UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13 – 30.04.2021 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13 – 30.04.2021 R.

Pierwsze tej wiosny odłowy w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Trzcinowiska były podtopione. Podczas stawiania sieci tuż przy jednej z naszych przecinek znaleźliśmy dwa gniazda gęgawy po odbytych tej wiosny lęgach.

Odłowy prowadziliśmy przez 4 całe dni. Ponieważ w środkowej części dnia ptaki się nie łapały, ograniczyliśmy odłowy do wieczorów i poranków – było ich po 9. Złapało się 169 ptaków z 22 gatunków, w tym 27 retrapów.  Ptaków było bardzo mało. Cały czas obecne były potrzosy. Na noclegowisko w trzcinach przylatywały pliszki żółte, pliszki siwe, makolągwy i szpaki. Pierwsza rokitniczka złapała się 13 kwietnia. Prawdziwy przylot “ptaków trzcinowych” nastąpił 28 kwietnia, kiedy złapały się: brzęczka, rokitniczka, trzcinniczek i trzciniak (zdjęcia w newsie).

Wśród odłowionych szpaków znajdowała się młodociana (z lęgu 2020 r.) samica ze skrzyżowanym dziobem. Po oględzinach okazało się, że jest to konsekwencja starego złamania żuchwy. Taki dziób – bez czubka – z całą pewnością sprawiał ptakowi trudności podczas żerowania. Dokonaliśmy korekty rogowej pochwy dzioba – powinno na jakiś czas pomóc.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Szpak Sturnus vulgaris  35 + 1 retrap
Pliszka żółta Motacilla flava  24 + 7 retrapów
Pliszka siwa Motacilla alba  20
Potrzos Emberiza schoeniclus  11 + 8 retrapów
Makolągwa Carduelis cannabina  15 + 3 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  10 + 1 retrap
Piecuszek Phylloscopus trochilus  4 + 1 retrap
Potrzeszcz Miliaria calandra  4
Modraszka Cyanistes caeruleus  3 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  3
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  3
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  2
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Bogatka Parus major  2
Remiz Remiz pendulinus  2
Śpiewak Turdus philomelos  2
Trzciniak  Acrocephalus arundinaceus  1
Raniuszek Aegithalos caudatus  1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Cierniówka Sylvia communis  1 retrap

 

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza jednym) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

  • III 2021 – 1 raniuszek,
  • IX 2020 – 1 potrzos,
  • VII-VIII 2020 – 7 w tym: 3 makolągwy, 1 potrzos, 1 modraszka, 1 cierniówka i 1 piecuszek,
  • III-IV 2020 – 2 w tym: 1 potrzos i 1 dzięcioł duży,
  • VII-VIII 2019 – 5 w tym: 4 potrzosy i 1 pliszka żółta,
  • VI 2019 – 1 rokitniczka,
  • IV 2019 – 4 w tym: 1 potrzos i 3 pliszki żółte,
  • XI 2018 – 1 modraszka,
  • VIII 2018 – 2 w tym: 1 pliszka żółta i 1 modraszka,
  • VII-VIII 2016 – 2 w tym: 1 szpak i 1 pliszka żółta.

Najstarszym ptakiem była pliszka żółta którą zaobrączkowaliśmy w lipcu 2016 roku jako dorosłego samca. Musiał więc pochodzić z lęgów przynajmniej 2015 r. – obecnie ma więc przynajmniej 6 lat.

No i ten jedyny obcy retrap. Wieczorem 21 kwietnia złapał się samiec pliszki żółtej z obrączką hiszpańskiej stacji “SAN SEBASTIAN ARANZADI”. Na ten moment czekamy jeszcze na informacje o okolicznościach zaobrączkowania tego osobnika.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.