Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

ROKITNICZKA SPRINTERKA

ROKITNICZKA SPRINTERKA

W dniu 7 maja 2017 r. w sieci ustawione w trzcinowiskach w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny złapała się rokitniczka z czeską obrączką. W obrączkarskiej gwarze rokitniczka, to po prostu “rakieta”. Okazało się, że ta robocza nazwa bardzo pasuje do złapanego osobnika. Z otrzymanej informacji powrotnej wynika, że ptak został zaobrączkowany 5 dni wcześniej, tj. 2 maja br.  w miejscowości Strasov w Czechach    odległej od Rogoźna o 313 km w linii prostej. U nas ptak ten złapał się o godz. 10.20; nie wiemy niestety o której godzinie został zaobrączkowany. Musimy więc dystans 313 km podzielić przez pełne 5 dni, co daje ok. 63 km dziennie. Jest to imponujący wynik, jak na ptaka, który przy złapaniu ważył 12,5 g.

Tekst i fot. Jerzy Dąbrowski

WRACAJĄ PTAKI TRZCIN

WRACAJĄ PTAKI TRZCIN

Młode źdźbła trzcin dopiero wyrastają, ale ptaki, które założą gniazda w tym środowisku już wracają. Wyjątkowo zimny tegoroczny kwiecień sprawił, że tempo tego powrotu jest bardzo wolne. Pierwszy ptak z tej grupy złapany w tym roku, to trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus – złapał się 26.04.2017. Najciekawsze jest to, że ptak nosił już czeską obrączkę – za jakiś czas dowiemy się, gdzie i kiedy został zaobrączkowany. Tego samego dnia złapała się pierwsza w tym roku roku rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus i brzęczka Locustella luscinioides. Pierwszy trzciniak Acrocephalus arundinaceus złapał się 29.04.2017, ale odzywał się już poprzedniego dnia.

Tekst: Jerzy Dąbrowski,   Fot.: Małgorzata Skwisz


Dotarła już informacja o okolicznościach obrączkowania tego trzcinniczka. Ptak został zaobrączkowany w dniu 3.08.2010 roku jako osobnik w pierwszym kalendarzowym roku życia, w miejscowości Postrekov w Czechach, odległej od Rogoźna o 469 km w linii prostej. Ma już więc siedem lat, a jak na tak małego ptaka (masa 12 g.), lecącego na zimę do Afryki, to piękny wiek.
Jerzy Dąbrowski

WRACAJĄ PLISZKI

WRACAJĄ PLISZKI

Łąki w dolinie Wełny w Cieślach zazieleniły się i po kilku latach przerwy znów pokryte są przez rozlewiska rzeki. Trzcinowiska w dolinie wciąż jednak trwają w zimie – młode źdźbła trzcin dopiero zaczynają wyrastać. Z gniazdujących tutaj ptaków są na razie tylko potrzosy, ale na noc przylatują tutaj szpaki, potrzeszcze, makolągwy, no i pliszki o których chcę kilka słów napisać. Od 20 kwietnia przeprowadziliśmy pięć wieczornych odłowów, w których dominowały pliszki. Złapało się 5 pliszek siwych i 63 pliszki żółte. Charakterystyczne dla przelotu wiosennego jest to, że dominują samce – wśród 63 pliszek żółtych było ich 52 i tylko 11 samic. Czternaście pliszek żółtych nosiło już nasze obrączki. Najstarsze pliszki żółte, to: ptak zaobrączkowany tutaj w maju 2012 jako dorosły samiec – ma już więc przynajmniej 6 lat i ptak zaobrączkowany również tutaj w lipcu 2012 roku jako pierwszoroczny – ma więc 5 lat. Pozostałe były zaobrączkowane: latem 2014 – 2 ptaki, latem 2015 – 3 ptaki, latem 2016 – 5 ptaków i wiosną 2016 – 2 ptaki. Przelot trwa, więc z pewnością poznamy losy jeszcze wielu pliszek, które trzcinowiska w dolinie Wełny wybierają jako miejsce odpoczynku na trasie swej wędrówki.

Tekst i foto: Jerzy Dąbrowski

 

29.03.2017 | gęsi | Jezioro Boguniewskie

29.03.2017 | gęsi | Jezioro Boguniewskie

29.03.2017, Jezioro Boguniewskie, Jerzy Dąbrowski

 • gęś zbożowa Anser fabalis – ~450,
 • gęgawa Anser anser – 13,
 • gęś białoczelna Anser albifrons – 6,
 • bernikla białolica Branta leucopsis – 19,
 • płaskonos Anas clypeata– 1 para,
 • cyranka Anas querquedula – 1 para,
 • świstun Anas penelope – 15,
 • cyraneczka Anas crecca– 9,
 • krzyżówka Anas platyrhynchos – ~20,
 • gągoł Bucephala clangula – 1 samiec,
 • łabędź niemy Cygnus olor – 1 para,
 • łyska Fulica atra – 16,
 • perkoz dwuczuby Podiceps cristatus – 1,
 • bąk Botaurus stellaris – 1 głos.
23.03.2017 | gęś krótkodzioba | Jezioro Boguniewskie

23.03.2017 | gęś krótkodzioba | Jezioro Boguniewskie

23.03.2017, Jezioro Boguniewskie, Jerzy Dąbrowski

 • bernikla białolica Branta leucopsis – 23,
 • gęś zbożowa Anser fabalis – 1500-2000,
 • gęś białoczelna Anser albifrons – ~30,
 • gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus – 1,
 • czernica Aythya fuligula – 2,
 • bąk Botaurus stellaris – 1 głos,
 • gęgawa Anser anser – kilkanaście.