Browsed by
Autor: Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2022

Dziewiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -5oC. Od świtu do 1215 złapały się 103 ptaki z 10 gatunków, w tym 46 retrapów.

Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Dominantem wciąż jest bogatka – 70,9% odłowu. Samce stanowiły 53,4% a samice 46,6%, czyli proporcje z zimowania. Jeśli chodzi o wiek, to ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 78,1%, a dorosłe tylko 21,9%. Rzadziej łapane ptaki przy tym karmniku zamieszczamy na zdjęciach poniżej.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znów bardzo duży i wynosił 46,7%. Wszystkie, z wyjątkiem jednego zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 2 III 2022 – 9 w tym: 8 bogatek i 1 modraszka,
 • 1 III 2022 – 1 bogatka,
 • 28 II 2022 – 3 w tym: 2 bogatki i 1 sikora uboga,
 • 26 II 2022 – 2 bogatki,
 • 22 II 2022 – 4 bogatki,
 • 15 II 2022 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 mazurek,
 • 29 I 2022 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 rudzik,
 • 15 I 2022 – 2 bogatek,
 • 4 XII 2021 – 4 bogatki,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 18 III 2021 – 1 bogatka,
 • 8 III 2021 – 1 bogatka,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 27 II 2021 – 1 bogatka,
 • 6 II 2021 – 1 bogatka,
 • 22 II 2020 – 1 bogatka,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 9 I 2019 – 2 bogatki,
 • 20 I 2018 – 1 bogatka.

Ten jeden inny retrap, to bogatka zaobrączkowana jako nocująca w dniu 4.12.2021 r. w budce lęgowej na powierzchni “ŁOSKOŃ”, w odległości ok. 200 m od karmnika.

Najstarszym ptakiem była bogatka zaobrączkowana 28.01.2018 r. jako ptak w 2 kalendarzowym roku życia, czyli z lęgu 2017 r.  – wkrótce skończy więc 5 lat.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

BERNIKLE BIAŁOLICE

BERNIKLE BIAŁOLICE

11.03.2021, Cieśle, Jerzy Dąbrowski 

 • bernikla białolica Branta leucopsis –  1 w stadzie ~1,5 tys. gęsi zbożowych.

13.03.2021, Cieśle, Jerzy Dąbrowski 

 • bernikla białolica Branta leucopsis –  3 w stadzie ~3 tys. gęsi zbożowych.
PIERWSZA KUROPATWA

PIERWSZA KUROPATWA

W dniu 12 marca 2022 r. ustawiliśmy na rozlewiskach Wełny w Cieślach 72 metry sieci przeznaczonych do odłowu kaczek. Celem były cyraneczki, których grupa licząca ok. 20 osobników żerowała na płytkich rozlewiskach. Braliśmy też pod uwagę gągoły, które już tokują przy nasze budce na stawie. Jakież było zdziwienie, kiedy na pierwszej nocnej kontroli  w sieci rozpiętej nad wodą znaleźliśmy kuropatwę Perdix perdix. 

Zaskoczenie było zupełne, z dwóch powodów: po pierwsze nie pamiętamy, kiedy ostatnio widzieliśmy u nas ten gatunek, a po drugie rozlewiska to z cała pewnością nie jest typowe siedlisko kuropatw. Jednak ptaki muszę przemieszczać się między miejscami optymalnymi dla nich nad miejscami w których zwykle nie występują. Podobnym zaskoczeniem było dla mnie złapanie bączka, zimorodka i lerki (=skowronka borowego) w przydomowym ogrodzie przy ul. Żurawiej w Rogoźnie Na liście gatunków ptaków zaobrączkowanych w ramach prac Zespołu Obrączkarskiego “ROGOŹNO” kuropatwa została wpisana pod numerem “155”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2022

Ósme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -7oC. Od świtu do 1000 złapały się 52 ptaki z 4 gatunków, w tym 13 retrapów. Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Dominantem wciąż jest bogatka. Samce stanowiły 56,4% a samice 43,6%, czyli proporcje z zimowania. Złapała się najmniejszy, o ile pamiętamy, mysikrólik. Zwykle ptaki te ważą 5,0 – 5,5 g. Ta samica ważyła 4,6 g. Zaobrączkowaliśmy ją tutaj 15.01.2022 – wówczas ważyła 4,8 g.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znacznie niższy niż poprzedniego dnia i wynosił 25,0%. Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 1 III 2022 – 2 bogatki,
 • 28 II 2022 – 5 w tym: 4 bogatki i 1 modraszka,
 • 26 II 2022 – 1 bogatka,
 • 15 I 2022 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 mysikrólik,,
 • 4 XII 2021 – 1 bogatka,
 • 25 III 2021 – 1 dzwoniec,
 • 9 I 2021 – 1 bogatka .

 

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 1.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 1.03.2022

Siódme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -6oC. Od świtu do 930 złapało się 36 ptaków z 6 gatunków, w tym 21 retrapów. Wciąż nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Najlepiej widać to po udziale retrapów.

Dominantem była bogatka. Poniżej zdjęcia ciekawostek tego odłowu.

A to pełna lista z odłowu:

 

Udział retrapów był bardzo wysoki i wynosił 58,3%. Poza dwoma ptakami, wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 26 II 2022 – 8 w tym: 6 bogatek i 2 modraszki,
 • 15 II 2022 – 3  w tym: 2 bogatki i 1 dzięcioł duży,
 • 15 I 2022 – 2 modraszki,
 • 4 XII 2021 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 rudzik,
 • 6 III 2021 – 1 bogatka,
 • 27 II 2021 – raniuszek,
 • 25 II 2021 – 1 bogatka,
 • 9 I 2021 – 1 bogatka .

Dwa pozostałe, to modraszki zaobrączkowane jako pisklęta 2 VI 2021 w naszych budkach na pobliskiej powierzchni “Łoskoń”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CZAPLE NAD JEZ. PRUSIECKIM

CZAPLE NAD JEZ. PRUSIECKIM

W dniu 2 marca br. Bogdan Jeran zaobserwował i sfotografował  nad Jeziorem Prusieckim bardzo dużą grupę czapli, w tym przynajmniej 13 czapli białych Egretta alba i 2 czaple siwe Ardea cinerea. Jeszcze niedawno widok czapli białej był rzadkością. Z czasem przyzwyczailiśmy się do ich widoku w okresie przelotów, później również w czasie zimy. Gatunek ten wyraźnie zwiększa liczebność. No i doczekaliśmy czasu, kiedy czasem jest liczniejszy od pospolitej czapli siwej. Poniżej jeden z przykładów takiego spotkania z czaplami.

Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 28.02.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 28.02.2022

Szóste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -4oC. Od świtu do 11.00 i 0d 16.00 do zmroku złapało się 77 ptaków z 8 gatunków, w tym 17 retrapów. Wciąż nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Potwierdzają to proporcje w zgrupowaniu bogatek: 61,0% samców i 39,0% samic. W czasie tego właściwego przelotu samic zawsze było więcej niż samców. Dominantem była bogatka, a na drugim miejscu modraszka, której było więcej niż dwa dni wcześniej.

Zamieszczone poniżej zdjęcia pochodzą z powierzchni budkowej “BUCZYNA” z 27.02.2022 r. Obeszliśmy ją, żeby sprawdzić straty po huraganowych wiatrach, które powaliły sporo drzew, w tym dwa potężne buki z naszymi budkami. Jedna, Nr 28, miała szczęście i już wisi na innym drzewie. Druga jest gdzieś pod pniem, wbita w ziemię lub zmiażdżona. Zastąpiła ją nowa, którą wzięliśmy “na wszelki wypadek”. Sens tego akapitu i zdjęć pojawi się przy omawianiu retrapów.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był o ponad połowę mniejszy niż dwa dni wcześniej i wynosił 22,1%. Poza czterema ptakami, wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 26 II 2022 – 1 bogatka,
 • 15 II 2022 – 6  w tym: 2 bogatki, 1 mazurek, 1 dzięcioł duży, 1 modraszka i 1 dzięcioł średni,
 • 29 I 20202– 1  kowalik,
 • 15 I 2022 – 3 w tym:  2 modraszki i 1 dzięcioł średni,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 16 II 2020 – sikora uboga.

Z pozostałych czterech, trzy to modraszki zaobrączkowane jako pisklęta 25 V 2021 i 2 VI 2021 w naszych budkach na pobliskiej powierzchni “Łoskoń”.

Ostatni, to bogatka zaobrączkowana jako pisklę 25.05.2021 w budce Nr 28 na powierzchni “BUCZYNA”, w odległości 3,13 km od karmnika. To właśnie ta budka na zdjęciach.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 26.02.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 26.02.2022

Piąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna. Od świtu do 10.30 złapało się 45 ptaków z 7 gatunków, w tym 21 retrapów. Ruch przy karmniku jakby większy ale to jeszcze nie jest właściwy przelot. Świadczy o tym bardzo duży udział retrapów. Potwierdzają to również proporcje w zgrupowaniu bogatek: 61,8% samców i 38,2% samic. Przed rokiem (odłów z 27.02.2021 r.) trwał już wyraźny przelot.

Dominantem była bogatka  bogatka – 75,6%. Był wśród nich osobnik z białym piórkiem na głowie. Rzadkością w tym miejscu była samica wróbla. Dla porównania pokazujemy mazurka.

A to pełna lista z odłowu:

 

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.02.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.02.2022

Czwarte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura wczesnowiosenna. Od świtu do 8.00 złapało się 8 ptaków z 2 gatunków, w tym 3 retrapy. Wygląda na to, że przy karmniku trwa próżnia między zimowaniem a przelotem. Z uwagi na brak ptaków odłowu nie kontynuowano.

A to pełna lista z odłowu:

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 15 I 2022 – 2 bogatki,
 • 25 II 2021 – bogatka.

Jerzy Dąbrowski