Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.03.2023 R.

Siódme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Od 8.00 do 14.00 złapało się 139 ptaków z 12 gatunków, w tym 7 retrapów.

Pierwszy raz w tym sezonie dominantem były modraszki. Struktura zgrupowania była następująca: ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) 94,7%, dorosłe 5,3%; samice 50,7%, samce 43,3%.

U bogatki ptaki młode  stanowiły 82,9%, a dorosłe 17,1%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 53,7% a samców 46,3%. U obu gatunków, podobnie jak trzy dni wcześniej, wystąpiła przewaga samic. Wśród odłowionych ptaków pojawiły się pierwsze pokrzywnice.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2023 R.

Szóste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu – drugi dzień z rzędu. Od świtu do 10.30 złapało się 71 ptaków z 5 gatunków, w tym 2 retrapy.

Dominantami były modraszka i bogatka. U bogatki ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 75,0%, a dorosłe 25,0%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 59,4% a samców 40,6%. Dla modraszki struktura zgrupowania była następująca: ptaki młode 82,9%, dorosłe 17,1%; samice 57,1%, samce 42,9%. Pierwszy raz tej zimy u obu gatunków wystąpiła przewaga samic, co dotąd było charakterystyczne dla okresu przelotu. Potwierdza to też symboliczna liczba retrapów z poprzedniego dnia. Wśród odłowionych ptaków pojawiły się pierwsze śpiewaki.

 

 

A oto pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus 34 + 1 retrap
Bogatka Parus major  31 + 1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  2
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Rudzik Erithacus rubecula  1

 

Retrapy były tylko dwa – bogatka i modraszka zaobrączkowane poprzedniego dnia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 18.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 18.03.2023 R.

Piąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Od świtu do 12.00 złapało się 129 ptaków z 11 gatunków, w tym 11 retrapów. Dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 73,5%, a dorosłe 26,5%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 48,2% a samców 51,8%. Dla modraszki struktura zgrupowania była następująca: ptaki młode 84,8%, dorosłe 15,2%; samice 39,4%, samce 60,6%. Wśród odłowionych ptaków pojawiły się: pełzacz leśny, mysikrólik i kowalik.

A oto pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  80 + 3 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  30 + 3 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  3
Rudzik Erithacus rubecula  2
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 + 1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Kowalik Sitta europaea  1 retrap
Sosnówka Periparus ater  1 retrap
Mysikrólik Regulus regulus  1
Pełzacz leśny Certhia familiaris  1

 

Wśród bogatek i modraszek wciąż brakuje osobników z wcześniejszych zim. Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 12 III  2023 – 3  w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
 • 5 III  2023 – dzięcioł duży,
 • 4 III  2023 – 3  w tym: 1 bogatka, 1 dzięcioł średni i 1 sikora uboga,
 • 14 II 2023 – 1  modraszka,
 • 22 II 2022 – sosnówka,
 • 29 I 2022 – kowalik.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2023 R.

Czwarte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Od świtu do 10.30 złapało się 81 ptaków z 7 gatunków, w tym 13 retrapów. Dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 94,4%, a dorosłe 5,6%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 36,8% a samców 63,2%. Te proporcje, podobnie jak przed tygodniem, pasują raczej do zimy. Wśród odłowionych ptaków pojawiła się pierwsza zięba.

WRACAJĄ BOCIANY

WRACAJĄ BOCIANY

Dziś ostatni dzień zimy, czyli od jutra upragniona wiosna i czas wypatrywania pojawów ptaków, które odleciały od nas na zimę. Pierwsze jaskółki zauważyłem w Cieślach 18 marca. Bocianów nad Wełną jeszcze nie widać, ale pierwsze już są w szeroko pojętych okolicach Rogoźna. Zamieszczone poniżej zdjęcia Barosz Ziała wykonał w miejscowości Prosna – 5 km na zachód od Budzynia. Według informacji mieszkańców wsi, ptak pojawił się na gnieździe 17 marca.

Teraz ptak czeka na pojawienie się partnerki i kolejny sezon lęgowy się rozpocznie. My będziemy z pewnym niepokojem obserwować, czy przynajmniej w aktywnych w ubiegłym sezonie gniazdach pojawią się bociany.

Jerzy Dąbrowski

Jezioro Boguniewskie

Jezioro Boguniewskie

18.03.2023, Jezioro Boguniewskie, Boguniewo, ROGOŹNO J. Dąbrowski i B. Peplińska

 • nurogęś Mergus merganser –  6 samców + 2 samice,
 • gągoł Bucephala clangula–  4 samce + 2 samice,
 • łabędź niemy Cygnus olor –  12 dorosłych+ 8 młodocianych.
LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2023 R.

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda zmienna, z przelotnymi, opadami śniegu. Temperatura około 00C.

Od świtu do 11.00 złapało się 68 ptaków z 9 gatunków, w tym 17 retrapów. Dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 77,8%, a dorosłe 22,2%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 44,4% a samców 55,6%. Te proporcje, w odróżnieniu od poprzedniego dnia pasują raczej do zimy. Zdecydowanie mniejsza liczba odłowionych ptaków też nie pokazuje trwającego przelotu. Wśród odłowionych ptaków pojawiły się grubodzioby i jer. Była też bogatka o wyjątkowo bladym ubarwieniu – na zdjęciu z typowym osobnikiem.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  35 + 10 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  10 + 5 retrapów
Grubodziób Cocc. coccothraustes  2
Mazurek Passer montanus  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1
Jer Fringilla montifringilla  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1
Sójka Garrulus glandarius  1 retrap

 

Trzy modraszki zostały zaobrączkowane jako pisklęta lub dorosłe przy lęgach w naszych budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ” przylegającej do leśniczówki z karmnikiem:

 • 25 V 2021 – 1 pisklę,
 • 14 V 2022 – 1 pisklę i 1 samica.

Jedna bogatka, to ptak zaobrączkowany jako nocujący w budce na powierzchni “ŁOSKOŃ”:

 • 14 II 2023 – 1.

Pozostałe zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 4 III  2023 – w tym: 7 bogatek, 1 modraszka i 1 mazurek,
 • I 2022 – 1  bogatka,
 • XII 2021 – w tym: 1 bogatka i 1 sójka,
 • III 2021 – modraszka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 4.03.2023 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 4.03.2023 R.

Drugie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda zmienna, z przelotnymi, delikatnymi opadami śniegu z deszczem. Temperatura około 00C.

Od świtu do 12.00 złapało się 165 ptaków z 12 gatunków, w tym 10 retrapów. Dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 83,9%, a dorosłe tylko 16,1%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 51,6% a samców 47,3%. Te proporcje, zważywszy doświadczenia z minionych lat, świadczą o tym, że trwa już przelot bogatek. Dla drugiego pod względem gatunku, tj. modraszki wygląda to inaczej. Ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 76,7%, a dorosłe 23,3%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 34,9% a samców 65,1%. Te proporcje, zwłaszcza płci sugerują raczej okres zimowy. Wśród odłowionych ptaków było 5 gatunków sikor; do kompletu zabrakło tylko czubatki.

A to inne odławiane gatunki.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  92 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  35 + 8 retrapów
Mazurek Passer montanus  16
Sikora uboga Poecile palustris  4
Sosnówka Periparus ater  2
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1
Rudzik Erithacus rubecula  1
Sójka Garrulus glandarius  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1
Kos Turdus merula  1
Kowalik Sitta europaea  1 retrap

 

Cztery modraszki zostały zaobrączkowane jako pisklęta lub dorosłe przy lęgach w naszych budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ” przylegającej do leśniczówki z karmnikiem:

 • 25 V 2021 – 1 pisklę,
 • 14 V 2022 – 2 pisklęta i 1 samica.

Kolejne dwie modraszki, to ptaki zaobrączkowane jako nocujące w budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ”:

 • 13 XII 2022 – 1,
 • 14 II 2023 – 1.

Pozostałe zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • XII 2022 – 1  bogatka,
 • III 2022 – modraszka,
 • II 2022 – modraszka,
 • XII 2021 – 1 kowalik.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

 

 

 

 

 

WYSYP GĘSIOWYCH RZADKOŚCI

WYSYP GĘSIOWYCH RZADKOŚCI

Stada przelatujących gęsi są obecnie najbardziej widocznym elementem otaczającej nas przyrody. Wielotysięczne stada tych ptaków przesiadują też na polach, gdzie żerują na oziminach lub ścierniskach po kukurydzy. Są to przede wszystkim gęsi tundrowe, gęsi zbożowe, gęsi białoczelne i gniazdujące u nas gęgawy. Wśród tych stad można czasem wypatrzeć pojedyncze osobniki innych gatunków. O trzech takich rzadkościach kilka słów poniżej galerii.

Zaczęło się w niedzielę 26 lutego br. kiedy przeglądając stado gęsi odpoczywające na łące nad Wełną w Cieślach zauważyłem gęś z białą obrożą i to był pierwszy powód radości. Drugi był taki, że obrożę nosiła gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus. Pojedyncze osobniki tego gatunku gościły już w okolicach Rogoźna, ale pierwszy raz pojawił się ptak oznakowany. To wielka rzadkość w skali kraju. Ten osobnik został oznakowany 1.05.2019 r. jako dorosły samiec w miejscowości Tyrnävä w Finlandii, w odległości 1.424 km od Rogoźna.

Tego samego dnia na polu między miejscowościami Stare i Przysieka Bartek zauważył w innym stadzie gęsi trzy bernikle białolice Branta leucopsis – jedna z nich miała na nogach kolorowe numerowane obrączki. Bernikle białolice dość często spotykamy, czasem w liczbie kilku lub nawet kilkunastu osobników, ale pierwszy raz trafił się ptak z obrączkami. Wspólnymi siłami (Bartosz Ziała, Jerzy Dąbrowski i Adam Loręcki) odczytaliśmy znaki na obrączkach. Ptak został zaobrączkowany 8.03.2019 r. przy ujściu Łaby w Niemczech, w odległości 1.452 km od miejsca naszej obserwacji.

W sobotę, 4.03.2023 r. udało się dokonać najciekawszej chyba z opisywanych obserwacji. Tym razem Adam Loręcki wypatrzył na polu koło Sokołowa Budzyńskiego pojedynczego osobnika bernikli obrożnej Branta bernicla przebywającego w wielotysięcznym stadzie gęsi. Ptak nie był oznakowany, ale tego gatunku jeszcze u nas nie było. Po pewnym czasie ptaki poderwały się i poleciały w kierunku wsi Tarnowo znajdującej się w Gminie Rogoźno. Tym sposobem lista ptaków Gminy Rogoźno liczy aktualnie 241 gatunków. Spreparowanego osobnika bernikli obrożnej eksponujemy w rogozińskim muzeum. Ptak pochodzi ze starych rogozińskich zbiorów ale nie wiadomo gdzie i kiedy był pozyskany. No, ale teraz uzyskał pełne prawo do ilustrowania bogactwa avifauny okolic Rogoźna.

Tekst: Jerzy Dąbrowski. Zdjęcia: Bartosz Ziała