CIEŚLE-WODOCIĄGI 26-28.03.2021 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 26-28.03.2021 R.

Łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Celem było sprawdzenie  czy pojawiły się już wiosenne ptaki tego środowiska. Pełne odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego popołudnia. Złapało się 180 ptaków z 27 gatunków, w tym 25 retrapów. Pogoda była zdecydowanie wiosenna i niestety dość wietrzna przez większość czasu. Zaliczyliśmy też pierwszą tegoroczną burzę. Na szczęście ograniczyło się do jednego solidnego wyładowania. W porównaniu z odłowem ubiegłorocznym dokonanym tutaj w dniach 27-29 marca (73 ptaki z 16 gatunków, w tym 7 retrapów) widać wyraźnie różnicę ilościową i jakościową. W tym roku mieliśmy zarówno zimowe jak i wiosenne aspekty. Do zimowych zaliczamy przede wszystkim czeczotkę i czyże.

Wiosnę reprezentują: kapturka, pokrzywnica, piecuszek i pierwiosnek.

Były też ptaki, które dawniej uznalibyśmy za wiosenne, ale w ostatnich latach bywają w odłowach zimowych: rudzik, potrzos i zniczek.

Zdecydowanym dominantem były modraszki. Bardzo możliwe, że jest to końcówka przelotu tego gatunku. Może to potwierdzać osobnik z czeską obrączką wyglądającą na świeżo założoną.

Wyraźnie widoczny był przelot drozdów. Złapały w sumie 24 osobniki z czterech gatunków. Poniżej zdjęcia trzech z nich, czwartym był kwiczoł.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  38 + 4 retrapy
Bogatka Parus major  10 + 8 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  17
Zięba Fringilla coelebs  13
Mysikrólik Regulus regulus  13
Kos Turdus merula  9 + 3 retrapy
Śpiewak Turdus philomelos  9
Raniuszek Aegithalos caudatus  7 + 1 retrap
Czyż Carduelis spinus  8
Zniczek Regulus ignicapilla  5
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  4 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  1 + 3 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  3 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  4
Krzyżówka Anas platyrhynchos  2
Szczygieł Cardueli carduelis  1 + 1 retrap
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2 retrapy
Droździk Turdus iliacus  2
Czeczotka Carduelis flammea  1
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Gil Pyrrhula pyrrhula  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Kwiczoł Turdus pilaris  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza pięcioma) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

  • I 2021 – 1 bogatka,
  • IX-XI 2020 – 5 w tym: 2 bogatki, 2 czarnogłówki i 1 modraszka,
  • VII 2020 – 2 w tym: 1 kos i 1 bogatka,
  • III 2020 – 3 w tym: 1 kos, 1 trznadel i 1 strzyżyk,
  • VII 2019 – 1 szczygieł,
  • IV 2019 – 2 w tym 1 kos i 1 trznadel,
  • XII 2018 – 1 modraszka,
  • VII-IX 2018 – 3 w tym: 1 bogatka, 1 modraszka i 1 potrzos,
  • VI 2017 – 1 sikora uboga,
  • IX 2016 – 1 trznadel.

Trzy bogatki zaobrączkowaliśmy jako pisklęta w naszych budkach na pobliskich powierzchniach “Rudka” i “Olszyna” w maju 2018, 2019 i 2020 roku.

Okazało się, że jedyny raniuszek który nosił już obrączkę nie był naszym ptakiem. Został zaobrączkowany 29.08.2020 r. nad Jeziorem Rgielskim koło Wągrowca; odległość 18 km w linii prostej.

Ostatnim specjalnym retrapem była modraszka z czeską obrączką. W tym przypadku musimy trochę poczekać na dane zaobrączkowania.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.