Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

CIEŚLE – ŻWIROWNIA – 26.03.2022

CIEŚLE – ŻWIROWNIA – 26.03.2022

Łapanie w okolicach żwirowni w Cieślach. Ustawiliśmy 350 m sieci o różnych wielkościach oczka (16, 19 i 60 mm) w zakrzewieniach śródpolnych, zadrzewieniu porastającym stare wyrobisko, drągowinie sosnowej i na obrzeżach starodrzewia. W godz. 800 – 1800, złapało się 25 ptaków z 8 gatunków, w tym 4 retrapy. Pogoda była zdecydowanie wiosenna i niestety dość wietrzna przez większość czasu. Wynik dramatycznie niski. Dla porównania weekendowy odłów 26-28.03.2021 (2 dni) na terenie podobnym (Cieśle – “WODOCIĄGI”) dał wynik: 180 ptaków z 27 gatunków w tym 25 retrapów.  Były wśród nich typowe wiosenne ptaki: piecuszek, pierwiosnek i kapturka. Teraz nie było żadnego aspektu wiosennego.  Przy tym ubóstwie ciekawostką był stary rudzik. Zwykle łapią się ptaki w 2 kalendarzowym roku życia (kremowe “perełki” na skrzydle i zaostrzone sterówki). Dorosły nie ma “perełek”, a końce sterówek są zaokrąglone.

Złapały się w tym samym czasie dwie bliźniaczo podobne sikory: czarnogłówka i sikora uboga. Zrobiliśmy więc trochę zdjęć poglądowych, gdzie obydwa ptaki są na tym samym zdjęciu, czyli nie ma różnic oświetleniu, ekspozycji, itp.

To łapanie, podobnie jak odłowy przy karmniku, pokazuje że tegoroczna wiosna jest inna niż przez kilka ostatnich lat.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  7
Bogatka Parus major  4 + 2 retrapy
Raniuszek Aegithalos caudatus  2 + 2 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  3
Mazurek Passer montanus  2
Zięba Fringilla coelebs  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1
Sikora uboga Poecile montanus  1

 

Jeśli chodzi o retrapy,  to wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 13 XII 2021 – 1 bogatka – nocująca w budce,
 • 19 XII 2020 – 1 bogatka – nocująca w budce,
 • 4 IV 2020 – 2 raniuszki – dwa kolejne numery obrączek.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.03.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.03.2022 R.

Czternaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem + 2oC. Od świtu do 800 złapało się 7 ptaków z 5 gatunków, w tym 1 retrap. Przed rokiem (24.03.2021) do godz. 800 złapały się 64 ptaki z 7 gatunków. Z uwagi na małą liczbę ptaków analiza nie wchodzi w rachubę. Wygląda na to, że jest to już ewidentny koniec przelotu. Potwierdzają to obserwacje przy innych karmnikach. Podsumowanie całego odłowu przy karmniku wkrótce w “Artykułach”.

A to pełna lista z odłowu:

Był tylko jeden retrap – dzięcioł średni zaobrączkowany tutaj 15.01.2022 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2022 R.

Trzynaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -1oC. Od świtu do 1200 złapało się 58 ptaków z 7 gatunków, w tym 9 retrapów. Przed rokiem (20.03.2021) do godz. 1330 złapały się 173 ptaki z 8 gatunków. Najwięcej było bogatek. Samców było 42,5% a samic 57,5, czyli proporcje charakterystyczne dla okresu przelot. W minionym  roku (20.03.2021)  było odwrotnie: samce 29,5%, samice 70,5%.  Proporcje wiekowe: ptaki w 2 kalendarzowym roku życia 95,0%, starsze 5,0%. Przed rokiem (20.03.2021)  było to odpowiednio 29,5% i 70,5%. Wygląda na to, że trwa właściwy przelot, ale w porównaniu z minionymi sezonami, bardzo słaby ilościowo.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był mniejszy niż 7 dni wcześniej i wynosił 15,5%. Wszystkie zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 5 III 2022 – 1 kowalik,
 • 15 II 2022 – 2 dzięcioły duże,
 • 15 I 2022 – bogatka,
 • 4 XII 2021 – kowalik,
 • 4 III 2021  1 dzwoniec,
 • 6 II 2021 – 2 w tym: 1 modraszki i 1 kowalik,
 • 16 II 2020 – 1 kowalik.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2022 R.

Dwunaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -1oC. Od świtu do 1630 złapało się 97 ptaków z 8 gatunków, w tym 27 retrapów. Przed rokiem (13.03.2021) do godz. 1340 złapały się 183 ptaki z 8 gatunków. Najwięcej było bogatek. Samców było 51,9% a samic 48,1, czyli proporcje jakie zwykle występowały przed przelotem. W minionym  roku (13.03.2021)  było odwrotnie: samce 48,3%, samice 51,7%.  Proporcje wiekowe: ptaki w 2 kalendarzowym roku życia 85,2%, starsze 14,8%. Przed rokiem (13.03.2021)  było to odpowiednio 74,7% i 25,3%. Potwierdza to, że bieżący rok przy karmniku jest nietypowy, tzn. marzec (okres przelotu) ma proporcje płci charakterystyczne dla zimy, a proporcje wiekowe dla okresu przelotu. Wśród odłowionych bogatek buła jedna z owrzodzeniami na skrzydle – to dopiero drugi taki. Najczęściej, a było ich tej zimy sporo, występują one na głowie.

Ozdobą była para dzięciołów średnich, które złapały się równocześnie i udało się im zrobić wspólne zdjęcie.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był mniejszy niż 3 dni wcześniej i wynosił 27,8%. Wszystkie, z wyjątkiem jednego, zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 7 III 2022 – bogatki,
 • 5 III 2022 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 kowalik,
 • 2 III 2022 – 1 bogatka,
 • 1 III 2022 – 1 bogatka,
 • 26 II 2022 – 1 bogatka,
 • 15 II 2022 – w tym: 3 bogatki i 1 dzięcioł średni,
 • 15 I 2022 – w tym: 2 bogatki i 1 dzięcioł średni,
 • 4 XII 2021 – w tym: 3 bogatki, 1 modraszka i 1 sikora uboga,
 • 4 III 2021  1 dzwoniec,
 • 15 I 2021 – 1 bogatka,
 • 9 I 2021 – 1 bogatka,
 • 6 I 2020 – 1 bogatka.

Ten jeden inny, to modraszka oznakowana jako nocująca w naszej budce na pobliskiej powierzchni “ŁOSKOŃ” 4.12.2021.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2022 R.

Jedenaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -1oC. Od świtu do 800 złapało się 18 ptaków z 3 gatunków, w tym 8 retrapów. Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot., jaki znamy z poprzednich lat. Najwięcej było bogatek, ale tak mała liczba nie pozwala na jakąkolwiek analizę.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znów bardzo duży – prawie połowa odłowionych ptaków. Wszystkie, z wyjątkiem jednego, zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 7 III 2022 – bogatka,
 • 5 III 2022 – w tym: 2 bogatki i 1 kowalik,
 • 2 III 2022 – 2 bogatki,
 • 15 I 2022 – 1 kowalik.

Ten jeden inny, to modraszka oznakowana jako pisklę w naszej budce na pobliskiej powierzchni “ŁOSKOŃ” 25.05.2021.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2022

Dziesiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -1oC. Od świtu do 830 złapały się 44 ptaki z 6 gatunków, w tym 21 retrapów. Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Dominantem wciąż jest bogatka – 59,1% odłowu.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znów bardzo duży i wynosił 47,7%. Wszystkie zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 5 III 2022 – w tym: 7 bogatek i 2 modraszki,
 • 1 III 2022 – 1 bogatka,
 • 28 II 2022 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 modraszka,
 • 15 II 2022 – 3 bogatki,
 • 15 I 2022 – 3 w tym: 1 bogatka, 1 kowalik i 1 mazurek,
 • 25 II 2021 – 1 bogatka,
 • 6 II 2021 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 sikora uboga.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2022

Dziewiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -5oC. Od świtu do 1215 złapały się 103 ptaki z 10 gatunków, w tym 46 retrapów.

Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Dominantem wciąż jest bogatka – 70,9% odłowu. Samce stanowiły 53,4% a samice 46,6%, czyli proporcje z zimowania. Jeśli chodzi o wiek, to ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 78,1%, a dorosłe tylko 21,9%. Rzadziej łapane ptaki przy tym karmniku zamieszczamy na zdjęciach poniżej.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znów bardzo duży i wynosił 46,7%. Wszystkie, z wyjątkiem jednego zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 2 III 2022 – 9 w tym: 8 bogatek i 1 modraszka,
 • 1 III 2022 – 1 bogatka,
 • 28 II 2022 – 3 w tym: 2 bogatki i 1 sikora uboga,
 • 26 II 2022 – 2 bogatki,
 • 22 II 2022 – 4 bogatki,
 • 15 II 2022 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 mazurek,
 • 29 I 2022 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 rudzik,
 • 15 I 2022 – 2 bogatek,
 • 4 XII 2021 – 4 bogatki,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 18 III 2021 – 1 bogatka,
 • 8 III 2021 – 1 bogatka,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 27 II 2021 – 1 bogatka,
 • 6 II 2021 – 1 bogatka,
 • 22 II 2020 – 1 bogatka,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 9 I 2019 – 2 bogatki,
 • 20 I 2018 – 1 bogatka.

Ten jeden inny retrap, to bogatka zaobrączkowana jako nocująca w dniu 4.12.2021 r. w budce lęgowej na powierzchni “ŁOSKOŃ”, w odległości ok. 200 m od karmnika.

Najstarszym ptakiem była bogatka zaobrączkowana 28.01.2018 r. jako ptak w 2 kalendarzowym roku życia, czyli z lęgu 2017 r.  – wkrótce skończy więc 5 lat.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2022

Ósme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -7oC. Od świtu do 1000 złapały się 52 ptaki z 4 gatunków, w tym 13 retrapów. Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Dominantem wciąż jest bogatka. Samce stanowiły 56,4% a samice 43,6%, czyli proporcje z zimowania. Złapała się najmniejszy, o ile pamiętamy, mysikrólik. Zwykle ptaki te ważą 5,0 – 5,5 g. Ta samica ważyła 4,6 g. Zaobrączkowaliśmy ją tutaj 15.01.2022 – wówczas ważyła 4,8 g.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znacznie niższy niż poprzedniego dnia i wynosił 25,0%. Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 1 III 2022 – 2 bogatki,
 • 28 II 2022 – 5 w tym: 4 bogatki i 1 modraszka,
 • 26 II 2022 – 1 bogatka,
 • 15 I 2022 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 mysikrólik,,
 • 4 XII 2021 – 1 bogatka,
 • 25 III 2021 – 1 dzwoniec,
 • 9 I 2021 – 1 bogatka .

 

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 1.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 1.03.2022

Siódme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -6oC. Od świtu do 930 złapało się 36 ptaków z 6 gatunków, w tym 21 retrapów. Wciąż nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Najlepiej widać to po udziale retrapów.

Dominantem była bogatka. Poniżej zdjęcia ciekawostek tego odłowu.

A to pełna lista z odłowu:

 

Udział retrapów był bardzo wysoki i wynosił 58,3%. Poza dwoma ptakami, wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 26 II 2022 – 8 w tym: 6 bogatek i 2 modraszki,
 • 15 II 2022 – 3  w tym: 2 bogatki i 1 dzięcioł duży,
 • 15 I 2022 – 2 modraszki,
 • 4 XII 2021 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 rudzik,
 • 6 III 2021 – 1 bogatka,
 • 27 II 2021 – raniuszek,
 • 25 II 2021 – 1 bogatka,
 • 9 I 2021 – 1 bogatka .

Dwa pozostałe, to modraszki zaobrączkowane jako pisklęta 2 VI 2021 w naszych budkach na pobliskiej powierzchni “Łoskoń”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 28.02.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 28.02.2022

Szóste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -4oC. Od świtu do 11.00 i 0d 16.00 do zmroku złapało się 77 ptaków z 8 gatunków, w tym 17 retrapów. Wciąż nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Potwierdzają to proporcje w zgrupowaniu bogatek: 61,0% samców i 39,0% samic. W czasie tego właściwego przelotu samic zawsze było więcej niż samców. Dominantem była bogatka, a na drugim miejscu modraszka, której było więcej niż dwa dni wcześniej.

Zamieszczone poniżej zdjęcia pochodzą z powierzchni budkowej “BUCZYNA” z 27.02.2022 r. Obeszliśmy ją, żeby sprawdzić straty po huraganowych wiatrach, które powaliły sporo drzew, w tym dwa potężne buki z naszymi budkami. Jedna, Nr 28, miała szczęście i już wisi na innym drzewie. Druga jest gdzieś pod pniem, wbita w ziemię lub zmiażdżona. Zastąpiła ją nowa, którą wzięliśmy “na wszelki wypadek”. Sens tego akapitu i zdjęć pojawi się przy omawianiu retrapów.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był o ponad połowę mniejszy niż dwa dni wcześniej i wynosił 22,1%. Poza czterema ptakami, wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 26 II 2022 – 1 bogatka,
 • 15 II 2022 – 6  w tym: 2 bogatki, 1 mazurek, 1 dzięcioł duży, 1 modraszka i 1 dzięcioł średni,
 • 29 I 20202– 1  kowalik,
 • 15 I 2022 – 3 w tym:  2 modraszki i 1 dzięcioł średni,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 16 II 2020 – sikora uboga.

Z pozostałych czterech, trzy to modraszki zaobrączkowane jako pisklęta 25 V 2021 i 2 VI 2021 w naszych budkach na pobliskiej powierzchni “Łoskoń”.

Ostatni, to bogatka zaobrączkowana jako pisklę 25.05.2021 w budce Nr 28 na powierzchni “BUCZYNA”, w odległości 3,13 km od karmnika. To właśnie ta budka na zdjęciach.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska