Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 15–22.10. 2019 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 15–22.10. 2019 R.

Kontynuacja odłowu z września i pierwszej połowy października. W zasadzie tego łapania nie miało być, ponieważ liczebność ptaków znacznie spadała i uznaliśmy, że czas już zakończyć odłowy w tym środowisku. Po porannym odłowie 15 października zsunęliśmy sieci, żeby je po południu zwinąć i zakończyć pracę w tym miejscu. Gdy po południu weszliśmy między trzciny usłyszeliśmy charakterystyczny głos wąsatek, których jeszcze w tym roku tutaj nie było. Sieci zostały natychmiast rozwinięte i łapały” przez kolejne 8 dni. Złapało się 185 ptaków z 16 gatunków, w tym 9 retrapów. Zgodnie z oczekiwaniem dominantem były potrzosy a na drugim miejscu znalazły się wąsatki. Istotnym liczebnie gatunkiem były również modraszki, które są najliczniej pojawiającym się w tym środowisku gatunkiem sikory. Z nietypowych w tym środowisku ptaków złapały się kolejne dwa kopciuszki.

W czasie tego łapania przekroczyliśmy  liczbę 9.000 zaobrączkowanych w tym roku ptaków. Kolejny tysiąc zamknął szpak.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Potrzos Emberiza schoeniclus  49 + 2 retrapy
Wąsatka Panurus biarmicus  35 + 2 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  19 + 4 retrapów
Szpak Sturnus vulgaris  21
Pokrzywnica Prunella modularis  15
Makolągwa Carduelis cannabina  8
Rudzik Erithacus rubecula  8
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  8
Trznadel Emberiza citrinella  2 + 1 retrap
Potrzeszcz Miliaria calandra  2
Bogatka Parus major  2
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  2
Śpiewak Turdus philomelos  2
Wróbel Passer domesticus  1
Mazurek Passer montanus  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1

 

Wśród retrapów były dwa obce i jeden nasz stary; pozostałe zostały zaobrączkowane w tym lub ubiegłym roku, w tym miejscu lub nie dalej niż 500 m. Zaobrączkowaliśmy je w następujących miesiącach::

 • IX 2018 – 1 modraszka,
 • IV 2019 – 1 trznadel,
 • IX 2019 – 1 modraszka,
 • X 2019 – pierwsza połowa – w tym:  2 modraszki, 1 potrzos.

Ten jeden starszy, to potrzos zaobrączkowany w tym miejscu 20.11.2016 r. jako samiec w 1 roku życia. Tak więc osobnik ten skończył 3 lata. No i te dwa ptaki z obcymi obrączkami. To wąsatek zaobrączkowana 18.10.2019 r. o godz. 11.50 na stawach rybnych w Zgnilcu koło Osiecznej, tj. w odległości 89 km na S od Ciesiel. My wyjęliśmy je z sieci 21.10.2019 r. o godz. 13.00. Już raz mieliśmy wąsatkę z tego terenu – szczegóły stwierdzenia w “Informacjach powrotnych”. Kierunek przemieszczenia pokazuje wyraźnie, że ptaki te nie odlatują do “ciepłych krajów”. Więcej o wąsatkach w “newsie”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 1–14.10. 2019 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 1–14.10. 2019 R.

Kontynuacja odłowu wrześniowego w trzcinowiskach porastających starorzecza i łąki w pobliżu ujścia Małej Wełny. Od ostatniego łapania w tym miejscu nic się nie zmieniło – podłoże jest całkowicie suche. Sieci niezmienne ustawione w zwartym łanie trzcin, tylko cztery sieci przy krzewiastych wierzbach rosnących w starorzeczu. Trzciny tracą z dnia na dzień zieleń przechodząc w beż.

 

Opisywane łapanie obejmowało 6 wieczorów, 3 ranki i 4 całe dnie. Zaprzestaliśmy już wabienia dymówek ponieważ ptaki te zniknęły; tylko dwukrotnie widzieliśmy nieliczne osobniki przelatujące nad trzcinowiskami (patrz “Obserwacje”). Złapały się 224 ptaki z 22 gatunków, w tym 17 retrapów. Spośród ptaków gniazdujących w tym miejscu złapały się jeszcze tylko ostatnie trzcinniczki. Większość odłowionych ptaków to te, które przylatują tutaj na noc.  Zdecydowanym dominantem nadal jest potrzos, który łapie się najliczniej przed zmrokiem i rankiem. Ptaki przepierzyły się już całkowicie. Samce nie przypominają już tych czarnogłowych z sezonu lęgowego – są teraz bardzo podobne do samic.

Zwiększyła się liczba odławianych pokrzywnic i modraszek. Na noclegowisko regularnie przylatują makolągwy ale już mniej licznie. Niewątpliwym zaskoczeniem był złapany w trzcinach nad rzeką kopciuszek.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Potrzos Emberiza schoeniclus  92 + 4 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  32 + 8 retrapów
Makolągwa Carduelis cannabina  24
Rudzik Erithacus rubecula  13
Pokrzywnica Prunella modularis  9
Bogarka Parus major  6
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  6
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  4
Potrzeszcz Miliaria calandra  2 + 2 retrapy
Kos Turdus merula  3
Śpiewak Turdus philomelos  3
Szczygieł Carduelis carduelis  2
Trznadel Emberiza citrinella  2
Szpak Sturnus vulgaris  2
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  2
Czarnogłówka Poecile montanus  1 + 1 retrap
Mazurek  Passer montanus  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Kląskawka Saxicola torquata  1
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  1 retrap
Zimorodek Alcedo atthis  1 tetrap

 

Wśród retrapów był jeden obcy i jeden nasz stary; pozostałe zostały zaobrączkowane w tym lub ubiegłym roku, w tym miejscu lub nie dalej niż 500 m. Zaobrączkowaliśmy je w następujących miesiącach::

 • VIII 2018 – 2 w tym: 1 potrzos, 1 modraszka,
 • IX 2018 – 1 czarnogłówka,
 • X 2018 – 1 zimorodek,
 • XI 2018 – 3 modraszki,
 • VII 2019 – 1 modraszka,
 • VIII 2019 – 3 w tym: 1 modraszka, 2 potrzeszcze,
 • IX 2019 – w tym:  1 modraszka, 2 potrzosy, 1 kopciuszek.

Ten jeden starszy, to potrzos zaobrączkowany w tym miejscu 2.05.2016 r. jako samica w 2 roku życia. Tak więc osobnik ten skończył już 4 lata. No i ostatni potrzos, ten z obcą obrączką. To samica zaobrączkowana 2.08.2018 r. w rezerwacie “Jezioro Dróżno” pod Elblągiem, tj. w odległości 216 km na NE od Ciesiel. My złapaliśmy ją 1.10.2019 r. To drugi ptak z tego miejsca. Wcześniej złapaliśmy dzwońca z obrączką założoną w tym miejscu – szczegóły stwierdzenia w “Informacjach powrotnych”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 18–27.09. 2019 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 18–27.09. 2019 R.

Kolejna kontrola trzcinowisk porastających starorzecza i łąki w pobliżu ujścia Małej Wełny. Od ostatniego łapania w tym miejscu nic się nie zmieniło – podłoże jest całkowicie suche. Sieci podobnie jak poprzednio ustawiliśmy w zwartym łanie trzcin, dostawiliśmy jednak cztery sieci przy krzewiastych wierzbach rosnących w starorzeczu. Łapanie obejmowało 5 wieczorów, 4 ranki i 1 cały dzień. Trzy  wieczory z wabieniem dymówek głosem z magnetofonu. Złapało się 247 ptaków z 27 gatunków, w tym 16 retrapów. Spośród ptaków gniazdujących w tym miejscu pozostały nieliczne trzcinniczki, łozówki i brzęczki. Większość odłowionych ptaków to te, które przylatują tutaj na noc. Udało się zwabić nieliczne dymówki. Zdecydowanym dominantem okazał się potrzos – to normalna sytuacja o tej porze roku. Największą niespodzianką był oczywiście lelek, o czym jest oddzielny news. Na noclegowisko regularnie przylatują makolągwy i w mniejszej liczbie potrzeszcze.

 

Lecące o tej porze ptaki są już po pierzeniu i odróżnianie ptaków dorosłych “PO1” od tegorocznych młodych “1” nie jest już tak oczywiste jak przed 2-3 miesiącami. Poniżej zdjęcia ogonów potrzosów i rudzików w obu klasach wieku. U obu gatunków jedną z cech jest kwestia: skrajne sterówki zaostrzone czy zaokrąglone.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Potrzos Emberiza schoeniclus  78 + 5 retrapów
Makolągwa Carduelis cannabina  43 + 2 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  25 + 3 retrapy
Dymówka Hirundo rustica  17
Rudzik Erithacus rubecula  16
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  15
Modraszka Cyanistes caeruleus  11 + 3 retrapy
Szczygieł Carduelis carduelis  3
Potrzeszcz Miliaria calandra  1 + 2 retrapy
Kląskawka Saxicola toquata  3
Bogarka Parus major  2
Pokrzywnica Prunella modularis  2
Remiz Remiz pendulinus  2
Łozówka Acrocephalus palustris  1
Zimorodek Alcedo atthis  1 retrap
Świergotek drzewny  Anthus trivialis  1
Lelek Caprimulgus europaeus  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Zięba  Fringilla coelebs  1
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Pliszka żółta Motacilla flava  1
Wróbel Passer domesticus  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1
Czarnogłówka  Poecile montanus  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Cierniówka Sylvia communis  1
Kos Turdus merula  1

 

Spośród 16 retrapów tylko jeden był stary; pozostałe zostały zaobrączkowane niespełna rok wcześniej, w tym miejscu lub nie dalej niż 500 m. Zaobrączkowaliśmy je w następujących miesiącach::

 • XI 2018 – 1 modraszka,
 • VII 2019 – 2 potrzosy,
 • VIII 2019 – 10 w tym: 3 potrzosy, 1 trzcinniczek, 2 makolągwy, 2 modraszki, 1 potrzeszcz, 1 zimorodek,
 • IX 2019 – 2 trzcinniczki.

Ten jeden, to potrzeszcz zaobrączkowany w tym miejscu 1.10.2015 r. Ponieważ o tej porze roku nie da się już odróżnić młodych z danego roku od starszych ptaków, osobnik ten skończył już przynajmniej 4 lata.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

JEZIORO ROGOZIŃSKIE 11-13.09.2019 R.

JEZIORO ROGOZIŃSKIE 11-13.09.2019 R.

Drugie w tym roku podejście do miejsca na Jeziorze Rogozińskim, w którym łowiliśmy jaskółki w ubiegłym roku . Po trzydniowej przerwie wróciliśmy sprawdzić czy dymówki nadał się tu zbierają na noclegowisko. Okazało się, że nic się nie zmieniło; ptaki wciąż tam przylatują. Podczas trzech wieczornych odłowów złapało się 526 ptaków z 8 gatunków, w tym 21 retrapów. Zgodnie z oczekiwaniem najliczniejsze były dymówki. Podczas kolejnych wieczorów złapało się odpowiednio: 157, 225 i 110 tych ptaków. Na drugim miejscu były pliszki siwe ale już znacznie mniej liczne niż poprzednio. Wraz z dymówkami pojawiły się na noclegowisku nieliczne brzegówki. Wróćmy teraz do dymówek. Struktura wiekowa stada wyglądała następująco: 383 młode i 108 dorosłych z czego 53 samce, 28 samic i 27 o nieoznaczonej płci. Przeliczając te proporcje z innej strony widać, że na 2 dorosłe dymówki przypadało 7,09 młodego.  Proporcje prawie identyczne jak poprzednio, kiedy było 7,04 młodego na 2 dorosłe. Jedyna złapana pliszka żółta (fot.) okazała się ptakiem nietypowo ubarwionym. Miała bardzo ciemną głowę, słabo zaznaczoną białą brew i żółte podgardle. Ma więc (naszym zdaniem)  cechy pośrednie między podgatunkami Motacilla flava flava i Motacilla flava thunbergi. Na tym łapaniu zaobrączkowaliśmy ośmiotysięcznego w tym roku ptaka. Okazał się nim dorosły samiec dymówki.

No, i pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  474 + 17 retrapów
Pliszka siwa Motacilla alba  17 + 2 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  6 + 2 retrapy
Brzegówka Riparia riparia  3
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  2
Pliszka żółta Motacilla flava  1
Modraszka Cyanistes caeruleus  1
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  1

 

Wśród retrapów były dwie pliszki siwe z których jedna pochodziła z poprzedniego łapania w tym miejscu a druga została zaobrączkowana w Cieślach 14.04.2019 r. – odległość 2,0 km. Pozostałe warte omówienia retrapy, to dymówki zaobrączkowane na zbiorowych noclegowiskach, w tym:

 • Jezioro Rogozńskie (odległość 0,0 km) – 2 ptaki zaobrączkowane: 5.09.2019, na tym łapaniu poprzedniego dnia,
 • Rzeka Mała Wełna, Owczegłowy (odległość 3,6 km) – 5 ptaków zaobrączkowane: 2,3 i 24.08.2019,
 • Cieśle – wodociągi (odległość 2,0 km) – 1 ptak zaobrączkowany 20.07.2019,
 • Cieśle – staw (odległość 2,0 km) – 1 ptak zaobrączkowany 29.07.2019,
 • Cieśle – ujście Małej Wełny (odległość 1,6 km) – 7 ptaków zaobrączkowanych: 14.07.2019; 28.08.2019; 7,8,10.09.2019.
 • Jezioro Boguniewskie (odległość 5,6 km) – 1 ptak zaobrączkowany 4.09.2018.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 7–10.09. 2019 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 7–10.09. 2019 R.

Kolejna kontrola trzcinowisk porastających starorzecza i łąki w pobliżu ujścia Małej Wełny. Od ostatniego łapania w tym miejscu nic się nie zmieniło – podłoże jest całkowicie suche. Sieci podobnie jak poprzednio ustawiliśmy w zwartym łanie trzcin z dala od krzewów. To łapanie obejmowało 3 wieczorne odłowy z wabieniem dymówek głosem z magnetofonu. Złapały się 193 ptaki z 9 gatunków, w tym 10 retrapów. Spośród ptaków gniazdujących w tym miejscu pozostały nieliczne trzcinniczki, rokitniczki i brzęczki. Większość odłowionych ptaków to te, które przylatują tutaj na noc. Udało się zwabić więcej dymówek.  W kolejne wieczory złapało się ich odpowiednio: 89, 52 i 15. Struktura wiekowa i płciowa wszystkich odłowionych dymówek wyglądała następująco: 108 tegorocznych młodych i 28 dorosłych, w tym 14 samców, 6 samic i 8 o nieoznaczonej płci. Proporcja między dorosłymi a młodymi dymówkami 7,71 młodego/ 2 dorosłe. Sporą niespodzianką był świergotek drzewny, którego w tym miejscu jeszcze nigdy nie złapaliśmy.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  128 + 8 retrapów
Makolągwa Carduelis cannabina  18
Potrzeszcz Miliaria calandra  16 + 1 retrap
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  13 + 1 retrap
Pliszka żółta Motacilla flava  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  2
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  2
Świergotek drzewny Anthus trivialis  1
Brzęczka Locustella luscinioides  1

 

Spośród 10 retrapów na omówienie zasługuje osiem dymówek. Wszystkie zostały zaobrączkowane na zbiorowych noclegowiskach, w tym:

 • Jezioro Rogozńskie (odległość 1,6 km) – 3 ptaki zaobrączkowane: 19.08.2018, 5.09.2018, 6.09.2019,
 • Rzeka Mała Wełna, Owczegłowy (odległość 5,1 km) – 3 ptaki zaobrączkowane: 2,3 i 23.08.2019,
 • Cieśle – wodociągi (odległość 0,5 km) – 1 ptak zaobrączkowany 20.07.2019,
 • Cieśle – staw (odległość 0,7 km) – 1 ptak zaobrączkowany 28.07.2019.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

JEZIORO ROGOZIŃSKIE 5-7.09.2019 R.

JEZIORO ROGOZIŃSKIE 5-7.09.2019 R.

Podobnie jak w ubiegłym roku w dolinie Wełny w Cieślach nie było większych noclegowisk dymówek. Również w Boguniewie dymówki nie zbierały się jak dawniej w wielotysięczne stada. Postanowiliśmy sprawdzić miejsce na Jeziorze Rogozińskim, w którym łowiliśmy jaskółki w ubiegłym roku . Ptaki zbierały się tu w liczbie kilkuset w pasie nadbrzeżnych trzcin o szerokości ok. 30 m. Podczas dwóch wieczornych odłowów złapało się 308 ptaków z 8 gatunków, w tym 3 retrapy. Poza dymówkami , które były głównym celem akcji, złapało się 75 pliszek siwych i 16 innych ptaków. Wiedzieliśmy,  że pliszki siwe tutaj nocują, ale nie spodziewaliśmy się że aż tyle się ich złapie. Jest to bez wątpienia rekordowy wynik w historii naszych odłowów. Wróćmy teraz do dymówek. W pierwszym dniu złapało się ich 145 a po jednodniowej przerwie kolejne 72.  Struktura wiekowa stada wyglądała następująco: 169 młodych i 48 dorosłych z czego 22 samce, 18 samic i 8 o nieoznaczonej płci. Przeliczając te proporcje z innej strony widać, że na 2 dorosłe dymówki przypadało 7,04 młodego. Jedyna złapana modraszka okazała się ptakiem nietypowo ubarwionym. Już kiedyś złapaliśmy w czerwcu młodocianą modraszkę z brązową czapeczką. Ta jak widać zdążyła już w znacznym stopniu wymienić pióra głowy.

No, i pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  214 + 3 retrapy
Pliszka siwa Motacilla alba  75
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  6
Pliszka żółta Motacilla flava  5
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  2
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  1
Modraszka Cyanistes caeruleus  1
Brzęczka Locustella luscinioides  1

Z trzech dymówek noszących już obrączki, jedna została zaobrączkowana tutaj 19.08.2018 r. Druga złapana na noclegowisku w Cieślach, przy ujściu Małej Wełny 20.08.2019 r. w odległości 1,5 km. Trzeci ptak jest najciekawszy. Zaobrączkowaliśmy go jako jedno z trojga piskląt w dniu 26.06.2019 r. w Owieczkach przy okazji obrączkowania bocianów. Miejsce to jest odległe o 8 km od noclegowiska.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI 27.08-1.09.2019 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 27.08-1.09.2019 R.

Czwarte w tym roku łapanie w Dolinie Wełny na punkcie “WODOCIĄGI”. Celem łapania było sprawdzenie , jakie ptaki zbierają się w tym roku na noclegowiska na tym stanowisku. Pogoda była “dynamiczna”. Łapaliśmy przez cztery wieczory i jeden ranek, z tym że ostatni wieczór przerwała nagła zmiana pogody. Przeszedł front burzowy z bardzo silnym wiatrem ale na szczęście bez opadów. Złapało się 257 ptaków z 27 gatunków, w tym 20 retrapów. Na noclegowiska w trzcinach przyleciały najliczniej potrzeszcze i makolągwy, a w zakrzewieniach wierzbowych mazurki. W dniu poprzedzającym odłowy nocowały w tym miejscu setki szpaków, które na czas naszej obecności wybrały inne miejsce. Ptakami tego łapania były podróżniczek i strumieniówka – pierwsze osobniki tych gatunków zaobrączkowane w tym roku.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Mazurek Passer montanus 49
Potrzeszcz Miliaria calandra 43
Makolągwa Carduelis cannabina  30 + 4 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  23 + 4retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  9 + 5 retrapów
Pliszka żółta Motacilla flava  14
Modraszka Cyanistes caeruleus  6 + 4 retrapy
Dymówka Hirundo rustica  10
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  9 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  7
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  5 + 1 retrap
Piecuszek Phylloscopus trochilus  6
Szczygieł Carduelis carduelis  4
Kapturka Sylvia atricapilla  4
Łozówka Acrocephalus palustris  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Brzęczka Locustella luscinioides  2
Czarnogłówka Poecile montanus  1 + 1 retrap
Szpak Sturnus vulgaris  2
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  1
Gąsiorek Lanius collurio  1
Strumieniówka Locustella fluviatils  1
Podróżniczek Luscinia svecica  1
Wróbel Passer domesticus  1
Pokląskwa Saxicola rubetra  1
Gajówka Sylvia borin  1
Cierniówka Sylvia communis  1

 

Wszystkie retrapy pochodziły z doliny Wełny w Cieślach, z miejsc odległych maksymalnie o 600 m. Piętnaście retrapów, to ptaki zaobrączkowane w bieżącym roku. Pozostałe retrapy to ptaki zaobrączkowane w roku ubiegłym:

 • XII 2018 – modraszka,
 • VIII-IX 2018 – 4 w tym: 3 modraszki, 1 makolągwa.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

RZ. MAŁA WEŁNA, OWCZEGŁOWY 23-25.08.2019 R.

RZ. MAŁA WEŁNA, OWCZEGŁOWY 23-25.08.2019 R.

Drugi w tym roku odłów ptaków w trzcinowiskach nadrzecznych w miejscu gdzie Mała Wełna wpada do Jeziora Rogozińskiego. Tym razem sieci ustawiliśmy tylko w zwartym łanie trzcin. Odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego poranka, z przerwą na środkową część soboty. Obydwa wieczory wabiliśmy dymówki głosem z magnetofonu. Złapało się zaledwie 236 ptaków z 15 gatunków, w tym 4 retrapy. Spośród ptaków gniazdujących w tym miejscu najliczniejsze były trzcinniczki. Wśród przylatujących tutaj na noclegowisko dominantem były tym razem pliszki żółte.  To właśnie dorosły samiec pliszki żółtej (fot.) był siedmiotysięcznym ptakiem zaobrączkowanym w tym roku. Zawiodły dymówki, których, mimo wabienia, złapało się tylko 55. Początkowo sporo ptaków latało nad miejscem wabienia, ale najwidoczniej miały zaplanowany nocleg gdzie indziej. Rzadkości się nie złapały, ale sporym zaskoczeniem była złapana w tym środowisku muchołówka żałobna.

No i tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Pliszka żółta Motacilla flava  95 + 2 retrapy
Dymówka Hirundo rustica  55
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  33
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  18 + 1 retrap
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  8
Potrzos Emberiza schoeniclus  6 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  3
Kapturka Sylvia atricapilla  3
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  2
Łozówka Acrocephalus palustris  2
Brzęczka Locustella luscinioides  2
Piecuszek Phylloscopus trochilus  2
Rudzik Erithacus rubecula  1
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca  1
Potrzeszcz Mialiaria calandra  1

Retrapy były tylko cztery, w tym trzy z poprzedniego łapania, tj. 3.08.2019.  Ten jeden inny, to pliszka żółta zaobrączkowana 13.04.2018 r. na noclegowisku w Cieślach, przy ujściu Małej Wełny (5,1 km)..

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 18 – 23.08. 2019 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 18 – 23.08. 2019 R.

Kolejna kontrola trzcinowisk porastających starorzecza i łąki w pobliżu ujścia Małej Wełny. Od ostatniego łapania w tym miejscu nic się nie zmieniło – podłoże jest całkowicie suche. Sieci podobnie jak poprzednio ustawiliśmy w zwartym łanie trzcin z dala od krzewów. To łapanie obejmowało 3 wieczory i  3 poranki. Złapało się zaledwie 410 ptaków z 19 gatunków, w tym 9 retrapów. Spośród ptaków gniazdujących w tym miejscu najliczniejsze były trzcinniczki a wśród przylatujących tutaj na noclegowisko, dominantem były tym razem makolągwy. Udało się zwabić więcej dymówek.  Struktura wiekowa i płciowa wyglądała następująco: 86 tegorocznych młodych i 24 dorosłe, w tym 14 samców i 10 samic. Proporcja między dorosłymi a młodymi dymówkami mogąca świadczyć o przebiegu sezonu lęgowego wynosiła 7,17 młodego/ 2 dorosłe. Zwiększyła się też liczba nocujących tutaj pliszek żółtych. Widać więc, że przelot się nasila. Nie było na tym łapaniu nic, co można by nazwać atrakcją, więc poniżej po raz pierwszy lokalizacja miejsca odłowu, na którym widać przecinki w których stawiamy sieci.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  182 + 1 retrap
Dymówka Hirundo rustica  106 + 4 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  37 + 3 retrapy
Pliszka żółta Motacilla flava 23
Potrzos Emberiza schoeniclus 11
Potrzeszcz Miliaria calandra 8
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus 7
Dzwoniec Carduelis chloris 5
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 3
Łozówka Acrocephalus palustris 3
Gąsiorek Lanius collurio 3
Szczygieł Carduelis carduelis 2
Modraszka Cyanistes caeruleus 2
Mazurek Passer montanus 2
Pierwiosnek Phylloscopus collybita 2
Czarnogłówka Poecile montanus 1 + 1 retrap
Pokląskwa Saxicola rubetra 2
Piecuszek Phylloscopus trochilus 1
Cierniówka Sylvia communis 1

 

Spośród zaledwie 9 retrapów na omówienie zasługują cztery dymówki. Najstarsza z nich nocowała tutaj 21.07.2016 roku jako ptak w pierwszym roku życia. Kolejny ptak został zaobrączkowany 22.06.2019 r. w Pruścach (5,2 km), jako pisklę. Dwie kolejne, to ptaki zaobrączkowane 3.08.2019 r. na noclegowisku nad Małą Wełną w Owczegłowach (5,1 km).

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-STAW 14-17.08.2019 R.

CIEŚLE-STAW 14-17.08.2019 R.

Łapanie ze szczególnym nastawieniem na nocujące  w nadbrzeżnym trzcinowisku dymówki Hirundo rustica. W kępie trzcin o wymiarach 50 x 10 m ustawiliśmy 40 m sieci przy których przez dwa wieczory wabiliśmy te ptaki głosem z magnetofonu. Złapało się w sumie 167 ptaków z 19 gatunków, w tym 8 retrapów.  Wracając do dymówek, złapało się ich 57, w tym: 14.08.br – 30, 16.08.br – 27. Struktura tego zgrupowania przedstawiała się następująco: 51 tegorocznych młodych i 6 dorosłych, z czego 4 samce i 2 samice. Nie było wśród nich ani jednego przypadku złapania się tego samego ptaka z wcześniejszych odłowów w tym miejscu. Najciekawszym akcentem tego łapania było złapanie się kompletu gatunków jaskółek gniazdujących w Polsce, tj. dymówki, oknówki i brzegówki (oddzielny news na ten temat). Inną ciekawostką był pierwszoroczny trzcinniczek z polską ale nie naszą obrączką – więcej na końcu tekstu.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  55+ 2 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  40+ 6 retrapów
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  19
Mazurek Passer montanus  10
Potrzos Emberiza schoeniclus  8
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  4
Łozówka Acrocephalus palustris  3
Szczygieł Carduelis carduelis  3
Zimorodek Alcedo atthis  2
Modraszka Cyanistes caeruleus   2
Oknówka Delicho urbicum  2
Brzegówka  Riparia riparia  2
Kapturka  Sylvia atricapilla  2
Cioerniówka Sylvia communis  2
Rudzik Erithacus rubecula  1
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1
Szpak Sturnus vulgaris  1

Większość retrapów pochodziła z odłowów w bieżącym roku w dolinie Wełny w Cieślach. Dwie dymówki, to ptaki zaobrączkowane 19 i 28.08.2018 r. na noclegowiskach, odpowiednio na Jez. Rogozińskim i starej żwirowni w Cieślach. No i ten najciekawszy retrap, czyli obcy trzcinniczek.

Dziś mamy już dane o jego zaobrączkowaniu. Ptak został oznakowany 8.08.2019 r. nad Jez. Rakutowskim koło Włocławka – odległość w linii prostej 151 km; siedem dni przed odłowem w Cieślach. Warto tu przypomnieć, że w ubiegłym roku złapaliśmy w Boguniewie rokitniczkę zaobrączkowaną nad Jez. Rakutowskim trzy dni wcześniej. Wygląda na to, że jeszcze jeden taki ptak i trzeba będzie jechać na kawę :-).

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska