Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

WRÓCIŁY KUKUŁKI

WRÓCIŁY KUKUŁKI

Można by powiedzieć “no wróciły – słyszymy je wszędzie”. No tak, ale ta wiadomość dotyczy konkretnych osobników, które wróciły do miejsca, w którym zostały przez nas zaobrączkowane. Wkrótce, po tym jak usłyszeliśmy pierwsze osobniki tego gatunku, rankiem 30.04.2024 r. wyjęliśmy z sieci pierwszego samca tego gatunku, który nosił obrączkę założoną przez nas w tym samym miejscu, czyli w trzcinowiskach, jakieś 200 m w górę od ujścia Małej Wełny do Wełny w Cieślach w dniu 7.06.2023 r. To pierwsza informacja powrotna o nasze kukułce. Drugi samiec złapał się rankiem 4.05.2024 r. w tym samym miejscu. Był to ptak, którego zaobrączkowaliśmy również tutaj, jako dorosłego w dniu 7.06.2023 r.

Obie informacje cieszą, ponieważ dotąd udało się nam zaobrączkować tylko 12 kukułek, w tym 8 samców w opisanym wyżej miejscu w 2023 r. Wcześniej udało się oznakować 2 osobniki w 2022 r. oraz po jednym w 2010 i 20211 roku. Wydaje się, że informacje powrotne o dwóch z dwunastu zaobrączkowanych ptaków to całkiem dobry wynik, a jest nadzieja, że więcej samców wróciło i może uda się odłowić kolejne.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

JAK TO MIĘDZY SĄSIADAMI…

JAK TO MIĘDZY SĄSIADAMI…

Rzecz dzieje się w Chodzieży, na linii budek lęgowych zawieszonych na promenadzie biegnącej wokół Jeziora Miejskiego – jest ich tam 101. Jest to miejsce, w którym chcemy bliżej przyjrzeć się samcom bogatki w czasie sezonu lęgowego. Ponieważ samce chwytane są w tym czasie niezwykle rzadko, postanowiliśmy wykorzystać kontrole zimowe do oznakowania ich dodatkowymi kolorowymi obrączkami, łatwymi do odczytu ze zdjęć. Podczas kontroli w grudniu i lutym kolorowe znaczniki założyliśmy 72 samcom. Stwierdziliśmy też 10 ptaków z takimi znacznikami założonymi w minionych latach. Tak więc mamy w Chodzieży przynajmniej 82 samce bogatek, na które chodziescy ptasiarze “polują” w czasie spacerów po promenadzie. Są już dziesiątki odczytów, ale w dniu 10 kwietnia udało się udokumentować konflikt graniczny między ptakami, które spędzały zimę w budkach nr 14 i nr 15.

STARCIE GRANICZNE:

ROKOWANIA POKOJOWE:

KAŻDY NA SWOIM:

Jerzy Dąbrowski, fot. Dariusz Sałata

RYBOŁOWY

RYBOŁOWY

1.04.2024, Cieśle-rozlewiska Wełny, ROGOŹNO Damian Leligdowicz

 • rybołów Pandion haliaetus –  1.

28.03.2024, Jezioro Prusieckie, Stare, ROGOŹNO Hubert Czarnecki

 • rybołów Pandion haliaetus –  1.
LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 28.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 28.03.2024

Jedenaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów z temperaturą ok.100C. Od świtu do 9.00 złapało się 31 ptaków z 10 gatunków, w tym 10 retrapów.

Już od świtu widać było, że to pożegnalne łapanie. Wyróżniającym się gatunkiem był grubodziób. Pierwszy raz w tym sezonie “karmnikowym” złapała się kapturka. Poniżej galeria niektórych gatunków ptaków z tego dnia.

Najciekawszym ptakiem był rudzik – dlaczego.Wiek rudzika o tej porze oznacza się po dwóch cechach:

 1. Zakończenie sterówek: zaostrzone – 2 rok kal.; zaokrąglone – po 2 roku kal.
 2. Jasne “perełki” na końcach dużych pokryw: są – 2 rok kal.; brak – po 2 roku kal.

Odłowiony osobnik miał zaokrąglone końce sterówek i “perełki” na końcach dużych pokryw, czyli cechy charakterystyczne dla obu kategorii wiekowych, a więc wiek po 1 kalendarzowym roku życia.

Pełna lista z odłowu przedstawia się następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 5 retrapów
Bogatka Parus major  3+ 4 retrapy
Grubodziób Cocc. coccothraustes  5
Pokrzywnica Prunella modularis  3
Dzięcioł duży Dendrocopos major  2 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Rudzik Erithacus rubecula  1
Kowalik Sitta europaea  1
Czyż Carduelis spinus  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1

 

Retrapy stanowiły 32,3% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj w czasie ostatnich odłowów. Najprawdopodobniej większość z nich to ptaki miejscowe. Prawie wszystkie retrapy, poza dwoma modraszkami, to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 14 III 2024 – 1 modraszka,
 • 13 III 2024 – w tym: 1 bogatka i 1 modraszka,
 • 7 III 2024 –w tym: 1 modraszka i 1 dzięcioł duży,
 • 29 II 2024 – 1 bogatka,
 • 24 II 2024 – 1 bogatka,
 • 9 XII 2023 – 1 bogatka,

Te dwie modraszki, to ptaki zaobrączkowane jako pisklęta w naszych budkach:

 • Pierwsza zaobrączkowana w budce nr 08 na powierzchni “Łoskoń” w dniu 17.05.2023 r. w odległość ok. 400 m od karmnika. Obecnie jest młodocianym samcem.
 • Druga, to ptak zaobrączkowany 25.05.2023 r. na powierzchni budkowej “Wełna” odległej od karmnika o ok. 9,3 km. Obecnie jest młodocianym samcem.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

PIERWSZE JASKÓŁKI 2024

PIERWSZE JASKÓŁKI 2024

1.04.2024, Wojnowo, MUROWANA GOŚLINA  Bartosz Ziała

 • dymówka Hirundo rustica –  2.

1.04.2024, Boguniewo, ROGOŹNO Bartosz Ziała

 • dymówka Hirundo rustica –  1.

31.03.2024, Ruda, ROGOŹNO Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 • dymówka Hirundo rustica –  2.
LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 16.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 16.03.2024

Dziesiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 12.30 złapały się 203 ptaków z 13 gatunków, w tym 42 retrapy.

Podobnie jak poprzedniego dnia dominowały modraszki i bogatki, z ta różnicą, że modraszki były proporcjonalnie jeszcze liczniejsze niż bogatki. Inne gatunki, choć było ich sporo, były reprezentowane bardzo skromnie. Ponieważ modraszki były najliczniejsze, to od nich zaczniemy charakterystykę zgrupowania. Młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 87,3%, a dorosłe 12,7%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 56,7% a samców 43,3%. U bogatki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 78,0%, a dorosłe 22,0%. Jeśli chodzi o płeć bogatek, to samic było 62,0% a samców 38,0%. Poniżej galeria niektórych gatunków ptaków z tego dnia.

Pełna lista z odłowu przedstawia się następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  114 + 20 retrapy
Bogatka Parus major  31+ 19 retrapów
Czyż Carduelis spinus  5 + 1 retrap
Raniuszek Aegithalos caudatus  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Kowalik Sitta europaea  2 retrapy
Zniczek Regulus ignicapilla  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Kos Turdus merula  1
Śpiewak Turdus philomelos  1
Gil Pyrrhula pyrrhula  1
Grubodziób Cocc. coccothraustes  1
Sosnówka Periparus ater  1

Retrapy stanowiły 20,7% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj w czasie ostatnich odłowów. Prawie wszystkie retrapy, poza jedną modraszką, to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 14 III 2024 – 15 w tym: 7 bogatek i 8 modraszek,
 • 13 III 2024 – 19 w tym: 11 bogatek, 7 modraszek i 1 czyż,
 • 8 III 2024 – 1 modraszka,
 • 7 III 2024 – 2 modraszki,
 • 29 II 2024 – kowalik,
 • 9 II 2023 – w tym: 1 bogatka i 1 kowalik,
 • 19 III 2022 – 1 modraszka.

Ta jedyna modraszka nosiła litewskie obrączkę i została zaobrączkowana 9 IX 2023 r. jako samiec w 1 kalendarzowym roku życia, w Ventės ragas, Šilutės na północnym krańcu Zalewu Kurońskiego, odległej od Łoskonia o 403 km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 14.03.2024

Dziewiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 14.30 złapało się 331 ptaków z 7 gatunków, w tym 42 retrapy.

Podobnie jak poprzedniego dnia bogatki i modraszki, z ta różnicą, że po raz pierwszy tej zimy to modraszki były liczniejsze, i to znacznie. Inne gatunki ptaków to tylko pojedyncze osobniki. Ponieważ modraszki były najliczniejsze, to od nich zaczniemy charakterystykę zgrupowania. Młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 86,7%, a dorosłe 13,3%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 58,6% a samców 41,4%. U bogatki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 82,6%, a dorosłe 17,4%. Jeśli chodzi o płeć bogatek, to samic było 56,5% a samców 43,5%.

Pełna lista z odłowu przedstawia się następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  187 + 23 retrapy
Bogatka Parus major  98+ 17 retrapów
Mysikrólik Regulus regulus  2
Zięba Fringilla coelebs  1
Kos Turdus merula  1
Gil Pyrrhula pyrrhula  1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap

Retrapy stanowiły 12,7% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj poprzedniego dnia. Prawie wszystkie retrapy, poza trzema modraszkami, to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 13 III 2024 – 37 w tym: 17 bogatek i 20 modraszek,
 • 7 III 2024 – 1 gil,
 • 6 I 2024 – w dzięcioł średni.

Pierwsza z tych innych modraszek, to ptak zaobrączkowany powierzchni budkowej “Wełna” odległej od karmnika o ok. 9,3 km. Obecnie jest młodocianym samcem.

Dwie pozostałe modraszki nosiły litewskie obrączki i zostały zaobrączkowane w Ventės ragas, Šilutės na północnym krańcu Zalewu Kurońskiego, odległej od Łoskonia o 403 km, w następujących okolicznościach:

 • 24 IX 2022 – samiec w 1 kalendarzowym roku życia,
 • 6 X 2023 – samica w 1 kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 13.03.2024

Ósme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 14.00 złapało się 329 ptaków z 6 gatunków, w tym 28 retrapów.

Wygląda na to, że jesteśmy w szczytowym momencie przelotu bogatki i modraszki. Inne gatunki ptaków jakby wystraszyły się masowością tych dwóch gatunków.

Cały czas dominuje bogatka, choć udział modraszki wyraźnie wzrósł. Młode bogatki (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 79,9%, a dorosłe 20,1%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 54,0% a samców 46,0%. U modraszki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 89,7%, a dorosłe 10,3%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 48,5% a samców 51,5%.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  170 + 19 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  128 + 8 retrapów
Czyż Carduelis spinus  1
Mazurek Passer montanus  1
Jer Fringilla montifringilla   1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap

 

Retrapy stanowiły 8,5% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj podczas czterech poprzednich dni. Prawie wszystkie retrapy, to poza dwoma modraszkami, ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 9 III 2024 – bogatki,
 • 8 III 2024 – w tym: 7 bogatek i 2 modraszki,
 • 7 III 2024 – w tym: 3 bogatki i 5 modraszek,
 • 6 III 2024 – bogatka,
 • 29 II 2024 – bogatka,
 • 24 II 2024 – bogatki,
 • 5 III 2023 – dzięcioł duży.

Te dwie modraszki, to ptaki z powierzchni budkowej “Łoskoń” i to z budek odległych od karmnika ok. 150 m, zaobrączkowane w dniach:

 • 17 V 2023 – pisklę w budce nr 59,
 • 4 XII 2021 – samiec w 1 kalendarzowym roku życia nocujący w budce nr 04.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska