Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

ŻURAWIE I NIE TYLKO

ŻURAWIE I NIE TYLKO

21.02.2018, CieśleJerzy Dąbrowski

 • bielik Haliaaetus albicilla – 2 imm,
 • kormoran Phalacrocorax carbo – 1 ad.,
 • czapla biała Egretta alba – 3.

23.02.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

 • czapla biała Egretta alba – 2,
 • łyska Fulica atra – 53 (w jednym stadzie),
 • perkozek Tachybaptus ruficollis – 14 (w jednej grupie),
 • żuraw Grus grus – ~450 (zlot na noclegowisko).
ROZLEWISKA WEŁNY

ROZLEWISKA WEŁNY

Tegoroczna łagodna zima spowodowała, że wiele ptaków podjęło próbę przezimowania. Najbardziej widoczne są wielkie stada gęsi przelatujące między poszczególnymi żerowiskami i miejscami, gdzie spędzają noce. Bardzo licznie zimują również żurawie. W dniu 4.02.2018 postanowiłem przyjrzeć się zgrupowaniu ptaków wodnych koczujących na rozlewiskach Wełny pokrywających pastwiska przy zabudowaniach wsi Cieśle.   To, co udało się zaobserwować pasuje raczej do jesieni lub wczesnej wiosny, a nie do pełni zimy. Zestaw gatunków przypomina ten, który zaobserwowałem 28.11.2017 na Jeziorze Prusieckim (patrz art. “Listopadowe jeziora 2017”). A oto lista stwierdzonych ptaków:

– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – ~560,
– cyraneczka (Anas crecca) – 2,
– krakwa (Anas strepera) – 2,
– świstun (Anas penelope) – 2,
– rożeniec (Anas acuta) – 4,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 2,
– gęgawa (Anser anser) – 6,
– czapla biała (Egretta alba) – 6,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 1,
– żuraw (Grus grus) – 5,
– łyska(Fulica atra) – 6.

Jerzy Dąbrowski

GĘSI I ŻURAWIE

GĘSI I ŻURAWIE

21.01.2018, CieśleJerzy Dąbrowski i Damian Leligdowicz

Stado mieszane gęsi 3.500-4000, na polu oziminy, w tym:

 • gęś zbożowa Anser fabalis – dominant,
 • gęś białoczelna Anser albifrons – kilkaset (odczyt 1 obroży),
 • gęgawa Anser anser– kilkadziesiąt (odczt 2 obroży),

oraz

 • żuraw Grus grus – 125,
 • czapla biała Egretta alba – 1.

22.01.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

Stado mieszane gęsi 5.000-6.000, na polu kukurydzy,

oraz

 • żuraw Grus grus – 221,
 • czapla biała Egretta alba – 2 (na rozlewisku Wełny).
Leśniczówka “Buczyna” – 20.01.2018

Leśniczówka “Buczyna” – 20.01.2018

Pierwsze w tym roku prawdziwe łapanie przy karmniku. W tej łagodnej tegorocznej zimie trafił się zimowy weekend. Temperatura była wprawdzie około zera, ale pokrywa śnieżna prawdziwie zimowa. Łapaliśmy przy drzewie obwieszonym tubami z tłuszczową karmą i karmnikiem wypełnionym nasionami słonecznika. Złapało się 258 ptaków z 10 gatunków, w tym 28 retrapów.  Dominantem, zgodnie z oczekiwaniami, okazała się bogatka – 81% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 65% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 35%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Zważywszy, że para bogatek wyprowadza w pierwszym lęgu ok. 10 piskląt, to należało się spodziewać znacznie większego udziału ptaków młodych. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to stwierdzono nieznaczną przewagę samców – 53,6%. Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  189 + 20 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  10 + 4 retrapy
Mazurek Passer montanus  12
Dzwoniec Carduelis chloris 10
Sikora  uboga Poecile palustris 4 + 1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus 1 + 1 retrap
Czubatka Lophophanes cristatus 2
Kowalik Sitta europaea 1 + 1 retrap
Kos Turdus merula 1
Dzięcioł średni Dendrocopos medius 1 retrap

Większość retrapów, to oczywiście ptaki zaobrączkowane przy tym karmniku w styczniu lub marcu ubiegłego roku. Trzy ptaki pochodzą z obrączkowania w tym miejscu w styczniu 2016 r. No i dla nas najciekawszy ptak – bogatka zaobrączkowana 25.05.2017 r. jako pisklę w budce nr 41 na powierzchni badawczej “Buczyna”, odległej od karmnika o 4,27 km. To pierwszy z ok. 1,5 tysiąca zaobrączkowanych na tej powierzchni ptaków stwierdzony przy tym karmniku i w ogóle poza powierzchnią.

Na zakończenie pragniemy podziękować gospodarzowi leśniczówki – Waldemarowi Głowskiemu –  za możliwość przeprowadzenia odłowu i bieżącą opiekę nad karmnikiem.

 

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

NOCLEGOWISKO SROK

NOCLEGOWISKO SROK

30.12.2017, Cieśle – wodociągiJerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 • sroka Pica pica – 45 opuszczających noclegowisko o godz. 8.00,
 • czapla siwa Ardea cinerea – 15 przelatujących nad łąkami,
 • żuraw Grus grus – 4 + 3 (para z młodym).
NOCLEGOWISKO SROK

NOCLEGOWISKO SROK

30.12.2017, Cieśle – wodociągi, Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 • sroka Pica pica – 45 opuszczających noclegowisko,
 • czapla siwa Ardea cinerea – 15,
 • żuraw Grus grus – 4 + 3 (para z młodym).
LISTOPADOWE JEZIORA 2017

LISTOPADOWE JEZIORA 2017

Podobnie jak w minionych latach policzyłem ptaki przebywające na 8 jeziorach Gminy Rogoźno. Liczenie przeprowadziłem w dniach 28 i 29 listopada. Pogoda: pierwszy dzień opady deszczu, drugi bez opadów i nawet w drugiej części dnia słonecznie, prawie bezwietrznie. Temperatura dodatnia – ok. 5 stopni. Stwierdzono 905 ptaków z 14 gatunków, w tym:
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 576,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 144,
– gęgawa (Anser anser) – 118,
– gągoł (Bucephala clangula) – 12,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 11,
– cyraneczka (Anas crecca) – 9,
– świstun (Anas penelope) – 8,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 7,
– krakwa (Anas strepera) – 6,
– rożeniec (Anas acuta) – 5,
– nurogęś (Mergus merganser) – 4,
– czapla biała (Egretta alba) – 3,
– czernica (Aythya fuligula) – 1,
– perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) – 1.

A tak wyglądało to w rozbiciu na poszczególne jeziora:

Jezioro Rogozińskie (204 ptaki z 6 gatunków):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 195,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 3,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 2,
– świstun (Anas penelope) – 2,
– czapla biała (Egretta alba) – 1,
– nurogęś (Mergus merganser) – 1.

Jezioro Budziszewskie (135 ptaków z 6 gatunków):
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 124
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 6,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 2,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 1,
– czapla biała (Egretta alba) – 1,
– perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) – 1.

Jezioro Czarne (15 ptaków z 3 gatunków):
– gągoł (Bucephala clangula) -11,
– nurogęś (Mergus merganser) – 3,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 1.

Jezioro Małe (3 ptaki z 1 gatunku):
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 3.

Jezioro Prusieckie (484 ptaki z 11 gatunków):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 314,
– gęgawa (Anser anser) – 118,
– kormoran (Phalacrocorax carbo) – 15,
– cyraneczka (Anas crecca) – 9
– krakwa (Anas strepera) – 6,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 6,
– świstun (Anas penelope) – 6,
– rożeniec (Anas acuta) – 5,
– czapla siwa (Ardea cinerea) – 3,
– gągoł (Bucephala clangula) – 1,
– czapla biała (Egretta alba) – 1.

Jezioro Boguniewskie (53 ptaki z 3 gatunków):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 50,
– łabędź niemy (Cygnus olor) – 2,
– czernica (Aythya fuligula) – 1..

Jezioro Nienawiskie Małe (5 ptaków z 1 gatunku):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 5.

Jezioro Nienawiskie Duże (6 ptaków z 1 gatunku):
– krzyżówka (Anas platyrhynchos) – 6.

Tegoroczny wynik utrzymuje się na poziomie poprzedniego roku, czyli jest znacznie niższy niż we wcześniejszych latach. Największe zgrupowanie ptaków wodnych stwierdzono na Jez. Prusieckim. Przejawiało się to zarówno w liczbie osobników, jak i różnorodności gatunkowej. Po raz pierwszy w jesiennych liczeniach zaobserwowano: gęgawy, świstuny, rożeńce i czaple białe. Te ostatnie zamknęły klamrą drugi dzień obserwacji; pierwsza poderwała się, gdy dochodziłem rano do Jeziora Budziszewskiego, a druga wyleciała z trzcin, gdy po południu opuszczałem Jezioro Rogozińskie. Tegoroczne obserwacje kormoranów zdają się potwierdzać zeszłoroczne obawy o podwójne policzenie tego samego stada. Nad Jeziorem Budziszewskim pojawiły się ok. 8.30 (na „moich oczach”). Gdy doszedłem nad Jezioro Prusieckie – ok. 12.30 (zwykle byłem tam ok. 14.30) zastałem na drzewie tylko 15 kormoranów. Wygląda na to, że Jezioro Prusiecki jest bazą wypadową liczącego ok. 150 ptaków stada, które na żer wylatuje na okoliczne jeziora, w tym Jez. Rogozińskie i Jez. Budziszewskie.

Jerzy Dąbrowski