CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.07.2021 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 9-11.07.2021 R.

Trzecie w tym roku łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Pełne odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego przedpołudnia. Złapały się 352 ptaki z 32 gatunków, w tym 34 retrapy. Pogoda letnia, zmienna czyli upał z przelotnymi opadami deszczu. Na szczęście wiatr nie przeszkadzał. Po liczbie gatunków widać dużą różnorodność charakterystyczną dla pełni sezonu lęgowego w tym środowisku. Dominowały oczywiście ptaki trzcin czyli rodzaj Acrocephalus. W zakrzewionej części terenu łapały się liczne piecuszki, pokrzewki (4 gatunki). Warto zauważyć, że złapało się sporo słowików: 4 rdzawe i 4 szare. Poniżej pokazujemy subtelne różnice między tymi dwoma gatunkami.

Z rzadko goszczących w naszych sieciach ptaków watro wymienić: zaganiacza, dzięciołka, pleszkę. Zaskakująco mało było sikor. Złapał się też kolejny trzcinniczek z pojedynczym białym piórem – tym razem to pokrywa pierwszorzędowa.

 

Osobna grupa, to ptaki, które przylatują tutaj na noclegowiska. W zakrzewieniach wierzbowych licznie zbierały się mazurki, a w trzcinowiskach: pliszki żółte, makolągwy i szpaki.

W naszych sieciach pojawili się też nieproszeni goście – nietoperze. Tym razem były to 2 nocki.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  54 + 3 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  48 + 7 retrapów
Mazurek Passer montanus  48 + 1 retrap
Piecuszek Phylloscopus trochilus  26 + 1 retrap
Łozówka Acrocephalus palustris  18 + 4 retrapy
Cierniówka Sylvia communis  17 + 4 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  14 + 3 retrapy
Makolągwa Carduelis cannabina  16
Kapturka Sylvia atricapilla  10
Pliszka żółta Motacilla flava  8 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 4 retrapy
Trznadel Emberiza citrinella  4 + 2 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  6
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  6
Bogatka Parus major  3 + 2 retrapy
Piegża Sylvia curruca  5
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  3 + 1 retrap
Słowik szary Luscinia luscinia  4
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos  4
Śpiewak Turdus philomelos  3 + 1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus  3
Gąsiorek Lanius collurio  2
Brzęczka Locustella luscinioides  2
Szpak Sturnus vulgaris  2
Gajówka Sylvia borin  2
Kos Turdus merula  2
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Dzięciołek Dendrocopos monor  1
Zaganiacz Hippolais icterina  1
Pleszka Phoenicurus phoenicurus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Kowalik Sitta europaea  1

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

  • IV-V 2021 – w tym: 1 kos i 1 pliszka żółta,
  • VII 2020 – 12 w tym: 1 trzciniak, 2 łozówki, 3 rokitniczki, 3 trzcinniczki, 1 bogatka i 2 cierniówki,
  • III 2020 – 1 trznadel,
  • X 2019 – 1 potrzos,
  • VII 2019 – 6 w tym: 2 łozówki, 3 trzcinniczki i 1 cierniówka,
  • IV 2019 – 2 w tym: 1 trznadel i 1 piecuszek,
  • VII-VIII 2018 – 3 w tym 1 trzcinniczek, 1 modraszka, 1 potrzos i 1 cierniówka.

Jeden ze złapanych potrzosów został zaobrączkowany w IV 2020 r. na terenie żwirowni w Cieślach – odległość 1,9 km.

Ostatnia kategoria retrapów, to ptaki zaobrączkowane jako pisklęta w naszych budkach lęgowych w maju br. Były to 3 modraszki i 1 bogatka z powierzchni “OLSZYNA” oraz 1 mazurek z budki na posesji Cieśle 14A.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.