Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.01.2019

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 19.01.2019

Drugie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Podobnie jak minionej zimy ptaki są od początku grudnia w sposób ciągły dokarmiane słonecznikiem, sadłem i gotowymi karmami tłuszczowymi. W godzinach 7.30-12.30 złapały się 133 ptaki z 9 gatunków, w tym 66 retrapów.  Dominantem była bogatka. Jej udział wyniósł 76,7% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 68,6% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 31,4%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to podobnie jak we wszystkich “karmnikowych” łapaniach stwierdzono przewagę samców – 59,8%. Co ciekawe, proporcja płci u ptaków młodocianych była 35/35, natomiast u ptaków starych było 6 samic i aż 26 samców. Wyjątkowym gościem był pierwszy w tym roku mysikrólik.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  50 + 52 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  6 + 6 retrapów
Mazurek Passer montanus  8 + 1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  4 retrapy
Kowalik Sitta europaea  2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Sosnówka Periparus ater  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap

Udział retrapów wyniósł 49,6%. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim łapaniem w tym miejscu – 18,4%. Przyczyna jest prosta – 52 ptaki otrzymały obrączki na grudniowym łapaniu Wszystkie retrapy to stali bywalcy przy tym karmniku. Zaobrączkowaliśmy je w następujących miesiącach:

 • XII 2018 – 52, w tym: 41 bogatek, 5 modraszek, 3 sikory ubogie, 2 kowaliki, 1 mazurek;
 • III 2018 – 2, w tym: 1 bogatka, 1 modraszka;
 • II 2018 – 1 bogatka;
 • I 2018 – 8, w tym: 7 bogatek, 1 sikora uboga;
 • I 2017 – 2, w tym: 1 bogatka, 1 czarnogłówka;
 • I 2016 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15.12.2018

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15.12.2018

Pierwsze tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Podobnie jak minionej zimy ptaki są od początku grudnia w sposób ciągły dokarmiane słonecznikiem, sadłem i gotowymi karmami tłuszczowymi. W godzinach 7.30-14.00 złapało się 185 ptaków z 8 gatunków, w tym 34 retrapy.  Dominantem była bogatka. Jej udział wyniósł 72,4% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 61,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 38,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to podobnie jak minionej zimy stwierdzono nieznaczną przewagę samców – 52,2%. Wśród odłowionych bogatek były dwie nietypowe: jedna z białym piórkiem na ciemnieniu, a druga bez sporej części prawej nogi. Obie w doskonałej kondycji.

W czasie tego łapania przekroczyliśmy kolejny tysiąc zaobrączkowanych w tym roku ptaków  – 11.000. Była nim modraszka – zdjęcie poniżej.

 

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  108 + 26 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  17 + 3 retrapy
Mazurek Passer montanus  15
Sikora uboga Poecile palustris  6 + 3 retrapy
Kowalik Sitta europaea  4
Dzwoniec Carduelis chloris  0 + 1 retrap
Kos Turdus merula  0 + 1 retrap
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1

 

Udział retrapów wyniósł 18,4%. Wszystkie zostały zaobrączkowane przy tym karmniku w następujących miesiącach:

 • III 2018 – 5, w tym: 2 bogatki, 1 dzwoniec, 1 modraszka, 1 sikora uboga;
 • II 2018 – 6 bogatek;
 • I 2018 – 16, w tym: 14 bogatek, 1 modraszka, 1 sikora uboga;
 • III 2017 – 1 modraszka;
 • I 2017 – 4 bogatki;
 • XII 2016 – 1 kos;
 • I 2016 – 1 sikora uboga.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

ROGOŹNO, UL. WĄGROWIECKA – 12.11.2018

ROGOŹNO, UL. WĄGROWIECKA – 12.11.2018

Ponowne, po miesięcznej przerwie, łapanie na rowie melioracyjnym przecinającym pola uprawne.  Tym razem ustawiliśmy trzy pojedyncze sieci w poprzek głębokiego na ok. 2 m rowu. Za przenośną kładkę, umożliwiającą wyjęcie ptaków, posłużyła 4,5 metrowa drabina. Kolejnych osiem sieci ustawiliśmy wzdłuż krzewów porastających rów. Przez 8 godzin złapały się 66 ptaków z 8 gatunków, w tym 7 retrapów. Większość złapanych ptaków wpadała tym razem w dwie sieci przegradzające rów. Ściernisko po kukurydzy było już poddane talerzowaniu i nie było widać na nim żerujących ptaków. Wygląda na to, że złapane ptaki przemieszczały się wzdłuż rowu. Podobnie jak ostatnio, dominantami były: bogatka i raniuszek. Jeden ze złapanych trznadli miał na ciele zmiany chorobowe w postaci brodawek: na środkowym palcu  lewej nogi, na powiece oka i u nasady dzioba.

 

A teraz jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  19 + 4 retrapy
Raniuszek Aegithalos caudatus  17
Modraszka Cyanistes caeruleus  6 + 3 retrapy
Trznadel Emberiza citrinella  5
Mazurek Passer montanus  5
Zięba Fringilla coelebs  3
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2

Dwie bogatki, które nosiły już obrączki, to nasze ptaki z poprzedniego łapania w tym miejscu. Kolejne dwie zostały zaobrączkowane na d tym rowem w Cieślach przy ul. Krańcowej, tj. w odległości ok. 1 km. Dwie modraszki z obrączkami, to nasze ptaki z VII i XI bieżącego roku z łapań w dolinie Wełny. Trzecia , to ptak zaobrączkowany 19 maja br. jako pisklę w jednej naszych budek lęgowych w lesie “Olszyna”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA – 13, 16, 17, 19-21.10.2018

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA – 13, 16, 17, 19-21.10.2018

Odłowy nad tym samym rowem melioracyjnym (Rogoźno, ul. Wągrowiecka), co w dniu 13.10.2018 r., ale kilkaset metrów w kierunku jego ujścia do rzeki Wełny. Na tym odcinku rów przylega bezpośrednio do osiedla budynków wielorodzinnych, ale z drugiej strony są rozległe pola uprawne – obecnie ściernisko po kukurydzy. Odłowy prowadziliśmy przy rosnących w rowie krzewach, w których wcześniej licznie nocowały mazurki. Tym razem połowę sieci ustawiliśmy w poprzek rowu. Przed weekendem 20-21.10.2018 łapaliśmy tylko wieczorem i wczesnym rankiem, natomiast w weekend całe dnie. Złapało się 236 ptaków z 17 gatunków, w tym 30 retrapów. Zgodnie z oczekiwaniem dominantem były mazurki. Krzewy były dla nich w ciągu dnia azylem, do którego uciekały z żerowisk na polach po kukurydzy. W czasie odłowów tylko nieliczne przyleciały tutaj na noclegowisko. Drugim licznie odławianym gatunkiem były bogatki. Po raz pierwszy w tym roku złapały się: grubodziób i droździk.

A teraz jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Mazurek Passer montanus  98 + 15 retrapów
Bogatka Parus major  51+ 8 retrapów
Wróbel Passer domesticus  9 + 2 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  7 + 3 retrapy
Trznadel Emberiza citrinella  8 + 1 retrap
Raniuszek Aegithalos caudatus  8
Kopciuszek Phoenicurus ochruros  6
Dzwoniec Carduelis chloris  5
Śpiewak Turdue philomelos  4
Kos Turdus merula  2
Zięba Fringilla coelebs  2
Rudzik Erithacus rubecula  1 + 1 retrap
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Pokrzywnica Prunella modularis  1
Mysikrólik Regulus regulus  1
Droździk Turdus iliacus  1

Większość retrapów, to ptaki zaobrączkowane w tym roku w promieniu ok. 700 m. Druga grupa retrapów, to mazurki zaobrączkowane w tej samej okolicy, ale w 2017 roku w miesiącach: VI, VII, IX i XII. Trzecia grupa, to ptaki zaobrączkowane w tym roku w naszych budkach lęgowych na powierzchniach “Olszyna” i “Rudka”, czyli w odległości ok. 1-1,5 km. Były to dwie bogatki i jedna modraszka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

ROGOŹNO, UL. WĄGROWIECKA – 13.10.2018

ROGOŹNO, UL. WĄGROWIECKA – 13.10.2018

Od wielu lat przyglądamy się zakrzewionym rowom i zadrzewieniom przydrożnym przecinającym pola uprawne. Zastanawiamy się, jaką rolę odgrywają te miejsca dla ptaków w okresie przelotów. To dość trudne miejsca ze względów technicznych. Nie da się przegrodzić uczęszczanej, choćby rzadko, drogi. Nie można też wchodzić na obsiane pola. Trzeba więc wybierać  czas, kiedy te miejsca można “obłowić”, nie powodując szkód. Pierwsza próba miała miejsce w minioną sobotę. Sieci ustawiłem wzdłuż zakrzaczonego rowu melioracyjnego, do którego przylegało pole po skoszonej kukurydzy. Niestety na tym odcinku nie było przejścia przez rów, więc sieci nie przegrodziły drogi ptakom przemieszczającym się wzdłuż tego rowu. Trzeba będzie w przyszłości pomyśleć o jakiejś przenośnej kładce, bo rów głęboki na ok. 2 metry. Przez 8 godzin złapały się 52 ptaki z 7 gatunków, w tym 3 retrapy. Większość złapanych ptaków wpadała w sieci od strony pola po kukurydzy, czyli od zachodu. Wygląda na to, że zakrzewienia są wykorzystywane jako schronienie dla ptaków żerujących na pozostałościach kolb kukurydzy. Ptakami przemieszczającymi się wzdłuż rowu były ewidentnie raniuszki. Osobniki w przelotnych stadkach są bardzo z sobą zżyte. Wystarczyło,że jeden osobnik wpadł w sieć, by pozostałe zatrzymały się i czekały na niego. Podlatywały nerwowo do sieci i po kilkunastu minutach było ich w sieci dziesięć. Po zaobrączkowaniu wypuszczone raniuszki wróciły do swych towarzyszy. Najliczniejsze w tym krótkim odłowie były bogatki. Najdziwniejszym ptakiem w tym miejscu była sosnówka, którą kojarzymy jednak z lasami.

A teraz jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  16 + 2 retrapy
Raniuszek Aegithalos caudatus  10
Modraszka Cyanistes caeruleus  8
Zięba Fringilla coelebs  6
Mazurek Passer montanus  5 + 1 retrap
Rudzik Erithacus rubecula  3
Sosnówka Periparus ater  1

 

Dwie bogatki, które nosiły już obrączki, to nasze ptaki z minionej zimy zaobrączkowane w Cieślach. Mazurek pochodził z odłowu w sierpniu 2018 również w Cieślach.

Jerzy Dąbrowski

JEZIORO BOGUNIEWSKIE – 6-7.10.2018

JEZIORO BOGUNIEWSKIE – 6-7.10.2018

Podczas wrześniowych odłowów dymówek w trzcinowiskach nad Jeziorem Boguniewskim przechodziliśmy ze sprzętem i odłowionymi ptakami wzdłuż pola kukurydzy. Zauważyliśmy, że wiele kukurydzianych kolb jest w znacznym stopniu wyjedzona przez stada ptaków – zauważyliśmy przede wszystkim dzwońce. Wówczas nie było czasu na dokładniejsze obserwacje, ale postanowiliśmy tutaj wrócić. Sieci postawiliśmy na granicy pola kukurydzy i łąki porośniętej łopianem i bylicami. Dodatkowo 30 m sieci o większym oczku, tzw. “drozdówek” ustawiliśmy przy obsypanych owocami krzewach głogu. Przez półtora dnia złapało się 190 ptaków z 22 gatunków, w tym 5 retrapów. Przy kukurydzy i na łopianach dominowały ziarnojady i sikory a przy głogach drozdy. Przy łanie kukurydzy ptaki łapały się z obu stron sieci. Były to więc osobniki, które próbowały wlecieć w uprawę jak i te, które z niej wylatywały. na dziobach niektórych z nich widać było wyraźne ślady “kukurydzianej mąki”. Najbardziej zaskoczyła nas obecność w tym miejscu sporej liczby potrzosów – czyżby myliły kukurydzę z trzcinami? Ok. 8.00 w sobotę zauważyliśmy 6 przelatujących na południe dymówek. Wieczorem postawiliśmy jedną sieć w trzcinowisku, gdzie we wrześniu te ptaki nocowały i wabiliśmy głosem z magnetofonu, ale jaskółki się nie pojawiły. Teraz w tym trzcinowisku nocują bardzo licznie potrzeszcze i szpaki, ale nimi się nie zajmowaliśmy.

A teraz jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  25 + 4 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  25
Zięba Fringilla coelebs  22
Modraszka Cyanistes caeruleus  21
Szczygieł Carduelis carduelis  15
Potrzos Emberiza schoeniclus  14
Mazurek Passer montanus  13
Śpiewak Turdus philomelos  13
Kos Turdus merula  12
Pokrzywnica Prunella modularis  5
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  4
Potrzeszcz Miliaria calandra  4
Jer Fringilla montifringilla  3
Sosnówka Periparus ater  2
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  1
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Rudzik Erithacus rubecula  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Kapturka Poecile montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1
Sójka Garrulus glandarius  1 retrap

Sójka nosiła obrączkę założoną tutaj 8 lat temu, tj. 27.06.2010; była wówczas ptakiem w 1 kalendarzowym roku życia. Cztery “zretrapione” bogatki, to ptaki które zaobrączkowaliśmy w tym roku jako pisklęta w czterech różnych, naszych budkach na pobliskiej powierzchni “BUCZYNA”. Jak widać trzymają się blisko “domu”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

WODOCIĄGI – 29-30.09.2018

WODOCIĄGI – 29-30.09.2018

Czwarte w tym roku łapanie w tym punkcie doliny Wełny w Cieślach. Przez jeden cały dzień i ranek następnego złapało się 139 ptaków z 22 gatunków, w tym 26 retrapów. O tej porze roku zwykle łapaliśmy tutaj sporo potrzosów i pokrzywnic.  Tym razem było inaczej, pokrzywnic nie było wcale, potrzosów kilka. Dominantami okazały się modraszki i rudziki. W trzcinowiskach, i to całkiem suchych, nocowały szpaki. Ok. godziny 18-tej stada tych ptaków nadlatywały nad wybrane miejscy i “pikowały” w trzciny. Całkowicie ignorowały to, że stoimy na otwartym terenie ok. 40 m od nich. Skuteczny odłów szpaków wymaga zastosowania odpowiedniej strategii, na którą nie mogliśmy sobie pozwolić, więc złapały się tylko przypadkowe ptaki tego gatunku. Warto odnotować odłów pierwszych ptaków zapowiadających jesień, tj. czyża i jera. Z ptaków gniazdujących w trzcinach złapały się już tylko pojedyncze trzcinniczki.

No, i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  14 + 14 retrapów
Rudzik Erithacus rubecula  20
Szpak Sturnus vulgaris  16
Potrzos Emberiza schoeniclus  7 + 2 retrapy
Bogatka Parus major  7 + 2 retrapy
Zięba Fringilla coelebs  7
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  6 + 1 retrap
Kos Turdus merula  3 + 3 rwtrapy
Kapturka Sylvia atricapilla  5
Czarnogłówka Poecile montanus  3 + 2 retrapy
Śpiewak Turdus philomelos  4
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  4
Raniuszek Aegithalos caudatus  3
Mazurek Passer montanus  3
Sikora uboga Poecile palustris  2 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Trznadel Emberiza citrinella  2
Potrzeszcz Miliaria calandra  2
Czyż Carduelis spinus  1
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Jer Fringilla montifringilla  1
Zimorodek Alcedo atthis  1 retrap

Z 26 retrapów warto napisać o dziesięciu; pozostałe to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj lub w najbliższym sąsiedztwie w bieżącym roku. Bez wątpienia najciekawszym jest kos zaobrączkowany tutaj 2.09.2012 r. jako ptak w 1 kalendarzowym roku życia – ma już więc 6 lat.  Co ciekawe, od tamtego czasu nie złapał się ani razu. Następny ptak, to modraszka zaobrączkowana tutaj w IX 2016 r. Kolejnych 7 retrapów to ptaki złapane tutaj w 2017 roku, w tym: w czerwcu – 2 kosy, i sikora uboga; w sierpniu – modraszka, potrzos, zimorodek; w grudniu – modraszka. Dwa ostatnie ciekawe retyrapy, to dwie modraszki zaobrączkowane jako pisklęta z jednego lęgu w naszej budce w lesie “Olszyna” 19.05.2018 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE – STAW – 18-21; 25-28.09.2018

CIEŚLE – STAW – 18-21; 25-28.09.2018

Łapanie nad stawem w dolinie Wełny w Cieślach. Celem była próba odłowienia ostatnich przelotnych grup jaskółek. Pięć wieczorów z wabieniem dymówek głosem z magnetofonu, w małej kępie nadbrzeżnych trzcin – w tym samym miejscu co w sierpniu. Sieci pozostawialiśmy do rana, żeby sprawdzić, czy ruszył przelot innych gatunków, zwłaszcza potrzosów i pokrzywnic. Złapało się 205 ptaków z 22 gatunków, w tym 13 retrapów. Dymówki złapały się w cztery z pięciu wieczorów z wabieniem: 18.09.2018 – 14, 19.09.2018 – 49, 20.09.2018 – 4, 25.09.2018 – 3.  Poranki należały do modraszek, które były o tej porze dnia zdecydowanym dominantem. Było jeszcze sporo trzcinniczków i trochę potrzosów. Jeśli chodzi o potrzosy, to o tej porze było ich zwykle znacznie więcej. Nie złapała się ani jedna pokrzywnica, której o tej porze roku zwykle łapaliśmy tutaj sporo. Warto tutaj zaznaczyć, że w dniach 22-24.09.2018 nastąpiło załamanie pogody rozpoczęte gwałtownym wiatrem, co uniemożliwiło odłowy. Po ustaniu wiatru było już całkiem jesiennie.

No, i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  66 + 6 retrapów
Dymówka Hirundo rustica  70
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  17+ 3 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  10 = 4 retrapy
Piwrwiosnek Phylloscopus collybita  9
Bogatka Parus major  6
Zimorodek Alcedo atthis  3
Brzęczka Locustella luscinioides  3
Kląskawka Saxicola torquata  3
Szpak Sturnus vulgaris  3
Szczygieł Carduelis carduelis  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Kapturka Sylvia atricapilla  2
Krzyżówka Anas platyrhynchos  1
Makolągwa Carduelis cannabina  1
Trznadel Emberiza citrinella  1
Zięba Fringilla coelebs  1
Sosnówka Periparus ater  1
Brzegówka Riparia riparia  1
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1
Kosa Turdus merula  1
Śpiewak Turdus philomelos  1

Z 13 retrapów warto napisać o trzech; pozostałe to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj lub w najbliższym sąsiedztwie w bieżącym roku. Dwa potrzosy zostały zaobrączkowane tutaj w VIII 2017. Trzeci ptak, to modraszka zaobrączkowana w VI 2017 jako pisklę w jednej z naszych budek w pobliskim lesie “Olszyna”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

CIEŚLE – UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY – 14-19.09.2018

CIEŚLE – UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY – 14-19.09.2018

Kolejne sprawdzenie trzcinowiska, w którym zwykle bardzo licznie nocują ptaki. I znowu bez spektakularnych efektów. Przez trzy wieczory i trzy poranki złapało się 128 ptaków z 14 gatunków, w tym 5 retrapów. O zbiorowym nocowaniu można mówić w przypadku szpaków. Z ptaków lęgowych dominował oczywiście trzcinniczek. Niewątpliwą ciekawostką są trzy remizy – w ostatnich latach bardzo rzadko się łapią. Wśród złapanych szpaków znalazł się kolejny kaleka. Tym razem był to osobnik bez pazurów na wszystkich palcach jednej nogi.

A teraz pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Szpak Sturnus vulgaris  67
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  16 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  14 + 3 retrapy
Makolągwa Carduelis cannabina  6
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  3 + 1 retrap
Remiz Remiz pendulinus  3
Dymówka Hirundo rustica  3
Potrzos Emberiza schoeniclus  3
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Trznadel Emberiza citrinella  1
Potrzeszcz Miliaria calandra  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1

Jeśli chodzi o retrapy, to były to ptaki miejscowe z tego lata.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

JEZIORO ROGOZIŃSKIE – 11-13.09.2018

JEZIORO ROGOZIŃSKIE – 11-13.09.2018

Po trzydniowych odłowach dymówek na Jeziorze Boguniewskim, postanowiliśmy sprawdzić, czy noclegowisko na Jeziorze Rogozińskim jest nadal wykorzystywane. Okazało się, że tak.  W związku z tym przeprowadziliśmy odłowy w trzy kolejne wieczory. Złapało się 209 ptaków z 4 gatunków, w tym 3 retrapy. Miłym zaskoczeniem był fakt, że w miejscu tym nocowało stadko pliszek siwych. Jeśli chodzi o dymówki, to pierwszego wieczora złapało się 105 ptaków, drugiego 63, a trzeciego tylko 15. dymówkami. Analiza składu zgrupowania nocujących dymówek pokazuje, że to już zupełnie inna grupa ptaków. Było wśród nich znacznie więcej pierwszorocznych ptaków, bo aż 83,5%, co w porównaniu z dorosłymi daje wynik ok. 10 młodych na 2 dorosłe ptaki. Nie złapał się ani jeden ptak z poprzedniego odłowu w tym miejscu. Ciekawostką łapania był kolejny trzcinniczek z białymi piórami na głowie.

 

 

 

No, i wyjątkowo krótka lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  179 + 2 retrapY
Pliszka siwa Motacilla alba  22
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  3
Modraszka Cyanistes caeruleus  1 + 1 retrap

Obie dymówki noszące już obrączki pochodziły ze zbiorowych noclegowisk, w tym: jedna z VII 2017 r. przy ujściu Małej Wełny w Cieślach, a druga z 17 VIII 2018 ze stawu w dolinie Wełny w Cieślach. Ponadto jedna dymówka złapała się w dwa kolejne wieczory.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska