Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

OWCZEGŁOWY – 31.08 – 01.09.2018

OWCZEGŁOWY – 31.08 – 01.09.2018

Po wielu dniach odłowów w trzcinowiskach, postanowiliśmy przypomnieć sobie jak wyglądają inne ptaki. Wybór padł na zadrzewienia porolne we wsi Owczegłowy. W odległości kilkuset metrów znajduje się nasza powierzchnia z 56 budkami, więc zawsze istnieje szansa na złapanie zaobrączkowanych w nich ptaków. Łapaliśmy już tutaj wielokrotnie. Jest to miejsce, w którym udaję się często złapać wszystkie sześć gatunków naszych sikor. I tym razem nas nie zawiodły – były wszystkie.

Przez jedno popołudnie i drugi cały dzień złapało się 110 ptaków z 21 gatunków, w tym 4 retrapy. Trudno mówić tutaj o jakimś dominującym gatunku. Jest to natomiast czas, kiedy ptaki znajdują się na różnych etapach wymiany piór, więc można sobie przypomnieć sporo zagadnień z oznaczania płci i wieku poszczególnych gatunków ptaków. Jednym z najciekawszych był młodociany zniczek – pierwszy raz widzieliśmy takiego zniczka.

No, i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Raniuszek Aegithalos caudatus  14
Kapturka Sylvia atricapilla  13
Bogatka Parus major  9 + 2retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  7
Czarnogłówka Poecile montanus  6 + 1 retrap
Sosnówka Periparus ater  6
Kos Turdus merula  6
Śpiewak Turdus philomelos  6
Trznadel Emberiza citrinella  5
Muchołowka żałobna Ficedula hypoleuca  5
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  5
Pełzacz leśny Certhia familiaris  4
Modraszka Cyanistes caeruleus  4
Czubatka Lophophanes cristatus  4
Piecuszek Phylloscopus trochilus  4
Sikora uboga Poecile palustris  2 + 1 retrap
Dzięcioł duży Dendrocpos major  1
Dzięcioł zielony Picus viridis  1
Zięba Fringilla coelebs  1
Pleszka Phoenicurus phoenicurus  1
Zniczek Regulus ignicapilla  1

Najstarszym retrapem była czarnogłówka zaobrączkowana tutaj jako dorosła 11.11.2013 r. – ma więc przynajmniej 6 lat. Kolejny ptak z obrączką, to sikora uboga zaobrączkowana również tutaj, ale 4.12.2016 r. jako ptak w 1 kalendarzowym roku życia – ma więc 2 lata. Dwa pozostałe, to bogatki zaobrączkowane w naszych budkach, na powierzchni “OWCZEGŁOWY” 16.05.2018 a pochodzące z dwóch różnych lęgów.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE – UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY – 27-29.08.2018

CIEŚLE – UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY – 27-29.08.2018

Kolejne sprawdzenie trzcinowiska, w którym zwykle bardzo licznie nocują ptaki. Okazuje się, że w tym roku jest ich relatywnie mało. Przez te trzy wieczory złapały się 164 ptaki z 12 gatunków, w tym 9 retrapów. O zbiorowym nocowaniu można mówić w przypadku dymówki i makolągwy. Dominantem była ta pierwsza, choć 52 ptaki, to bardzo skromna liczba jak na ten gatunek. Młode ptaki stanowiły 86,5%. Przeliczając te proporcje z innej strony widać, że na 2 dorosłe dymówki przypadało 12,9 młodego. To proporcje pasujące bardziej do tych stwierdzonych na stawie w dolinie Wełny (16 młodych na 2 dorosłe), natomiast zdecydowanie odbiegający od proporcji na dużych noclegowiskach w dolinie Wełny i na Jeziorze Rogozińskim (4  młode na 2 dorosłe). Zobaczymy, co będzie na kolejnych noclegowiskach – jeśli uda się je znaleźć. Z ptaków lęgowych dominował oczywiście trzcinniczek. Złapaliśmy kila osobników, które dopiero co opuściły gniazda i miały jeszcze nie w pełni wyrośnięte lotki – to bardzo późne lęgi!
A teraz pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  43 + 3 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  41 + 1 retrap
Makolągwa Carduelis cannabina  33 + 2 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  12 + 3 retrapy
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  6
Pliszka żółta Motacilla flava  5
Potrzeszcz Miliaria calandra  3
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  2
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  1
Mazurek Passer montanus  1
Pokląskwa Saxicola rubetra  1

Jeśli chodzi o retrapy, to najstarszym był trzcinniczek zaobrączkowany tutaj w VII 2017. Była modraszka zaobrączkowana 19.05.2018 jako pisklę w jednej z naszych budek w lesie “Olszyna”. Wszystkie “zretrapione” dymówki pochodziły z pobliskich noclegowisk: jedna z 18.08.2018 na stawie w Cieślach, dwie z 19.08.2018 na Jeziorze Rogozińskim.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE – STAW – 16-30.08.2018

CIEŚLE – STAW – 16-30.08.2018

Łapanie nad stawem w dolinie Wełny w Cieślach oraz na pobliskich ugorach. Okazjonalne odłowy w pobliżu miejsca zamieszkania, najczęściej ograniczone do godzin popołudniowych i wczesnych poranków. Pięć wieczorów odłów dymówek z wabieniem głosem, w małej kępie nadbrzeżnych trzcin. Złapało się 327 ptaków z 24 gatunków, w tym 18 retrapów. W zasadzie należy odłów podzielić na trzy grupy: noclegowisko dymówek, ptaki trzcinowisk, ptaki ugorów. Jeśli chodzi o noclegowisko dymówek, to trzeba powiedzieć, że byliśmy mile zaskoczeni, że w tak małej kępie trzcin (30 x 10 m) udało się odłowić aż 179 osobników. Jeszcze dziwniejsze jest to, że proporcja ptaków pierwszorocznych do starszych całkowicie odstaje od stwierdzonych w tym roku na innych noclegowiskach. Wyniosła ona aż 16 młodych dymówek na 2 dorosłe. Na innych, do tej pory zbadanych noclegowiskach proporcja ta wyniosła: 1,6 i 4,0 młodego na dwa dorosłe. Wśród pozostałych ptaków odławianych w trzcinowiskach na obrzeżach stawu dominowały dwa gatunki: potrzos i trzcinniczek. To pierwszy w tym roku tak wysoka liczebność potrzosa – widocznie ruszył przelot. Niewątpliwą atrakcją były odłowione zimorodki oraz młodociany samiec podróżniczka. Tym samym mamy stwierdzenie w dolinie Wełny wszystkich trzech gatunków słowików: szarego, rdzawego i podróżniczka. Jeśli chodzi o ptaki ugorów, to najliczniej łapały się kląskawki, kulczyki i makolągwy. Dwa ostatnie przylatują tutaj na żerowisko. Kląskawka jest tutaj od niedawna ptakiem lęgowym i jest już znacznie liczniejsza od pokląskwy, która gniazduje w tym miejscu “od zawsze”. Kląskawka dotarła do nas na drodze naturalnego rozprzestrzeniania się tego gatunku z południowego wschodu.

No, i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  174 + 5 retrapów
Potrzos Emberiza schoeniclus  30 + 7 retrapów
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  33+ 3 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  12
Piecuszek Phylloscopus trochilus  10
Kląskawka Saxicola torquata  9
Modraszka Cyanistes caeruleus  5 + 2 retrapy
Kulczyk Serinus serinus  6
Cierniówka Sylvia communis  5
Makolągwa Carduelis cannabina  5
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  3
Brzegówka Riparia riparia  3
Zimorodek Alcedo atthis  2 + 1 retrap
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca  2
Łozówka Acrocephalus palustris  1
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Rudzik Erithacus rubecula  1
Podróżniczek Luscinia svecica  1
Pliszka żółta Motacilla flava  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Pokląskwa Saxicola rubetra  1
Szpak Sturnus vulgaris  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1

Z 18 retrapów warto napisać o ośmiu; pozostałe to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj lub w najbliższym sąsiedztwie w bieżącym roku. Zacznijmy od dymówek. Jeden ptak został zaobrączkowany na noclegowisku przy ujściu Małej Wełny  w VII 2016, jedna na noclegowisku przy ul. Lipowej w Cieślach 29.07.2018 a dwa na noclegowisku na Jez. Rogozińskim w Rogoźnie 19 i 21.08.2018. Ostatnia z dymówek została zaobrączkowana tutaj 7.04.2018. Najstarszy z “retrapów”, to trzcinniczek zaobrączkowany przy ujściu Małej Wełny 16.07.2013 r. jako ptak dorosły – ma więc przynajmniej 6 lat. Potrzosy nosiły nasze obrączki założone w IX 2014 i IV 2018 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

JEZIORO ROGOZIŃSKIE – 19, 21, 22.08.2018

JEZIORO ROGOZIŃSKIE – 19, 21, 22.08.2018

Wobec braku większych noclegowisk dymówek w dolinie Wełny w Cieślach postanowiliśmy poszukać tych ptaków w innych miejscach. Jedno z nich udało się znaleźć bardzo blisko, bo na miejskim odcinku Jeziora Rogozińskiego. Ptaki zbierały się w liczbie kilkuset w pasie nadbrzeżnych trzcin o szerokości ok. 30 m. Następnego dnia po zlokalizowaniu tego stanowiska przeprowadziliśmy pierwszy odłów, a po dniu przerwy dwa kolejne wieczorne łapania. Przez te trzy wieczory złapało się 328 ptaków z 3 gatunków, w tym 5 retrapów. Poza dymówkami , które były głównym celem akcji, złapało się tylko 7 innych ptaków. Analiza składu zgrupowania nocujących dymówek wykazała bardzo duży udział ptaków dorosłych. W pierwszym dniu, kiedy złapało się w sumie 195 dymówek, stanowiły one 39,5%; a dla całego odłowu (321 ptaków) 33,0%. Przeliczając te proporcje z innej strony widać, że na 2 dorosłe dymówki przypadały: dla pierwszego dnia – 3 młode, a dla całego odłowu – 4. To połowa tego, co stwierdzono na noclegowiskach w minionych latach.

No, i wyjątkowo krótka lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  316 + 5 retrapów
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  6
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1

Z pięciu dymówek noszących już obrączki, cztery pochodziły ze zbiorowych noclegowisk, w tym: 2 z VIII 2014 r. na Małej Wełnie w Owczegłowach; 2 z VII-VIII 2018 z doliny Wełny w Cieślach. Ostatni, to ptak zaobrączkowany 30 VII 2018 na terenie betoniarni w Cieślach.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

WODOCIĄGI – 13-15.08.2018

WODOCIĄGI – 13-15.08.2018

Trzecie w tym roku łapanie w dolinie Wełny w Cieślach. Odłowy przeprowadzone w tym samym miejscu, co trzy tygodnie wcześniej. Z uwagi na wysokie temperatury pierwszego dnia zrobiliśmy 6-godzinną przerwę w godzinach południowych. Przez dwa pełne dni (po uwzględnieniu wspomnianej przerwy) złapało się 280 ptaków z 30 gatunków, w tym 30 retrapów. Pośród ptaków gniazdujących w tym środowisku dominantem znów okazał się trzcinniczek, choć było go o połowę mniej niż poprzednio. Najwięcej jednak złapało się mazurków, które przyleciały na noclegowisko w kępy krzewiastych wierzb porastających łąki. To niestety jedyny gatunek nocujący w tym roku na tym terenie. Pierwszy raz złapały się w tym roku wszystkie trzy gatunki świstunek: pierwiosnek, piecuszek i świstunka leśna. Warto podkreślić fakt odłowienia młodocianego słowika szarego, którego zasięg geograficzny obejmuje tereny wschodniej Europy. Na poprzednim łapaniu zaobrączkowaliśmy słowika rdzawego, którego zasięg obejmuje tereny zachodniej Europy. Oznacza to, że Rogoźno leży na styku areałów lęgowych tych dwóch gatunków.

A teraz oderwijmy się na chwilę od ptaków. Dolina Wełny jest terenem licznego występowania jednego z najbardziej inwazyjnych gatunków roślin – kolczurki klapowanej. Jest to jednoroczne pnącze z rodziny dyniowatych. Od lat staramy się tępić tę roślinę w miejscach, gdzie łapiemy ptaki. Płodność jej jest jednak olbrzymia. Z jednego nasionka wyrasta roślina, na której znajdują się dziesiątki owoców. Torebki nasienne po wyschnięciu roznoszone są przez wodę i powodują kolonizację nowych terenów. W miejscach jej masowego występowania trzciny są przygniecione do ziemi, jakby walec po nich przejechał, gałęzie wierzb łamią się pod ciężarem tych roślin. Zamieszczone zdjęcia pokazują siewki kolczurki z kwietnia i pnącze okrywające krzew w sierpniu.

No, i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Mazurek Passer montanus  65 + 10 retrapów
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  54 + 10 retrapów
Potrzos Emberiza schoeniclus  19
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  17 + 2 retrapy
Kapturka Sylvia atricapilla  11
Modraszka Cyanistes caeruleus  7 + 4 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  8 + 1 retrap
Potrzeszcz Miliaria calandra  8
Pliszka żółta Motacilla flava  7
Czarnogłówka Poecile montanus  7
Cierniówka Sylvia communis  5 + 2 retrapy
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  5
Brzęczka Locustella lusinioides  5
Łozówka Acrocephalus palustris  4
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  4
Piegża Sylvia curruca  3
Rudzik Erithacus rubecula  3
Bogatka Parus major  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Dymówka Hirundo rustica  2
Sikora uboga Poecile palustris  2
Śpiewak Turdus philomelos  1 + 1 retrap
Zimorodek Alcedo atthis  1
Makolągwa Carduelis cannabina  1
Pełzacz leśny Certhia familiaris  1
Sójka Garrulus glandarius  1
Słowik szary Luscinia luscinia  1
Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1
Kos Turdus merula  1

Z 30 retrapów warto napisać o dziewięciu; pozostałe to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj lub w najbliższym sąsiedztwie w bieżącym roku. Bez wątpienia najciekawszym jest trzcinniczek zaobrączkowany 19.08.2016 r. jako ptak w 1 kalendarzowym roku życia, na jezorze Dróżno koło Elbląga – odległość 216 km w linii prostej. Kolejnych 6 retrapów to również trzcinniczki ale zaobrączkowane w Cieślach. Najstarszy z nich zaobrączkowany jako dorosły 31.07.2013 r. Kolejne trzcinniczki zaobrączkowaliśmy: 27.07.2014, 17.07.2015, 4.08.2015 i 10.06.2017 – 2 osobniki. Złapał się też dzwoniec zaobrączkowany 1.10.2016 roku jako ptak dorosły oraz modraszka zaobrączkowana 19.05.2018 jako pisklę w jednej z naszych budek w lesie “Olszyna”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 

CIEŚLE-STARA ŻWIROWNIA – 27-30.07.2018

CIEŚLE-STARA ŻWIROWNIA – 27-30.07.2018

Pierwsze po kilkuletniej przerwie łapanie na zatrzcinionej starej żwirowni w pobliżu ujścia Rudki do Wełny. Tutaj trzciny wyrastają z wody sięgającej mniej więcej do kolan. To trzecie miejsce w dolinie Wełny w Cieślach, gdzie zwykle o tej porze licznie nocowały pliszki i jaskółki. Przez wieczór, dwa pełne dni i ranek ostatniego dnia złapało się 313 ptaków z 20 gatunków, w tym 22 retrapy. Dwa wieczory łapaliśmy z wabieniem dymówek głosem z magnetofonu. Efekt był pozytywny. Pierwszego wieczoru (bez wabienia) złapały się 4 dymówki, drugiego wieczoru 61, a trzeciego 36. Tym samym właśnie dymówka okazała się dominantem. Spośród  ptaków gniazdujących w tym środowisku najliczniej łapały się oczywiście trzcinniczki. Z analizy zgrupowania nocujących tutaj dymówek wynika, że aż 55,2% stanowiły ptaki dorosłe. W minionych latach zdecydowaną większość nocujących stad stanowiły młode z danego sezonu. Lepiej wyglądało to u trzcinniczków: 37,8% ptaków dorosłych; ale to też więcej niż w minionych latach. Wygląda na to, że sukces gniazdowy ptaków jest w tym roku mniejszy.Wśród złapanych trzcinniczków był jeden z białymi piórami – po jednej pokrywie I-rzędowej w każdym skrzydle. Największą niespodzianką był bączek – najmniejsza nasza czapla.

No, i pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  99 + 6 retrapów
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  88 + 2 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  17 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  16 + 2 retrapy
Piecuszek Phylloscopus trochilus  11 + 2 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  12
Kapturka Sylvia atricapilla  9
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  8 + 1 retrap
Brzęczka Locustella luscinioides  6 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  6
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  5
Bogatka Parus major  1 + 4 retrapy
Łozówka Acrocephalus palustris  4
Cierniówka Sylvia communis  3
Pliszka siwa Motacilla alba  2 + 1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus  1 + 1 retrap
Zimorodek Alcedo atthis  1
Bączek Ixobrychus minutus  1
Gąsiorek Lanius collurio  1
Kos Turdus merula  1 retrap

Jeśli chodzi o retrapy, to zacznijmy od dymówek. Cztery z nich zostały zaobrączkowane jako pierwszoroczne młode na zbiorowych noclegowiskach: jedna w VI 2015 na Małej Wełnie w Owczegłowach a trzy w VII 2016 w Cieślach, przy ujściu Małej Wełny. Dwie pozostałe dymówki, to ptaki lęgowe z Mikołajewa: jedna zaobrączkowana jako pisklę 19.06.2017 a druga jako lotny młody w pomieszczeniu z gniazdem w dniu 4.06.2018. Pozostałe ptaki pochodziły z doliny Wełny w Cieślach: trznadel zaobr.  12.10.2014; pliszka siwa zaobr. 22.07.2016; modraszka zaobr. 27.08.2017 roku. Złapały się też dwie bogatki zaobrączkowane jako pisklęta w V 2016 roku w pobliskim lesie “Olszyna”. Pozostałe nie opisane tutaj retrapy, to ptaki zaobrączkowane w najbliższej okolicy w tym roku.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

WODOCIĄGI – 20-22.07.2018

WODOCIĄGI – 20-22.07.2018

Drugie w tym roku łapanie w dolinie Wełny w Cieślach. Po wiosennych rozlewiskach nie ma już ani śladu – nawet w starorzeczach nie było już wody. Przez dwa pełne dni złapało się 446 ptaków z 26gatunków, w tym 23 retrapy. Zdecydowanym dominantem okazał się trzcinniczek. Licznie łapały się też pierwiosnki. Wśród odłowionych ptaków były 4 gatunki pokrzewek, w tym bardzo rzadko łapana jarzębatka. Nie było tylko ostatniego naszego gatunku z tej grupy, tj. gajówki. Coś się chyba niedobrego z tym gatunkiem dzieje, ponieważ już bardzo dawno nie mieliśmy okazji jej obrączkować.  Niestety nie stwierdziliśmy gromadzenia się na noclegowiska pliszek żółtych. Jak zwykle pojawiły się natomiast modraszki, które są poza sezonem lęgowym typowymi trzcinowymi sikorami. Większość odłowionych ptaków – 81%, to tegoroczne młode. Wśród złapanych trzcinniczków był jeden z białymi piórami na głowie.

No, i pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  145 + 10 retrapów
Piecuszek Phylloscopus trochilus  73 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  31 + 1 retrap
Cierniówka Sylvia communis  31 + 1 retrap
Szpak Sturnus vulgaris  24
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  20 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  18
Łozówka Acrocephalus palustris  17
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  13 + 1 retrap
Piegża Sylvia curruca  11
Bogatka Parus major  7 + 3 retrapy
Mazurek Passer montanus  4 + 2 retrapy
Brzęczka Locustella luscinioides  4 + 1 retrap
Pliszka żółta Motacilla flava  4 + 1 retrap
Kapturka Sylvia atricapilla  3 + 1 retrap
Śpiewak Turdus philomelos  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  2
Dymówka Hirundo rustica  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Jarzębatka Sylvia nisoria  2
Pełzacz leśny Certhia familiaris  1
Zaganiacz Hipploais icterina  1
Gąsiorek Lanius collurio  1
Słowik szary Luscinia megarhynchos  1
Pleszka Phoenicurus phoenicurus  1

Najciekawszym retrapem był trzcinniczek z belgijską obrączką – wciąż czekamy na dane z zaobrączkowania tego ptaka. Pozostałe retrapy, to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj lub w najbliższym sąsiedztwie w minionych latach lub wiosną tego roku.Najstarsze z nich to: trzcinniczek zaobrączkowany tutaj jako dorosły 31.07.2013 r. oraz rokitniczka zaobrączkowana po drugiej stronie rzeki 31.08.2013 r. jako ptak w pierwszym roku życia. Z  VII 2014 roku pochodziły 2 trzcinniczki. Z VIII 2015 r. – 1 trzcinniczek. Z 2016 roku: 1 cierniówka i 1 piecuszek. Z VI-VII 2017 r.  – 4 trzcinniczki. Złapały się też trzy bogatki i jedna modraszka zaobrączkowane jako pisklęta w V i VI bieżącego roku w pobliskim lesie “Olszyna”. Dwie bogatki pochodziły z tego samego lęgu.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE – BETONIARNIA – 12-16, 31.07.2018

CIEŚLE – BETONIARNIA – 12-16, 31.07.2018

Odłowy zgrupowania ptaków żerujących na polu obsianym łubinem ale w głównej mierze porośniętym chwastami. Wykorzystaliśmy fakt, że ptaki gromadnie przelatywały z pola na pas świerków rosnących za płotem cmentarza. W sumie złapało się  170 ptaków z 10 gatunków, w tym 11 retrapów. Większość ptaków złapała się jednego ranka, tj. 31 lipca, kiedy jednorazowo wyjęliśmy z sieci 51 wróbli i 69 mazurków. Oba gatunki były zdecydowanymi dominantami w opisywanym łapaniu. Przeprowadzona analiza płci i wieku odłowionych wróbli wykazała, że 75,6% stanowiły ptaki młode, tzn. z bieżącego sezonu lęgowego. Pozostałe 24,4%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, udział samic wzrósł do 56,1%. W przypadku mazurka, u którego trudno jednoznacznie oznaczyć płeć ptaków, przeprowadzono tylko analizę wieku odłowionych ptaków. Prawie wszystkie mazurki, bo aż 96,3% były ptakami pierwszorocznymi. Najciekawszym złapanym ptakiem była dorosła samica dzierlatki, która otrzymała dodatkowo kolorowe obrączki. Powinna być ptakiem osiadłym na tym terenie, ale czas pokarze, czy uda się ją spotkać często w najbliższej okolicy.

Poniżej pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Mazurek Passer montanus 73 + 9 retrapów
Wróbel Passer domesticus  81  + 1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  2
Kopciuszek Phoenicurus phoenicurus  2
Szpak Sturnus vulgaris  2
Cierniówka Sylvia communis  1 + 1 retrap
Dzierlatka Galerida cristata  1
Piegża Sylvia curruca  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1
Makolągwa Carduelis cannabina  1

Wszystkie złapane retrapy, to ptaki pochodzące z odłowów w ostatnich dniach w odległości nie większej niż 200 m.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE – UL. KRAŃCOWA – 7-8, 15-31.07.2018

CIEŚLE – UL. KRAŃCOWA – 7-8, 15-31.07.2018

Odłowy na placu budowy budynku wielorodzinnego i ugorach wokół budowy. Cele były dwa: odłowienie stada mazurków żerujących na chwastach porastających hałdę ziemi z wkopu fundamentów oraz próba odłowienia dzierlatek “spacerujących” po placu budowy. Pierwszy cel zrealizowaliśmy w dniach 7-8 lipca. W pozostałe dni odławialiśmy już tylko w niskie 2 i 3-półkowe delikatne sieci z myślą o dzierlatkach. Od 2011 roku zaobrączkowaliśmy w Cieślach 10 dzierlatek z których większość otrzymała oprócz standardowej aluminiowej obrączki dwie kolorowe obrączki plastikowe w różnych kombinacjach pięciu kolorów. Takie oznakowanie umożliwia identyfikację konkretnego ptaka bez konieczności jego odławiania. Są to ptaki osiadłe, więc szybko uczą się omijać sieci, więc powtórne odłowy są niezwykle rzadkie. Kolorowe znakowanie daje możliwość częstych odczytów, jeśli ptak nie zmienił miejsca pobytu. Dodatkowym atutem jest to, że łapiemy w miejscu zamieszkania. Ten zbieg sprzyjających okoliczności daje piękne wyniki dla jednej z dzierlatek zaobrączkowane tutaj 22.07.2016 r. jako samiec w 1 kalendarzowym roku życia. Do dziś odnotowaliśmy 22 spotkania z nim. W czasie opisywanego łapania udało się odłowić pięć młodocianych dzierlatek. Teraz będzie trzeba mieć oczy szeroko otwarte i sprawdzać wszystkie napotkane dzierlatki. Młode ptaki generalnie wykazują mniejsze przywiązanie do terenu niż ptaki, które już w danym miejscu odbyły lęgi.

W sumie złapało się  156 ptaków z 14 gatunków, w tym 2 retrapy.

Poniżej pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Mazurek Passer montanus  102
Makolągwa Carduelis cannabina  9
Kląskawka Saxicola torquata  7
Wróbel Passer domesticus  6 + 1 retrap
Dzierlatka Galerida cristata  5
Dzwoniec Carduelis chloris  5
Skowronek Alauda arvensis  4 + 1 retrap
Pliszka siwa Motacilla alba  4
Bogatka Parus major  4
Piecuszek Phylloscopus trochilus  3
Cierniówka Sylvia communis  2
Potrzos Emberiza schoeniclus   1
Pokląskwa Saxicola rubetra  1
Kos Turdus merula  1

Obydwa retrapy to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj w minionych latach i wiosną bieżącego roku. Wróbel został zaobrączkowany 6.01.2017 r. przy karmniku jako dorosła samica a skowronek 28.04.2018 r. jako ptak po 1 kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CIEŚLE – UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY – 5, 6, 12, 15.07.2018

CIEŚLE – UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY – 5, 6, 12, 15.07.2018

Letnie łapanie w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Celem było odłowienie pliszek żółtych, które w poprzednich latach licznie tutaj nocowały. Odłowy prowadziliśmy przez cztery wieczory i ranki, zwijając sieci na pozostałą część dni.  Po ubiegłorocznym podtopieniu tego miejsca przez praktycznie cały rok, trzciny są bardzo gęste i wysokie. Całkowicie wyginęły krzewy dzikiego bzu czarnego, które przez kilka wcześniejszych, suchych sezonów zaczął opanowywać trzcinowiska. Złapały się  163 ptaki z 20 gatunków, w tym 6 retrapów. No i okazało się, że nie ma w tym roku noclegowisk. Dominantem był gniazdujący tutaj trzcinniczek. Na noc przylatywały tylko bardzo nieliczne makolągwy oraz pojedyncze pliszki żółte  i szpaki. To dość zagadkowa sytuacja zwłaszcza, że nie widać, żeby pliszki zapadały na noc w innych miejscach doliny. Ciekawe, czy w sierpniu i wrześniu ptaki pojawią się tutaj w większej liczbie?

No, i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  81+ 3 retrapy
Makolągwa Carduelis cannabina  17+ 1 retrap
Rokitniczka Acrocephakus schoenobaenus  11
Brzęczka Locustella luscinioides  7
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  6 + 1 retrap
Łozówka Acrocephalus palustris  6
Szpak Sturnus vulgaris  5
Dymówka Hirundo rustica  4
Pliszka żółta Motacilla flava  4
Potrzos Emberiza schoeniclus  3 + 1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  2
Piecuszek Phylloscopus trochilus  2
Kapturka Sylvia atricapilla  1 + 1 retrap
Bogatka Parus major   1
Modraszka Cyanistes caeruleus  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Zaganiacz Hippolais icterina  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Mazurek Passer montanus  1
Cierniówka Sylvia communis  1

Wszystkie retrapy, to ptaki, które zaobrączkowaliśmy tutaj w minionych latach i wiosną bieżącego roku.Wśród nich najstarszy był trzcinniczek zaobrączkowany tutaj 2.08.2015 r., jako dorosły po 1 kalendarzowym roku życia – ma więc 4 lata. Pozostałe dwa trzcinniczki pochodziły z VII 2017.  Dwa pozostałe retrapy, to makolągwa zaobrączkowana 2.09.2016 i trzciniak z 28.04.2018.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska