Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

PIERWSZE JASKÓŁKI 2022

PIERWSZE JASKÓŁKI 2022

12.04.2022, Cieśle, Jerzy Dąbrowski

 • dymówka Hirundo rustica –  2

14.04.2022, Cieśle, Bronisława Peplińska

 • dymówka Hirundo rustica –  1

14.04.2022, Cieśle, Jerzy Dąbrowski

 • dymówka Hirundo rustica –  2
KOLEJNY NOWY GATUNEK

KOLEJNY NOWY GATUNEK

Mamy i to od ok. 1,5 roku kolejny gatunek na liście ptaków Gminy Rogoźno. Podczas przeglądania wcześniej zrobionych zdjęć Bartek Ziała znalazł niezbyt efektowne zdjęcia mewy wykonane 15 listopada 2020 r. nad Jeziorem Czarnym. Na zdjęciach jest mewa trójpalczasta Rissa tridactyla – osobnik młodociany. Gatunek ten gniazduje na skalistych wybrzeżach półkuli północnej. W Polsce pojawia się rzadko, a już zwłaszcza w głębi lądu.

Po ujawnieniu tej obserwacji lista ptaków Gminy Rogoźno obejmuje 240 gatunków. Jeśli ktoś śledzi naszą stronę, to zauważy, że poprzedni nowy gatunek miał nr 238. Wynika to z tego powodu, że z gatunku gęś zbożowa Anser fabalis wydzielono gęś tundrową Anser serrirosris i w ten sposób zwiększyła się liczba taksonów. Oba gatunki występują i nasz zimą i w czasie przelotów w mieszanych stadach.

Jerzy Dąbrowski

ORLIK KRZYKLIWY

ORLIK KRZYKLIWY

Wczoraj otrzymałem na maila zdjęcia wykonane przez Bartka Ziałę w Słomowie. Był na nich ptak drapieżny. Ptak latał bardzo wysoko i pogoda raczej nie na zdjęcia. Deskowate skrzydła na pierwszy rzut oka wskazywały na bielika, który gniazduje ok. 1 km dalej. Po wnikliwszym przyjrzeniu się okazało się, że ptak ma wachlarzowaty, a nie klinowaty jak u bielika, ogon. Doszedłem do przekonania, że mamy kolejną obserwację orlika krzykliwego Aquilla pomarina w okolicach Rogoźna. To bardzo optymistyczna wiadomość. Kilka wcześniejszych obserwacji, w tym z pełni okresu lęgowego, pochodzi z tego właśnie terenu, czyli z lasu “Buczyna” i lasu “Moksz”. Niestety nigdy nie udało się zlokalizować gniazda tego orła na naszym terenie.

 

Jerzy Dąbrowski

CIEŚLE – ŻWIROWNIA – 26.03.2022

CIEŚLE – ŻWIROWNIA – 26.03.2022

Łapanie w okolicach żwirowni w Cieślach. Ustawiliśmy 350 m sieci o różnych wielkościach oczka (16, 19 i 60 mm) w zakrzewieniach śródpolnych, zadrzewieniu porastającym stare wyrobisko, drągowinie sosnowej i na obrzeżach starodrzewia. W godz. 800 – 1800, złapało się 25 ptaków z 8 gatunków, w tym 4 retrapy. Pogoda była zdecydowanie wiosenna i niestety dość wietrzna przez większość czasu. Wynik dramatycznie niski. Dla porównania weekendowy odłów 26-28.03.2021 (2 dni) na terenie podobnym (Cieśle – “WODOCIĄGI”) dał wynik: 180 ptaków z 27 gatunków w tym 25 retrapów.  Były wśród nich typowe wiosenne ptaki: piecuszek, pierwiosnek i kapturka. Teraz nie było żadnego aspektu wiosennego.  Przy tym ubóstwie ciekawostką był stary rudzik. Zwykle łapią się ptaki w 2 kalendarzowym roku życia (kremowe “perełki” na skrzydle i zaostrzone sterówki). Dorosły nie ma “perełek”, a końce sterówek są zaokrąglone.

Złapały się w tym samym czasie dwie bliźniaczo podobne sikory: czarnogłówka i sikora uboga. Zrobiliśmy więc trochę zdjęć poglądowych, gdzie obydwa ptaki są na tym samym zdjęciu, czyli nie ma różnic oświetleniu, ekspozycji, itp.

To łapanie, podobnie jak odłowy przy karmniku, pokazuje że tegoroczna wiosna jest inna niż przez kilka ostatnich lat.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  7
Bogatka Parus major  4 + 2 retrapy
Raniuszek Aegithalos caudatus  2 + 2 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  3
Mazurek Passer montanus  2
Zięba Fringilla coelebs  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1
Sikora uboga Poecile montanus  1

 

Jeśli chodzi o retrapy,  to wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 13 XII 2021 – 1 bogatka – nocująca w budce,
 • 19 XII 2020 – 1 bogatka – nocująca w budce,
 • 4 IV 2020 – 2 raniuszki – dwa kolejne numery obrączek.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.03.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.03.2022 R.

Czternaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem + 2oC. Od świtu do 800 złapało się 7 ptaków z 5 gatunków, w tym 1 retrap. Przed rokiem (24.03.2021) do godz. 800 złapały się 64 ptaki z 7 gatunków. Z uwagi na małą liczbę ptaków analiza nie wchodzi w rachubę. Wygląda na to, że jest to już ewidentny koniec przelotu. Potwierdzają to obserwacje przy innych karmnikach. Podsumowanie całego odłowu przy karmniku wkrótce w “Artykułach”.

A to pełna lista z odłowu:

Był tylko jeden retrap – dzięcioł średni zaobrączkowany tutaj 15.01.2022 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.03.2022 R.

Trzynaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -1oC. Od świtu do 1200 złapało się 58 ptaków z 7 gatunków, w tym 9 retrapów. Przed rokiem (20.03.2021) do godz. 1330 złapały się 173 ptaki z 8 gatunków. Najwięcej było bogatek. Samców było 42,5% a samic 57,5, czyli proporcje charakterystyczne dla okresu przelot. W minionym  roku (20.03.2021)  było odwrotnie: samce 29,5%, samice 70,5%.  Proporcje wiekowe: ptaki w 2 kalendarzowym roku życia 95,0%, starsze 5,0%. Przed rokiem (20.03.2021)  było to odpowiednio 29,5% i 70,5%. Wygląda na to, że trwa właściwy przelot, ale w porównaniu z minionymi sezonami, bardzo słaby ilościowo.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był mniejszy niż 7 dni wcześniej i wynosił 15,5%. Wszystkie zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 5 III 2022 – 1 kowalik,
 • 15 II 2022 – 2 dzięcioły duże,
 • 15 I 2022 – bogatka,
 • 4 XII 2021 – kowalik,
 • 4 III 2021  1 dzwoniec,
 • 6 II 2021 – 2 w tym: 1 modraszki i 1 kowalik,
 • 16 II 2020 – 1 kowalik.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska