CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.04.2021 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.04.2021 R.

Drugie tej wiosny łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Pełne odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego przedpołudnia. Złapało się 115 ptaków z 26 gatunków, w tym 19 retrapów. Pierwsze dwa dni było chłodno (do 6oC) z przelotnymi opadami deszczu i niestety dość wietrznie. Niedzielny ranek ze znacznym ociepleniem, bez opadów i słabszym wiatrem. W porównaniu z poprzednim odłowem widać postępy wiosny. Nie pojawiły się już akcenty zimowe – czeczotka i czyż. Zniknęły Regulusy i znacznie zmniejszyły liczebność bogatki i modraszki. Znacznie wzrosła liczebność kapturki i Phylloscopusów, czyli piecuszka i pierwiosnka. Więcej złapało się też potrzosów (głównie samców). Zaskakująco dużo złapało się dzięciołów dużych.

Największą niespodzianką była jednak płomykówka – jedyny ptak złapany w nocy w sieci ustawione z myślą o kaczkach i bekasach.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Rudzik Erithacus rubecula  18
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  17
Piecuszek Phylloscopus trochilus  9 + 1 retrap
Śpiewak  Turdus philomelos  9
Potrzos Emberiza schoeniclus  4 + 3 retrapy
Kapturka Sylvia atricapilla  7
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 4 retrapy
Droździk Turdus iliacus  6
Kos Turdus merula  3 + 2 retrapy
Raniuszek Aegithalos caudatus  2 + 2 retrapy
Dzięcioł duży Dendrocopos major  3 + 1 retrap
Bogatka Parus major  3 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  1 + 1 retrap
Zięba Fringilla coelebs  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2 retrapy
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1 + 1 retrap
Makolągwa Carduelis cannabina  1
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Pełzacz leśny Certhia familiaris  1
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes  1
Potrzeszcz Miliaria calandra  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Płomykówka Tyto alba  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza jednym) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

  • 27-28 III 2021 – 5 w tym: 2 modraszki, 2 raniuszki i 1 strzyżyk,
  • IX 2020 – 3 w tym: 2 czarnogłówki i 1 sikora uboga,
  • VII 2020 – 2 w tym: 1 kos i 1 piecuszek,
  • III 2020 – 1 dzięcioł duży,
  • X 2019 – 1 potrzos,
  • VII 2019 – 1 potrzos,
  • IV 2019 – 3 w tym 1 kos, 1 trznadel i 1 modraszka,
  • VII-VIII 2018 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 potrzos.

Jedną bogatkę zaobrączkowaliśmy jako pisklę w naszej budce na pobliskiej powierzchni “Olszyna” w maju 2016 roku. Był to najstarszy ptak na tym łapaniu – w maju skończy 5 lat.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.