dni stycznia. Drugi (niedzielny) odłów zaczynaliśmy przy temperaturze  -14,5oC, a kończyliśmy przy  -13,5oC. Sieci ustawiliśmy Wzdłuż rowu melioracyjnego przecinającego pola, porośniętego drzewami i krzewami.

Od czasu do czasu ptaki zrywały się z pól i przelatywały na ten zadrzewiony pas.   Złapało się 305 ptaków z 4 gatunków, w tym 1 retrap. Dominantem były zięby Fringilla coelebs – 63,6%. Struktura wiekowa odłowionych zięb wyglądała następująco: ptaki w drugim kalendarzowym roku życia czyli z lęgów 2020 roku – 81,4%; ptaki starsze – 18,6%. Jeśli chodzi o płeć odłowionych osobników, to samce stanowiły 84,5% a samice tylko 15,5%. Reasumując wśród odłowionych zięb dominowały młodociane samce – 68,0%. Drugi pod względem liczebności gatunek, to jer Fringilla montifringilla. Jery pojawiają się u nas tylko w okresie przelotów i zimą. W czasie opisywanego łapania stanowiły 23,6%. Przeanalizowaliśmy je podobnie jak zięby ze względu na wiek i płeć. Struktura wiekowa: ptaki w drugim kalendarzowym roku życia – 91,7%, ptaki starsze – 8,3%. Jak widać udział młodocianych osobników jeszcze większy niż u zięby. Zdecydowanie inaczej wyglądała struktura płciowa: samce – 51,4%, samice 48,6%; czyli prawie równy udział obu płci, z lekka tylko przewagą samców. Trzecim licznym gatunkiem były mazurki Passer montanus – 12,1% odłowu. Co ciekawe, w żerujących stadach nie było żadnych łuszczaków, czyli ptaków z rodzaju Carduelis.

Przemieszczające się po polach stada “drobiazgu” przyciągnęły natomiast ptaki drapieżne. Zaobserwowaliśmy: myszołowa, drzemlika, błotniaka zbożowego i srokosze. Te ostatnie okazały się czwartym gatunkiem w naszych sieciach. Widoczna na zdjęciach rana na moim kciuku to właśnie robota jednego z nich.

Kilka zięb miało na nogach “kurzajkowate” narośla. Takie osobniki spotykamy prawie zawsze, gdy łapiemy nieco więcej przedstawicieli tego gatunku.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Zięba Fringilla coelebs  194
Jer Fringilla montifringilla  72
Mazurek Passer montanus  36 + 1 retrap
Srokosz Lanius excubitor  2

Tylko jeden mazurek nosił wcześnie założoną przez nas obrączkę. Zaobrączkowaliśmy go 18.11.2020 r. w Cieślach, czyli 2 km na północ od miejsca ponownego stwierdzenia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.01.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.01.2021

Pierwsze tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Jak widać na załączonym zdjęciu aura zimowa. Od świtu do 13.00 złapało się 97 ptaków z 7 gatunków, w tym 27 retrapów.

Jak zwykle o tej porze roku dominowały bogatki – 66,0% wszystkich złapanych ptaków. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 56,3% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 43,7%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było aż 70,3%, samice stanowiły 26,6%. W dwóch przypadkach z uwagi na cechy pośrednie zrezygnowaliśmy z określenia płci.

Znaczna przewaga samców i duży udział osobników starszych niż z ostatniego sezonu lęgowego, to sytuacja typowa dla środka zimy. Nietypowe dla styczniowych odłowów przy tym karmniku były trzy złapane rudziki.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  47 + 17 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  17+ 7 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  3
Dzwoniec Carduelis chloris  1 + 1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  2 retrapy
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1
Mazurek Passer montanus  1

 

Udział retrapów był duży – 27,8%. Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • III 2020 – 6 w tym: 2 bogatki, 3 modraszki i 1 sikora uboga
 • II 2020 – 5  w tym: 2 bogatki, 1 modraszka, 1 sikora uboga i 1 dzwoniec,
 • III 2019 – 8 w tym: 5 bogatek, i 3 modraszki,
 • II 2019 – 1 bogatka,
 • I 2019 – 3 bogatki,
 • XII 2018 – 3 bogatki,
 • II 2018 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 5 – 7.12.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 5 – 7.12.2020 R.

Pierwszy zimowy odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy w trzcinowiskach i na ich obrzeżach porośniętych szpalerami krzewiastych i drzewiastych wierzb. Odłowy prowadziliśmy przez dwa całe dni i jeden ranek.  Złapały się 32 ptaki z 9 gatunków, w tym 13 retrapów. Ptaków było bardzo mało. Dominantem były modraszki. Były też zimujące pokrzywnice i potrzos. W łanach trzcin odzywały się wąsatki ale złapały się tylko cztery.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  8 + 7 retrapów
Wąsatka Panurus biarmicus  2 + 2 retrapy
Bogatka Parus major  1 + 2 retrapy
Makolągwa Carduelis cannabina  1 + 1 retrap
Czeczotka Carduelis flammea  2
Trznadel Emberiza citrinella  2
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Potrzos Emberiza schoeniclus  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap

Większość retrapów, to ptaki zaobrączkowane w Cieślach w tym roku.  Starsze ptaki to:

 • modraszka zaobrączkowana tutaj 1.11.2018 r.,
 • dwie modraszki zaobrączkowane tutaj 27.08.2018 r. (dla jednej z nich to już 10 stwierdzenie w tym miejscu),
 • modraszka zaobrączkowana tutaj 17.09.2018 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE – KRAŃCOWA 16-27.11.2020 R.

CIEŚLE – KRAŃCOWA 16-27.11.2020 R.

Odłowy przy karmniku ustawionym przy krzewach rosnących na koronie kanału melioracyjnego oraz na granicy kanału i ścierniska po kukurydzy.  Złapało się 121 ptaków z 11 gatunków, w tym 30 retrapów. Dominantem była oczywiście bogatka ale sporo było też mazurków i modraszek. Najciekawszymi ptakami były czeczotki.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  31 + 19 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  11 + 8 retrapów
Mazurek Passer montanus  17 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  10
Dzwoniec Carduelis chloris  7
Zięba Fringilla coelebs  7
Jer Fringilla montifringilla  5
Czeczotka Carduelis flammea  2
Zimorodek Alcedo atthis  1 retrap
Dzierlatka Galerida cristata  1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  1

Większość retrapów, to ptaki zaobrączkowane w Cieślach w październiku i listopadzie bieżącego roku.  Starsze ptaki to:

 • bogatka zaobrączkowana tutaj 13.10.2018 r.
 • bogatka zaobrączkowana jako pisklę 19.05.2018 r. w lesie “Olszyna”,
 • dzierlatka zaobrączkowana tutaj 13.09.2019 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

MARLEWO – POLE 21.11.2020 R

MARLEWO – POLE 21.11.2020 R

Jednodniowy odłów ptaków w uprawie słonecznika. Wygląda na to, że uprawa została “spisana na straty”, ponieważ słoneczniki już sczerniały i zaczynają gnić, wzdłuż uprawy o szerokości ok. 15 metrów są koleiny ciągnika. Z jednej strony przylega uprawa facelii a z drugiej przeorane ściernisko po kukurydzy. Koszyczki słoneczników, choć niezbyt dorodne, wypełnione są nasionami. Zastanawialiśmy się, jakie ptaki żerują na tym polu, bo bardzo liczne ślady znajdowały się na ziemi. Złapało się 77 ptaków z 2 gatunków, w tym 1 retrap. Ku naszemu zdziwieniu nie złapał się ani jeden dzwoniec, który jak wykazują obserwacje przy karmniku, jest ptakiem wyjątkowo chętnie zjadającym nasiona słonecznika. Na tym polu żerowały tylko bogatki i modraszki. Dominowały bogatki – ~82% wszystkich złapanych ptaków. Przeanalizowaliśmy odłowione bogatki pod względem wieku i płci. Większość, ~95% okazała się ptakami młodymi, z tegorocznego sezonu lęgowego. Jeśli chodzi o płeć, to stwierdziliśmy nieznaczną przewagę sami – ~54%. Podobne wyglądało to w przypadku modraszki, ale było ich zbyt mało, żeby przeprowadzać analizę statystyczną.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  62 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  14

 

Mimo, że nigdy w tym miejscu nie łapaliśmy, trafiła się jedna bogatka z naszą obrączką, którą otrzymała 18.06 br, jako pisklę w budce nr 5 na naszej powierzchni “Owczegłowy”. Odległość w linii prostej 2,84 km.

W czasie pisania tego artykułu wiedzieliśmy już, że jedna z modraszek oznakowanych w czasie tego odłowu złapała się cztery dni później przy karmniku w Cieślach. Miejsca te dzieli odległość 3,35 km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

KACZORY 14.11.2020

KACZORY 14.11.2020

Odłowy na “ścianie” drzewostanu świerkowego. Złapało się 21 ptaki z 8 gatunków, w tym 2 retrapy. Chcieliśmy sprawdzić jakie ptaki koczują w takiej monokulturze. Spodziewaliśmy się, że dominantem będzie mysikrólik; no i był, ale wysoko w świerkach a złapał się tylko jeden.

Najwięcej załapało się bogatek, a wśród nich była jedna o rekordowo krótkim skrzydle – 68,0 mm. Poprzedni rekord padł 14.03.2020 r. w leśniczówce “Buczyna” w Łoskoniu – 69,0 mm. Są to wymiary właściwe dla modraszki, u której największa stwierdzona przez nas długość skrzydła to 71,0 mm. Dwie sikory (sosnówka i czubatka) miały narośle u nasady dzioba. Szczególnie duża była u sosnówki.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  7 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  4
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  3
Czubatka Lophophanes cristatus  2
Sosnówka Periparus ater  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Kos Turdus merula  1
Sójka Garrulus glandarius  1 retrap

Obydwa retrapy, to ptaki złapane w odległości ok. 100 m. Bogatkę zaobrączkowaliśmy przy karmniku 23.02.2020 r., a sójkę 30.03.2019 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-STAW 7 – 12.11.2020 R.

CIEŚLE-STAW 7 – 12.11.2020 R.

Po dwumiesięcznej przewie ustawiliśmy 80 m sieci do odłowu małych ptaków w okolicach stawu w dolinie Wełny w Cieślach. Trzcinowiska opuściły już ptaki lęgowe. Ptaków było bardzo mało. Złapało się 45 ptaków z 11 gatunków, w tym 12 retrapów. Dominantem była modraszka. Po raz pierwszy tej jesieni złapała się czeczotka.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  10 + 8 retrapów
Bogatka Parus major  9 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  6
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  2 + 1 retrap
Zimorodek Alcedo atthis  2 retrapy
Czeczotka Carduelis flammea  1
Potrzos Emberiza schoeniclus  1
Wąsatka Panurus biarmicus  1
Mazurek Passer montanus  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1
Pokrzywnica Prunella modularis  1

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane w najbliższej okolicy, w tym 6 z bieżącego roku. Pozostałe nosiły nasze obrączki z minionych lat:

 • X-XI 2019 – 3, w tym:  2 modraszki i 1 strzyżyk,
 • IX 2018 – 1 modraszka,
 • VII 2018 – 1 modraszka,
 • XII 2017 – 1 modraszka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 17.21.10.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 17.21.10.2020 R.

Kontynuacja jesiennych odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy w trzcinowiskach i na ich obrzeżach porośniętych szpalerami krzewiastych i drzewiastych wierzb. Odłowy prowadziliśmy przez jeden wieczór i trzy całe dni.  Złapały się 62 ptaki z 14 gatunków, w tym 10 retrapów. Skład gatunkowy bardzo podobny do tego z minionych lat w tym miejscu. Dominantem tym razem okazały się modraszki. Dominujące w ubiegłym roku potrzosy i wąsatki były zdecydowanie mniej liczne.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  18 + 7 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  8
Potrzos Emberiza schoeniclus  5
Bogatka Parus major  2 + 2 retrapy
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  4
Makolągwa Carduelis cannabina  3
Wąsatka Panurus biarmicus  3
Mysikrólik Regulus regulus  3
Czyż Carduelis spinus  2
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Szpak Sturnus vulgaris  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Większość retrapów, to ptaki zaobrączkowane w Cieślach w tym roku.  Tylko dwie modraszki nosiły obrączki założone tutaj w VIII i IX 2018 roku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 28.09 – 12.10.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 28.09 – 12.10.2020 R.

Pierwszy jesienny odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy w trzcinowiskach i na ich obrzeżach porośniętych szpalerami krzewiastych i drzewiastych wierzb. Przy znajdującym się tutaj zarastającym stawie ustawiliśmy 70 m sieci na duże ptaki, z myślą o przebywających tam krzyżówkach. Odłowy prowadziliśmy przez siedem wieczorów, pięć całych dni i pięć ranków.  Złapały się 372 ptaki z 30 gatunków, w tym 24 retrapy. Skład gatunkowy bardzo podobny do tego z minionego roku w tym miejscu. Dominantem były makolągwy przylatujące tutaj na noclegowisko. W dwa wieczory przyleciały też szpaki. jak zwykle o tej porze roku liczniejsze były potrzosy, modraszki i rudziki. Przestały już dziwić pojawiające się w trzcinowiskach ptaki raczej z nimi nie kojarzone: mysikróliki, kopciuszki i kląskawki. Sieci o dużym oczku (60×60 mm) wzbogaciły odłów o 6 kaczorów krzyżówki, uszatkę i największą niespodziankę – świstuna (więcej o nim w newsie). Wśród odłowionych ptaków znalazły się dwa “niepełnosprawne”: szpak bez jednej nogi i trzcinniczek z jedną nogą trwale odgiętą w bok o 90o w stawie skokowym. Obydwa były w dobrej kondycji.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  98 + 7 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  50 + 12 retrapów
Szpak Sturnus vulgaris  46 + 1 retrap
Potrzos Emberiza schoeniclus  33 + 1 retrap
Bogatka Parus major  17 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  25 + 1 retrap
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  9
Potrzeszcz Miliaria calandra  9
Mysikrólik Regulus regulus  8
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  7
Krzyżówka Anas platyrhynchos  6
Pokrzywnica Prunella modularis  6
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  5 + 1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  4
Czyż Carduelis spinus  3
Kapturka Sylvia atricapilla  3
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  3
Zięba Fringilla coelibs  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Kląskawka Saxicola torquata  2
Zimorodek Alcedo atthis  1
Świstun Anas penelope  1
Uszatka Asio otus  1
Szczygieł  Carduelis carduelis  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Mazurek Passer montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Remiz Remiz pendulinus  1
Gajówka Sylvia borin  1
Kos Turdus merula  1

Większość retrsapów, to ptaki zaobrączkowane w Cieślach w tym roku. Siedem osobników nosiło nasze obrączki w minionych lat:

 • VII 2019 – 2 makolągwa,
 • XI 2019 – 1 modraszka,
 • IX 2018 – 1 szpak,
 • VIII 2018 – 3 modraszki,
 • VII 2018 – 1 pierwiosnek.

Najciekawszy z wymienionych wyżej był pierwiosnek i to nie z powodu długowieczności. Kształt zakończeń sterówek wskazywał na ptaka w pierwszym kalendarzowym roku życia. Jak z daty zaobrączkowania wynika, ze był przynajmniej w trzecim roku.

Największe emocje wzbudziły jednak dwie modraszki z zagranicznymi obrączkami: niemiecką z centrali HELGOLAND i estońską z centrali MATSALU. Ta druga wyglądała na dopiero co założoną i nosił ją ptak w pierwszym roku życia. Dane o okolicznościach zaobrączkowania tej modraszki już nadeszły. Oznakowano ją 26.09.2020 r. w miejscu opisanym jako “Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Kabli küla (Kabli linnujaam)” – cokolwiek to znaczy; nad brzegiem Bałtyku w pobliżu granicy Łotwą.  Złapaliśmy ją po 14 dniach od daty zaobrączkowania, a odległość dzieląca Ciesle od miejsca zaobrączkowania, to 748 km w linii prostej. Na dane o ptaku z niemiecką obrączką będzie trzeba pewnie jak zwykle poczekać kilka miesięcy.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI – 24-27.09.2020 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI – 24-27.09.2020 R.

Kolejne, po ponad dwumiesięcznej przerwie, łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Złapało się 99 ptaków z 23 gatunków, w tym 18 retrapów.  Najliczniejszą grupą ptaków były sikory a zwłaszcza modraszka. Prawie całkowicie znikły Acrocephalusy, natomiast zwiększyła się liczebność potrzosa, rudzika i pokrzywnicy. Złapała się jedna dymówka – zapewne ostatnia w tym roku. W czasie odłowu zaobserwowaliśmy małe grupy przelatujących dymówek: 8 + 4 + 11.

No, i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  9 + 9 retrapów
Potrzos Emberiza schoeniclus  11 + 2 retrapy
Bogatka Parus major  6 + 5 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  10
Czarnogłówka Poecile montanus  5 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  5
Pokrzywnica Prunella modularis  5
Kapturka Sylvia atricapilla   5
Zięba Fringilla coelebs  4
Zimorodek Alcedo atthis  2 + 1 retrap
Kos Turdus merula  3
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Brzęczka Locustella luscinioides  2
Sikora uboga Poecile palustris  2
Szpak Sturnus vulgaris  2
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1 + 1 retrap
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  1
Trznadel Emberiza citrinella  1
Dymówka Hirundo rustica  1
Mazurek Passer montanus  1
Remiz Remiz pendulinus  1
Kowalik Sitta europaea  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

 

Z osiemnastu retrapów warto napisać o dziewięciu; pozostałe to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj lub w najbliższym sąsiedztwie w bieżącym roku. Z tego roku pochodzą też pierwsze cztery retrapy o których chcemy napisać. Są to ptaki lęgowe w pobliskim lesie “Olszyna”.  Są to ptaki z naszych budek lęgowych: samica modraszki złapana przy pisklętach oraz trzy ptaki zaobrączkowane jako pisklęta – 2 modraszki i 1 bogatka. Pozostałe pięć, to ptaki zaobrączkowane w następujących okresach:

 • VII 2018 – 1 modraszka,
 • VIII-IX 2019 – 1 potrzos, 2 bogatki i 1 czarnogłówka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska