UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 28.09 – 12.10.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 28.09 – 12.10.2020 R.

Pierwszy jesienny odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy w trzcinowiskach i na ich obrzeżach porośniętych szpalerami krzewiastych i drzewiastych wierzb. Przy znajdującym się tutaj zarastającym stawie ustawiliśmy 70 m sieci na duże ptaki, z myślą o przebywających tam krzyżówkach. Odłowy prowadziliśmy przez siedem wieczorów, pięć całych dni i pięć ranków.  Złapały się 372 ptaki z 30 gatunków, w tym 24 retrapy. Skład gatunkowy bardzo podobny do tego z minionego roku w tym miejscu. Dominantem były makolągwy przylatujące tutaj na noclegowisko. W dwa wieczory przyleciały też szpaki. jak zwykle o tej porze roku liczniejsze były potrzosy, modraszki i rudziki. Przestały już dziwić pojawiające się w trzcinowiskach ptaki raczej z nimi nie kojarzone: mysikróliki, kopciuszki i kląskawki. Sieci o dużym oczku (60×60 mm) wzbogaciły odłów o 6 kaczorów krzyżówki, uszatkę i największą niespodziankę – świstuna (więcej o nim w newsie). Wśród odłowionych ptaków znalazły się dwa “niepełnosprawne”: szpak bez jednej nogi i trzcinniczek z jedną nogą trwale odgiętą w bok o 90o w stawie skokowym. Obydwa były w dobrej kondycji.

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  98 + 7 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  50 + 12 retrapów
Szpak Sturnus vulgaris  46 + 1 retrap
Potrzos Emberiza schoeniclus  33 + 1 retrap
Bogatka Parus major  17 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  25 + 1 retrap
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  9
Potrzeszcz Miliaria calandra  9
Mysikrólik Regulus regulus  8
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  7
Krzyżówka Anas platyrhynchos  6
Pokrzywnica Prunella modularis  6
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  5 + 1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  4
Czyż Carduelis spinus  3
Kapturka Sylvia atricapilla  3
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  3
Zięba Fringilla coelibs  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Kląskawka Saxicola torquata  2
Zimorodek Alcedo atthis  1
Świstun Anas penelope  1
Uszatka Asio otus  1
Szczygieł  Carduelis carduelis  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Mazurek Passer montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Remiz Remiz pendulinus  1
Gajówka Sylvia borin  1
Kos Turdus merula  1

Większość retrsapów, to ptaki zaobrączkowane w Cieślach w tym roku. Siedem osobników nosiło nasze obrączki w minionych lat:

  • VII 2019 – 2 makolągwa,
  • XI 2019 – 1 modraszka,
  • IX 2018 – 1 szpak,
  • VIII 2018 – 3 modraszki,
  • VII 2018 – 1 pierwiosnek.

Najciekawszy z wymienionych wyżej był pierwiosnek i to nie z powodu długowieczności. Kształt zakończeń sterówek wskazywał na ptaka w pierwszym kalendarzowym roku życia. Jak z daty zaobrączkowania wynika, ze był przynajmniej w trzecim roku.

Największe emocje wzbudziły jednak dwie modraszki z zagranicznymi obrączkami: niemiecką z centrali HELGOLAND i estońską z centrali MATSALU. Ta druga wyglądała na dopiero co założoną i nosił ją ptak w pierwszym roku życia. Dane o okolicznościach zaobrączkowania tej modraszki już nadeszły. Oznakowano ją 26.09.2020 r. w miejscu opisanym jako “Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Kabli küla (Kabli linnujaam)” – cokolwiek to znaczy; nad brzegiem Bałtyku w pobliżu granicy Łotwą.  Złapaliśmy ją po 14 dniach od daty zaobrączkowania, a odległość dzieląca Ciesle od miejsca zaobrączkowania, to 748 km w linii prostej. Na dane o ptaku z niemiecką obrączką będzie trzeba pewnie jak zwykle poczekać kilka miesięcy.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.