Browsed by
Kategoria: News

MEWA Z BIAŁORUSI W ROGOŹNIE

MEWA Z BIAŁORUSI W ROGOŹNIE

Sierpień, to miesiąc w którym na miejskiej części Jeziora Rogozińskiego licznie pojawiają się “duże mewy”. Większość z nich to mewy białogłowe Larus cachinnans. Część osobników ma obrączki i jest to dla nas wyzwanie, żeby jak najwięcej z nich odczytać. Najczęściej są ptaki z polskim obrączkami zakładanymi we wschodnie i południowej części kraju, gdzie gniazdują na wyspach dużych rzek, jezior, zbiorników po wyeksploatowanych żwirowniach, itp. Rzadziej udaje się wykryć ptaki noszące zagraniczne obrączki. Od kilku lat regularnie odwiedza nas mewa białogłowa zaobrączkowana jako pisklę w 2012 roku na Dnieprze w Czrkasach (Ukraina).

W dniu 6.08.2022 r. Bartek Ziała zaobserwował dużą mewę z czerwoną obrączką; zwykle są żółte. Tego samego ptaka udało mi się zaobserwować 10.08.2022 r. i co ważniejsze zrobić sporo zdjęć. Częściowo widać na nich napis na metalowej obrączce, z którego jasno wynika, że ptak został oznakowany na terenie Białorusi. Jest to pierwsze stwierdzenie ptaka z tego kraju w okolicach Rogoźna. Ptak został oznaczony jako mewa białogłowa Larus cachinnans w 2 kalendarzowym roku życia. Na dane o okolicznościach jego zaobrączkowania będzie trzeba z pewnością dość długo poczekać, ponieważ białoruscy obrączkarze borykają się z kłopotami kadrowymi.

Dziś (1.09.2022 r.) już znamy okoliczności zaobrączkowania tego ptaka, dzięki osobistym kontaktom Adama Loręckiego, który widział go na stawach rybnych koło Skoków w dniu 28.08.2022 r. Mewa ta została zaobrączkowana 12 czerwca 2022 r. jako jedno z trzech piskląt w olbrzymiej, bo liczącej ok. 2 tysiące par, kolonii lęgowej znajdującej się na dachu hali przemysłowej w miejscowości Gatowo koło Mińska. Miejsce to odległe jest od Rogoźna o ok. 716 km w linii prostej. Wielkość tej kolonii jest czymś trudnym do wyobrażenia: 2 tys. par plus powiedzmy 3 pisklęta na parę, to już daje 10 tysięcy osobników. Pewnie nie wszystkie lęgi kończą się sukcesem, ale z pewnością w kolonii przebywają również niedojrzałe osobniki z lęgów w poprzednich latach. W porównaniu z tą liczbą, 50-60 mew na pomostach na Jeziora Rogozińskiego wygląda na zupełnie pomijalny problem.

 

Jerzy Dąbrowski

NASZ NAJSTARSZY JERZYK

NASZ NAJSTARSZY JERZYK

W dniu 30 czerwca br. na bloku w Boguniewie zauważono zaplątanego jerzyka Apus apus. Ptak wisiał przy otworze wlotowym na poddasze, gdzie zapewne znajduje się gniazdo. Dzięki wielkiemu poświęceniu jednej z mieszkanek budynku ptaka udało się uwolnić. Niestety był bardzo wycieńczony, a może doznał jakichś urazów wewnętrznych (wisiał za szyję) i nie potrafił odlecieć. Ptak nie chciał też przyjmować pokarmu i następnego dnia padł. To wielka szkoda, ponieważ był to nasz najciekawszy osobnik z tego gatunku. Ptak nosił obrączkę, którą złożyłem mu 22.07.2011 r. na strychu budynku ul. Wielkiej Poznańskiej 86 w Rogoźnie – był wówczas pisklęciem, jednym z trzech przebywających w gnieździe. Przeżył więc 11 lat. Własne gniazdo założył w odległości 4,35 km od miejsca w którym przyszedł na świat.

Do tej pory zaobrączkowaliśmy 189 jerzyków w tym 138 piskląt i 51 dorosłych. W budynku przy ul. Wielkiej Poznańskiej złapałem trzy dorosłe ptaki noszące założone wcześniej w tym miejscu obrączki. W dniu 2 lipca 2019 r. złapałem dwa ptaki. Jeden z nich został zaobrączkowany tutaj jako pisklę pięć lat wcześniej, tj. 29.05.2014 r.; drugi zaobrączkowany jako dorosły 3 lata wcześniej, tj. 30.05.2016 r. Trzeci osobnik, to ptak zaobrączkowany 2.07.2019 r. jako pisklę a złapany po roku, tj. 27.07.2020 r. W najbliższych dniach będziemy obrączkować pisklęta z bieżącego roku. Może przy okazji uda się jakieś ptaki z poprzednich lat.

Jerzy Dąbrowski

CZERWCOWA ZBOŻÓWKA.

CZERWCOWA ZBOŻÓWKA.

W dniu 8 czerwca br. w czasie przeglądania zgrupowania gęsi żerujących na brzegu stawu w Boguniewie zauważyłem jednego osobnika gęsi zbożowej Anser fabalis. O tej porze przedstawiciele tego gatunku powinni być już daleko na północny wschód od Polski, na swych lęgowiskach. To pierwszy przypadek stwierdzenia w okolicach Rogoźna gęsi zbożowej o tej porze roku, tj. w pełni sezonu lęgowego naszych gęgaw Anser anser.

Jerzy Dąbrowski

NASZ BOCIAN W UKRAINIE

NASZ BOCIAN W UKRAINIE

Dziś nadeszła ciekawa informacja powrotna o jednym z naszych bocianów białych. Dotyczy ptaka zaobrączkowanego 19 czerwca 2021 roku w Międzylesiu. W gnieździe była czwórka piskląt i wszystkie szczęśliwie opuściły gniazdo. To jak dotąd pierwsza informacja powrotna o ptaku z tego lęgu, ale za to jaka!!!  W dniu 30 maja br. jeden z bocianów został zidentyfikowany po nu,erze kolorowej obrączki na wysypisku śmieci w miejscowości Barmaki koło Równego na Wołyniu w Ukrainie. Odległość między miejscami obrączkowania i ponownego stwierdzenia to 679 km. To pierwszy nasz ptak, którego obecność zarejestrowano na terenie Ukrainy. Poniżej zdjęcia z obrączkowania w Międzylesiu w ubiegłym roku.

Przy tej okazji podziękowanie dla kierownika i pracowników posterunku Enea Operator w Rogoźnie za pomoc w bezpiecznym dostaniu się do gniazda.

Jerzy Dąbrowski

TRZMIELOJAD W CIEŚLACH

TRZMIELOJAD W CIEŚLACH

W dniu 2 czerwca br.  Bogdan Jeran zaobserwował w Cieślach trzmielojada Pernis apivorus. Obserwacja potwierdzona jest zamieszczonymi niżej zdjęciami. Trzmielojad występuje u nas rzadko. Kiedy w latach 80-tych XX wieku prowadziłem badania nad ptakami drapieżnymi w okolicach Rogoźna, to na powierzchni 130 km2 znalazłem 2 pary tego gatunku. Dla porównania myszołowów było ponad 80 par. Wyglądem trzmielojad jest podobny do myszołowa. Na szczęście dziś większość obserwacji poparta jest doskonałymi zdjęciami, co pozwala na spokojnie , w warunkach domowych analizować cechy charakterystyczne dla gatunku.

Jerzy Dąbrowski

KOLEJNY NOWY GATUNEK

KOLEJNY NOWY GATUNEK

Mamy i to od ok. 1,5 roku kolejny gatunek na liście ptaków Gminy Rogoźno. Podczas przeglądania wcześniej zrobionych zdjęć Bartek Ziała znalazł niezbyt efektowne zdjęcia mewy wykonane 15 listopada 2020 r. nad Jeziorem Czarnym. Na zdjęciach jest mewa trójpalczasta Rissa tridactyla – osobnik młodociany. Gatunek ten gniazduje na skalistych wybrzeżach półkuli północnej. W Polsce pojawia się rzadko, a już zwłaszcza w głębi lądu.

Po ujawnieniu tej obserwacji lista ptaków Gminy Rogoźno obejmuje 240 gatunków. Jeśli ktoś śledzi naszą stronę, to zauważy, że poprzedni nowy gatunek miał nr 238. Wynika to z tego powodu, że z gatunku gęś zbożowa Anser fabalis wydzielono gęś tundrową Anser serrirosris i w ten sposób zwiększyła się liczba taksonów. Oba gatunki występują i nasz zimą i w czasie przelotów w mieszanych stadach.

Jerzy Dąbrowski

ORLIK KRZYKLIWY

ORLIK KRZYKLIWY

Wczoraj otrzymałem na maila zdjęcia wykonane przez Bartka Ziałę w Słomowie. Był na nich ptak drapieżny. Ptak latał bardzo wysoko i pogoda raczej nie na zdjęcia. Deskowate skrzydła na pierwszy rzut oka wskazywały na bielika, który gniazduje ok. 1 km dalej. Po wnikliwszym przyjrzeniu się okazało się, że ptak ma wachlarzowaty, a nie klinowaty jak u bielika, ogon. Doszedłem do przekonania, że mamy kolejną obserwację orlika krzykliwego Aquilla pomarina w okolicach Rogoźna. To bardzo optymistyczna wiadomość. Kilka wcześniejszych obserwacji, w tym z pełni okresu lęgowego, pochodzi z tego właśnie terenu, czyli z lasu “Buczyna” i lasu “Moksz”. Niestety nigdy nie udało się zlokalizować gniazda tego orła na naszym terenie.

 

Jerzy Dąbrowski

PIERWSZY BOCIAN W 2022 R.

PIERWSZY BOCIAN W 2022 R.

Wracają dziś (24.03.2022 r.) w łapania przy karmniku w Łoskoniu, postanowiłem zjechać nieco z drogi, żeby sprawdzić czy na ściernisku po kukurydzy w Międzylesiu wciąż przebywa stado dzikich gęsi. Dojeżdżając do centralnej części wsi zauważyłem, że na tamtejszym gnieździe siedzi bocian. To pierwsze moje spotkanie z tym gatunkiem tym roku.

W ubiegłym roku sytuacja była bardzo podobna i miała miejsce 26.03.2021 r. Dzisiejszego popołudnia jechaliśmy do Kaczor i w żadnym z 11 widocznych z drogi gniazd nie było jeszcze bocianów. Mamy nadzieję, że w okolicach Rogoźna zostanie zasiedlonych więcej gniazd niż w ostatnich latach. Zeszłoroczne obserwacje znakowanych ptaków, które osiągną w tym roku zdolność do rozrodu pozwalają na takie śmiałe nadzieje.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska 

GĘŚ TYBETAŃSKA

GĘŚ TYBETAŃSKA

W dniu 18 marca 2022 r. na ściernisku po kukurydzy w Międzylesiu Damian Leligdowicz zaobserwował gęś tybetańską Anser indicus. Ptak przebywał w dużym stadzie gęsi zbożowych i białoczelnych. To druga obserwacja gęsi tybetańskiej w okolicach Rogoźna. Pierwszy raz widzieliśmy osobnika tego gatunku 22.03.2018 r. w Boguniewie. Może to ten sam ptak, ale nie jest oznakowany, to nie możemy być tego pewni. Tuz przed zmrokiem Bartek Ziała uwiecznił tę obserwację na zamieszczonym poniżej zdjęciu.

Ja pojechałem tam następnego dnia rano i w tym wielkim stadzie gęsi wypatrzyłem bez problemu tę gęś i dodatkowo 5 bernikli białolicych Branta leucopsis, które widuje się u nas regularnie, choć zwykle jest to od jednego do kilku osobników. Na zdjęciu poniżej fragment stada z obydwoma gatunkami.

A teraz wykadrowane.

 

Jerzy Dąbrowski

PIERWSZA KUROPATWA

PIERWSZA KUROPATWA

W dniu 12 marca 2022 r. ustawiliśmy na rozlewiskach Wełny w Cieślach 72 metry sieci przeznaczonych do odłowu kaczek. Celem były cyraneczki, których grupa licząca ok. 20 osobników żerowała na płytkich rozlewiskach. Braliśmy też pod uwagę gągoły, które już tokują przy nasze budce na stawie. Jakież było zdziwienie, kiedy na pierwszej nocnej kontroli  w sieci rozpiętej nad wodą znaleźliśmy kuropatwę Perdix perdix. 

Zaskoczenie było zupełne, z dwóch powodów: po pierwsze nie pamiętamy, kiedy ostatnio widzieliśmy u nas ten gatunek, a po drugie rozlewiska to z cała pewnością nie jest typowe siedlisko kuropatw. Jednak ptaki muszę przemieszczać się między miejscami optymalnymi dla nich nad miejscami w których zwykle nie występują. Podobnym zaskoczeniem było dla mnie złapanie bączka, zimorodka i lerki (=skowronka borowego) w przydomowym ogrodzie przy ul. Żurawiej w Rogoźnie Na liście gatunków ptaków zaobrączkowanych w ramach prac Zespołu Obrączkarskiego “ROGOŹNO” kuropatwa została wpisana pod numerem “155”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska