Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 4-7.08.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 4-7.08.2020 R.

Trzeci letni odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach. Odłowy prowadziliśmy przez dwa wieczory i dwa ranki.  Złapało się 314 ptaków z 13 gatunków, w tym 13 retrapów. W czasie tego odłowu przekroczyliśmy liczbę 8.000 zaobrączkowanych w tym roku ptaków. Tym ośmiotysięcznym była rokitniczka.

Od poprzedniego odłowu (21-23.07.2020) właściwie nic się nie zmieniło, tylko na noclegowisko przyleciało więcej dymówek i makolągw. Wśród odłowionych dymówek znalazł się osobnik o nietypowych – jasnych pazurkach.

Ubarwienie spodu ciała dymówek wykazuje sporą zmienność. Szczególną uwagę zwracają nieliczne osobniki o rudym upierzeniu tej części ciała.

 

Pełna lista odłowu wygląda następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  151 + 3 retrapy
Makolągwa Carduelis cannabina  87 + 2 retrapy
Trzcinniczek Acrpcephalus scirpaceus  42 + 5 retrapów
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  5
Mazurek Passer montanus  4
Łozówka Acrocephalus palustris  3
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  2
Szczygieł Carduelis carduelis  2
Pliszka żółta Motacilla flava  2
Piecuszek Phylloscopus trochilus  2
Modraszka Cyanistes caeruleus  1 + 1 retrap
Potrzos Emberiza schoeniclus  1 retrap
Brzegówka  Riparia riparia  1 retrap

 

Większość retrapów to ptaki zaobrączkowane tutaj w tym roku. Dokładniej warto napisać o siedmiu:

 • Dymówka zaobr. 26.07.2020 r. jako ptak w 1 roku życia, przy ujściu Rudki do Wełny w Cieślach, na zbiorowym noclegowisku,
 • Dymówka zaobr. 12.09.2019 r. na Jeziorze Rogozińskim jako ptak w 1 roku życia na zbiorowym noclegowisku – odległość 1,6 km,
 • Dymówka zaobr. 29.07.2018 r. jako ptak w 1 roku życia, przy ujściu Rudki do Wełny w Cieślach, na zbiorowym noclegowisku,
 • Brzegówka zaobr. 3.06.2019 r. jako dorosły ptak w kolonii lęgowej na terenie żwirowni w Cieślach – odległość 2,7 km,
 • Modraszka zaobr. 21.10.2019 r. tutaj jako samica w 1 roku życia,
 • Potrzos zaobr. 16.07.2019 r. tutaj jako samica po 1 roku życia,
 • Trzcinniczek zaobr. 2.05.2018 r. tutaj jako samica po 1 roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

OWCZEGŁOWY-MŁYN 31.07-2.08.2020 R.

OWCZEGŁOWY-MŁYN 31.07-2.08.2020 R.

Po czteroletniej przerwie zorganizowaliśmy łapanie w trzcinowiskach nad Małą Wełną, przy moście drogowym Budziszewko-Owczegłowy. Dawniej znajdowała się tutaj miejscowość Owczegłowy-Młyn. Sieci ustawiliśmy na całym przekroju północnej części doliny, tj. od rzeki, poprzez trzcinowiska, pas krzewiastych wierzb i olsy. Odłowy prowadziliśmy przez wieczór, cały kolejny dzień i ranek trzeciego dnia.  Złapało się 251 ptaków z 25 gatunków, w tym 7 retrapów. Dominantem, jak zwykle w trzcinowiskach, był oczywiście trzcinniczek. Na noclegowisko w trzcinach przylatywały dymówki. Duża liczba gatunków wynika z dość dużej rozpiętości środowisk, w których prowadziliśmy odłowy. Największą niespodzianką były dwie gajówki (= pokrzewki ogrodowe). Osobniki tego gatunku nie występowały w naszych odłowach od 2018 roku.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  71 + 2 retrapy
Dymówka Hirundo rustica  60 + 2 retrapy
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  26
Kapturka Sylvia atricapilla  15 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  12
Łozówka Acrocephalus palustris  11
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  9
Piecuszek Phylloscopus trochilus  7
Bogatka Parus major  4 + 2 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  5
Potrzos  Emberiza schoeniclus  4
Sikora uboga Poecile palustris  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Gajówka Sylvia borin  2
Cierniówka Sylvia communis  2
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos  1
Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix  1
Brzegówka Riparia riparia  1
Kowalik Sitta europaea  1
Kos Turdus merula  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

 

Retrapów było niewiele z uwagi na długą przerwę w odłowach w tym miejscu. Oto informacje o nich:

 • Kapturka zaobr. tutaj 1.07.2016 r. jako dorosły samiec,
 • Trzcinniczek zaobr. tutaj 2.07.2016 r. jako dorosły (po 1),
 • Trzcinniczek zaobr. przy wlocie małej Wełny do Jez. Rogozińskiego 3.08.2019 r. jako młody w 1 roku,
 • Dymówka zaobr. 8.09.2019 r. jako ptak w 1 roku życia, przy ujściu Małej Wełny do Wełny w Cieślach, na zbiorowym noclegowisku,
 • Dymówka zaobr. 1.06.2020 r. na terenie betoniarni w Cieślach jako pisklę,
 • Dwie bogatki zaobr. 26.07.2020 jako pisklęta w budce nr 11 odległej o niespełna 100 m.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-LIPOWA 25-26.07.2020 R.

CIEŚLE-LIPOWA 25-26.07.2020 R.

Pierwszy w tym roku odłów na terenie dawnej żwirowni w pobliży ujścia Rudki do Wełny w Cieślach. Sieci ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach porastających już prawie całe wyrobisko. Odłowy prowadziliśmy przez dwa wieczory i jeden ranek.  Głównym celem było noclegowisko dymówek. Obydwa wieczory wabiliśmy jaskółki głosem z magnetofonu.

 

Złapało się 239 ptaków z 10 gatunków, w tym 8 retrapów. Wśród ptaków gniazdujących w tym środowisku dominantem był oczywiście trzcinniczek. Jeśli chodzi o noclegowisko jaskółek, to było bardzo skromne, zważywszy, że w tym miejscu w minionych latach odławialiśmy jednego wieczoru setki tych ptaków – maksymalnie ponad 800. Pierwszego wieczora złapało tylko 9 ptaków, w tym 8 dorosłych samców i 1 młody ptak. Drugiego wieczora sytuacja była już normalna, czyli większość stanowiły młode z tegorocznych lęgów, niestety ptaków przyleciało niezbyt dużo i złapały się tylko 93. Z analizy składu zgrupowania z drugiego wieczoru wynika, że młode ptaki stanowiły 76,3%, co daje 6,45 młodego na 2 dorosłe.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  101 + 1 retrap
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  70+ 3 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  21
Łozówka Acrocephalus palustris  15
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  9 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  7 + 2 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  6
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1 retrap
Brzegówka Riparia riparia  1

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane w najbliższej okolicy, w tym 3 z bieżącego roku. Ptaki z poprzednich lat zostały oznakowane w następujących miesiącach:

 • IX 2018 – 1 trzcinniczek,
 • VIII 2018 – 1 dymówka,
 • VII 2018 – 2, w tym: 1 trzcinniczek i 1 piecuszek,
 • VIII 2017 – 1 trzcinniczek.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 21-23.07.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 21-23.07.2020 R.

Drugi letni odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach. Odłowy prowadziliśmy przez trzy wieczory i dwa ranki.  Złapało się 150 ptaków z 12 gatunków, w tym 19 retrapów. Wśród ptaków gniazdujących w tym środowisku dominantem był oczywiście trzcinniczek. Na noclegowisko w trzcinach przylatywały makolągwy i dymówki. Pojawiły się też pliszki żółte, ale tylko kilka. Dawniej nocowały tutaj stada pliszek liczące setki osobników.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  49
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  28+ 11 retrapów
Makolągwa Carduelis cannabina  26 + 5 retrapów
Łozówka Acrocephalus palustris  13
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  3 +_1 retrap
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  3
Pliszka żółta Motacilla flava  3
Piecuszek Phylloscopus trochilus  2
Dzwoniec Carduelis chloris  1 + 1 retrtap
Potrzos Emberiza schoeniclus  1
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1

Wszystkie, z wyjątkiem jednego, retrapy to ptaki zaobrączkowane tutaj lub w najbliższej okolicy w latach 2016-20.  Ten jeden wyjątek, to trzcinniczek z obrączką szwajcarskiej centrali SEMPACH. Ptak został zaobrączkowany  22.05.2020 r.  w miejscowości Champ-Pittet odległej o 993 km w linii prostej od Ciesiel. Jak z tej daty wynika samica przyleciała na tereny lęgowe bardzo późno – pierwsze trzcinniczki pojawiają się u nas pod koniec kwietnia.

Miejscowe retrapy z poprzednich lat to ptaki zaobrączkowane w następujących miesiącach:

 • IX 2019 – 1 makolągwa,
 • VI-VII 2019 – 3, w tym: 2 trzcinniczki, 1 makolągwa,
 • IV 2016 – 1 dzwoniec zaobrączkowny przy karmniku jako samica w 2 roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-STAW – 17-19.07.2020 R.

CIEŚLE-STAW – 17-19.07.2020 R.

Pierwsze w tym sezonie łapanie w okolicach stawu na łąkach doliny Wełny w Cieślach. Łapaliśmy w pasach wysokiej roślinności (trzciny, pokrzywy) oraz na ugorach przyległych do łąk.  Złapało się 268 ptaków z 31 gatunków, w tym 42 retrapy.  Zdecydowanymi dominantami były ptaki z rodzaju Acrocephalus, które stanowiły 60,4% całego odłowu. Z uwagi na brak większych łanów “czystych” trzcin, to nie trzcinniczek był dominantem. Ustępował on nieco rokitniczce i łozówce. Zastanawiająca jest bardzo niska liczebność potrzosa. Najciekawszym elementem ugorów była rodzina dzierlatek – para z 5 młodymi. Cztery młode udało się odłowić i oznakować kolorowymi obrączkami. Będzie można  teraz łatwiej śledzić ich losy.

Złapało się też 5 zimorodków w różnym wieku i różnej płci. Poniżej zdjęcie obrazujące kolor nóg jako cechę diagnostyczną oraz kolor upierzenia z bardzo trudnym dla wielu osób rozróżnieniem kolorów “zielonkawoniebieski” i niebieskawozielony”. Tu trzy różne osobniki na jednym zdjęciu, więc w identycznych warunkach świetlnych, co jest bardzo istotne dla niebieskich ptaków.

Poniżej wspólne zdjęcie młodocianych osobników kopciuszka i pleszki. Te ptaki też czasem sprawiają kłopoty z oznaczeniem przynależności gatunkowej.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  44 + 12 retrapów
Łozówka Acrocephalus palustris  45 + 7 retrapów
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  29 + 18 retrapów
Dymówka Hirundo rustica  27
Makolągwa Carduelis cannabina  10 + 1 retrap
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  5 + 2 retrapy
Bogatka Parus major  7
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  6
Zimorodek Alcedo atthis  5
Szczygieł Carduelis carduelis  5
Cierniówka Sylvia communis  5
Dzierlatka Galerida cristata  4
Białożytka Oenanthe oenanthe  3 + 1 retrap
Piegża Sylvia curruca  4
Modraszka Cyanistes caeruleus  3
Potrzos Emberiza schoeniclus  2 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  3
Piecuszek Phylloscopus trochilus  3
Kulczyk Serinus serinus  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Srokosz Lanius excubitor  1
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos  1
Pliszka żółta Motacilla flava  1
Wróbel Passer domesticus  1
Pleszka Phoenicurus phoenicurus  1
Pierwisnek Phylloscopus collybita  1
Pokląskwa Saxicola rubetra  1
Kląskawka Saxicola torquata  1

 

Najciekawszym retrapem była rokitniczka z czeską obrączką. Na wiadomość o okolicznościach zaobrączkowania tego ptaka trzeba będzie trochę poczekać.

Wszystkie pozostałe retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj lub w najbliższej okolicy w latach 2014-20. Poniżej zestawienie retrapów z obrączkami złożonymi przed 2020 rokiem:

 • VIII 2019 – 1 rokitniczka,
 • VII 2019 – 7, w tym: 4 trzcinniczki, 1 rokitniczka, 1 łozówka i 1 trzciniak,
 • VI 2019 – 7, w tym: 3 rokitniczki, 3 łozówki i 1 trzcinniczek,
 • VIII 2018 – 1 potrzos,
 • VII 2018 – 4 trzcinniczek,
 • VI 2017 – trzcinniczek,
 • 4 VIII 2015 – 1 trzcinniczek zaobr. jako dorosła samica (ma przynajmniej 6 lat),
 • 27 VII 2014 – 1 trzcinniczek zaobr. jako ptak w 1 kalendarzowym roku życia (ma 6 lat).

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13-17.07.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 13-17.07.2020 R.

Pierwszy letni odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach. Odłowy prowadziliśmy przez trzy popołudnia, wieczory i ranki.  Złapało się 180 ptaków z 11 gatunków, w tym 16 retrapów. Wśród ptaków gniazdujących w tym środowisku dominantem był oczywiście trzcinniczek. Na noclegowisko w trzcinach przylatywały tylko makolągwy, które okazały się zdecydowanym dominantem całego łapania.  Najciekawszym ptakiem tego odłowu był świerszczak – jedyny osobnik złapany w tym roku.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Makolągwa Carduelis cannabina  93+ 4 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  42+ 10 retrapów
Łozówka Acrocephalus palustris  7 + 1 retrap
Rokitniczka Acrocephalus palustris  5
Potrzos Emberiza schoeniclus  5
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  4
Dymówka Hirundo rustica  3
Piecuszek Phylloscopus trochilus  2
Dzwoniec Carduelis chloris  1 + 1 retrap
Świerszczak Locustella naevia  1
Pliszka żółta Motacilla flava  1

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj lub w najbliższej okolicy w latach 2017-20. Retrapy z poprzednich lat to ptaki zaobrączkowane w następujących miesiącach:

 • IX 2019 – 1 makolągwa,
 • VI-VIII 2019 – 6, w tym: 4 trzcinniczki, 2 łozówki, ,
 • IV 2019 – 3, w tym: 1 piecuszek, 1 kapturka, 1 trznadel,
 • VIII 2018 – 2, w tym: 1 dzwoniec, 1 trzcinniczek,
 • VII 2017 – trzcinniczek.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-WODOCIĄGI – 10-12.07.2020 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI – 10-12.07.2020 R.

Kolejne, po trzymiesięcznej przerwie, łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Złapały się 393 ptaki z 33 gatunków, w tym 21 retrapów.  Zdecydowanymi dominantami były ptaki z rodzaju Acrocephalus, które stanowiły 42,5% całego odłowu. Zgodnie z oczekiwaniami najliczniejszym z nich był trzcinniczek; zaskoczyła natomiast bardzo duża liczebność bliźniaczego gatunku czyli łozówki. Niektóre, zwłaszcza młode, osobniki tych gatunków mają cechy mieszane i trzeba decydować, których cech jest więcej. Jeśli w kolejnych sezonach udaje się je odłowić jest możliwość weryfikacji prawidłowości oznaczenia. W żargonie obrączkarskim takie osobniki noszą nazwę “łoźniczka”. Zbliżona liczebność trzcinniczka i łozówki wynika z faktu, że trzcinowiska są suche i poprzerastane pokrzywami, co “podoba się” łozówkom. Kolejną istotną w tym środowisku grupę ptaków stanowią świstunki, czyli rodzaj Phylloscopus. Na tym odłowie pojawiły się wszystkie trzy gniazdujące u nas gatunki: piecuszek, pierwiosnek i świstunka leśna.

Z rzadziej łapanych ptaków udało się odłowić: zimorodki, dzięcioła zielonego, dzięciołka i słowika rdzawego.

Zapowiedzią przyszłych noclegowisk były nieliczne pliszki żółte, makolągwy i szpaki, które przyleciały w łany trzcin pod wieczór. Nie pojawiły się jeszcze mazurki i sroki.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  65+ 4 retrapy
Piecuszek Phylloscopus trochilus  44 + 3 retrapy
Łozówka Acrocephalus palustris  42 + 2 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  41 + 1 retrap
Bogatka Parus major  24 + 5 retrapów
Kapturka Sylvia atricapilla  20 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  18 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  17
Cierniówka Sylvia communis  13 + 1 retrap
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  12
Raniuszek Aegithalos caudatus  11
Pliszka żółta Motacilla flava  7
Rudzik Erithacus rubecula  6
Dymówka Hirundo rustica  6
Dzwoniec Carduelis chloris  5
Remiz Remiz pendulinus  5
Makolągwa Carduelis cannabina  4
Potrzos Emberiza schoeniclus  2 + 2 retrapy
Brzęczka Locustella luscinioides  4
Trznadel Emberiza citrinella  2 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  3
Piegża Sylvia curruca  3
Kos Turdus merula  3
Zimorodek Alcedo atthis  2
Pleszka  Phoenicurus phoenicurus  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Szpak Sturnus vulgaris  2
Śpiewak Turdus philomelos  2
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Gąsiorek Lanius collurio  1
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos  1
Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix  1
Dzięcioł zielony Picus viridis  1

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj lub w najbliższej okolicy w latach 2016-20:

 • V-VI 2020 – 2 bogatki zaobr. jako pisklęta w pobliskim lesie “Olszyna”,
 • IV 2020 – 2, w tym: 1 piecuszek, 1 bogatka,
 • IX-X 2019 – 2, w tym: 1 modraszka, 1 trzcinniczek,
 • VI-VIII 2019 – 5, w tym: 1 piecuszek, 1 cierniówka, 1 łozówka, 1 trzcinniczek, 1 rokitniczka,
 • IV 2019 – 3, w tym: 1 piecuszek, 1 kapturka, 1 trznadel,
 • XII 2018 – 1 bogatka,
 • VII-VIII 2018 – 4, w tym: 2 potrzosy, 2 trzcinniczki,
 • IV 2017 – łozówka,
 • V 2016 – 1 bogatka zaobr. jako pisklę w pobliskim lesie “Olszyna”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-ŻWIROWNIA 5.07.2020

CIEŚLE-ŻWIROWNIA 5.07.2020

Trzecie w tym roku łapanie w kolonii brzegówek na terenie czynnej żwirowni w Cieślach. Złapało się 136 ptaków z 1 gatunku, w tym 42 retrapy. Wśród odłowionych ptaków były już lotne młode z bieżącego sezonu – złapało się ich 59. Pozostałe 77 brzegówek to ptaki dorosłe, w tym 47 samców, 28 samic i 2 bez oznaczenia płci. Wynika z tego, że samice siedzą na jajach, i nie wszystkie w czasie odłowu opuszczały norki.

Podsumowując wszystkie tegoroczne odłowy w tej kolonii, zaobrączkowaliśmy 175 osobników i złapaliśmy 19 ptaków zaobrączkowanych tutaj w poprzednich latach. Spośród wszystkich 194 oznakowanych osobników, 65 to tegoroczne młode, a pozostałe 129 to osobniki dorosłe. Wśród dorosłych 48 stanowiły samice z wyraźną plamą lęgową. U trzech ptaków nie oznaczono płci a 78 uznano za samce. Najprawdopodobniej część z nich, to samice, które nie miały wykształconej plamy lęgowej lub już zakończyły lęgi i plama zanikła.

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane w tej kolonii w minionych latach, w tym:

 • w VI – VII 2019 – 16,
 • w VIII 2018 – 1 (zaobrączkowany na stawie w Cieślach ale w roku 2019 stwierdzony w tej kolonii),
 • w VI 2017 – 1,
 • w V 2016 – 1.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE-ŻWIROWNIA 29-30.05.2020

CIEŚLE-ŻWIROWNIA 29-30.05.2020

Kolejne w tym roku łapanie na terenie czynnej żwirowni. W najnowszych odsłoniętych skarpach znajduje się kolonia brzegówek. Odłowy w tej kolonii były najistotniejszym elementem tego łapania, ponieważ prowadzimy je od wielu lat. Odłowy trwały od piątkowego popołudnia do sobotniego wieczora. Poz odłowem w sieci, przeprowadziliśmy częściową penetrację najstarszej, zatrzcinionej części wyrobiska w poszukiwaniu gniazd. Złapało się 106 ptaków z 14 gatunków, w tym 21 retrapów. Największą część odłowu stanowiły oczywiście brzegówki. Złapało się ich 76, z czego 44 samce, 31 samic i 1 bez oznaczenia płci. Wynika z tego, że samice siedzą na jajach, i nie wszystkie w czasie odłowu opuszczały norki.

Słaby ilościowo wynik, to efekt braku tegorocznych młodych – złapał się jeden lotny śpiewak z tegorocznych lęgów. W czasie penetracji trzcinowiska udało się złapać trzy pisklęta czajki. Złapał się dorosły zimorodek i udało się zrobić zdjęcie nóg, których ubarwienie jest cechą diagnostyczną wieku. Ciekawy był też samiec kosa ze zrośniętą górną częścią dzioba uszkodzoną wcześniej w wyniku zderzenia z jakąś przeszkodą.

W trzcinowisku znaleźliśmy gniazdo łabędzi po wylęgu oraz gniazdo błotniaków stawowych z bardzo dużym zniesieniem – 7 jaj.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Brzegówka Riparia riparia  63 + 13 retrapów
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  9 + 5 retrapów
Czajka Vanellus vanellus  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  1 + 1 retrap
Zimorodek Alcedo atthis  1
Krzyzowka Anas platyrhynchos  1
Makolągwa Carduelis cannabina  1
Modraszka Cyanistes caeruleus  1 retrap
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Potrzeszcz Miliaria calandra  1
Cierniówka Sylvia communis  1
Kos Turdus merula  1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  1

Najwięcej retrapów było wśród brzegówek. Wszystkie zostały zaobrączkowane w tej kolonii w minionych latach, w tym:

 • w VI – VII 2019 – 11,
 • w VI 2017 – 1,
 • w V 2016 – 1.

Pozostałe retrapy, to:

 • trzcinniczki zaobrączkowane tutaj w VI – VII 2019,
 • modraszka zaobrączkowana 17.05.2018 jako samica w budce, w pobliskim młodniku,
 • potrzos zaobrączkowany 17.08.2018 na stawie w Cieślach jako ptak w 1 roku życia,
 • kos zaobrączkowany tutaj 4.04.2020.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

ZNICZKOWY WEEKEND

ZNICZKOWY WEEKEND

W dniach 30.04 – 3.05.2020 r. przeprowadziliśmy w szeroko pojętych okolicach Rogoźna sprawdzenie stanowisk odpowiednich naszym zdaniem dla  zniczków Regulus ignicapilla. Takie stanowiska, to grupy świerków w drzewostanach liściastych. Sprawdzenia dokonaliśmy w ośmiu miejscach: las “Olszyna”, Łoskoń, Nieszawka, Pruśce, Moksz, Owczegłowy, Sierniki i Budzyń. Praca polegała na  wykryciu obecności ptaków metodą wabienia głosem z magnetofonu. W przypadku stwierdzenia terytorialnego samca, podejmowano próbę odłowienia go przy pomocy sieci. Na wszystkich wytypowanych stanowiskach wykryliśmy obecność zniczków. Jeśli wabienie głosem zniczka nie przynosiło efektu, powtarzaliśmy wabienie głosem mysikrólika Regulus regulus.

Stosując tę metodę odłowiliśmy 33 zniczki i 7 mysikrólików. Analiza płci i wieku odłowionych zniczków przedstawia się następująco: 22 samce w 2 roku życia, 9 samców po 2 roku życia, 1 samica w 2 roku życia i 1 samica po 2 roku życia. Wśród tych ptaków nie było ani jednego retrapa, mimo, że na stanowisku “Moksz” obrączkowaliśmy zniczki w 2019 r. Zwykle sytuacja była prosta – jedno miejsce wabienia i jeden samiec. Na stanowisku “Moksz” było jedno miejsce, w którym złapały się trzy samce. Najwidoczniej trafiliśmy na styk rewirów tych trzech osobników.

Na stanowisku “Budzyń” mieliśmy z kolei dwa przypadki, kiedy ten sam ptak złapał się w dwóch kolejnych punktach wabienia odległych o ok. 100 m. Były też dwa przypadki, kiedy samce łapały się nie na głos własnego gatunku, lecz gatunku bliźniaczego. Pierwszy taki przypadek, to zniczek złapany na stanowisku “Olszyna” na głos mysikrólika. Drugi przypadek. to mysikrólik, który złapał się równocześnie ze zniczkiem, na głos tego drugiego. Stało się to we fragmencie drzewostanu sosnowego z domieszką dębu i świerka rosnącego na stanowisku właściwym dla lasu liściastego. W dwóch przypadkach postanowiliśmy sprawdzić, czy inne “choinkowe drzewa” też są atrakcyjne dla zniczka. Okazało się, że tak. Pierwszego samca odłowiliśmy przy daglezjach rosnących przy wjeździe do leśniczówki “BUCZYNA” w Łoskoniu, a drugiego w kępie daglezji rosnącej w lesie koło Prusiec. Czas nie pozwolił na sprawdzenie jedynej znanej nam kępy starych jodeł w lesie “Buczyna” – pozostaje do sprawdzenia w przyszłości.

Po tym “zniczkowym weekendzie” jesteśmy przekonani, że zniczek występuje w okolicach Rogoźna wszędzie tam, gdzie występują dogodne dla niego warunki, czyli świerki lub inne podobne do nich drzewa iglaste rosnące w drzewostanach liściastych.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska