Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

KACZORY – 30-31.03.2019

KACZORY – 30-31.03.2019

Pierwsze łapanie w tym miejscu. Odłowy prowadziliśmy w lesie. Płot sieci długości 140 m ustawiliśmy na drodze leśnej oddzielającej stary bór mieszany od plantacji “choinek”. Istotne jest to, że na tym terenie mamy linię budek lęgowych, którą kontrolujemy od stycznia 2018 r. Początkowo była linia 23 budek zawieszonych wcześniej w sposób dość przypadkowy. W ciągu minionego roku dowiesiliśmy 14 kolejnych, zamykając trasę w nasz ulubiony kształt, czyli zamkniętą pętlę. W czasie nocnych kontroli w zimie zauważyliśmy kolejne budki zawieszone przez “niewidzialną rękę”, więc obecnie na naszej trasie jest ich 42. Wracając do bieżącego odłowu; złapały się 22 ptaki z 10 gatunków, w tym 3 retrapy. Szczerze powiedziawszy spodziewaliśmy się zdecydowanie lepszego ilościowo wyniku. Różnorodność gatunkowa była jednak, zwłaszcza w zestawieniu z liczebnością, imponująca. Niewątpliwą ozdobą była samica dzięcioła zielonego – to 20 osobnik tego gatunku zaobrączkowany w historii ZO “ROGOŹNO”.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  4 + 3 retrapy
Kos Turdus merula  5
Śpiewak Turdus philomelos  2
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  2
Zięba Fringilla coelebs  1
Sójka Garrulus glandarius  1
Dzięcioł zielony Picus viridis  1
Trznadel Emberiza citrinella  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Pokrzywnica Prunella modularis  1

 

Retrapy, to najwartościowszy materiał zebrany przez te dwa dni. Każda z trzech bogatek pochodziła z innego okresu naszej pracy w Kaczorach. Pierwsza, to ptak zaobrączkowany 21.05.2018 jako pisklę w budce nr 10. Druga bogatka została zaobrączkowana 19.12.2018 jako samica nocująca w budce nr 6, 17.01.2019 nocowała w budce nr 9 a 23.02.2019 w budce nr 7. Trzecia, to chyba największa niespodzianka. Została zaobrączkowana jako jeden z trzech ptaków złapanych przy karmniku na balkonie w Kaczorach w dniu 19.03.2019.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2019

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2019

Ostatnie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Trzy najliczniejsze gatunki jak poprzednio, tylko w zmienionej kolejności – najliczniejszy dzwoniec. W godzinach 5.30-15.00 złapało się 70 ptaków z 9 gatunków, w tym 7 retrapów.  Wygląda na to, że przelot przyspieszył w porównaniu z poprzednią zimą o ok. 10 dni. Najciekawszym złapanym ptakiem była pliszka siwa – pierwsza w tym roku i pierwsza w ogóle w tym miejscu. Trzeba zaznaczyć, że gatunek ten nie korzysta z karmników; złapała się przypadkowo przelatując w pobliżu.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dzwoniec Carduelis chloris  24
Bogatka Parus major  14 + 5 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  9 + 1 retrap
Czyż Carduelis spinus  7
Zięba Fringilla coelebs  3
Kos Turdus merula  3
Rudzik Erithacus rubecula  1 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1

 

Udział retrapów wyniósł 10,0%.  Wszystkie retrapy to stali bywalcy przy tym karmniku. Zaobrączkowaliśmy je w następujących terminach:

 • 12 III 2019 – 1 rudzik;
 • 2 III 2019 – 1 bogatka;
 • 19 I 2019 – 2 bogatki;
 • 15 XII 2018 – 2, w tym: 1 bogatka i 1 modraszka;
 • 7 I 2017 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20.03.2019

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20.03.2019

Kolejne łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Poprzednie wrażenie o kończącym się przelocie sikor potwierdziło się. Zmienił się również skład gatunkowy – wciąż dominuje bogatka, ale licznie pojawiają się dzwońce dorównując liczebnością modraszkom. Zwiększyła się też różnorodność gatunkowa. W godzinach 5.30-14.30 złapało się 138 ptaków z 12 gatunków, w tym 11 retrapów. Wśród odłowionych zięb znalazła się jedna ze zmianami chorobowymi w postaci brodawek u nasady palców. Zięba z takimi brodawkami złapała się również poprzedniej zimy.  Ozdobą łapania był niewątpliwie dorosły samiec grubodzioba który złapał się trzykrotnie. Jak widać na zdjęciu dziób ma potężny i potrafi nim przeciąć skórę do krwi. Było więc sporo emocji przy pracy z tym osobnikiem – skończyło się bezkrwawo. W leśniczówce pojawiła się też pierwsza w tym roku pliszka siwa, ale się nie złapała.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  45 + 6 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  34 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  35
Zięba Fringilla coelebs  7
Rudzik Erithacus rubecula  2
Czyż Carduelis spinus  1
Grubodziób C. coccothraustes  1
Mazurek Passer montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Mysikrólik Regulus regulus  1 retrap
Kowalik Sitta europaea  1 retrap
Kos Turdus merula  1 retrap

 

Udział retrapów wyniósł 8,0%.  Wszystkie retrapy, poza jednym, to stali bywalcy przy tym karmniku. Zaobrączkowaliśmy je w następujących terminach:

 • 2-3 III 2019 – 2, w tym: 1 bogatka i 2 modraszka;
 • 19 I 2019 – 1 mysikrólik;
 • 15 XII 2018 – 3, w tym: 1 bogatka, 1 modraszka i 1 kowalik;
 • 3 III 2018 – 1 bogatka;
 • 20 I 2018 – 1 bogatka;
 • 12 III 2017 – 1 kos;
 • 9 I 2016 – 1 bogatka.

Ten jeden inny retrap, to bogatka zaobrączkowana 20.05.2018 r. jako jedno z dziesięciu piskląt w budce nr 06A na powierzchni “Buczyna”. Odległość między budką lęgową a karmnikiem wynosi w linii prostej 4,28 km. To czwarty pisklak bogatki z powierzchni “Buczyna”, który złapał się przy tym karmniku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2019

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2019

Kolejne sprawdzenie, co dzieje się przy karmniku w Łoskoniu. Wygląda na to, że przelot sikor się kończy. Skład gatunkowy nie zmienia się – dominuje bogatka i znacznie mniej liczna modraszka. W godzinach 7.00-9.30 złapało się 58 ptaków z 5 gatunków, w tym 15 retrapów. Najliczniej łapały się: bogatki – 75,9% i modraszki – 19,0% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek , to 86,4% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 13,6%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Proporcje płci u tego gatunku przedstawiały się następująco: 45,5% samców i 54,5% samic.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  29 + 15 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  21
Sosnówka Periparus ater  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Rudzik Erithacus rubecula  1

 

Udział retrapów wyniósł 25,9%.  Wszystkie retrapy, poza jednym, to stali bywalcy przy tym karmniku. Zaobrączkowaliśmy je w następujących miesiącach:

 • 9 III 2019 – 8 bogatek;
 • 6-7 III 2019 – 5 bogatek;
 • 17 II 2018 – 1 bogatka.

Ten jeden retrap, to wyjątkowy ptak. Bogatka zaobrączkowana 27.06.2018 r. jako jedno z dziewięciu piskląt w budce nr 11 na powierzchni “Owczegłowy”. Odległość między budką lęgową a karmnikiem wynosi w linii prostej 6,88 km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2019

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2019

Kolejne, po zaledwie jednodniowej przerwie łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Spodziewaliśmy się, że poprzednie dwa dni były początkiem szczytu przelotu. Okazało się, że ruch przy karmniku jest zdecydowanie mniejszy. W godzinach 7.00-13.30 złapały się 122 ptaki z 4 gatunków, w tym 16 retrapów. Wszystko wskazuje na to, że szczyt przelotu już za nami – wcześniej niż w minionym roku. Przy karmniku pojawiły się prawie wyłącznie sikory. Najliczniej łapały się: bogatki – 77,0% i modraszki – 21,3% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek , to 90,4% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 9,6%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Proporcje płci u tego gatunku przedstawiały się następująco: 41,5% samców i 58,5% samic.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  81 + 13 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  24+ 2 retrapy
Mazurek Passer montanus  1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  1

 

Udział retrapów wyniósł 13,1%.  Wszystkie retrapy to stali bywalcy przy tym karmniku. Zaobrączkowaliśmy je w następujących miesiącach:

 • 6-7 III 2019 – 11, w tym: 10 bogatek, 1 modraszka;
 • 15 XII 2018 – 2 bogatki;
 • 20 I 2018 – 2, w tym: 1 bogatka, 1 mazurek;
 • 4 III 2017 – 1 modraszka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

NOWY REKORD ODLEGŁOŚCI

NOWY REKORD ODLEGŁOŚCI

W czasie przeglądania wielotysięcznych stad migrujących gęsi udało się odczytać obroże szyjne na pięciu osobnikach. Były to dwie gęsi zbożowe zidentyfikowane w stadzie koczującym nad Wełną w Cieślach oraz dwie gęsi zbożowe i jedna gęś białoczelna wypatrzone w stadzie żerującym na ściernisku po kukurydzy w Międzylesiu. Dwie gęsi zbożowe i gęś białoczelna otrzymały obroże na zimowiskach w Holandii a jedna gęś zbożowa na zimowisku w Saksonii (Niemcy). Ostatni ptak, to właśnie powód tego newsa. Była to gęś zbożowa oznakowana obrożą z nadajnikiem satelitarnym. Mieliśmy nadzieję, że poznamy dokładną trasę jej wędrówek, ale jak się okazało nadajnik nie działa. Mamy więc tylko wiadomości punktowe. My widzieliśmy tego osobnika w dniach 10, 11 i 12 marca br.

Zaobrączkowano go 8 sierpnia 2017 roku na wyspie Kolguyev na Morzu Barentsa (Rosja). W chwili obrączkowania była to dorosła samica; zapewne lęgowa na tym terenie. Miejsce to jest odległe od Rogoźna o 2 446 km w linii prostej. Jest to nowy rekord odległości (dla ptaka zidentyfikowanego na terenie Gminy Rogoźno) na kierunku północno-wschodnim.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6-7.03.2019

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6-7.03.2019

Kolejne tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda podobnie jak poprzednio raczej wiosenna. To już ewidentny przelot – dwa pełne dni odłowu. W dniu 6.03.2019, w godzinach 7.00-17.00 złapało się 368 ptaków z 6 gatunków, w tym 29 retrapów. Drugiego dnia 7.00-15.00 złapały się 343 ptaki z 6 gatunków, w tym 55 retrapów. Widać, że ptaki lecą “równym strumieniem”. W obydwu dniach najliczniej łapały się bogatki (w nawiasach dane z drugiego dnia) – 63,8% (67,9%) złapanych ptaków. Na drugim miejscu była modraszka – 34,9% (30,6%) złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek i modraszek. Jeśli chodzi o wiek bogatek, to 84,7% (87,6%) stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 15,3% (12,4%) to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Proporcje płci u tego gatunku przedstawiały się następująco: 45,5% (41,2%) samców i 54,5% (58,8%) samic. Wiek odłowionych modraszek: 82,8% (90,5%) ptaki młodociane i tylko 17,2% (9,5%) dorosłe po 2 kalendarzowym roku życia. Jeśli chodzi o płeć modraszek, to samce stanowiły 42,2% (41,0%) a samice 57,8% (59,0%). W porównaniu z odłowami 2-3.03.2019 proporcje wieku i płci modraszek zostały zachowane. U bogatek zachowana została proporcja wieku, natomiast odwróciła się proporcja płci – tym razem przeważały samice. Coś ciekawego? W dniu 7 marca zaobrączkowaliśmy tysięcznego w tym roku ptaka. Był to samiec bogatki – na zdjęciu. Na drugim zdjęciu nietypowo ubarwiony samiec tego samego gatunku. W czasie przelotów złapaliśmy już kilka takich “bladych” bogatek.

Teraz tradycyjnie pełna lista dla 6.03.2019:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major 213 + 22 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  124 + 4 retrapy
Mazurek Passer montanus  1 + 1 retrap
Kos Turdus merula  1
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Mysikrólik Regulus regulus  1 retrap

i druga dla 7.03.2019:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major 187 + 46 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  98 + 7 retrapów
Raniuszek Aegithalos caudatus  2
Mazurek Passer montanus  1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Trznadel Emberiza citrinella  1 retrap

 

Retrapy przeanalizujemy dla obydwu dni łącznie. Udział ich wyniósł pierwszego dnia 7,9% a drugiego (po odliczeniu ptaków zaobrączkowanych poprzedniego dnia) 8,0%. Wszystkie retrapy to stali bywalcy przy tym karmniku. Zaobrączkowaliśmy je w następujących miesiącach:

 • 6 III 2019 – 30, w tym: 24 bogatki, 6 modraszek;
 • 2-3 III 2019 – 22, w tym: 18 bogatek, 4 modraszki;
 • 16 II 2019 – 1 bogatka;
 • 19 I 2019 – 8, w tym: 7 bogatek, 1 mysikrólik;
 • 15 XII 2018 – 15, w tym: 12 bogatek, 2 mazurki, 1 sikora uboga;
 • 20 I 2018 – 1 bogatka;
 • 7 I 2017 – 1 bogatka;
 • 17 XII 2016 – 1 trznadel;
 • 9 I 2016 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

MIĘDZYLESIE – GĘSI

MIĘDZYLESIE – GĘSI

10.03.2019, Międzylesie, RogoźnoJerzy Dąbrowski

 • bernikla białolica Branta leucopsis – 1,
 • gęś zbożowa Anser fabalis – 4-5 tys., w tym 3 z obrożami,
 • gęś białoczelna Anser albifrons– 100-150,
 • gęgawa Anser anser– kilkanaście.

11.03.2019, Międzylesie, RogoźnoJerzy Dąbrowski

 • bernikla białolica Branta leucopsis – 3,
 • gęś zbożowa Anser fabalis – 4-5 tys., w tym 1 z obrożą,
 • gęś białoczelna Anser albifrons– 100-150,
 • gęgawa Anser anser– kilkanaście.

12.03.2019, Międzylesie, RogoźnoJerzy Dąbrowski

 • bernikla białolica Branta leucopsis – 6,
 • gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus –  1,
 • gęś zbożowa Anser fabalis – 3-4 tys., w tym 1 z obrożą,
 • gęś białoczelna Anser albifrons –  ok. 100,
 • gęgawa Anser anser– kilkanaście.