Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 12.03.2024 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 12.03.2024 R.

Odłowów przy karmniku zlokalizowanym przy kanale melioracyjnym przebiegającym przez pola uprawne na obrzeżach osiedla budynków wielorodzinnych w Cieślach. Odłów jednodniowy – cały dzień. Okazuje się, że jak przelot ruszy, to wszędzie. Złapało się 151 ptaków z 4 gatunków, w tym 10 retrapów. Zdecydowanym dominantem były bogatki. Struktura zgrupowania bogatek z tego dnia wyglądała następująco: ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 80,2%, a dorosłe 19,8%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 53,2,%, a samców 46,8%. Bardzo podobne były proporcje w zgrupowaniu modraszek: młode – 83,8%, dorosłe – 16,2%; samice – 53,2%, samce – 46,8%.

Jedynym ptakiem, któremu zrobiliśmy zdjęcia, jest jedna z odłowionych czeczotek.

A teraz już pełna lista odłowu:

Retrapy stanowiły 6,6% odłowu, i były to z wyjątkiem jednego ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 8 III 2024 – w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
 • 6 III 2024 – w tym: 2 bogatki i 2 modraszki,
 • 7 XII 2023 – bogatka,
 • 2 XII 2024 – bogatka.

Ta jedna inna, to bogatka zaobrączkowana 11 VII 2021 r. na stanowisku “WODOCIĄGI”, w odległości ok. 600 m. Od tego czasu była każdej zimy odławiana przy tym karmniku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CHODZIEŻ, RONDO TROJANA Z ŁEKNA – 10.03.2024

CHODZIEŻ, RONDO TROJANA Z ŁEKNA – 10.03.2024

Trzecie łapanie przy karmniku w ogrodzie przydomowym. Pogoda wiosenna, tj. z temperaturą od -0,50C do +5,00C bez śladu śniegu. W godzinach 630 – 1300 złapało się 185 ptaków z 5 gatunków, w tym 6 retrapów. Absolutnym dominantem były bogatki. Struktura zgrupowania bogatek z tego dnia potwierdza trwający przelot. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 83,0%, a dorosłe 17,0%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 61,2%, a samców 38,8%.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  162 + 3 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  15
Sosnówka Periparus ater  3 retrapy
Czyż Carduelis spinus  1
Zięba Fringilla coelebs  1

 

Większość retrapów, to ptaki zaobrączkowane tutaj w czasie poprzednich łapań.

 • 18 II 2024 – sosnówki,
 • 13 I 2024 – w tym: 2 bogatki i 1 sosnówka.

Jeden został zaobrączkowany w naszej budce nad Jeziorem Miejskim:

 • 13 V 2023 – pisklę bogatki w budce nr 77 (930 m) – obecnie samica.

Jerzy Dąbrowski, Bronisława Peplińska i Dariusz Sałata

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 1 – 9.03.2024 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA; 1 – 9.03.2024 R.

Odłowów przy karmniku zlokalizowanym przy kanale melioracyjnym przebiegającym przez pola uprawne na obrzeżach osiedla budynków wielorodzinnych w Cieślach. Miały charakter kontrolny służący wyłapaniu początku przelotu sikor. Prowadziliśmy je  przez 6 dni, z czego tylko przez dwa całe dnie. Złapały się 169 ptaków z 5 gatunków, w tym 9 retrapów. Zdecydowanym dominantem były bogatki. Liczne były też modraszki, choć było ich o połowę mniej niż bogatek. W dniu 6 marca nastąpił oczekiwany moment – złapały się 62 ptaki, tym 4 bogatki i 18 modraszek. Był wśród nich tylko jeden retrap, co oznaczało, że są to nowe w tym miejscu ptaki. Struktura zgrupowania bogatek z tego dnia również świadczyła o rozpoczętym właściwym przelocie: ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 79,5%, a dorosłe 20,5%. Jeśli chodzi o płeć, proporcje były następujące: samic było 59,1%, a samców 40,9%. Był to sygnał do rozpoczecia systematycznych odłowów przy karmniku w leśniczówce “Buczyna” w Łoskonu, który jest naszym “Nr 1”.

Jedynym ptakiem, któremu zrobiliśmy zdjęcia, jest bogatka z olbrzymim wrzodem na głowie. Zaobrączkowaliśmy ja przy tym karmniku 22.11.2023 r. i wówczas była “czysta”. Może jeszcze kiedyś ją złapiemy i okaże się, że poradziła sobie z chorobą.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2024

Siódme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wiosenna, bez opadów. Od świtu do 12.30 złapało się 115 ptaki z 8 gatunków, w tym 27 retrapów.

Cały czas dominuje bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 82,2%, a dorosłe 27,8%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 67,1% a samców 32,9%. Po raz pierwszy tej zimy podobnie wyglądało to w przypadku modraszki. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 82,2%, a dorosłe 26,5%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 67,1% a samców 32,9%. Dla obydwu dominujących gatunków są to proporcje właściwe dla przelotu. Wśród odłowionych ptaków była sikora uboga z nietypowo “rozbielonymi” sterówkami.

W wolnej chwili umieściliśmy na strychu budynku gospodarczego leśniczówki budkę przeznaczoną dla płomykówki. Otwór wlotowy na poddasze, to okrągłe okienko bez szyb.

 

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  55 + 18 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  29 + 5 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  2 retrapy
Kowalik Sitta europaea  1 + 1 retrap
Grubodziób Cocc. coccothraustes   1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1
Mysikrólik Regulus regulus  1

Retrapy stanowiły 23,5% odłowu, ale większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj podczas dwóch poprzednich dni. Prawie wszystkie retrapy, to poza jedną modraszką, ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 8 III 2024 – 10 w tym: 8 bogatek i 2 modraszki,
 • 7 III 2024 – 12 w tym: 7 bogatek, 2 modraszki, 2 rudziki i 1 dzięcioł duży,
 • 29 II 2024 – bogatka,
 • 6 I 2024 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 kowalik,
 • 29 II 2020 – 1 bogatka.

Tym jedynym wyjątkiem była modraszka z litewską obrączką. Na zdjęciu obok najstarszy znakowany ptak na tym łapaniu, czyli bogatka z 29.02.2020 r.

Informacja o litewskiej modraszce nadeszła po dwóch dniach i wiemy już, że została zaobrączkowana jako samiec w 1 kalendarzowym roku życia w dniu 18.09.2022 r.  w Ventės ragas, Šilutės. To stacja ornitologiczna znajdująca się na północnym krańcu Zalewu Kurońskiego. Odległość między miejscem zaobrączkowania i ponownego stwierdzenia, to 403 km w linii prostej.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

WRACAJĄ BOCIANY

WRACAJĄ BOCIANY

Dziś, tj. 24 marca 2024 r. spotkaliśmy pierwsze bociany. We wsi Milcz nad Notecią na dwóch gniazdach stały pojedyncze osobniki. Niestety żaden nie miał obrączki. Wszystko wskazuje na to, że wróciły właśnie dziś, ponieważ wczoraj pokonując tę samą trasę, tj. Rogoźno – Chodzież – Kaczory w obie strony widzieliśmy tylko puste gniazda. Przy jednym z dziś zajętych gniazd spotkaliśmy grupkę Milczan rozradowanych powrotem ptaka, którzy “zeznali”, że wcześniej ptaka jeszcze nie było.

Gdy podzieliliśmy się wiadomością z Bartkiem Ziałą, dostaliśmy zwrotną odpowiedź, że i on widział dziś pierwszy raz bociana na gnieździe. Było to w Kamienicy nad Jeziorem Kaliszańskim. No to będziemy teraz przyglądać się kolejnym ptakom, które zajmą gniazda – oby było ich jak najwięcej.

W dniu 25 marca pojedynczy ptak pojawił się na gnieździe na kominie w Długiej Gosline.

Na dzień 1 kwietnia 2024 r. mamy pary bocianów białych na gniazdach w Pruścach, Budziszewku, Międzylesiu, Rudzie. Brak ptaków na gniazdach w: Gościejewie – 3 gniazda, Boguniewie, Dziewczej Strudze, Studzieńcu, Rogoźnie – 2 gniazda. Do skontrolowania: Owieczki, Gościejewo – gniazdo koło Karolewa, Laskowo.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2024 R.

Szóste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów. Od świtu do 11.30 złapały się 174 ptaki z 5 gatunków, w tym 33 retrapy. Niezmiennie dominantem była bogatka.

Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 71,8%, a dorosłe 28,2%; czyli podobnie jak poprzedniego dnia. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 54,7% a samców 45,3%. Inaczej wyglądało to w przypadku modraszki. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 86,8%, a dorosłe 13,2%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 37,7% a samców 62,3%. Tutaj nastąpił wzrost udziału ptaków młodych, ale ze względu na płeć cofnięci w kierunku proporcji charakterystycznych dla zimy.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  84 + 23 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  47 + 6 retrapów
Dzięcioł duży Dendrocopos major  2 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap

Retrapy stanowiły 19,0% odłowu, i były to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 7 III 2024 – 24 w tym: 17 bogatek, 6 modraszek i 1 rudzik,
 • 29 II 2024 – w tym: 2 bogatki i 2 dzięcioły duże,
 • 4 II 2024 – czarnogłówka,
 • 6 I 2024 – 1 bogatka,
 • 9 XII 2023 – 3 bogatki.

Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2024 R.

Piąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów. Od świtu do 10.00 złapały się 143 ptaki z 8 gatunków, w tym 5 retrapów. Udział retrapów (3,5%) znów mniejszy niż na poprzednim łapaniu, tj. 2 marca (10,4%). Spadek retrapów w każdym kolejnym łapaniu oznacza trwający przelot. Niezmiennie dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 79,6%, a dorosłe 20,4%; czyli wzrost udziału ptaków młodocianych w porównaniu z poprzednim odłowem- 5 dni wcześniej. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 59,1% a samców 40,9%, czyli i tu widać wzrost na korzyść samic. Inaczej wyglądało to w przypadku modraszki. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 75,6%, a dorosłe 24,6%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 53,7% a samców 46,3%. Tutaj nastąpiło lekkie cofnięcie, tj. spadek udziału ptaków młodych samic, choć proporcje pozostały typu “przelot”.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  90 + 3 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  41
Mazurek Passer montanus  2
Gil Pyrrhula pyrrhula  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Sosnówka Periparus ater  1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap

Retrapy stanowiły 3,5% odłowu, i były to, z wyjątkiem jednej bogatki, ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 2 III 2024 – bogatki,
 • 24 II 2024 – sosnówka,
 • 6 I 2024 – 1 dzięcioł średni.

Ta jedna bogatka – samiec po 2 kalendarzowym roku życia, zaobrączkowany jako pisklę w budce na terenie leśniczówki 17.05.2023.

Jerzy Dąbrowski

Cieśle – rozlewiska Wełny

Cieśle – rozlewiska Wełny

12.04.2024, Cieśle – rozlewiska Wełny, ROGOŹNO Jerzy Dąbrowski

 • łęczak Tringa glareola –  2.

28.03.2024, Cieśle – rozlewiska Wełny, ROGOŹNO Jerzy Dąbrowski

 • perkoz rdzawoszyi Podiceps griseigena –  1,
 • świstun Anas penelope –  20,
 • płaskonos Anas clypeata –  7,
 • cyranka Anas querquedula –  4,
 • krakwa Anas strepera –  23,
 • cyraneczka Anas crecca –  14,
 • krzyżówka Anas platyrhynchos –  43,
 • gęgawa Anser anser –  1,
 • łabędź niemy Cygnus olor –  2.

25.03.2024, Cieśle – rozlewiska Wełny, ROGOŹNO Jerzy Dąbrowski

 • gągoł Bucephala clangula –  1 para,
 • świstun Anas penelope –  30,
 • płaskonos Anas clypeata –  3 samce + 2 samice,
 • cyranka Anas querquedula –  1 samiec,
 • krakwa Anas strepera –  17,
 • cyraneczka Anas crecca –  7,
 • krzyżówka Anas platyrhynchos –  16,
 • gęgawa Anser anser –  3,
 • łabędź niemy Cygnus olor –  2.

24.03.2024, Cieśle – rozlewiska Wełny, ROGOŹNO Jerzy Dąbrowski

 • gągoł Bucephala clangula –  1 para,
 • świstun Anas penelope –  27,
 • płaskonos Anas clypeata –  3 samce + 3 samice,
 • rożeniec Anas acuta –  1 samiec,
 • krakwa Anas strepera –  19,
 • cyraneczka Anas crecca –  44,
 • krzyżówka Anas platyrhynchos –  15.

12.03.2024, Cieśle – rozlewiska Wełny, ROGOŹNO Jerzy Dąbrowski

 • gągoł Bucephala clangula –  10 samców + 4 samice,
 • świstun Anas penelope –  3 samce + 2 samice,
 • płaskonos Anas clypeata –  1 samiec,
 • cyranka Anas querquedula –  2 samce + 1 samica,
 • krakwa Anas strepera –  9 samców + 7 samic,
 • czapla biała Egretta alba –  42,
 • kszyk Gallinago gallinago –  2.
LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2024 R.

Czwarte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów. Od świtu do 14.00 złapało się 230 ptaków z 9 gatunków, w tym 24 retrapy. Udział retrapów (10,4%) mniejszy niż 29 lutego (13,6%). Spadek retrapów w każdym kolejnym łapaniu oznacza trwający przelot.

Niezmiennie dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 76,7%, a dorosłe 23,3%; czyli prawie identyczna proporcja jak dwa dni wcześniej. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 56,8% a samców 43,2%, czyli i tu podobnie jak przed dwoma dniami. Podobnie wyglądało to w przypadku modraszki. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 78,7%, a dorosłe 21,3%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 56,0% a samców 44,0%.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  133 + 13 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  71 + 4 retrap
Mazurek Passer montanus  1 + 1 retrapy
Kowalik Sitta europaea  2 retrapy
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap
Czyż Carduelis spinus  1
Sosnówka Periparus ater  1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1

 

Retrapy stanowiły 10,4% odłowu, i były to, z wyjątkiem jednej bogatki, ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 29 II 2024 – 15 w tym: 10 bogatek, 4 modraszki i 1 dzięcioł duży,
 • 24 II 2024 – 5 w tym: 2 bogatki, 2 kowaliki i 1 sosnówka,
 • 6 I 2024 – 1 dzięcioł średni,
 • 9 XII 2023 – 2 w tym: 1 mazurek i 1 sikora uboga.

Ta jedna bogatka – samiec po 2 kalendarzowym roku życia – nosiła obrączkę centrali HELGOLANDE. Czekamy na dane zaobrączkowania tego osobnika.

 

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 29.02.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 29.02.2024 R.

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów. Temperatura o świcie około 2,00C; później wyraźnie wzrosła. Od świtu do 11.30 złapały się 154 ptaki z 12 gatunków, w tym 21 retrapów. Udział retrapów (13,6%) mniejszy niż 24 lutego (22,9%). czyli mamy przelot.

Zdecydowanym dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 79,1%, a dorosłe 20,9%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 58,1% a samców 41,9%.  Udział ptaków młodych wzrósł w porównaniu z 24 lutego. Zdecydowanie wzrósł udział samic. Zważywszy doświadczenie minionych lat, to proporcje charakterystyczne dla przelotu. Wśród odłowionych ptaków były wszystkie gatunki sikor, w tym wreszcie po kilku latach przerwy czubatka.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  84 + 8 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  38 + 5 retrapów
Sikora uboga Poecile palustris  1 + 3 retrapy
Dzięcioł duży Dendrocopos major  2 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  2
Czyż Carduelis spinus  2
Sosnówka Periparus ater  2 retrapy
Kowalik Sitta europaea  1 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  1
Czubatka Lophophanes cristatus  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1

 

Retrapy stanowiły 13,6% odłowu, i były to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 24 II 2024 – 8 w tym: 2 bogatki, 2 sosnówki, 2 sikory ubogie, 1 modraszka i 1 czarnogłówka,
 • 6 I 2024 – 1 modraszka,
 • 9 XII 2023 – 7 w tym: 3 bogatki, 2 modraszki, 1 sikora uboga i 1 kowalik,
 • III 2023 – 5 w tym: 3 bogatki, 1 modraszka i 1 dzięcioł duży.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska