Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15-16.02.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15-16.02.2020

Drugietej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda, jak cała tegoroczna zima, raczej wczesnowiosenna. Ptaków było wyraźnie mniej niż przed miesiącem. Przez półtora dnia złapały się 162 ptaki z 7 gatunków, w tym tylko 30 retrapów.  Dominantem była bogatka. Jej udział wyniósł 80,9% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 87,8% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 12,2%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to podobnie jak we wszystkich “karmnikowych” łapaniach w okresie zimy, tj. XII-II, stwierdzono przewagę samców – 55,7%. Była więc wyraźnie mniejsza niż przed miesiącem. Jeśli chodzi o gatunki, to szczególnie ucieszył nas jer, którego w ubiegłym roku nie złapaliśmy.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  106 + 25 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  17 + 5 retrapów
Mazurek Passer montanus  2
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Sikora uboga Poecile palustris  2
Kowalik Sitta europaea  2
Jer Fringilla montifringilla  1

Udział retrapów był niewielki. Większość z nich – 25 – to ptaki zaobrączkowane w czasie styczniowego odłowu. Wśród pięciu “starych” retrapów były ptaki zaobrączkowane w:

 • III 2019 – 2 modraszki,
 • XII 2018 – 1 modraszka,
 • I 2018 – 1 bogatka,
 • I 2016 – 1 modraszka.

Ta najstarsza modraszka w chwili obrączkowania miała wiek “po2”, czyli pochodziła z lęgu w 2014 roku lub wcześniejszego; jest więc obecnie przynajmniej w szóstym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

GĘSI KRÓTKODZIOBE

GĘSI KRÓTKODZIOBE

31.01.2020, BoguniewoDamian Leligdowicz

 • gęś krótkodzioba Anser brachrhynchus – 2.

1.02.2020, BiniewoDamian Leligdowicz

 • gęś krótkodzioba Anser brachrhynchus – 1.

1.02.2020, StareAdam Loręcki

 • gęś krótkodzioba Anser brachrhynchus – 2.
BERNIKLA BIAŁOLICA

BERNIKLA BIAŁOLICA

29.01.2020, CieśleJ. Dąbrowski

 • bernikla białolica Branta leucopsis – 1,
 • gęś zbożowa Anser fabalis + gęś tundrowa Anser serrirostris  – 4-5 tysięcy,
 • gęś białoczelna Anser albifrons – kilkaset,
 • gęgawa Anser anser – kilkadziesiąt.

1.02.2020, BiniewoD. Leligdowicz

 • bernikla białolica Branta leucopsis – 2.

1.02.2020, StareA. Loręcki

 • bernikla białolica Branta leucopsis – 1.
LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.01.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.01.2020

Pierwsze tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. W odróżnieniu od ubiegłego roku, zima była tylko z nazwy – temperatura powyżej zera i brak śniegu. Wydawało się, że ptaków będzie mało, a jednak 8.00 – 15.30 złapało się 165 ptaków z 7 gatunków, w tym tylko 4 retrapy.  Dominantem była bogatka. Jej udział wyniósł 85,5% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 84,4% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 15,6%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to podobnie jak we wszystkich “karmnikowych” łapaniach w okresie zimy, tj. XII-II, stwierdzono przewagę samców – 63,8%. Jeśli chodzi o gatunki, to szczególnie ucieszył nas pełzacz leśny, którego w ubiegłym roku nie złapaliśmy. Poniżej kilka zdjęć bogatek i modraszek różnej płci i w różnym wieku.

Złapała się kolejny raz zięba z “kurzajkowatymi” naroślami na jednej nodze.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  138 + 3 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  15
Mazurek Passer montanus  4 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Pełzacz leśny Certhia familiaris  1
Zięba Fringilla coelebs  1
Sosnówka Periparus ater  1

Udział retrapów był znikomy, ponieważ jest to pierwsze łapanie od zakończenia zimy 2018/2019. Z minionej zimy pochodziły dwa ptaki: bogatka zaobrączkowana 20.03.2019 i mazurek z 20.01.2019. Dwa pozostałe retrapy, to bogatki zaobrączkowane jako pisklęta na powierzchni “BUCZYNA” w dniu 19.05.2019 w budkach nr 06 i 17.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

PIERWSZE MAZURKI

PIERWSZE MAZURKI

W niedzielny wieczór, 19 stycznia 2020 r., przeprowadziłem pierwszą tej zimy kontrolę nocną budek lęgowych na powierzchni “MIKOŁAJEWO”. Już w pierwszej budce czekała na mnie niespodzianka. Gdy włożyłem do budki rękę i poczułem, że są tam dwa ptaki, byłem przekonany że jeden z nich jak zwykle jest martwy. na szczęście złapałem obydwa ptaki na raz. Okazało się, że są to dwa żywe mazurki Passer montanus. Było to pierwsze stwierdzenie nocujących zimą mazurków podczas całego pięcioletniego okresu na wszystkich naszych powierzchniach. Z dokonanych pomiarów wynika, że była to para, czyli samiec i samica. W skali moich 40-lat obrączkowania ptaków, pamiętam jeden taki przypadek z lat 90-tych XX wieku, ale wówczas mazurków się nie obrączkowało.

Podobnie, jak w Tarnowie, większość budek na tej powierzchni została rozkuta przez dzięcioły. Aż w 40 z 45 budek dzięcioły rozkuły otwory wlotowe do właściwych dla nich rozmiarów. Stanowi to 89% wszystkich znajdujących się na powierzchni budek. W Mikołajewie w 37 przypadkach zmniejszyliśmy je ponownie do rozmiarów właściwych dla sikor. W czasie opisywanej kontroli w naszych budkach nocowały 4 dzięcioły duże Dendrocopos major i 1 dzięcioł średni Dendrocopos medius.  Powyżej zdjęcie jednej z budek, w której dzięcioł postanowił dostać się do wnętrza w sposób nietypowy – przez dach. Czy to już koniec pomysłowości dzięciołów? Pewnie nie. Jeśli znajdziemy jakiś nowy, z pewnością zamieścimy go na tej stronie.

Jerzy Dąbrowski

DZIĘCIOŁY – WANDALE

DZIĘCIOŁY – WANDALE

Wieczorem 15 stycznia br. przeprowadziliśmy pierwszą tej zimy nocną kontrolę budek lęgowych na powierzchni “TARNOWO”. Powierzchnię tę założyliśmy w marcu 2015 roku. Obecna kontrola była szesnastą w kategorii “noc/zima”. Frekwencja była bardzo dobra – 42 zajęte, czyli 77,78%. Lepiej było tylko w grudniu 2018, bo wtedy zajęte były również 42 budki, ale było ich o jedną mniej (spadła). A oto, co nocowało: 30 bogatek Parus major, 9 kowalików Sitta europaea i 3 dzięcioły duże Dendrocopos major. Połowa ptaków nosiła już nasze obrączki. Tematem tego doniesienia są jednak dzięcioły duże, a konkretnie ich niszczycielska działalność. Przez pięć lat funkcjonowania naszych budek w Tarnowie dzięcioły rozkuły do właściwych dla ich potrzeb rozmiarów aż 47 budek, tj. 87%. Większość tych dzięciolich szkód naprawiliśmy przez nabicie dodatkowych deseczek z otworami właściwymi dla sikor. Wzmocniliśmy je stalowymi blaszkami o grubości 0,5 mm. Dzięcioły są jednak bardzo uparte i nadal usiłują dostać się do wnętrza budek. To co zobaczyliśmy tej nocy w Tarnowie przeszło nasze najgorsze oczekiwania – kilka zdjęć poniżej. Chyba będzie trzeba zastosować blachę grubości 1 mm. Taka działalność dzięciołów występuje również na innych powierzchniach borowych: “OWCZEGŁOWY”, MIKOŁAJEWO”, i częściowo “WEŁNA”. W Tarnowie jednak grasuje chyba jakiś wyjątkowy osobnik pod względem siły i zawziętości.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

NALOT NA “BUCZYNĘ”

NALOT NA “BUCZYNĘ”

W dniu 12 stycznia 2020 r. przeprowadziliśmy pierwszą tej zimy nocną kontrolę budek lęgowych na powierzchni “BUCZYNA”. Była to już piąta skontrolowana w tym miesiącu nasza powierzchnia – jest ich dziewięć. Nocne, zimowe kontrole budek na tym terenie prowadzimy od grudnia 2015 roku – obecna była już szesnastą. No, i doczekaliśmy wyniku, o którym marzyliśmy – 100% zajętych budek. Na czterech powierzchniach skontrolowanych w bieżącym miesiącu było to: 45%, 64%, 67% i 71%. W skali całego projektu, najwyższe zasiedlenie – 90,16% stwierdziliśmy dotąd w grudniu 2017 roku, również na tej powierzchni. A oto co zastaliśmy w naszych budkach tej nocy: 40 bogatek Parus major, 18 kowalików Sitta europaea i 2 dzięcioły duże Dendrocopos major. W czterech budkach oprócz żywych ptaków były również martwe bogatki – świeże, w tym w jednej z budek dwie. Mieliśmy już do czynienia z takimi sytuacjami, ale nigdy nie było ich tyle w czasie jednej kontroli, na jednej powierzchni. Jeśli chodzi o płeć lokatorów budek, to zdecydowanie dominowały samce: 30 bogatek i 16 kowalików, czyli 76,7% wszystkich osobników. Wygląda na to, że w tym roku w “BUCZYNIE” spędza zimę bardzo dużo ptaków. Chętnych do takiego spędzenia nocy jest więcej niż budek, a efektem są martwe ptaki, które przegrały walkę o miejsce noclegowe.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska