Browsed by
Kategoria: News

KOLEJNY NOWY GATUNEK W OKOLICACH ROGOŹNA

KOLEJNY NOWY GATUNEK W OKOLICACH ROGOŹNA

W dniu 21 listopada 2017 r. na placu budowy przy ul. Potulickiej 10 w Cieślach pojawiło się stadko ok. 50 czeczotek Carduelis flammea. Ptaki żerowały na nasionach wiesiołków. Ptaki te w Wielkopolsce pojawiają się tylko w okresie przelotów i zimą. Najczęściej widuje się niewielkie stadka, a bywają lata bez obserwacji tego gatunku. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku przyleciało ich sporo – widziano je również w Rogoźnie (Damian Leligdowicz). Postanowiłem odłowić część tych ptaków. W dniach 21-26 listopada złapało się ich 60, co oznacza, że pojawiają się w tym miejscu kolejne – różne stadka czeczotek. W dniu 25 listopada wśród odłowionego stadka 27 czeczotek złapał się jeden ptak inny od pozostałych, była to czeczotka tundrowa Carduelis hornemanniJest to nowy – 234 gatunek na liście ptaków Gminy Rogoźno. Jest to gatunek gniazdujący na najbardziej na północ wysuniętych  krańcach Skandynawii i Rosji. W Polsce pojawia się rzadko i nielicznie, w stadach czeczotek “zwyczajnych”. Ptak ten jest znacznie jaśniejszy od czeczotki “zwyczajnej”; na podogoniu, piersi i kuprze brak kreskowania. Biała plama na kuprze jest bardzo dobrze widoczna – zwłaszcza u lecącego ptaka.

Do końca 2017 r. złapało się w tym miejscu 156 czeczotek Carduelis flammea i 2 czeczotki tundrowe Carduelis hornemanni.

Tekst i fot.: Jerzy Dąbrowski

RZADCY GOŚCIE Z PÓŁNOCY

RZADCY GOŚCIE Z PÓŁNOCY

W dniu 19 listopada 2017 r. przy leśniczówce “OLSZYNA” pojawiły się krzyżodzioby świerkowe Loxia curvirostra. Żerujące na świerkach stadko tych ptaków liczące 14 osobników zaobserwował Artur Lange. To jak do tej pory najliczniejszy odnotowany pojaw przedstawicieli tego gatunku. Z doniesień innych obserwatorów wynika, że mamy do czynienia z nalotem krzyżodziobów. Warto więc obserwować obwieszone szyszkami szczytowe partie świerków – również w mieście. Może uda się komuś zaobserwować na żywo ptaki, które u nas zwykle oglądamy w górach. W Wielkopolsce gatunek ten gniazduje wyjątkowo rzadko. Ja raz widziałem dorosłego samca w okresie lęgowym w okolicach Nieszawy. Pojawiające się teraz ptaki pochodzą z lęgowisk na północy Europy.

Tekst: Jerzy Dąbrowski, fot.: Artur Lange.

KOLEJNY “PIERWSZY RAZ”

KOLEJNY “PIERWSZY RAZ”

W miniony weekend łapaliśmy ptaki w stałym miejscu, które nazywamy “WODOCIĄGI”, czyli w dolinie Wełny w Cieślach. Szczegóły tego łapania znajdą się wkrótce w “Bieżących obrączkowaniach”; teraz natomiast o najciekawszym jego aspekcie. W sobotę (30.09.2017), o godz. 735 wyjęliśmy z sieci ptaka, o którego zaobrączkowaniu dotąd marzyliśmy, niezbyt wierząc, że się to kiedyś wydarzy. Była to zielonka Porzana parva.

Jest to ptak z rodziny chruścieli Rallidae, do którego należą również: łyska, kokoszka wodna, wodnik,  derkacz i kropiatka. Zielonka jest najmniejszym z nich i w zasadzie znanym tylko miłośnikom ptaków. Ptak żyje w szuwarach i zwykle przemyka pieszo, więc jego obecność najczęściej stwierdzamy po charakterystycznym głosie. Do tej pory stwierdziliśmy go w dwóch miejscach: na stawie w Boguniewie i nad Wełną w Cieślach. Złapany osobnik jest ptakiem młodocianym, zapewne miejscowym. Zielonka jest 148 gatunkiem na liście ptaków zaobrączkowanych przez członków Zespołu Obrączkarskiego ROGOŹNO.

 

Tekst i fot.: Jerzy Dąbrowski

Łabędzia rodzinka

Łabędzia rodzinka

Na terenie żwirowni w Cieślach zagnieździła się w tym roku para łabędzi niemych. Ptaki szczęśliwie wyprowadziły młode. Ponieważ teren był dogodny, postanowiliśmy oznakować te ptaki. W dniu 31.08.br zorganizowaliśmy odłów. Okazało się, że jest tylko 5 młodych, które sprawnie złapaliśmy. Wszystkie ptaki otrzymały dwie obrączki: na lewą nogę aluminiową, a na prawą żółtą, plastikową ułatwiającą odczyt przez lornetkę. W pobliżu nie znaleźliśmy rodziców. Podczas sprawdzania żwirowni 14.09.br była cała rodzinka: para z 7 młodymi. Rodzice jeszcze  nie ukończyli pierzenia lotek, więc udało się je złapać. Złapaliśmy też szóstego młodego. Odłowione pisklęta, to 2 samce i 4 samice. Wszystkie ptaki zważyliśmy: dorosły samiec – 10,9 kg, dorosła samica – 8,8 kg, młode samce – ok. 8,5 kg, młode samice – ok. 7,0 kg.

W dniu 24 września ptaki postanowiły opuścić miejsce lęgowe. Widziano je maszerujące „gęsiego” przez pola w kierunku zabudowań wsi Cieśle. Tam zapewne popłynęły Wełną w kierunku Rogoźna. Po południu cała rodzinka pływała już na stawie w pobliżu ul. Krańcowej w Cieślach. Część ptaków pięknie prezentowały swą plastikową „biżuterię”, więc nie ma wątpliwości, że to właśnie ta rodzina łabędzi.

W dniu 26 września na stawie pływał dorosły samiec i 8 pierwszorocznych młodych. Z zachowania samca wynikało, że jeden młody nie należy do rodziny. Potwierdziło się to następnego dnia, kiedy samiec z potomkami wystartował na oblot okolicy. Cała siódemka rodzeństwa poszła błyskawicznie w ślady ojca, a ósmy młody pozostał na stawie. Niepokojący jest brak samicy. Mamy nadzieję, że chowa się gdzieś i kończy pierzenie.

Tekst: Jerzy Dąbrowski, fot.: Aneta Dąbrowska

ROKITNICZKA SPRINTERKA

ROKITNICZKA SPRINTERKA

W dniu 7 maja 2017 r. w sieci ustawione w trzcinowiskach w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny złapała się rokitniczka z czeską obrączką. W obrączkarskiej gwarze rokitniczka, to po prostu “rakieta”. Okazało się, że ta robocza nazwa bardzo pasuje do złapanego osobnika. Z otrzymanej informacji powrotnej wynika, że ptak został zaobrączkowany 5 dni wcześniej, tj. 2 maja br.  w miejscowości Strasov w Czechach    odległej od Rogoźna o 313 km w linii prostej. U nas ptak ten złapał się o godz. 10.20; nie wiemy niestety o której godzinie został zaobrączkowany. Musimy więc dystans 313 km podzielić przez pełne 5 dni, co daje ok. 63 km dziennie. Jest to imponujący wynik, jak na ptaka, który przy złapaniu ważył 12,5 g.

Tekst i fot. Jerzy Dąbrowski

WRACAJĄ PTAKI TRZCIN

WRACAJĄ PTAKI TRZCIN

Młode źdźbła trzcin dopiero wyrastają, ale ptaki, które założą gniazda w tym środowisku już wracają. Wyjątkowo zimny tegoroczny kwiecień sprawił, że tempo tego powrotu jest bardzo wolne. Pierwszy ptak z tej grupy złapany w tym roku, to trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus – złapał się 26.04.2017. Najciekawsze jest to, że ptak nosił już czeską obrączkę – za jakiś czas dowiemy się, gdzie i kiedy został zaobrączkowany. Tego samego dnia złapała się pierwsza w tym roku roku rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus i brzęczka Locustella luscinioides. Pierwszy trzciniak Acrocephalus arundinaceus złapał się 29.04.2017, ale odzywał się już poprzedniego dnia.

Tekst: Jerzy Dąbrowski,   Fot.: Małgorzata Skwisz


Dotarła już informacja o okolicznościach obrączkowania tego trzcinniczka. Ptak został zaobrączkowany w dniu 3.08.2010 roku jako osobnik w pierwszym kalendarzowym roku życia, w miejscowości Postrekov w Czechach, odległej od Rogoźna o 469 km w linii prostej. Ma już więc siedem lat, a jak na tak małego ptaka (masa 12 g.), lecącego na zimę do Afryki, to piękny wiek.
Jerzy Dąbrowski

WRACAJĄ PLISZKI

WRACAJĄ PLISZKI

Łąki w dolinie Wełny w Cieślach zazieleniły się i po kilku latach przerwy znów pokryte są przez rozlewiska rzeki. Trzcinowiska w dolinie wciąż jednak trwają w zimie – młode źdźbła trzcin dopiero zaczynają wyrastać. Z gniazdujących tutaj ptaków są na razie tylko potrzosy, ale na noc przylatują tutaj szpaki, potrzeszcze, makolągwy, no i pliszki o których chcę kilka słów napisać. Od 20 kwietnia przeprowadziliśmy pięć wieczornych odłowów, w których dominowały pliszki. Złapało się 5 pliszek siwych i 63 pliszki żółte. Charakterystyczne dla przelotu wiosennego jest to, że dominują samce – wśród 63 pliszek żółtych było ich 52 i tylko 11 samic. Czternaście pliszek żółtych nosiło już nasze obrączki. Najstarsze pliszki żółte, to: ptak zaobrączkowany tutaj w maju 2012 jako dorosły samiec – ma już więc przynajmniej 6 lat i ptak zaobrączkowany również tutaj w lipcu 2012 roku jako pierwszoroczny – ma więc 5 lat. Pozostałe były zaobrączkowane: latem 2014 – 2 ptaki, latem 2015 – 3 ptaki, latem 2016 – 5 ptaków i wiosną 2016 – 2 ptaki. Przelot trwa, więc z pewnością poznamy losy jeszcze wielu pliszek, które trzcinowiska w dolinie Wełny wybierają jako miejsce odpoczynku na trasie swej wędrówki.

Tekst i foto: Jerzy Dąbrowski

 

WRACAJĄ BOCIANY

WRACAJĄ BOCIANY

W dniu dzisiejszym, tj. 29.03.2017 r. zaobserwowałem pierwszego w tym roku bociana białego. Około godz. 11.30 jadąc przez Parkowo widziałem przelatującego bociana białego. Nieco później, ok. godz. 15.30 kolejnego przelatującego osobnika widziałem nad rozlewiskami Wełny w Rogoźnie. Warto więc już sprawdzać, kiedy pojawią się boćki na gniazdach.

Jerzy Dąbrowski

RUSZYŁ PRZELOT SIKOR

RUSZYŁ PRZELOT SIKOR

W dniu 4 marca br po raz czwarty tej zimy przeprowadziliśmy jednodniowy odłów ptaków przy karmniku w leśniczówce Leśnictwa BUCZYNA w Łoskoniu. Złapało się 236 ptaków, w tym 108 bogatek i 92 modraszki. Było wśród nich tylko 14 ptaków z obrączkami z wcześniejszych odłowów, co świadczyło o tym, że ruszył przelot sikor. Dodatkowo potwierdziła to modraszka z niemiecką obrączką wyglądającą na świeżo założoną (lewe zdjęcie). Kolejny odłów przeprowadziliśmy 12 marca br. złapało się aż 399 ptaków w tym 385 sikor (modraszki + bogatki). Tylko 9 ptaków miało nasze obrączki z poprzednich odłowów. Po dwóch dniach odłowiliśmy przy tym karmniku 348 ptaków, w tym 337 sikor. Były wśród nich 32 ptaki z obrączkami (23 zaobrączkowane tutaj 12.03.2017 r.), w tym dwie modraszki z zagranicznymi obrączkami: litewską (środkowe zdjęcie) i niemiecką (prawe zdjęcie).

Tekst i fot.: Jerzy Dąbrowski

 

WRÓCIŁY ŻURAWIE

WRÓCIŁY ŻURAWIE

Od dawna słychać  w okolicach Rogoźna żurawie, które powróciły z zimowisk. W niedzielny poranek 5 marca br.udało się stwierdzić szczególny powrót. Do swojego rewiru lęgowego w dolinie Wełny w Cieślach wróciła para, która w minionym sezonie wyprowadziła tutaj lęg. Rodzina wróciła w komplecie, tzn. z ubiegłorocznym młodym, którego w dniu 26.05.2016 r. zaobrączkowaliśmy. Oprócz standardowej aluminiowej obrączki ptak otrzymał drugą, plastikową z 3-znakowym kodem, który dość łatwo odczytać przez lunetę. Poniżej zdjęcie oznakowanego żurawia z dnia 15.05.2016 r. i zdjęcie zrobione przez lunetę w dniu odczytu. Rodzice co pewien czas odpędzają potomka, bo czas już na gody przed zbliżającym się sezonem lęgowym, ale on wciąż potrzebuje ich bliskości.

Tekst i fot. Jerzy Dąbrowski