Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 12.03.2022 R.

Dwunaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -1oC. Od świtu do 1630 złapało się 97 ptaków z 8 gatunków, w tym 27 retrapów. Przed rokiem (13.03.2021) do godz. 1340 złapały się 183 ptaki z 8 gatunków. Najwięcej było bogatek. Samców było 51,9% a samic 48,1, czyli proporcje jakie zwykle występowały przed przelotem. W minionym  roku (13.03.2021)  było odwrotnie: samce 48,3%, samice 51,7%.  Proporcje wiekowe: ptaki w 2 kalendarzowym roku życia 85,2%, starsze 14,8%. Przed rokiem (13.03.2021)  było to odpowiednio 74,7% i 25,3%. Potwierdza to, że bieżący rok przy karmniku jest nietypowy, tzn. marzec (okres przelotu) ma proporcje płci charakterystyczne dla zimy, a proporcje wiekowe dla okresu przelotu. Wśród odłowionych bogatek buła jedna z owrzodzeniami na skrzydle – to dopiero drugi taki. Najczęściej, a było ich tej zimy sporo, występują one na głowie.

Ozdobą była para dzięciołów średnich, które złapały się równocześnie i udało się im zrobić wspólne zdjęcie.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był mniejszy niż 3 dni wcześniej i wynosił 27,8%. Wszystkie, z wyjątkiem jednego, zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 7 III 2022 – bogatki,
 • 5 III 2022 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 kowalik,
 • 2 III 2022 – 1 bogatka,
 • 1 III 2022 – 1 bogatka,
 • 26 II 2022 – 1 bogatka,
 • 15 II 2022 – w tym: 3 bogatki i 1 dzięcioł średni,
 • 15 I 2022 – w tym: 2 bogatki i 1 dzięcioł średni,
 • 4 XII 2021 – w tym: 3 bogatki, 1 modraszka i 1 sikora uboga,
 • 4 III 2021  1 dzwoniec,
 • 15 I 2021 – 1 bogatka,
 • 9 I 2021 – 1 bogatka,
 • 6 I 2020 – 1 bogatka.

Ten jeden inny, to modraszka oznakowana jako nocująca w naszej budce na pobliskiej powierzchni “ŁOSKOŃ” 4.12.2021.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2022 R.

Jedenaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -1oC. Od świtu do 800 złapało się 18 ptaków z 3 gatunków, w tym 8 retrapów. Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot., jaki znamy z poprzednich lat. Najwięcej było bogatek, ale tak mała liczba nie pozwala na jakąkolwiek analizę.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znów bardzo duży – prawie połowa odłowionych ptaków. Wszystkie, z wyjątkiem jednego, zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 7 III 2022 – bogatka,
 • 5 III 2022 – w tym: 2 bogatki i 1 kowalik,
 • 2 III 2022 – 2 bogatki,
 • 15 I 2022 – 1 kowalik.

Ten jeden inny, to modraszka oznakowana jako pisklę w naszej budce na pobliskiej powierzchni “ŁOSKOŃ” 25.05.2021.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

PIERWSZY BOCIAN W 2022 R.

PIERWSZY BOCIAN W 2022 R.

Wracają dziś (24.03.2022 r.) w łapania przy karmniku w Łoskoniu, postanowiłem zjechać nieco z drogi, żeby sprawdzić czy na ściernisku po kukurydzy w Międzylesiu wciąż przebywa stado dzikich gęsi. Dojeżdżając do centralnej części wsi zauważyłem, że na tamtejszym gnieździe siedzi bocian. To pierwsze moje spotkanie z tym gatunkiem tym roku.

W ubiegłym roku sytuacja była bardzo podobna i miała miejsce 26.03.2021 r. Dzisiejszego popołudnia jechaliśmy do Kaczor i w żadnym z 11 widocznych z drogi gniazd nie było jeszcze bocianów. Mamy nadzieję, że w okolicach Rogoźna zostanie zasiedlonych więcej gniazd niż w ostatnich latach. Zeszłoroczne obserwacje znakowanych ptaków, które osiągną w tym roku zdolność do rozrodu pozwalają na takie śmiałe nadzieje.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska 

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2022

Dziesiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -1oC. Od świtu do 830 złapały się 44 ptaki z 6 gatunków, w tym 21 retrapów. Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Dominantem wciąż jest bogatka – 59,1% odłowu.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znów bardzo duży i wynosił 47,7%. Wszystkie zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 5 III 2022 – w tym: 7 bogatek i 2 modraszki,
 • 1 III 2022 – 1 bogatka,
 • 28 II 2022 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 modraszka,
 • 15 II 2022 – 3 bogatki,
 • 15 I 2022 – 3 w tym: 1 bogatka, 1 kowalik i 1 mazurek,
 • 25 II 2021 – 1 bogatka,
 • 6 II 2021 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 sikora uboga.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

GĘŚ TYBETAŃSKA

GĘŚ TYBETAŃSKA

W dniu 18 marca 2022 r. na ściernisku po kukurydzy w Międzylesiu Damian Leligdowicz zaobserwował gęś tybetańską Anser indicus. Ptak przebywał w dużym stadzie gęsi zbożowych i białoczelnych. To druga obserwacja gęsi tybetańskiej w okolicach Rogoźna. Pierwszy raz widzieliśmy osobnika tego gatunku 22.03.2018 r. w Boguniewie. Może to ten sam ptak, ale nie jest oznakowany, to nie możemy być tego pewni. Tuz przed zmrokiem Bartek Ziała uwiecznił tę obserwację na zamieszczonym poniżej zdjęciu.

Ja pojechałem tam następnego dnia rano i w tym wielkim stadzie gęsi wypatrzyłem bez problemu tę gęś i dodatkowo 5 bernikli białolicych Branta leucopsis, które widuje się u nas regularnie, choć zwykle jest to od jednego do kilku osobników. Na zdjęciu poniżej fragment stada z obydwoma gatunkami.

A teraz wykadrowane.

 

Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2022

Dziewiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -5oC. Od świtu do 1215 złapały się 103 ptaki z 10 gatunków, w tym 46 retrapów.

Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Dominantem wciąż jest bogatka – 70,9% odłowu. Samce stanowiły 53,4% a samice 46,6%, czyli proporcje z zimowania. Jeśli chodzi o wiek, to ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 78,1%, a dorosłe tylko 21,9%. Rzadziej łapane ptaki przy tym karmniku zamieszczamy na zdjęciach poniżej.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znów bardzo duży i wynosił 46,7%. Wszystkie, z wyjątkiem jednego zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 2 III 2022 – 9 w tym: 8 bogatek i 1 modraszka,
 • 1 III 2022 – 1 bogatka,
 • 28 II 2022 – 3 w tym: 2 bogatki i 1 sikora uboga,
 • 26 II 2022 – 2 bogatki,
 • 22 II 2022 – 4 bogatki,
 • 15 II 2022 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 mazurek,
 • 29 I 2022 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 rudzik,
 • 15 I 2022 – 2 bogatek,
 • 4 XII 2021 – 4 bogatki,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 18 III 2021 – 1 bogatka,
 • 8 III 2021 – 1 bogatka,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 27 II 2021 – 1 bogatka,
 • 6 II 2021 – 1 bogatka,
 • 22 II 2020 – 1 bogatka,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 9 I 2019 – 2 bogatki,
 • 20 I 2018 – 1 bogatka.

Ten jeden inny retrap, to bogatka zaobrączkowana jako nocująca w dniu 4.12.2021 r. w budce lęgowej na powierzchni “ŁOSKOŃ”, w odległości ok. 200 m od karmnika.

Najstarszym ptakiem była bogatka zaobrączkowana 28.01.2018 r. jako ptak w 2 kalendarzowym roku życia, czyli z lęgu 2017 r.  – wkrótce skończy więc 5 lat.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

BERNIKLE BIAŁOLICE

BERNIKLE BIAŁOLICE

11.03.2021, Cieśle, Jerzy Dąbrowski 

 • bernikla białolica Branta leucopsis –  1 w stadzie ~1,5 tys. gęsi zbożowych.

13.03.2021, Cieśle, Jerzy Dąbrowski 

 • bernikla białolica Branta leucopsis –  3 w stadzie ~3 tys. gęsi zbożowych.
PIERWSZA KUROPATWA

PIERWSZA KUROPATWA

W dniu 12 marca 2022 r. ustawiliśmy na rozlewiskach Wełny w Cieślach 72 metry sieci przeznaczonych do odłowu kaczek. Celem były cyraneczki, których grupa licząca ok. 20 osobników żerowała na płytkich rozlewiskach. Braliśmy też pod uwagę gągoły, które już tokują przy nasze budce na stawie. Jakież było zdziwienie, kiedy na pierwszej nocnej kontroli  w sieci rozpiętej nad wodą znaleźliśmy kuropatwę Perdix perdix. 

Zaskoczenie było zupełne, z dwóch powodów: po pierwsze nie pamiętamy, kiedy ostatnio widzieliśmy u nas ten gatunek, a po drugie rozlewiska to z cała pewnością nie jest typowe siedlisko kuropatw. Jednak ptaki muszę przemieszczać się między miejscami optymalnymi dla nich nad miejscami w których zwykle nie występują. Podobnym zaskoczeniem było dla mnie złapanie bączka, zimorodka i lerki (=skowronka borowego) w przydomowym ogrodzie przy ul. Żurawiej w Rogoźnie Na liście gatunków ptaków zaobrączkowanych w ramach prac Zespołu Obrączkarskiego “ROGOŹNO” kuropatwa została wpisana pod numerem “155”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2022

Ósme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -7oC. Od świtu do 1000 złapały się 52 ptaki z 4 gatunków, w tym 13 retrapów. Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Dominantem wciąż jest bogatka. Samce stanowiły 56,4% a samice 43,6%, czyli proporcje z zimowania. Złapała się najmniejszy, o ile pamiętamy, mysikrólik. Zwykle ptaki te ważą 5,0 – 5,5 g. Ta samica ważyła 4,6 g. Zaobrączkowaliśmy ją tutaj 15.01.2022 – wówczas ważyła 4,8 g.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znacznie niższy niż poprzedniego dnia i wynosił 25,0%. Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 1 III 2022 – 2 bogatki,
 • 28 II 2022 – 5 w tym: 4 bogatki i 1 modraszka,
 • 26 II 2022 – 1 bogatka,
 • 15 I 2022 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 mysikrólik,,
 • 4 XII 2021 – 1 bogatka,
 • 25 III 2021 – 1 dzwoniec,
 • 9 I 2021 – 1 bogatka .

 

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska