Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

WRACAJĄ BOCIANY

WRACAJĄ BOCIANY

No i doczekaliśmy się. Wracając z odłowów sikor przy karmniku w leśniczówce “Buczyna” zauważyliśmy bociana stojącego na gnieździe w Studzieńcu. Jeszcze wczoraj na trasie Kaczory – Rogoźno nie było bocianów na żadnym z wielu mijanych gniazd. W minioną środę, 18 marca br. widziano bociana na gnieździe w Długiej Goślinie. Dziś po zaobserwowaniu bociana w Studzieńcu, wstąpiliśmy do Międzylesia i widzieliśmy boćka noszącego do gniazda materiał na jego wyściółkę. Okazuje się, że para ptaków jest tam już od minionego tygodnia. Oby jak najwięcej gniazd zostało zasiedlonych, bo ostatnie lata były dla bocianów na naszym terenie raczej “chude”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2020

Siódme w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Po jednym dniu przerwy powróciliśmy do karmnika w leśniczówce “Buczyna”. Od świtu do 10.30 złapało się 129 ptaków z 4 gatunków, w tym 11 retrapów. Dominantem była znów bogatka (67,4%), ale zwiększył się udział modraszki (29,5%). Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 78,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 21,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 49,4%, czyli mniej niż we wcześniejszych łapaniach. Po raz pierwszy w czasie tegorocznego przelotu samic było więcej, choć tylko nieznacznie. Czyżby sytuacja wracała do normy z poprzednich lat? Wśród odłowionych sikor były dwie szczególne. bo nosiły nie nasze obrączki: modraszka polską a bogatka litewską.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  78 + 9 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  36 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  3
Czarnogłówka Poecile montanus  1

Udział retrapów był niewielki i wyniósł  8,5%. Dziewięć z nich, to nasze ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 7 III 2020 – 1 modraszka,
 • 6 III 2020 – 1 bogatka,
 • 29 II 2020 – 2 bogatki,
 • 22 II 2020 – 1 bogatka,
 • 15 II 2020 – 3 bogatki,
 • 6 I 2020 – 1 bogatka.

Dwa pozostałe retrapy (te na zdjęciach powyżej), to ptaki z obcymi obrączkami. O modraszce już wiemy wszystko. Ptak został zaobrączkowany 14.03 2017 r. w Biskupicach koło Przemętu (84 km na południe od Łoskonia) jako samiec w 2 roku życia, czyli z lęgu w 2016 roku. Bogatka nosząca litewską obrączkę została oznakowana 14.10.2019 r. na Półwyspie Vente na Zalewie Kurońskim, jako samiec w pierwszym kalendarzowym roku życia. Miejsce to jest odległe o 403 km od Łoskonia. Widać jasno, że jest to ptak, który poleciał jesienią na zimowisko w środkowej lub zachodniej Europie a teraz wraca w swe rodzinne strony.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2020

Szóste w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Piąte było poprzedniego dnia, ale ponieważ  były inne opisujemy je oddzielnie.Pogoda wciąż wczesnowiosenna ale tym razem z deszczem. Od świtu do 14.30 (z przerwą 9.30 – 12.30) złapały się 133 ptaki z 8 gatunków, w tym 34 retrapy. Dominantem była znów bogatka. Jej udział wyniósł 75,9% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 82,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 17,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 53,5%, czyli nieco więcej niż poprzedniego dnia. Jest to sytuacja nietypowa dla marca, ponieważ w poprzednich latach o tej porze przeważały zawsze samice. Po raz pierwszy w tym roku złapały się grubodzioby. Były to samce w różnym wieku o czym świadczy kształt zakończeń lotek II rzędu.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  73 + 28 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  13 + 4 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  8 + 1 retrap
Grubodziób Cocco. coccothraustes  2
Trznadel Emberiza citrinella  1
Sosnówka Periparus ater  1
Kowalik Sitta europaea  1 retrap
Sójka Garrulus glandarius  1

Udział retrapów był znacznie większy niż poprzedniego dnia i wyniósł  25,6%. Najprawdopodobniej pogorszenie pogody zatrzymało przelot.  Najwięcej retrapów – 13, to ptaki zaobrączkowane poprzedniego dnia. Pozostałe zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 29 II 2020 – 3 bogatki,
 • 22 II 2020 – 2 bogatki,
 • 15 II 2020 – 7, w tym: 5 bogatek, 1 modraszka i  1 kowalik
 • 6 I 2020 – 7 bogatek,
 • 15 XII 2018 – 1 bogatka,
 • 27 III 2018 – 1 dzwoniec.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2020

Piąte w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wczesnowiosenna. Wygląda na to, że przelot sikor ruszył. Od świtu do 12.30 złapało się 215 ptaków z 7 gatunków, w tym 3 retrapy. Dominantem była znów bogatka. Jej udział wyniósł 85,6% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 76,1% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 23,9%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to zmniejszyła się przewaga samców – 51,1%, ale wciąż było ich nieco więcej niż samic. Podczas tego odłowu zaobrączkowany został nasz tysięczny ptak w tym roku; była to bogatka. Złapała się również bogatka z nogą wykręconą w stawie skokowym. Musiało się to stać w okresie “pisklęcym”. Ptak był poz tym w dobrej kondycji.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  183 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  21
Dzwoniec Carduelis chloris  5 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Sosnówka Periparus ater  1
Kowalik Sitta europaea  1 retrap

Udział retrapów był znikomy – 1,4%, co potwierdza fakt rozpoczęcia przelotu.  Wszystkie ptaki zostały zaobrączkowane przy tym karmniku: bogatka 6.01.2020, kowalik 16.02.2020 a dzwoniec 15.03.2018.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 29.02.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 29.02.2020

Czwarte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wczesnowiosenna. Liczba ptaków utrzymuje się na niskim poziomie. Przez cały dzień złapały się 93 ptaki z 6 gatunków, w tym 20 retrapów.  Dziewięć bogatek złapaliśmy poza karmnikiem i tych nie bierzemy pod uwagę przy analizie wieku i płci. Dominantem była oczywiście bogatka. Jej udział wyniósł 74,2% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 80,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 20,0%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to podobnie jak we wszystkich “karmnikowych” łapaniach w okresie zimy, tj. XII-II, stwierdzono przewagę samców – 65,0%. Wygląda na to, że zima bez śniegu i mrozu nie spowodowała przyspieszenia przelotu sikor.

Wśród odłowionych bogatek była jedna z dużą naroślą przy oku.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  52 + 17 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  12 + 3 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  4
Mazurek Passer montanus  2
Mysikrólik Regulus regulus  2
Sosnówka Periparus ater  1

Udział retrapów był spory – 21,5%.  Poza jednym ptakiem, wszystkie zostały zaobrączkowane przy tym karmniku w następujących datach:

 • II 2020 – 4 bogatki,
 • I 2020 – 10 bogatek,
 • XII 2018 – 2, w tym: 1 modraszka i 1 bogatka,
 • I 2018 – 1 bogatka,
 • XII 2016 – 1 modraszka,
 • I 2016 – 1 modraszka.

Ta jedna inna, to bogatka zaobrączkowana w V 2019 jako pisklę w budce nr 06 na powierzchni “BUCZYNA”, w odległości 4,3 km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CHODZIEŻ – 27-28.02.2020 R.

CHODZIEŻ – 27-28.02.2020 R.

Pierwsza nocna kontrola budek lęgowych rozwieszonych wzdłuż promenady okalającej Jezioro Chodzieskie. Byliśmy przy tych budkach w sezonach lęgowych 2018 i 2019 na zaproszenie lokalnej grupy miłośników ptaków. Jesienią ubiegłego roku członkowie tej grupy przyjechali do Muzeum regionalnego w Rogoźnie, gdzie mamy wyeksponowane różne typy budek lęgowych, na coś w rodzaju szkolenia. W czasie opisywanej kontroli nocnej okazało się, że zapał nie ostygł i “nauka nie poszła w las”. Oprócz starych budek pojawiły się nowe, bardzo dobrej jakości i z właściwymi dla sikor otworami. W sumie nazbierało się ich 39. Po telefonie do opiekuna grupy okazało się, że to jeszcze nie wszystko. Następnego wieczora skontrolowaliśmy jeszcze kolejnych 9 budek. W 30 z nich nocowały 33 ptaki. Ta różnica wynika z tego, że mazurki nocowały po dwa w jednej budce. Nocujące ptaki należały do 4 gatunków: bogatka – 17, modraszka – 9, mazurek – 6, kowalik – 1. Żaden z ptaków nie nosił wcześniej założonej obrączki. Na budkach nie zauważyliśmy śladów wizyty dzięciołów, co jest powszechne na innych naszych powierzchniach budkowych.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

KACZORY – 23.02.2020

KACZORY – 23.02.2020

Łapanie przy założonym dwa tygodnie wcześniej “karmniku” na powierzchni budkowej “KACZORY”. Karmnik, to drut rozciągnięty między dwoma sosnami, a na nim nanizane kawałki sadła. Nie wiedzieliśmy, czy tego typu “stołówka” zostanie zauważona przez ptaki. Drut rozpięliśmy na wysokości uniemożliwiającej dobranie się do sadła przez czworonogi. O świcie rozstawiliśmy dwie sieci, po obu stronach “karmnika”. Odłów trwał do godz. 12.00. Złapały się 43 ptaki z 3 gatunków, w tym 5 retrapów.  Dominantem była oczywiście bogatka. Poza sikorami nie było innych ptaków. Niestety nie było również czubatki, której nie “gościliśmy” w naszych sieciach od 2018 roku.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  28 + 5 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  6
Sosnówka Periparus ater  4

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane na tej powierzchni jako osobniki dorosłe, w tym jeden z okresu lęgowego. Cztery zostały zaobrączkowane w budkach odległych nie dalej, niż 50 m. Tylko jedna pochodziła z budki oddalonej o 730 m od “karmnika”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.02.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.02.2020

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Celem odłowu było sprawdzenie, czy w związku z brakiem prawdziwej zimy nie ruszył przelot sikor. Pogoda bez zmian, czyli raczej wczesnowiosenna. Niestety mocno wiało. Odłów trwał do godz. 12.00. Złapały się 32 ptaki z 6 gatunków, w tym 8 retrapów.  Dominantem była oczywiście bogatka. Z uwagi na małą liczbę ptaków nie można przeprowadzić analizy wieku i płci. Jeśli chodzi o gatunki, to ucieszyła sójka – w ubiegłym roku złapała się tylko jedna. Wszystko wskazuje na to, że przelot jeszcze nie ruszył.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  12 + 6 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  7 + 2 retrapy
Mazurek Passer montanus  2
Raniuszek Aegithalos caudatus  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Sójka Garrulus glandarius  1

Udział retrapów był spory – 25%. Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj podczas dwóch ostatnich odłowów.

Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15-16.02.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15-16.02.2020

Drugie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda, jak cała tegoroczna zima, raczej wczesnowiosenna. Ptaków było wyraźnie mniej niż przed miesiącem. Przez półtora dnia złapały się 162 ptaki z 7 gatunków, w tym tylko 30 retrapów.  Dominantem była bogatka. Jej udział wyniósł 80,9% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 87,8% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 12,2%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to podobnie jak we wszystkich “karmnikowych” łapaniach w okresie zimy, tj. XII-II, stwierdzono przewagę samców – 55,7%. Była więc wyraźnie mniejsza niż przed miesiącem. Jeśli chodzi o gatunki, to szczególnie ucieszył nas jer, którego w ubiegłym roku nie złapaliśmy.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  106 + 25 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  17 + 5 retrapów
Mazurek Passer montanus  2
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Sikora uboga Poecile palustris  2
Kowalik Sitta europaea  2
Jer Fringilla montifringilla  1

Udział retrapów był niewielki. Większość z nich – 25 – to ptaki zaobrączkowane w czasie styczniowego odłowu. Wśród pięciu “starych” retrapów były ptaki zaobrączkowane w:

 • III 2019 – 2 modraszki,
 • XII 2018 – 1 modraszka,
 • I 2018 – 1 bogatka,
 • I 2016 – 1 modraszka.

Ta najstarsza modraszka w chwili obrączkowania miała wiek “po2”, czyli pochodziła z lęgu w 2014 roku lub wcześniejszego; jest więc obecnie przynajmniej w szóstym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska