CIEŚLE-WODOCIĄGI 27.08-1.09.2019 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 27.08-1.09.2019 R.

Czwarte w tym roku łapanie w Dolinie Wełny na punkcie “WODOCIĄGI”. Celem łapania było sprawdzenie , jakie ptaki zbierają się w tym roku na noclegowiska na tym stanowisku. Pogoda była “dynamiczna”. Łapaliśmy przez cztery wieczory i jeden ranek, z tym że ostatni wieczór przerwała nagła zmiana pogody. Przeszedł front burzowy z bardzo silnym wiatrem ale na szczęście bez opadów. Złapało się 257 ptaków z 27 gatunków, w tym 20 retrapów. Na noclegowiska w trzcinach przyleciały najliczniej potrzeszcze i makolągwy, a w zakrzewieniach wierzbowych mazurki. W dniu poprzedzającym odłowy nocowały w tym miejscu setki szpaków, które na czas naszej obecności wybrały inne miejsce. Ptakami tego łapania były podróżniczek i strumieniówka – pierwsze osobniki tych gatunków zaobrączkowane w tym roku.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Mazurek Passer montanus 49
Potrzeszcz Miliaria calandra 43
Makolągwa Carduelis cannabina  30 + 4 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  23 + 4retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  9 + 5 retrapów
Pliszka żółta Motacilla flava  14
Modraszka Cyanistes caeruleus  6 + 4 retrapy
Dymówka Hirundo rustica  10
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  9 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  7
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  5 + 1 retrap
Piecuszek Phylloscopus trochilus  6
Szczygieł Carduelis carduelis  4
Kapturka Sylvia atricapilla  4
Łozówka Acrocephalus palustris  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Brzęczka Locustella luscinioides  2
Czarnogłówka Poecile montanus  1 + 1 retrap
Szpak Sturnus vulgaris  2
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  1
Gąsiorek Lanius collurio  1
Strumieniówka Locustella fluviatils  1
Podróżniczek Luscinia svecica  1
Wróbel Passer domesticus  1
Pokląskwa Saxicola rubetra  1
Gajówka Sylvia borin  1
Cierniówka Sylvia communis  1

 

Wszystkie retrapy pochodziły z doliny Wełny w Cieślach, z miejsc odległych maksymalnie o 600 m. Piętnaście retrapów, to ptaki zaobrączkowane w bieżącym roku. Pozostałe retrapy to ptaki zaobrączkowane w roku ubiegłym:

  • XII 2018 – modraszka,
  • VIII-IX 2018 – 4 w tym: 3 modraszki, 1 makolągwa.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.