BOGUNIEWO – STAW, 5.09.2021 R.

BOGUNIEWO – STAW, 5.09.2021 R.

Trzeci dzień odłowu dymówek nocujących na stawie w Boguniewie.

Złapały się 354 ptaki z 7 gatunków, w tym 2 retrapy. Większość z tych ptaków to dymówki – 336. Z analizy składu zgrupowania dymówek wynika, że młode ptaki stanowiły 81,0%, co daje 8,50 młodego na 2 dorosłe. Jeśli chodzi o płeć dorosłych dymówek, to 34 oznaczono jako samce, 21 jako samice, a w przypadku 9 nie ustalono płci. Dwa samce miały wyjątkowo długie widełki: 82 i 88 mm. Ten drugi jest tegorocznym rekordzistą – poniżej jego zdjęcie.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  335 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  5
Brzegówka Riparia riparia  5
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  3 + 1 retrap
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  2
Łozówka Acrocephalus palustris  1
Potrzos Emberiza schoeniclus  1

Jeśli chodzi o retrapy, to były tylko dwa:

  • trzcinniczek z poprzedniego dnia,
  • dymówka zaobrączkowana 26.08.2021 r. na noclegowisku na Jeziorze Rogozińskim.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.