Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 28.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 28.03.2024

Jedenaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów z temperaturą ok.100C. Od świtu do 9.00 złapało się 31 ptaków z 10 gatunków, w tym 10 retrapów.

Już od świtu widać było, że to pożegnalne łapanie. Wyróżniającym się gatunkiem był grubodziób. Pierwszy raz w tym sezonie “karmnikowym” złapała się kapturka. Poniżej galeria niektórych gatunków ptaków z tego dnia.

Najciekawszym ptakiem był rudzik – dlaczego.Wiek rudzika o tej porze oznacza się po dwóch cechach:

 1. Zakończenie sterówek: zaostrzone – 2 rok kal.; zaokrąglone – po 2 roku kal.
 2. Jasne “perełki” na końcach dużych pokryw: są – 2 rok kal.; brak – po 2 roku kal.

Odłowiony osobnik miał zaokrąglone końce sterówek i “perełki” na końcach dużych pokryw, czyli cechy charakterystyczne dla obu kategorii wiekowych, a więc wiek po 1 kalendarzowym roku życia.

Pełna lista z odłowu przedstawia się następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 5 retrapów
Bogatka Parus major  3+ 4 retrapy
Grubodziób Cocc. coccothraustes  5
Pokrzywnica Prunella modularis  3
Dzięcioł duży Dendrocopos major  2 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Rudzik Erithacus rubecula  1
Kowalik Sitta europaea  1
Czyż Carduelis spinus  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1

 

Retrapy stanowiły 32,3% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj w czasie ostatnich odłowów. Najprawdopodobniej większość z nich to ptaki miejscowe. Prawie wszystkie retrapy, poza dwoma modraszkami, to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 14 III 2024 – 1 modraszka,
 • 13 III 2024 – w tym: 1 bogatka i 1 modraszka,
 • 7 III 2024 –w tym: 1 modraszka i 1 dzięcioł duży,
 • 29 II 2024 – 1 bogatka,
 • 24 II 2024 – 1 bogatka,
 • 9 XII 2023 – 1 bogatka,

Te dwie modraszki, to ptaki zaobrączkowane jako pisklęta w naszych budkach:

 • Pierwsza zaobrączkowana w budce nr 08 na powierzchni “Łoskoń” w dniu 17.05.2023 r. w odległość ok. 400 m od karmnika. Obecnie jest młodocianym samcem.
 • Druga, to ptak zaobrączkowany 25.05.2023 r. na powierzchni budkowej “Wełna” odległej od karmnika o ok. 9,3 km. Obecnie jest młodocianym samcem.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 16.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 16.03.2024

Dziesiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 12.30 złapały się 203 ptaków z 13 gatunków, w tym 42 retrapy.

Podobnie jak poprzedniego dnia dominowały modraszki i bogatki, z ta różnicą, że modraszki były proporcjonalnie jeszcze liczniejsze niż bogatki. Inne gatunki, choć było ich sporo, były reprezentowane bardzo skromnie. Ponieważ modraszki były najliczniejsze, to od nich zaczniemy charakterystykę zgrupowania. Młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 87,3%, a dorosłe 12,7%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 56,7% a samców 43,3%. U bogatki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 78,0%, a dorosłe 22,0%. Jeśli chodzi o płeć bogatek, to samic było 62,0% a samców 38,0%. Poniżej galeria niektórych gatunków ptaków z tego dnia.

Pełna lista z odłowu przedstawia się następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  114 + 20 retrapy
Bogatka Parus major  31+ 19 retrapów
Czyż Carduelis spinus  5 + 1 retrap
Raniuszek Aegithalos caudatus  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Kowalik Sitta europaea  2 retrapy
Zniczek Regulus ignicapilla  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Kos Turdus merula  1
Śpiewak Turdus philomelos  1
Gil Pyrrhula pyrrhula  1
Grubodziób Cocc. coccothraustes  1
Sosnówka Periparus ater  1

Retrapy stanowiły 20,7% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj w czasie ostatnich odłowów. Prawie wszystkie retrapy, poza jedną modraszką, to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 14 III 2024 – 15 w tym: 7 bogatek i 8 modraszek,
 • 13 III 2024 – 19 w tym: 11 bogatek, 7 modraszek i 1 czyż,
 • 8 III 2024 – 1 modraszka,
 • 7 III 2024 – 2 modraszki,
 • 29 II 2024 – kowalik,
 • 9 II 2023 – w tym: 1 bogatka i 1 kowalik,
 • 19 III 2022 – 1 modraszka.

Ta jedyna modraszka nosiła litewskie obrączkę i została zaobrączkowana 9 IX 2023 r. jako samiec w 1 kalendarzowym roku życia, w Ventės ragas, Šilutės na północnym krańcu Zalewu Kurońskiego, odległej od Łoskonia o 403 km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2024

Dziewiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 14.30 złapało się 331 ptaków z 7 gatunków, w tym 42 retrapy.

Podobnie jak poprzedniego dnia bogatki i modraszki, z ta różnicą, że po raz pierwszy tej zimy to modraszki były liczniejsze, i to znacznie. Inne gatunki ptaków to tylko pojedyncze osobniki. Ponieważ modraszki były najliczniejsze, to od nich zaczniemy charakterystykę zgrupowania. Młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 86,7%, a dorosłe 13,3%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 58,6% a samców 41,4%. U bogatki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 82,6%, a dorosłe 17,4%. Jeśli chodzi o płeć bogatek, to samic było 56,5% a samców 43,5%.

Pełna lista z odłowu przedstawia się następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  187 + 23 retrapy
Bogatka Parus major  98+ 17 retrapów
Mysikrólik Regulus regulus  2
Zięba Fringilla coelebs  1
Kos Turdus merula  1
Gil Pyrrhula pyrrhula  1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap

Retrapy stanowiły 12,7% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj poprzedniego dnia. Prawie wszystkie retrapy, poza trzema modraszkami, to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 13 III 2024 – 37 w tym: 17 bogatek i 20 modraszek,
 • 7 III 2024 – 1 gil,
 • 6 I 2024 – w dzięcioł średni.

Pierwsza z tych innych modraszek, to ptak zaobrączkowany powierzchni budkowej “Wełna” odległej od karmnika o ok. 9,3 km. Obecnie jest młodocianym samcem.

Dwie pozostałe modraszki nosiły litewskie obrączki i zostały zaobrączkowane w Ventės ragas, Šilutės na północnym krańcu Zalewu Kurońskiego, odległej od Łoskonia o 403 km, w następujących okolicznościach:

 • 24 IX 2022 – samiec w 1 kalendarzowym roku życia,
 • 6 X 2023 – samica w 1 kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2024

Ósme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 14.00 złapało się 329 ptaków z 6 gatunków, w tym 28 retrapów.

Wygląda na to, że jesteśmy w szczytowym momencie przelotu bogatki i modraszki. Inne gatunki ptaków jakby wystraszyły się masowością tych dwóch gatunków.

Cały czas dominuje bogatka, choć udział modraszki wyraźnie wzrósł. Młode bogatki (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 79,9%, a dorosłe 20,1%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 54,0% a samców 46,0%. U modraszki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 89,7%, a dorosłe 10,3%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 48,5% a samców 51,5%.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  170 + 19 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  128 + 8 retrapów
Czyż Carduelis spinus  1
Mazurek Passer montanus  1
Jer Fringilla montifringilla   1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap

 

Retrapy stanowiły 8,5% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj podczas czterech poprzednich dni. Prawie wszystkie retrapy, to poza dwoma modraszkami, ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 9 III 2024 – bogatki,
 • 8 III 2024 – w tym: 7 bogatek i 2 modraszki,
 • 7 III 2024 – w tym: 3 bogatki i 5 modraszek,
 • 6 III 2024 – bogatka,
 • 29 II 2024 – bogatka,
 • 24 II 2024 – bogatki,
 • 5 III 2023 – dzięcioł duży.

Te dwie modraszki, to ptaki z powierzchni budkowej “Łoskoń” i to z budek odległych od karmnika ok. 150 m, zaobrączkowane w dniach:

 • 17 V 2023 – pisklę w budce nr 59,
 • 4 XII 2021 – samiec w 1 kalendarzowym roku życia nocujący w budce nr 04.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 12.03.2024 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 12.03.2024 R.

Odłowów przy karmniku zlokalizowanym przy kanale melioracyjnym przebiegającym przez pola uprawne na obrzeżach osiedla budynków wielorodzinnych w Cieślach. Odłów jednodniowy – cały dzień. Okazuje się, że jak przelot ruszy, to wszędzie. Złapało się 151 ptaków z 4 gatunków, w tym 10 retrapów. Zdecydowanym dominantem były bogatki. Struktura zgrupowania bogatek z tego dnia wyglądała następująco: ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 80,2%, a dorosłe 19,8%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 53,2,%, a samców 46,8%. Bardzo podobne były proporcje w zgrupowaniu modraszek: młode – 83,8%, dorosłe – 16,2%; samice – 53,2%, samce – 46,8%.

Jedynym ptakiem, któremu zrobiliśmy zdjęcia, jest jedna z odłowionych czeczotek.

A teraz już pełna lista odłowu:

Retrapy stanowiły 6,6% odłowu, i były to z wyjątkiem jednego ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 8 III 2024 – w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
 • 6 III 2024 – w tym: 2 bogatki i 2 modraszki,
 • 7 XII 2023 – bogatka,
 • 2 XII 2024 – bogatka.

Ta jedna inna, to bogatka zaobrączkowana 11 VII 2021 r. na stanowisku “WODOCIĄGI”, w odległości ok. 600 m. Od tego czasu była każdej zimy odławiana przy tym karmniku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CHODZIEŻ, RONDO TROJANA Z ŁEKNA – 10.03.2024

CHODZIEŻ, RONDO TROJANA Z ŁEKNA – 10.03.2024

Trzecie łapanie przy karmniku w ogrodzie przydomowym. Pogoda wiosenna, tj. z temperaturą od -0,50C do +5,00C bez śladu śniegu. W godzinach 630 – 1300 złapało się 185 ptaków z 5 gatunków, w tym 6 retrapów. Absolutnym dominantem były bogatki. Struktura zgrupowania bogatek z tego dnia potwierdza trwający przelot. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 83,0%, a dorosłe 17,0%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 61,2%, a samców 38,8%.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  162 + 3 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  15
Sosnówka Periparus ater  3 retrapy
Czyż Carduelis spinus  1
Zięba Fringilla coelebs  1

 

Większość retrapów, to ptaki zaobrączkowane tutaj w czasie poprzednich łapań.

 • 18 II 2024 – sosnówki,
 • 13 I 2024 – w tym: 2 bogatki i 1 sosnówka.

Jeden został zaobrączkowany w naszej budce nad Jeziorem Miejskim:

 • 13 V 2023 – pisklę bogatki w budce nr 77 (930 m) – obecnie samica.

Jerzy Dąbrowski, Bronisława Peplińska i Dariusz Sałata

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 1 – 9.03.2024 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 1 – 9.03.2024 R.

Odłowów przy karmniku zlokalizowanym przy kanale melioracyjnym przebiegającym przez pola uprawne na obrzeżach osiedla budynków wielorodzinnych w Cieślach. Miały charakter kontrolny służący wyłapaniu początku przelotu sikor. Prowadziliśmy je  przez 6 dni, z czego tylko przez dwa całe dnie. Złapały się 169 ptaków z 5 gatunków, w tym 9 retrapów. Zdecydowanym dominantem były bogatki. Liczne były też modraszki, choć było ich o połowę mniej niż bogatek. W dniu 6 marca nastąpił oczekiwany moment – złapały się 62 ptaki, tym 4 bogatki i 18 modraszek. Był wśród nich tylko jeden retrap, co oznaczało, że są to nowe w tym miejscu ptaki. Struktura zgrupowania bogatek z tego dnia również świadczyła o rozpoczętym właściwym przelocie: ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 79,5%, a dorosłe 20,5%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 59,1%, a samców 40,9%. Był to sygnał do rozpoczecia systematycznych odłowów przy karmniku w leśniczówce “Buczyna” w Łoskonu, który jest naszym “Nr 1”.

Jedynym ptakiem, któremu zrobiliśmy zdjęcia, jest bogatka z olbrzymim wrzodem na głowie. Zaobrączkowaliśmy ja przy tym karmniku 22.11.2023 r. i wówczas była “czysta”. Może jeszcze kiedyś ją złapiemy i okaże się, że poradziła sobie z chorobą.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2024

Siódme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 12.30 złapało się 115 ptaki z 8 gatunków, w tym 27 retrapów.

Cały czas dominuje bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 82,2%, a dorosłe 27,8%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 67,1% a samców 32,9%. Po raz pierwszy tej zimy podobnie wyglądało to w przypadku modraszki. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 82,2%, a dorosłe 26,5%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 67,1% a samców 32,9%. Dla obydwu dominujących gatunków są to proporcje właściwe dla przelotu. Wśród odłowionych ptaków była sikora uboga z nietypowo “rozbielonymi” sterówkami.

W wolnej chwili umieściliśmy na strychu budynku gospodarczego leśniczówki budkę przeznaczoną dla płomykówki. Otwór wlotowy na poddasze, to okrągłe okienko bez szyb.

 

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  55 + 18 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  29 + 5 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  2 retrapy
Kowalik Sitta europaea  1 + 1 retrap
Grubodziób Cocc. coccothraustes   1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1
Mysikrólik Regulus regulus  1

Retrapy stanowiły 23,5% odłowu, ale większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj podczas dwóch poprzednich dni. Prawie wszystkie retrapy, to poza jedną modraszką, ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 8 III 2024 – 10 w tym: 8 bogatek i 2 modraszki,
 • 7 III 2024 – 12 w tym: 7 bogatek, 2 modraszki, 2 rudziki i 1 dzięcioł duży,
 • 29 II 2024 – bogatka,
 • 6 I 2024 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 kowalik,
 • 29 II 2020 – 1 bogatka.

Tym jedynym wyjątkiem była modraszka z litewską obrączką. Na zdjęciu obok najstarszy znakowany ptak na tym łapaniu, czyli bogatka z 29.02.2020 r.

Informacja o litewskiej modraszce nadeszła po dwóch dniach i wiemy już, że została zaobrączkowana jako samiec w 1 kalendarzowym roku życia w dniu 18.09.2022 r.  w Ventės ragas, Šilutės. To stacja ornitologiczna znajdująca się na północnym krańcu Zalewu Kurońskiego. Odległość między miejscem zaobrączkowania i ponownego stwierdzenia, to 403 km w linii prostej.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2024 R.

Szóste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów. Od świtu do 11.30 złapały się 174 ptaki z 5 gatunków, w tym 33 retrapy. Niezmiennie dominantem była bogatka.

Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 71,8%, a dorosłe 28,2%; czyli podobnie jak poprzedniego dnia. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 54,7% a samców 45,3%. Inaczej wyglądało to w przypadku modraszki. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 86,8%, a dorosłe 13,2%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 37,7% a samców 62,3%. Tutaj nastąpił wzrost udziału ptaków młodych, ale ze względu na płeć cofnięci w kierunku proporcji charakterystycznych dla zimy.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  84 + 23 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  47 + 6 retrapów
Dzięcioł duży Dendrocopos major  2 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap

Retrapy stanowiły 19,0% odłowu, i były to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 7 III 2024 – 24 w tym: 17 bogatek, 6 modraszek i 1 rudzik,
 • 29 II 2024 – w tym: 2 bogatki i 2 dzięcioły duże,
 • 4 II 2024 – czarnogłówka,
 • 6 I 2024 – 1 bogatka,
 • 9 XII 2023 – 3 bogatki.

Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2024 R.

Piąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów. Od świtu do 10.00 złapały się 143 ptaki z 8 gatunków, w tym 5 retrapów. Udział retrapów (3,5%) znów mniejszy niż na poprzednim łapaniu, tj. 2 marca (10,4%). Spadek retrapów w każdym kolejnym łapaniu oznacza trwający przelot. Niezmiennie dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 79,6%, a dorosłe 20,4%; czyli wzrost udziału ptaków młodocianych w porównaniu z poprzednim odłowem- 5 dni wcześniej. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 59,1% a samców 40,9%, czyli i tu widać wzrost na korzyść samic. Inaczej wyglądało to w przypadku modraszki. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 75,6%, a dorosłe 24,6%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 53,7% a samców 46,3%. Tutaj nastąpiło lekkie cofnięcie, tj. spadek udziału ptaków młodych samic, choć proporcje pozostały typu “przelot”.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  90 + 3 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  41
Mazurek Passer montanus  2
Gil Pyrrhula pyrrhula  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Sosnówka Periparus ater  1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap

Retrapy stanowiły 3,5% odłowu, i były to, z wyjątkiem jednej bogatki, ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 2 III 2024 – bogatki,
 • 24 II 2024 – sosnówka,
 • 6 I 2024 – 1 dzięcioł średni.

Ta jedna bogatka – samiec po 2 kalendarzowym roku życia, zaobrączkowany jako pisklę w budce na terenie leśniczówki 17.05.2023.

Jerzy Dąbrowski