Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 27.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 27.03.2020

Kolejne  i jak się okazało ostatnie łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Zgodnie z oczekiwaniem, ptaków przyleciało bardzo mało. Wzrosła zdecydowanie różnorodność gatunkowa, ale zainteresowanie karmnikiem było bardzo mizerne. Od świtu do 7.00 złapało się 20 ptaków z 9 gatunków, w tym 3 retrapy. Tym sposobem praca przy karmniku tej zimy dobiegła końca. Odłowy prowadziliśmy w ciągu 20 dni, od 6 stycznia. Podsumowanie całego sezonu znajdzie się wkrótce w “Artykułach”. Teraz można już jednak powiedzieć, że ta zima była zupełnie inna, niż trzy poprzednie. Pewnie dlatego, że tak właściwie, to jej nie było.

W tym ostatnim dniu złapały się następujące ptaki:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  3 + 2 retrapy
Bogatka Parus major  3
Dzwoniec Carduelis chloris  3
Rudzik Erithacus rubecula  3
Pokrzywnica Prunella modularis  2
Trznadel Emberiza citrinella  1
Jer Fringilla montifringilla  1
Śpiewak Turdus philomelos  1
Kowalik Sitta europaea  1 retrap

Wszystkie ptaki były zaobrączkowane tutaj w następujących datach:

 • 21 III 2020 – modraszka,
 • 6 III 2020 – 1 modraszka,
 • 15 II 2020 – 1 kowalik.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2020

Kolejne łapanie w Łoskoniu. Bardzo krótkie, ponieważ wczesnym rankiem do karmnika przyleciało niewiele ptaków. Od świtu do 7.30 złapało się 29 ptaków z 5 gatunków, w tym 10 retrapów. Widać, że przelot sikor powoli wygasa.

Złapały się następujące ptaki:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  9 + 4 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  4 + 5 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  5
Trznadel Emberiza citrinella  1
Rudzik Erithacus rubecula  1 retrap

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj 20 i 21.03.2020 r..

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20-21.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20-21.03.2020

Kolejne dwa dni odłowów przy karmniku w Łoskoniu. Od świtu do odpowiednio 8.20 i 10.00 złapało się łącznie 142 ptaki z 10 gatunków, w tym 3 retrapy pochodzące z wcześniejszych odłowów. Tym razem nastąpiła zmiana – dominantem była modraszka. Sikory pojawiały się najliczniej tuż po świcie. Nieco później pojawiły się liczniej niż zwykle dzwońce. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 85,4% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 14,6%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 56,1%, czyli przewaga charakterystyczna dla okresu zimowego.  Po raz pierwszy przeprowadziliśmy również analizę płci i wieku odłowionych modraszek. Jeśli chodzi o wiek, to 90,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 9,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 39,3% natomiast samic 60,7%, czyli proporcja charakterystyczna dla okresu przelotu w poprzednich latach.

Ozdobą łapania były gile, jer i grubodzioby. Ciekawostką były dwa raniuszki: jeden z zachodniego podgatunku Aegithalos caudatus europaeus i drugi – mieszaniec podgatunku zachodniego i wschodniego A. c. caudatus x A. c. europaeus.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  61
Bogatka Parus major 38 + 3 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  23
Rudzik Erithacus rubecula  6
Grubodziób Cocc. coccothraustes  3
Raniuszek Aegithalos caudatus  2
Zięba Fringilla coelebs  2
Gil Pyrrhula pyrrhula  2
Śpiewak Turdus philomelos  1
Jer Fringilla montifringilla  1

Wszystkie ptaki były zaobrączkowane tutaj w następujących datach:

 • 14 III 2020 – bogatka,
 • 6 I 2020 – 1 bogatka,
 • 15 XII 2018 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 16-18.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 16-18.03.2020

Kolejne trzy dni odłowów przy karmniku w Łoskoniu. Od świtu do odpowiednio 7.00, 10.00 i 7.00 złapało się łącznie 96 ptaków z 9 gatunków, w tym 7 retrapów pochodzących z wcześniejszych odłowów. Zasadniczo nic się nie zmieniło; pojawiają się pojedyncze osobniki innych gatunków. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 85,1% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 14,9%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 59,6%, czyli przewaga charakterystyczna dla okresu zimowego.  Wśród bogatek trafił się jeden nietypowy osobnik o bardzo mocno zniszczonych lotkach i sterówkach. Trudno rozstrzygnąć, czy osobnik ten ma problemy z wytwarzaniem melaniny – barwnika utwardzającego strukturę piór, czy też ptak “ominął” jedno pierzenie i to jest powód tak wielkiego zniszczenia piór. Brązowe przebarwienia na głowie sugerują raczej problemy z syntezą melaniny. Dla porównania pokazujemy skrzydło osobnika typowego dla tej pory roku.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  42 + 5 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  30 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  6
Rudzik Erithacus rubecula  5
Pokrzywnica Prunella modularis  2
Mazurek Passer montanus  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Kos Turdus merula  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Wszystkie ptaki były zaobrączkowane tutaj tej zimy. A oto dokładne daty obrączkowania:

 • 15 III 2020 – 3, w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
 • 14 III 2020 – 2 bogatki,
 • 13 III 2020 – 1 modraszka,
 • 15 II 2020 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15.03.2020

Dwunaste w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Od świtu do 11.45 złapało się 77 ptaków z 7 gatunków, w tym 14 retrapów. Podobnie jak poprzedniego dnia, połowa ptaków złapała się tuż po świcie, a na kolejnych obchodach liczebność stopniowo malała. Najliczniejsze były bogatki, które tego dnia znacznie przeważały nad modraszkami. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 86,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 11,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 55,8%, czyli przewaga charakterystyczna dla okresu zimowego.  Można powiedzieć, że odłowy z dwóch kolejnych dni są prawie identyczne. Wygląda na to, że przelot wciąż trwa ale jest mało intensywny. Po raz pierwszy w tym roku złapały się: rudzik, pliszka siwa i szpak.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  36 + 7 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  19 + 5 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  5 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Szpak Sturnus vulgaris  1

Udział retrapów wyniósł  18,2%. Wszystkie ptaki były zaobrączkowane tutaj i poza jednym tej zimy. A oto dokładne daty obrączkowania:

 • 14 III 2020 – 6, w tym: 3 bogatki i 3 modraszki,
 • 11 III 2020 – bogatka,
 • 9 III 2020 – 1 dzwoniec,
 • 7 III 2020 – 1 modraszka,
 • 6 III 2020 – 1 bogatka,
 • 16 II 2020 – 1 bogatka,
 • 15 II 2020 – 1 bogatka,
 • 6 I 2020 – 1 modraszka,
 • 9 I 2016 – 1 sikora uboga.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2020

Jedenaste w tym roku łapanie w Łoskoniu. Od świtu do 12.30 złapało się 77 ptaków z 6 gatunków, w tym 8 retrapów. Połowa ptaków złapała się tuż po świcie. Na kolejnych obchodach liczebność stopniowo malała. Najliczniejsze były bogatki ale modraszek było niewiele mniej. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 88,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 11,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 55,9%, czyli przewaga charakterystyczna dla okresu zimowego.  Wśród odłowionych bogatek był osobnik wyjątkowo mały – była to samica. Długość skrzydła wynosiła 69,0 mm (w czasie robienia zdjęcia niedokładnie naciągnięto skrzydło). Do tej pory najmniejszy był wymiar 70,0 mm. Warto dodać, że 70,0 mm to maksymalny jak dotąd wymiar dla modraszki. Zwykle bogatki mają skrzydło mieszczące się w zakresie 74-78 mm. Również masa tego osobnika była rekordowo niska – 13,0 g, a więc taka jak najcięższych modraszek. Bogatki ważą zwykle 17-20 g. Poniżej dokumentacja fotograficzna.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  30 + 4 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  24 + 3 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  10 + 1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  3
Mazurek Passer montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1

Udział retrapów wyniósł  10,4%. Wszystkie ptaki były zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 13 III 2020 – 1 bogatka,
 • 11 III 2020 – 2, w tym: 1 bogatka i 1 modraszka,,
 • 10 III 2020 – 1 bogatka,
 • 9 III 2020 – 1 modraszka,
 • 22 II 2020 – 1 modraszka,
 • 15 II 2020 – 1 bogatka,
 • 23 III 2019 – 1 dzwoniec.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2020

Dziesiąte w tym roku łapanie w Łoskoniu. Bardzo krótkie z uwagi na to, że nie było porannego “napadu” sikor na karmnik. Od świtu do 8.00 złapało się 27 ptaków z 5 gatunków, w tym 1 retrap. Najliczniejsze oczywiście były bogatki

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  16 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  7
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Mazurek Passer montanus  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Jedyny retrap, to bogatka zaobrączkowana tutaj 6.01.2020.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 11.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 11.03.2020

Dziewiąte w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Sytuacja zmieniła się w porównaniu z poprzednim dniem. Liczebność ptaków nieco wzrosła, natomiast bardzo spadła liczba retrapów. Od świtu do 8.50 złapało się 76 ptaków z 3 gatunków, w tym 3 retrapy. Tym razem znów dominowały bogatki – 78,9% wszystkich złapanych ptaków. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to aż 91,7% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 8,3%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 53,3%, czyli sytuacja wróciła do typowej w ciągu całej tegorocznej zimy.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  58 + 2 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  14+ 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  1

Udział retrapów był bardzo mały i wyniósł  3,9%. Wszystkie retrapy to nasze ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 10 III 2020 – 1 bogatka,
 • 9 III 2020 – modraszka,
 • 6 I 2020 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 10.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 10.03.2020

Ósme w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Liczebność ptaków przy karmniku spadła drastycznie w porównaniu z poprzednim dniem. Od świtu do 8.30 złapało się 39 ptaków z 6 gatunków, w tym aż 17 retrapów. Przy tej liczbie nie można niczego poddać statystycznej analizie. Bogatek i modraszek było prawie tyle samo.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  7 + 8 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  10 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  4 + 3 retrapy
Kowalik Sitta europaea  2 retrapy
Kos Turdus merula  1 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  1 retrap

Udział retrapów był bardzo duży i wyniósł  43,6%. Wszystkie retrapy to nasze ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 9 III 2020 – 3, w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
 • 29 II 2020 – 5, w tym: 4 bogatki i 1 modraszka,
 • 22 II 2020 – 1 bogatka,
 • 16 II 2020 – 2 kowaliki,
 • 15 II 2020 – 1 bogatka,
 • 6 I 2020 – 2, w tym: 1 mazurek i 1 dzwoniec,
 • 23 III 2019 – 1 kos,
 • 15 III 2018 – 1 dzwoniec,
 • 10 III 2018 – 1 dzwoniec.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2020

Siódme w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Po jednym dniu przerwy powróciliśmy do karmnika w leśniczówce “Buczyna”. Od świtu do 10.30 złapało się 129 ptaków z 4 gatunków, w tym 11 retrapów. Dominantem była znów bogatka (67,4%), ale zwiększył się udział modraszki (29,5%). Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 78,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 21,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 49,4%, czyli mniej niż we wcześniejszych łapaniach. Po raz pierwszy w czasie tegorocznego przelotu samic było więcej, choć tylko nieznacznie. Czyżby sytuacja wracała do normy z poprzednich lat? Wśród odłowionych sikor były dwie szczególne. bo nosiły nie nasze obrączki: modraszka polską a bogatka litewską.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  78 + 9 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  36 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  3
Czarnogłówka Poecile montanus  1

Udział retrapów był niewielki i wyniósł  8,5%. Dziewięć z nich, to nasze ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 7 III 2020 – 1 modraszka,
 • 6 III 2020 – 1 bogatka,
 • 29 II 2020 – 2 bogatki,
 • 22 II 2020 – 1 bogatka,
 • 15 II 2020 – 3 bogatki,
 • 6 I 2020 – 1 bogatka.

Dwa pozostałe retrapy (te na zdjęciach powyżej), to ptaki z obcymi obrączkami. O modraszce już wiemy wszystko. Ptak został zaobrączkowany 14.03 2017 r. w Biskupicach koło Przemętu (84 km na południe od Łoskonia) jako samiec w 2 roku życia, czyli z lęgu w 2016 roku. Bogatka nosząca litewską obrączkę została oznakowana 14.10.2019 r. na Półwyspie Vente na Zalewie Kurońskim, jako samiec w pierwszym kalendarzowym roku życia. Miejsce to jest odległe o 403 km od Łoskonia. Widać jasno, że jest to ptak, który poleciał jesienią na zimowisko w środkowej lub zachodniej Europie a teraz wraca w swe rodzinne strony.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska