KACZORY 14.11.2020

KACZORY 14.11.2020

Odłowy na “ścianie” drzewostanu świerkowego. Złapało się 21 ptaki z 8 gatunków, w tym 2 retrapy. Chcieliśmy sprawdzić jakie ptaki koczują w takiej monokulturze. Spodziewaliśmy się, że dominantem będzie mysikrólik; no i był, ale wysoko w świerkach a złapał się tylko jeden.

Najwięcej załapało się bogatek, a wśród nich była jedna o rekordowo krótkim skrzydle – 68,0 mm. Poprzedni rekord padł 14.03.2020 r. w leśniczówce “Buczyna” w Łoskoniu – 69,0 mm. Są to wymiary właściwe dla modraszki, u której największa stwierdzona przez nas długość skrzydła to 71,0 mm. Dwie sikory (sosnówka i czubatka) miały narośle u nasady dzioba. Szczególnie duża była u sosnówki.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  7 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  4
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  3
Czubatka Lophophanes cristatus  2
Sosnówka Periparus ater  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Kos Turdus merula  1
Sójka Garrulus glandarius  1 retrap

Obydwa retrapy, to ptaki złapane w odległości ok. 100 m. Bogatkę zaobrączkowaliśmy przy karmniku 23.02.2020 r., a sójkę 30.03.2019 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.