ŁABĘDZIE CZARNODZIOBE

ŁABĘDZIE CZARNODZIOBE

29.12.2019, Sokołowo BudzyńskieJerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

  • łabędź krzykliwy Cygnus cygnus – 18 (1 para z 3 juv., 1 para z 2 juv., 1 para z 1 juv., 6 ad.)
  • łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus – 2 ad.
Comments are closed.