Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 28.09 – 12.10.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 28.09 – 12.10.2020 R.

Pierwszy jesienny odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy w trzcinowiskach i na ich obrzeżach porośniętych szpalerami krzewiastych i drzewiastych wierzb. Przy znajdującym się tutaj zarastającym stawie ustawiliśmy 70 m sieci na duże ptaki, z myślą o przebywających tam krzyżówkach. Odłowy prowadziliśmy przez siedem wieczorów, pięć całych dni i pięć ranków.  Złapały się 372 ptaki z 30 gatunków, w tym 24 retrapy. Skład gatunkowy bardzo podobny do tego z minionego roku w tym miejscu. Dominantem były makolągwy przylatujące tutaj na noclegowisko. W dwa wieczory przyleciały też szpaki. jak zwykle o tej porze roku liczniejsze były potrzosy, modraszki i rudziki. Przestały już dziwić pojawiające się w trzcinowiskach ptaki raczej z nimi nie kojarzone: mysikróliki, kopciuszki i kląskawki. Sieci o dużym oczku (60×60 mm) wzbogaciły odłów o 6 kaczorów krzyżówki, uszatkę i największą niespodziankę – świstuna (więcej o nim w newsie). Wśród odłowionych ptaków znalazły się dwa “niepełnosprawne”: szpak bez jednej nogi i trzcinniczek z jedną nogą trwale odgiętą w bok o 90o w stawie skokowym. Obydwa były w dobrej kondycji.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  98 + 7 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  50 + 12 retrapów
Szpak Sturnus vulgaris  46 + 1 retrap
Potrzos Emberiza schoeniclus  33 + 1 retrap
Bogatka Parus major  17 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  25 + 1 retrap
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  9
Potrzeszcz Miliaria calandra  9
Mysikrólik Regulus regulus  8
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  7
Krzyżówka Anas platyrhynchos  6
Pokrzywnica Prunella modularis  6
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  5 + 1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  4
Czyż Carduelis spinus  3
Kapturka Sylvia atricapilla  3
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  3
Zięba Fringilla coelibs  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Kląskawka Saxicola torquata  2
Zimorodek Alcedo atthis  1
Świstun Anas penelope  1
Uszatka Asio otus  1
Szczygieł  Carduelis carduelis  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Mazurek Passer montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Remiz Remiz pendulinus  1
Gajówka Sylvia borin  1
Kos Turdus merula  1

Większość retrsapów, to ptaki zaobrączkowane w Cieślach w tym roku. Siedem osobników nosiło nasze obrączki w minionych lat:

 • VII 2019 – 2 makolągwa,
 • XI 2019 – 1 modraszka,
 • IX 2018 – 1 szpak,
 • VIII 2018 – 3 modraszki,
 • VII 2018 – 1 pierwiosnek.

Najciekawszy z wymienionych wyżej był pierwiosnek i to nie z powodu długowieczności. Kształt zakończeń sterówek wskazywał na ptaka w pierwszym kalendarzowym roku życia. Jak z daty zaobrączkowania wynika, ze był przynajmniej w trzecim roku.

Największe emocje wzbudziły jednak dwie modraszki z zagranicznymi obrączkami: niemiecką z centrali HELGOLAND i estońską z centrali MATSALU. Ta druga wyglądała na dopiero co założoną i nosił ją ptak w pierwszym roku życia. Dane o okolicznościach zaobrączkowania tej modraszki już nadeszły. Oznakowano ją 26.09.2020 r. w miejscu opisanym jako “Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Kabli küla (Kabli linnujaam)” – cokolwiek to znaczy; nad brzegiem Bałtyku w pobliżu granicy Łotwą.  Złapaliśmy ją po 14 dniach od daty zaobrączkowania, a odległość dzieląca Ciesle od miejsca zaobrączkowania, to 748 km w linii prostej. Na dane o ptaku z niemiecką obrączką będzie trzeba pewnie jak zwykle poczekać kilka miesięcy.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI – 24-27.09.2020 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI – 24-27.09.2020 R.

Kolejne, po ponad dwumiesięcznej przerwie, łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Złapało się 99 ptaków z 23 gatunków, w tym 18 retrapów.  Najliczniejszą grupą ptaków były sikory a zwłaszcza modraszka. Prawie całkowicie znikły Acrocephalusy, natomiast zwiększyła się liczebność potrzosa, rudzika i pokrzywnicy. Złapała się jedna dymówka – zapewne ostatnia w tym roku. W czasie odłowu zaobserwowaliśmy małe grupy przelatujących dymówek: 8 + 4 + 11.

No, i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  9 + 9 retrapów
Potrzos Emberiza schoeniclus  11 + 2 retrapy
Bogatka Parus major  6 + 5 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  10
Czarnogłówka Poecile montanus  5 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  5
Pokrzywnica Prunella modularis  5
Kapturka Sylvia atricapilla   5
Zięba Fringilla coelebs  4
Zimorodek Alcedo atthis  2 + 1 retrap
Kos Turdus merula  3
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Brzęczka Locustella luscinioides  2
Sikora uboga Poecile palustris  2
Szpak Sturnus vulgaris  2
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1 + 1 retrap
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  1
Trznadel Emberiza citrinella  1
Dymówka Hirundo rustica  1
Mazurek Passer montanus  1
Remiz Remiz pendulinus  1
Kowalik Sitta europaea  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

 

Z osiemnastu retrapów warto napisać o dziewięciu; pozostałe to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj lub w najbliższym sąsiedztwie w bieżącym roku. Z tego roku pochodzą też pierwsze cztery retrapy o których chcemy napisać. Są to ptaki lęgowe w pobliskim lesie “Olszyna”.  Są to ptaki z naszych budek lęgowych: samica modraszki złapana przy pisklętach oraz trzy ptaki zaobrączkowane jako pisklęta – 2 modraszki i 1 bogatka. Pozostałe pięć, to ptaki zaobrączkowane w następujących okresach:

 • VII 2018 – 1 modraszka,
 • VIII-IX 2019 – 1 potrzos, 2 bogatki i 1 czarnogłówka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 20 – 23.09.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 20 – 23.09.2020 R.

Szósty letni odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci, tak jak poprzednio, ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach. Odłowy prowadziliśmy przez trzy wieczory i trzy ranki.  Złapały się 62 ptaki z 9 gatunków, w tym 2 retrapy. Od poprzedniego łapania minęły dwa tygodnie i liczba ptaków oraz różnorodność wyraźnie spadła. Zniknęły całkowicie dymówki i pliszki żółte a trzcinniczki bardzo mocno zmniejszyły liczebność. W tej sytuacji dominantem były makolągwy przylatujące tutaj na noclegowisko. Oznaki trwającego przelotu najlepiej było widać u dwóch złapanych trzciniaków. W pięciostopniowej skali otłuszczenia miały T3 i T5 i ważyły odpowiednio: 35,2 i 45,5 g. W lipcu masa trzciniaków zawiera się w przedziale 25-30 g.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  26
Szpak Sturnus vulgaris  11
Potrzos Emberiza schoeniclus  9
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  7
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  2
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 retrapy
Szczygieł Carduelis carduelis  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Dzwoniec Carduelis chloris  1

 

Obydwa retrapy, to modraszki zaobrączkowane tutaj 15.10.2019 oraz 17.08.2020.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-STAW 15-20.09.2020 R.

CIEŚLE-STAW 15-20.09.2020 R.

Po trudnym łapaniu nad Małą Wełną w Owczegłowach ustawiliśmy 100 m sieci do odłowu małych ptaków i 70 m sieci do odłowu dużych ptaków w okolicach stawu w dolinie Wełny w Cieślach. W sieci “wróblacze” łapaliśmy dwa pełne dni; sieci na duże ptaki zwane przez nas “kaczkówkami” stały przez cały czas odłowu. Złapało się 47 ptaków z 18 gatunków, w tym 7 retrapów. Jak widać liczba ptaków nie jest imponująca, za to różnorodność całkiem przyzwoita. Dominantem okazała się modraszka.Łapały się ostatnie już zapewne Acrocephalusy. Sporo było zimorodków. W nocy w “kaczkówki”, zgodnie z oczekiwaniem, łapały się krzyżówki, a w dzień krogulce. Zupełnie niezwykłym ptakiem w sieciach o oczku 60×60 mm był szczygieł. Ptak tej wielkości powinien swobodnie przelecieć przez sieć o tak wielkich oczkach, ale jak się ma pecha, to się jest autorem takich wyczynów. Po kilku godzinach ten szczygieł “naprawił błąd” i złapał się w prawidłową  sieć, to jest o oczku 16×16 mm.

Niewątpliwie najciekawszym ptakiem był młodociany bączek – pierwszy w tym roku i pewnie jedyny.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  10
Potrzos Emberiza schoeniclus  7
Zimorodek Alcedo atthis  5 + 1 retrap
Krzyżówka Anas platyrhynchos  2 + 2 retrapy
Pierwiosnek  Phylloscopus collybita  3
Krogulec Accipiter nisus  2
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  2
Kulczyk Serinus serinus  2
Kapturka Sylvia atricapilla  2
Łozówka Acrocephalus palustris  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Bączek Ixobrychus minutus  1
Bogatka Parus major  1
Mazurek Passer montanus  1
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  1 retrap
Trzcinniczek  Acrocephalus scirpaceus  1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  1 retrap

 

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane w najbliższej okolicy, w tym 7 z bieżącego roku. Najstarszym był trznadel zaobrączkowany po drugiej stronie Wełny 19.07.2017 r. jako dorosła samica. Dwie krzyżówki, które posiadały już obrączki  zostały zaobrączkowane tutaj 3.10.20119 i 13.03.2020 r. Obie miały obrączki kolorowe, które były w bardzo dobrym stanie.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

JEZIORO ROGOZIŃSKIE-OWCZEGŁOWY 11-12.09.2020 R.

JEZIORO ROGOZIŃSKIE-OWCZEGŁOWY 11-12.09.2020 R.

Łapanie w trzcinowiskach przy wlocie Małej Wełny do Jeziora Rogozińskiego. To najtrudniejsze do odłowów miejsce, wymagające dużego wysiłku fizycznego. Najbliższe otwartej wody trzcinowiska porastają bardzo niestabilny grunt, pod którym znajduje się kilka metrów płynnego błota. W minionych latach bardzo licznie nocowały tutaj dymówki, pliszki żółte i potrzeszcze. Właśnie noclegowiska były głównym celem naszej wyprawy w to miejsce. Niestety zaliczyliśmy kolejne w tym roku rozczarowanie. Mimo optymalnej do odłowów pogody (brak opadów, bezwietrznie, ciepło) od piątkowego popołudnia do sobotniej nocy złapały się tylko 63 ptaki z 11 gatunków w tym 3 retrapy. Obydwa wieczory wabiliśmy dymówki głosem z magnetofonu  i złapaliśmy ich tylko 13. Trzcinowiska były jak wymarłe. Wyglądało to tak, jak gdyby przelot w tym środowisku już dobiegał końca.

A oto pełna lista tego wyjątkowo skromnego odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  13 + 2 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  14
Dymówka Hirundo rustica  13
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  8 + 1 retrap
Pliszka żółta Motacilla flava  3
Kapturka Sylvia atricapilla  3
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  1
Rudzik Erithacus rubecula  1
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1

 

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj w sierpniu 2019 roku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 31.08 – 8.09.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 31.08 – 8.09.2020 R.

Piąty letni odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci, tak jak poprzednio, ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach. Odłowy prowadziliśmy przez cztery wieczory i dwa ranków.  Złapało się 167 ptaków z 13 gatunków, w tym 10 retrapów. Dominantami były przylatujące tutaj na noclegowisko makolągwy i dymówki. Było ich już jednak zdecydowanie mniej niż na wcześniejszych odłowach. Odnieśliśmy wrażenie, że ptaków jest znacznie mniej niż w poprzednich latach o tej porze.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  59
Makolągwa Carduelis cannabina  42 + 4 retrapy
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  32+ 2 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  6
Pliszka żółta Motacilla flava  5
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  5
Modraszka Cyanistes caeruleus  1 + 3 retrapy
Szczygieł Carduelis carduelis  2
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  1
Łozówka Acrocephalus palustris  1 retrap
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1

 

Wszystkie retrapy, z jednym wyjątkiem, to ptaki zaobrączkowane tutaj tego lata. Ten jeden wyjątek, to modraszka zaobrączkowana tutaj 17.09.2018 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

RZEKA NOTEĆ, ANTONINY (SZAMOCIN) 28-30.08.2020 R.

RZEKA NOTEĆ, ANTONINY (SZAMOCIN) 28-30.08.2020 R.

Po dwutygodniowej przerwie wróciliśmy nad Noteć w pobliżu mostu na drodze Szamocin – Białośliwie. Sieci ustawiliśmy w tych samych miejscach co poprzednio. Oczekiwaliśmy intensywnego przelotu przynajmniej  trzcinniczków i rokitniczek, no i jakichś miłych niespodzianek czyli “rzadkości”. Wynik pełnych trzech dni odłowów nie spełnił naszych oczekiwań. Złapało się wprawdzie 519 ptaków z 26 gatunków, w tym 8 retrapów, ale podobnie jak poprzedni aż 366 z nich to dymówki zwabione na noclegowisko. Porównując zestawienia z obu odłowów można powiedzieć, że w zasadzie nic się nie zmieniło. Widoczny jest jednak spadek liczebności ptaków z rodzaju Acrocephalus. Ponownie w sieciach znalazło się pięć gajówek. Miły był jak zawsze widok wąsatek i samca podróżniczka. Z innych rzadkości złapał się samiec dzięciołka. O trwającej wędrówce świadczy najlepiej wynik ważenia trzciniaków. Wiosną i latem większość osobników waży ok. 30,0 g. W czasie tego odłowu trzciniaki ważyły od 26,3 g do 49,5 g. Na zdjęciu poniżej ten najcięższy, wprost “ociekający” tłuszczem zgromadzonym pod skórą stanowiącym paliwo na czas wędrówki.

Przeanalizowaliśmy zgrupowanie dymówek, które złapały się na noclegowisku pod względem wieku i płci. Zdecydowaną większość stanowiły tegoroczne młode – 87,7%. Ptaki dorosłe stanowiły tylko 12,3%. Płeć dorosłych to: 20 samców, 18 samic i 7 osobniki bez oznaczenia płci. Gdyby przeliczyć liczbę młodych na dwa dorosłe (potencjalna para lęgowa), na parę dorosłych przypadałyby 14,2 młodego. To zdecydowanie mniej niż na poprzednim odłowie, ale i tak, taki wynik lęgów jest oczywiście niemożliwy. Wszystkie odłowione dymówki miały mierzoną długość skrzydła złożonego i masę ciała a ptaki dorosłe długość “widełek”, czyli odległość od wierzchołka skrajnej sterówki do środkowej. O tej porze roku to jedyne kryterium pozwalające na określenie płci. To może kilka słów na temat masy. Łączna masa odłowionych dymówek wyniosła 6.036,2 g. Masa pojedynczego ptaka wahała się w zakresie 14,2 – 19,2 g; średnio 16,49 g. W porównaniu w poprzednim odłowem były więc lżejsze średnio o 1,74 g, tj. o 9,5%. W kategorii “najdłuższe widełki”  (dla obydwu odłowów) zwyciężył samiec z wynikiem >84,0 mm (końcówki skrajnych sterówek uszkodzone).

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  366
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  46 + 3 retrapy
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  11
Remiz Remiz pendulinus  9
Brzegówka Riparia riparia  8 + 1 retrap
Kapturka Sylvia atricapilla  8
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  7 + 1 retrap
Potrzos Emberiza schoeniclus  7
Modraszka Cyanistes caeruleus  5 + 2 retrapy
Bogatka Parus major  6
Wąsatka Panurus biarmicus  5
Gajówka Sylvia borin  5
Łozówka Acrocephalus palustris  4
Rudzik Erithacus rubecula  4
Zimorodek Alcedo atthis  3
Czarnogłówka Poecile palustris  2 + 1 retrap
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca  2
Brzęczka  Locustella luscinioides  2
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  2
Piecuszek Phylloscopus trochilus  2
Cierniówka Sylvia communis  2
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Gąsiorek Lanius collurio  1
Podróżniczek Luscinia svecica cyanecula  1
Mazurek  Passer montanus  1
Pokrzywnica Prunella modularis  1

 

Wszystkie retrapy, z jednym wyjątkiem, to ptaki zaobrączkowane tutaj dwa tygodnie wcześniej. Ten jeden wyjątek, to nocująca z dymówkami brzegówka. Ptaka tego zaobrączkowaliśmy w kolonii lęgowej na terenie żwirowni w Cieślach 5.07.2020 r. jako osobnika w 1 kalendarzowym roku życia. Odległość dzieląca te dwa miejsca, to 33,5 km w linii prostej. Dziwić może tylko fakt, że ptak poleciał w kierunku północnym.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

JEZIORO ROGOZIŃSKIE 21-23, 25.08.2020 R.

JEZIORO ROGOZIŃSKIE 21-23, 25.08.2020 R.

Pierwszy w tym roku odłów w trzcinowisku na brzegu jeziora Rogozińskiego. Sieci ustawiliśmy w trzcinowisku w którym prowadziliśmy odłowy w 2018 i 2019. Celem było noclegowisko dymówek. Odłowy przeprowadziliśmy w cztery wieczory. We wszystkie wieczory wabiliśmy jaskółki głosem z magnetofonu.

Złapało się 830 ptaków z 6 gatunków, w tym 34 retrapy. Większość z tych ptaków to dymówki – 766. Był wśród nich młodociany osobnik, który zamykał liczbę 10.000 zaobrączkowanych w tym roku. W kolejne wieczory złapało się: 270, 203, 199 i 100 osobników. Różnica wynika z tego, że 6 ptaków złapało się dwukrotnie. Z analizy składu zgrupowania z drugiego wieczoru wynika, że młode ptaki stanowiły 76,0%, co daje 6,3 młodego na 2 dorosłe. Wśród złapanych pliszek siwych był osobnik z “przerośniętym” dziobem.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  735 + 31 retrapów
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  31
Pliszka siwa Motacilla alba  23 + 1 retrap
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  5
Modraszka Cyanistes caeruleus  2
Brzegówka Riparia riparia  2 retrapy

 

Jeśli chodzi o retrapy, to trzeba zauważyć, że pierwszy raz złapało się tak dużo dymówek noszących już obrączki. Większość z nich pochodziła z z różnych noclegowisk, z lat 2015-2020. Poniżej zestawienie wg. miejsc obrączkowania:

 • LOCO (tzn. tutaj): VIII 2020 – 5, IX 2019 – 6,
 • Mała Wełna; Owczegłowy: VIII 2020 – 1, VIII 2019 – 2,
 • ujście Małej Wełny; Cieśle: VII-VIII 2020 – 8, IX 2019 – 1, VIII 2015 – 1,
 • Cieśle, ul. Lipowa: VII 2020 – 4,
 • Cieśle – staw: VII 2019 – 1, VIII 2018 – 1,
 • Cieśle – wodociągi: VII-VIII 2019 – 2,
 • Cieśle – betoniarnia: VI 2018 – 2 (pisklęta).

Pozostałe retrapy to:

 • V 2020 – 2 brzegówki z kolonii lęgowej na terenie żwirowni w Cieślach,
 • IX 2019 – 1 pliszka siwa zaobrączkowana tutaj na noclegowisku.

Najstarszym ptakiem była dymówka zaobrączkowana 28.08.2015  jako ptak w 1 kalendarzowym roku życia na zbiorowym noclegowisku przy ujściu Małej Wełny w Cieślach. Ptak ten ma więc 5 lat. Jest to spore osiągnięcie dla osobnika tego gatunku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 16-21.08.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 16-21.08.2020 R.

Czwarty letni odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci, tak jak poprzednio, ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach. Odłowy prowadziliśmy przez pięć kolejnych wieczorów i dwa ranków.  Złapało się 546 ptaków z 21 gatunków, w tym 25 retrapów. W czasie tego odłowu przekroczyliśmy liczbę 9.000 zaobrączkowanych w tym roku ptaków. Tym granicznym ptakiem, podobnie jak o tysiąc wcześniej, była rokitniczka. Zdecydowanym dominantem okazały się przylatujące tutaj na noclegowisko makolągwy. W kolejne wieczory złapało się odpowiednio: 56, 52, 40, 75 i 17 osobników. Większość stanowiły osobniki młode – 85,2%. Tylko dwa ptaki złapały się dwa razy.

Jeśli chodzi o dymówki, to przez cztery wieczory wabiliśmy je głosem z magnetofonu. Złapało się odpowiednio: 65, 23, 19 i 7 osobników. Podobnie jak w przypadku makolągw, większość stanowiły ptaki w pierwszym roku życia – 90,5%. Ani jeden ptak nie złapał się dwukrotnie. Najciekawszym ptakiem tego łapania był niewątpliwie krętogłów, którego w trzcinach jeszcze nigdy nie złapaliśmy.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  214 + 13 retrapów
Dymówka Hirundo rustica  131 + 6 retrapów
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  61 + 2 retrapy
Pliszka żółta Motacilla flava  21
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  13 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  9 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  9
Łozówka Acrocephalus palustris  6
Szczygieł Carduelis carduelis  6
Kląskawka Saxicola torquata  4
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  3
Zimorodek Alcedo atthis  3
Potrzos Emberiza schoeniclus  2
Brzęczka Locustella luscinioides  2
Mazurek Passer montanus  2
Cierniówka Sylvia communis  2
Krętogłów Jynx torquilla  1
Zaganiacz Hippolais icterina  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1
Gajówka Sylvia borin  1
Brzegówka Riparia riparia  1 retrap

 

Większość retrapów to ptaki zaobrączkowane tutaj w tym roku. Z minionych lat pochodziły następujące ptaki:

 • Dymówka zaobr. 22.08.2018 r. na Jeziorze Rogozińskim na zbiorowym noclegowisku – odległość 1,6 km,
 • Trzy dymówki zaobr. 5.09.2019 r. na Jeziorze Rogozińskim na zbiorowym noclegowisku – odległość 1,6 km,
 • Rokitniczka zaobr. 30.08.2019 r. jako ptak w 1 roku życia w Cieślach – “WODOCIĄGI”,
 • Brzegówka zaobr. 6.07.2019 r. jako dorosły samiec w kolonii lęgowej na terenie żwirowni w Cieślach – odległość 2,7 km,
 • Makolągwa zaobr. 19.07.2019 r. jako samica w 1 roku życia w Cieślach – “WODOCIĄGI”,
 • Makolągwa zaobr. 20.08.2019 r. tutaj jako samica w 1 roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

RZEKA NOTEĆ, ANTONINY (Szamocin) 12-15.08.2020 r.

RZEKA NOTEĆ, ANTONINY (Szamocin) 12-15.08.2020 r.

Trzecie podejście do łapania w dolinie Noteci w okresie przelotów. Pierwsze podejście do ptaków lecących doliną miało miejsce w dniach 15-17.09.2006 r. koło miejscowości Ciszewo (Chodzież). Złapały się wtedy 134 ptaki. Ponieważ odnieśliśmy wrażenie, że spóźniliśmy się na przelot Acrocephalusów, kolejne łapanie zorganizowaliśmy koło Raczyna (Szamocin). Trwało w dniach 22-23.08.2008 r. i przerwała je burzowa pogoda. Złapało się wówczas 261 ptaków, w tym potrzos z francuską obrączką. W tym roku postanowiliśmy wypełnić niedosyt z tamtych prób. Na miejsce odłowów wybraliśmy pas trzcinowisk wzdłuż południowego brzegu rzeki w pobliżu mostu na drodze Szamocin – Białośliwie. Trzcinowisko porasta tam cały teren między nurtem rzeki i wałem przeciwpowodziowym. Łąki poza wałami są tutaj użytkowane, więc o tej porze roku wykoszone. Wydaje się, że ten pas trzcinowisk powinien być swoistą autostradą dla trzcinowych ptaków. Po drugiej stronie wału znajduje się teren ograniczony odciętym łukiem starorzecza. Porastają go zakrzewienia wierzbowe i trzcinowiska.

Sieci ustawiliśmy po obu stronach wału przecinając w dwóch miejscach trzcinowiska i zakrzewienia na całej szerokości od rzeki do starorzecza.

Oczekiwaliśmy intensywnego przelotu przynajmniej  trzcinniczków i rokitniczek, no i jakichś miłych niespodzianek czyli “rzadkości”. Wynik pełnych trzech dni odłowów nie spełnił naszych oczekiwań. Złapało się wprawdzie 721 ptaków z 27 gatunków, w tym 1 retrap, ale aż 406 z nich to dymówki zwabione na noclegowisko. Było w zasadzie wszystko, poza rzadkościami, ale w ilościach, które nie pasują nam do tak olbrzymiego i optymalnie usytuowanego na osi wschód-zachód terenu. Najbardziej ucieszył w sieciach widok pięciu gajówek, które prawie nie występowały ostatnio w naszych odłowach.

Przeanalizowaliśmy zgrupowanie dymówek, które złapały się na noclegowisku pod względem wieku i płci. Zdecydowaną większość stanowiły tegoroczne młode – 92,3%. Ptaki dorosłe stanowiły zaledwie 7,7%. Płeć dorosłych to: 15 samców, 13 samic i 3 osobniki bez oznaczenia płci. Gdyby przeliczyć liczbę młodych na dwa dorosłe (potencjalna para lęgowa), na parę dorosłych przypadałyby 24,2 młodego. Taki wynik jest oczywiście niemożliwy i pokazuje, że ze struktury wiekowej przelotnych stad nie można (przynajmniej w każdym przypadku) wnioskować o sukcesie lęgowym. Wśród młodych ptaków dało się zauważyć znaczne zróżnicowanie w ubarwieniu spodu ciała (od białego do jasnorudego) i podgardle (dwa ptaki o skrajnych barwach poniżej).

Wszystkie odłowione dymówki miały mierzoną długość skrzydła złożonego i masę ciała. To może kilka słów na temat masy. Łączna masa odłowionych dymówek wyniosła 7.400,6 g. Masa pojedynczego ptaka wahała się w zakresie 15,9 – 21,0 g; średnio 18,23 g.

Nie poddajemy się oczywiście i wrócimy tutaj jeszcze w tym sezonie, może jeszcze pod koniec sierpnia.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  406
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  105
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  48
Łozówka Acrocephalus palustris  28
Trzciniak Acrocephalus atundinaceus  14
Potrzos Emberiza schoeniclus  13
Remiz Remiz pendulinus  13
Modraszka Cyanistes caeruleus  12
Piecuszek Phylloscopus trochilus  11
Wąsatka Panurus biarmicus  9
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  7
Czarnogłówka Poecile montanus  7
Kapturka Sylvia atricapilla  7
Szpak Sturnus vulgaris  6
Zimorodek Alcedo atthis  5
Gajówka Sylvia borin  5
Cierniówka Sylvia communis  5
Brzęczka Locustella luscinioides  4
Brzegówka Riparia riparia  4
Podróźniczek Luscinia svecica cyanecula  2 + 1 retrap
Bogatka Parus major  2
Pokrzywnica Prunella modularis  2
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Świerszczak Locustella naevia  1
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos  1
Piegża Sylvia curruca  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Jedynym ptakiem, który nosił już obrączkę był samiec podróżniczka z obrączką niemieckiej centrali HIDDENSEE. Ptak został zaobrączkowany  jako ptak w 1 kalendarzowym roku życia 12.08.2018 r.  w miejscowości Sawall, Oder Spree, Brandenburgia, Niemcy odległej o 226 km w linii prostej.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska