Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2021

Ósme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Jak widać na zamieszczonym zdjęciu, zrobiło się zimowo. Wszystko wskazuje, że ptaki postanowiły uzupełnić zapasy tłuszczu. Od świtu do 9.30 złapało się 130 ptaków z 4 gatunków, w tym 72 retrapy. Tak duży udział ponownych stwierdzeń był przyczyną skrócenia czasu odłowu, żeby nie narażać ptaków na wielokrotne łapanie się w sieci, choć one bardzo szybko uczą się omijać przeszkody ustawione na dolocie do karmnika.

Dominowały dwa gatunki sikor, które w sumie stanowiły 96,9% odłowu. Niezmienni liczniejsze były modraszki – 53,8% odłowu, podczas gdy bogatki stanowiły 43,1%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 75,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 25,0%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 30,4%, a samice stanowiły 69,6%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r., 25.02.2021 r., 27.02.2021 r., 3 i 4.03.2021 r. udział samic ustabilizował się na wysokim poziomie.

No i pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2021

Siódme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, z niewielkim wiatrem. No i okazało się bardzo szybko, że ptaki były tego samego zdania. Od świtu do 12.45 złapało się 241 ptaków z 3 gatunków, w tym 46 retrapów. Przelot nabrał na sile w porównaniu z 4 marca, ale nie był tak intensywny jak 3 marca.

Dominowały dwa gatunki sikor, które w sumie stanowiły 99,6% odłowu. Zdecydowanie liczniejsze były modraszki – 70,1% odłowu, podczas gdy bogatki stanowiły 29,5%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 81,7% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 18,3%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 31,0%, a samice stanowiły 69,0%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r., 25.02.2021 r., 27.02.2021 r., 3 i 4.03.2021 r. udział samic wykazał dalszy wzrost i był najwyższy tej zimy.

W czasie tego odłowu przekroczyliśmy liczbę 2.000 zaobrączkowanych w tym roku ptaków – był nim młodociany samiec modraszki. Drugim godnym szczególnej uwagi ptakiem była stara samica modraszki nosząca litewska obrączkę.

A to pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 4.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 4.03.2021

Szóste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez wiatru. Celem było sprawdzenie, czy przelot będzie wciąż tak intensywny jak poprzedniego dnia. Okazało się, że  nastąpiło znaczne spowolnienie, o czym najlepiej świadczy udział retrapów. Od świtu do 10.30 złapały się 164 ptaki z 7 gatunków, w tym aż 72 retrapy. Dominowały niezmiennie dwa gatunki sikor, które w sumie stanowiły 90,2% odłowu. Wyraźnie liczniejsze były modraszki – 53,0% odłowu, podczas gdy bogatki stanowiły 37,2%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 77,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 23,0%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 38,3%, a samice stanowiły 60,7%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r., 25.02.2021 r., 27.02.2021 r. i 3.03.2021 r. udział samic wykazał dalszy wzrost.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był bardzo duży – 43,9%, co potwierdza zdecydowane spowolnienie przelotu. Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 3 III 2021 – 60 w tym: 43 modraszki i 17 bogatek,
 • 27 II 2021 – bogatki,
 • 25 II 2021 – w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
 • 6 II 2021 –1 bogatka,
 • 9 I 2021 – bogatki,
 • 7 III 2020 – 1 bogatka,
 • 15 II 2020 – 1  sikora uboga,
 • 6 I 2020 – 1 bogatka,
 • 12 III 2019 – 1 modraszka.

Jak widać z tego zestawienia, większość retrapów to ptaki zaobrączkowane poprzedniego dnia. Również część ptaków zaobrączkowanych wcześniej była odłowiona 3.03.2021 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 3.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 3.03.2021

Piąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez wiatru. Można powiedzieć, że idealna na przelot. No i okazało się bardzo szybko, że ptaki były tego samego zdania. Od świtu do 17.30 złapało się 487 ptaków z 8 gatunków, w tym 15 retrapów. Liczba łapiących się ptaków przekraczała nasze możliwości, więc w pewnym momencie trzeba było na godzinę zwinąć sieci, żeby wyobrączkować wcześniej złapane osobniki.

Dominowały dwa gatunki sikor, które w sumie stanowiły 97,9% odłowu. Zdecydowanie liczniejsze były modraszki – 61,6% odłowu, podczas gdy bogatki stanowiły 36,3%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 71,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 28,8%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 41,8%, a samice stanowiły 58,2%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r., 25.02.2021 r. i 27.02.2021 r. udział samic wykazał dalszy wzrost i był już wyraźnie wyższy niż samców.

Wśród bogatek znalazł się jeden nietypowo ubarwiony osobnik o bladożółtym upierzeniu. Mieliśmy już w minionych latach takiego ptaka. Poniżej jego zdjęcie w porównaniu z typowym osobnikiem.

A to pełna lista z odłowu:

Bogatka z rosyjską obrączką została oznakowana 6.10.2020 r. na Mierzei Kurońskiej w Okręgu Kaliningradzkim, w stacji ornitologicznej “Fringilla” jako dorosła samica, tj. po pierwszym kalendarzowym roku życia. Z tego miejsca do Łoskonia są w linii prostej 362 km, a czas jaki dzieli jej spotkania z obrączkarzami to 148 dni.

Na koniec absolutna niespodzianka. Modraszka zaobrączkowana przez nas ok. godz. 10.00, została złapana przy karmniku w Rościnnie koło Skoków o godz. 14.00. Oba karmniki dzieli odległość 8,3 km w linii prostej. To najszybsza informacja powrotna o naszym ptaku, nie licząc oczywiście ptaków łapanych przez nas po raz kolejny w tym samym miejscu. Warto tutaj dodać, że sikory obrączkowane w tym samym czasie co opisywana, łapały się przy naszym karmniku do wieczora. Jak z tego wynika sikory nie lecą jakimś zwartym stadem, a raczej małymi grupkami.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 27.02.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 27.02.2021

Czwarte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura wiosenna podobnie jak dwa dni wcześniej. Od świtu do 13.00 złapało się 181 ptaków z 10 gatunków, w tym 39 retrapów. Jak widać z liczby odłowionych ptaków, przelot trwa.

Dominowały dwa gatunki: bogatka – 48,1% i modraszka – 33,7% całego odłowu. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 74,7% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 25,3%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 44,8%, a samice stanowiły 55,2%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r. i  25.02.2021 r. udział samic wykazał dalszy wzrost i był już wyraźnie wyższy niż samców.

Trzecim co do liczebności – 11,1% odłowu był dzwoniec. Poniżej zdjęcia obu płci tego gatunku.

W sieć ustawioną poza karmnikiem złapały się trzy raniuszki i to każdy inny. Dwa były typowymi przedstawicielami podgatunków: białogłowy Aegithalos caudatus caudatus i czarnobrewy Aegithalos caudatus europaeus. Trzeci był mieszańcem międzypodgatunkowym.

A to pełna lista z odłowu:

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.02.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.02.2021

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Jak widać na załączonym zdjęciu aura wiosenna. Od świtu do 14.00 złapały się 304 ptaki z 7 gatunków, w tym 10 retrapów. Jak widać z liczby odłowionych ptaków, przelot ruszył.

W czasie tego łapania przekroczyliśmy tysiąc zaobrączkowanych w tym roku ptaków. Pierwszy raz przekroczyliśmy ten próg w lutym. Tym tysięcznikiem był młodociany samiec modraszki.

Dominowały dwa gatunki: modraszka – 52,3% i bogatka – 42,4%. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 65,9% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 34,1%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 55,8%, samice stanowiły 44,2%. W porównaniu z odłowem 6.02.2021 r. udział samic wzrósł, ale jeszcze był mniejszy niż samców.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  156+ 3 retrapy
Bogatka Parus major  124 + 5 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  7
Mazurek Passer montanus  6
Sikora uboga Poecile palustris  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap
Kowalik Sitta europaea  1 retrap

Udział retrapów był bardzo mały– 3,3%. Poza jednym ptakiem, wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 18 II 2021 – modrasza,
 • 6 II 2021 – 4  w tym: 1 bogatka, 1 kowalik, 1 czarnogłówka i 1 modraszka,
 • 9 I 2021 – 3  bogatki,
 • 6 I 2020 – 1  bogatka.

Tym jedynym innym retrapem była modraszka zaobrączkowana 19.05.2019 r. jako pisklę w naszej budce nr 08A na powierzchni “Buczyna”. Odległość w linii prostej od miejsca zaobrączkowania to 4,2 km. Jest to pierwsze stwierdzenie tego ptaka, który jest obecnie dorosłym samcem.

Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 18.02.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 18.02.2021

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Jak widać na załączonym zdjęciu aura wciąż zimowa. Od świtu do 10.00 złapało się zaledwie 15 ptaków z 3 gatunków, w tym 11 retrapów. Z uwagi na brak ptaków przy karmniku, łapanie zostało skrócone.

Przy tak małej liczbie ptaków nie ma oczywiście mowy o jakichkolwiek analizach. Wszystko wskazuje na to, że trafiliśmy na moment przełomowy między zimowaniem i przelotem. Miejmy nadzieję, że lada moment przelot ruszy.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  3 + 9 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  1 + 1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1 retrap

Większość złapanych ptaków to retrapy zaobrączkowane przy tym karmniku w następujących terminach:

 • 6 II 2021 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 sikora uboga,
 • 9 I 2021 – 3  bogatki,
 • 6 III 2020 – modraszka,
 • 29 II 2020 – 1  bogatka,
 • 19 I 2019 – 1  bogatka.

Wśród retrapów znalazł się jeden “obcy-krajowy”. To prezentowana na zdjęciu bogatka zaobrączkowana 18.10.2020 r. w Łomiankach koło Warszawy. Odległość w linii prostej to 263 km. Wygląda na to, że ta bogatka przyleciała na zimowisko do Wielkopolski.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA – 14-18.02.2021 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA – 14-18.02.2021 R.

Dalszy ciąg odłowów przy karmniku w Cieślach (koło domu). Łapaliśmy w sieci i pułapki tunelowe, tzw. “wacki”. Złapały się 103 ptaki z 7 gatunków, w tym 15 retrapów. Pogoda wciąż zimowa. Dominantem nadal był jer. Skład gatunkowy dokładnie taki jak poprzednio, tylko dzwońce okazały się liczniejsze od trznadli.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Jer Fringilla montifringilla  55 + 3 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  17 + 2 retrapy
Bogatka Parus major  2 + 6retrapów
Trznadel Emberiza citrinella  6 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 3 retrapy
Zięba Fringilla coelebs  4
Mazurek Passer montanus  2

Jeśli chodzi o retrapy, to większość pochodziła z poprzednich dni w tym miejscu. Pozostałe zostały oznakowane:

 • 25 XI 2020 – samiec bogatki w 1 kalendarzowym roku życia – miejscowy,
 • 17 XI 2020 – samica bogatki w 1 kalendarzowym roku życia – miejscowa,
 • 26 IX 2020 – samiec trznadla w 1 kalendarzowym roku życia – miejscowy.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA – 10-12.02.2021 R.

CIEŚLE, UL. KRAŃCOWA – 10-12.02.2021 R.

Odłowy przy karmniku w Cieślach (koło domu). Nowym elementem (poza sieciami) były odłowy w dwie pułapki tunelowe, tzw. “wacki”, które zwykle wykorzystujemy do łapania siewkowców. Ustawiliśmy je pod standardowym karmnikiem, a pokarmem był owies. W ciągu trzech dni złapało się 70 ptaków z 7 gatunków, w tym 14 retrapów. Pogoda była prawdziwie zimowa, tj. pokrywa śnieżna i kilkustopniowy mróz. Pierwszy raz przy naszym karmniku dominantem okazał się jer. Liczne były również trznadle – to wynik karmienia owsem.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Jer Fringilla montifringilla  25
Trznadel Emberiza citrinella  15
Bogatka Parus major  1 + 14 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  8
Zięba Fringilla coelebs  4
Mazurek Passer montanus  2
Modraszka Cyanistes caeruleus  1

Jeśli chodzi o retrapy, to były to tylko bogatki w większości zaobrączkowane tutaj bieżącej zimy. Pozostałe zostały oznakowane:

 • 30 V 2020 – pisklę zaobrączkowane w budce lęgowej na naszej powierzchni “OLSZYNA”,
 • 1 XII 2019 – samica w 1 kalendarzowym roku życia na pobliskiej betoniarni,
 • 30 X 2019 – samiec w 1 kalendarzowym roku życia – miejscowy,
 • 31 XII 2018 – samiec w 1 kalendarzowym roku życia – miejscowy.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.02.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.02.2021

Drugie tej zimy, po 28-dniowej przerwie, łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Jak widać na załączonym zdjęciu aura wciąż zimowa – temperatura  -4,50C. Od świtu do 13.00 złapało się 111 ptaków z 13 gatunków, w tym 46 retrapów.

Podobnie jak przed miesiącem dominowały bogatki – 45,0% wszystkich złapanych ptaków. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 52,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 48,8%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było aż 68,0%, samice stanowiły 32,0%. To proporcje charakterystyczne dla pełni zimy.

W obecnym łapaniu znaczący był udział kolejnych trzech gatunków: modraszki – 18,0%, dzwońca – 15,3% i mazurka 11,7%. Rzadkimi gośćmi przy ty, karmniku były: wróbel i strzyżyk.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  19 + 31 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  7+ 13 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  17
Mazurek Passer montanus  13
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Kowalik Sitta europaea  1 + 1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1
Zięba Fringilla coelebs  1
Sójka Garrulus glandarius  1
Wróbel Passer domesticus  1
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1
Kos Turdus merula   1

Udział retrapów był bardzo duży – 41,4%. Jeszcze większy był wśród odłowionych sikor – 60,3%.Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 9 I 2021 – 33 w tym: 22 bogatki, 10 modraszek i 1 dzięcioł średni,
 • III 2020 – 2  w tym: 1 bogatka i 1 modraszka,
 • II 2020 – 2  w tym: 1 bogatka i 1 kowalik,
 • I 2020 – 1  bogatka,
 • III 2019 – 4  w tym: 2 bogatki i 2 modraszki,
 • XII 2018 – 3 bogatki,
 • I 2018 – 1 bogatka.

Ptaków z 9 I 2021 było w sumie 41, ponieważ 8 starszych retrapów (6 bogatek i 2 modraszki) stwierdziliśmy na obydwu odłowach.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska