CIEŚLE – ROZLEWISKA WEŁNY

CIEŚLE – ROZLEWISKA WEŁNY

15.04.2021, Cieśle, Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

  • czapla biała Egretta alba –  5.

24.03.2021, Cieśle, Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

  • gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus –  1 w stadzie gęsi zbożowych.

28.02.2021, Cieśle, Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

  • bernikla białolica Branta leucopsis –  3,
  • rożeniec Anas acuta –  4 pary,
  • świstun Anas penelope –  2 pary,
  • cyraneczka Anas crecca –  4 samce + 1 samica,
  • czapla biała Egretta alba –  3,
  • kormoran Phalacrocorax carbo – 8.
Comments are closed.