Browsed by
Kategoria: Obrączkowanie

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 10.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 10.03.2020

Ósme w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Liczebność ptaków przy karmniku spadła drastycznie w porównaniu z poprzednim dniem. Od świtu do 8.30 złapało się 39 ptaków z 6 gatunków, w tym aż 17 retrapów. Przy tej liczbie nie można niczego poddać statystycznej analizie. Bogatek i modraszek było prawie tyle samo.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  7 + 8 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  10 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  4 + 3 retrapy
Kowalik Sitta europaea  2 retrapy
Kos Turdus merula  1 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  1 retrap

Udział retrapów był bardzo duży i wyniósł  43,6%. Wszystkie retrapy to nasze ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 9 III 2020 – 3, w tym: 2 bogatki i 1 modraszka,
 • 29 II 2020 – 5, w tym: 4 bogatki i 1 modraszka,
 • 22 II 2020 – 1 bogatka,
 • 16 II 2020 – 2 kowaliki,
 • 15 II 2020 – 1 bogatka,
 • 6 I 2020 – 2, w tym: 1 mazurek i 1 dzwoniec,
 • 23 III 2019 – 1 kos,
 • 15 III 2018 – 1 dzwoniec,
 • 10 III 2018 – 1 dzwoniec.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 9.03.2020

Siódme w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Po jednym dniu przerwy powróciliśmy do karmnika w leśniczówce “Buczyna”. Od świtu do 10.30 złapało się 129 ptaków z 4 gatunków, w tym 11 retrapów. Dominantem była znów bogatka (67,4%), ale zwiększył się udział modraszki (29,5%). Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 78,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 21,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 49,4%, czyli mniej niż we wcześniejszych łapaniach. Po raz pierwszy w czasie tegorocznego przelotu samic było więcej, choć tylko nieznacznie. Czyżby sytuacja wracała do normy z poprzednich lat? Wśród odłowionych sikor były dwie szczególne. bo nosiły nie nasze obrączki: modraszka polską a bogatka litewską.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  78 + 9 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  36 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  3
Czarnogłówka Poecile montanus  1

Udział retrapów był niewielki i wyniósł  8,5%. Dziewięć z nich, to nasze ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 7 III 2020 – 1 modraszka,
 • 6 III 2020 – 1 bogatka,
 • 29 II 2020 – 2 bogatki,
 • 22 II 2020 – 1 bogatka,
 • 15 II 2020 – 3 bogatki,
 • 6 I 2020 – 1 bogatka.

Dwa pozostałe retrapy (te na zdjęciach powyżej), to ptaki z obcymi obrączkami. O modraszce już wiemy wszystko. Ptak został zaobrączkowany 14.03 2017 r. w Biskupicach koło Przemętu (84 km na południe od Łoskonia) jako samiec w 2 roku życia, czyli z lęgu w 2016 roku. Bogatka nosząca litewską obrączkę została oznakowana 14.10.2019 r. na Półwyspie Vente na Zalewie Kurońskim, jako samiec w pierwszym kalendarzowym roku życia. Miejsce to jest odległe o 403 km od Łoskonia. Widać jasno, że jest to ptak, który poleciał jesienią na zimowisko w środkowej lub zachodniej Europie a teraz wraca w swe rodzinne strony.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2020

Szóste w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Piąte było poprzedniego dnia, ale ponieważ  były inne opisujemy je oddzielnie.Pogoda wciąż wczesnowiosenna ale tym razem z deszczem. Od świtu do 14.30 (z przerwą 9.30 – 12.30) złapały się 133 ptaki z 8 gatunków, w tym 34 retrapy. Dominantem była znów bogatka. Jej udział wyniósł 75,9% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 82,2% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 17,8%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 53,5%, czyli nieco więcej niż poprzedniego dnia. Jest to sytuacja nietypowa dla marca, ponieważ w poprzednich latach o tej porze przeważały zawsze samice. Po raz pierwszy w tym roku złapały się grubodzioby. Były to samce w różnym wieku o czym świadczy kształt zakończeń lotek II rzędu.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  73 + 28 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  13 + 4 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  8 + 1 retrap
Grubodziób Cocco. coccothraustes  2
Trznadel Emberiza citrinella  1
Sosnówka Periparus ater  1
Kowalik Sitta europaea  1 retrap
Sójka Garrulus glandarius  1

Udział retrapów był znacznie większy niż poprzedniego dnia i wyniósł  25,6%. Najprawdopodobniej pogorszenie pogody zatrzymało przelot.  Najwięcej retrapów – 13, to ptaki zaobrączkowane poprzedniego dnia. Pozostałe zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 29 II 2020 – 3 bogatki,
 • 22 II 2020 – 2 bogatki,
 • 15 II 2020 – 7, w tym: 5 bogatek, 1 modraszka i  1 kowalik
 • 6 I 2020 – 7 bogatek,
 • 15 XII 2018 – 1 bogatka,
 • 27 III 2018 – 1 dzwoniec.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.03.2020

Piąte w tym roku łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wczesnowiosenna. Wygląda na to, że przelot sikor ruszył. Od świtu do 12.30 złapało się 215 ptaków z 7 gatunków, w tym 3 retrapy. Dominantem była znów bogatka. Jej udział wyniósł 85,6% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 76,1% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 23,9%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to zmniejszyła się przewaga samców – 51,1%, ale wciąż było ich nieco więcej niż samic. Podczas tego odłowu zaobrączkowany został nasz tysięczny ptak w tym roku; była to bogatka. Złapała się również bogatka z nogą wykręconą w stawie skokowym. Musiało się to stać w okresie “pisklęcym”. Ptak był poz tym w dobrej kondycji.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  183 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  21
Dzwoniec Carduelis chloris  5 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Sosnówka Periparus ater  1
Kowalik Sitta europaea  1 retrap

Udział retrapów był znikomy – 1,4%, co potwierdza fakt rozpoczęcia przelotu.  Wszystkie ptaki zostały zaobrączkowane przy tym karmniku: bogatka 6.01.2020, kowalik 16.02.2020 a dzwoniec 15.03.2018.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 29.02.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 29.02.2020

Czwarte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wciąż wczesnowiosenna. Liczba ptaków utrzymuje się na niskim poziomie. Przez cały dzień złapały się 93 ptaki z 6 gatunków, w tym 20 retrapów.  Dziewięć bogatek złapaliśmy poza karmnikiem i tych nie bierzemy pod uwagę przy analizie wieku i płci. Dominantem była oczywiście bogatka. Jej udział wyniósł 74,2% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 80,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 20,0%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to podobnie jak we wszystkich “karmnikowych” łapaniach w okresie zimy, tj. XII-II, stwierdzono przewagę samców – 65,0%. Wygląda na to, że zima bez śniegu i mrozu nie spowodowała przyspieszenia przelotu sikor.

Wśród odłowionych bogatek była jedna z dużą naroślą przy oku.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  52 + 17 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  12 + 3 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  4
Mazurek Passer montanus  2
Mysikrólik Regulus regulus  2
Sosnówka Periparus ater  1

Udział retrapów był spory – 21,5%.  Poza jednym ptakiem, wszystkie zostały zaobrączkowane przy tym karmniku w następujących datach:

 • II 2020 – 4 bogatki,
 • I 2020 – 10 bogatek,
 • XII 2018 – 2, w tym: 1 modraszka i 1 bogatka,
 • I 2018 – 1 bogatka,
 • XII 2016 – 1 modraszka,
 • I 2016 – 1 modraszka.

Ta jedna inna, to bogatka zaobrączkowana w V 2019 jako pisklę w budce nr 06 na powierzchni “BUCZYNA”, w odległości 4,3 km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

CHODZIEŻ – 27-28.02.2020 R.

CHODZIEŻ – 27-28.02.2020 R.

Pierwsza nocna kontrola budek lęgowych rozwieszonych wzdłuż promenady okalającej Jezioro Chodzieskie. Byliśmy przy tych budkach w sezonach lęgowych 2018 i 2019 na zaproszenie lokalnej grupy miłośników ptaków. Jesienią ubiegłego roku członkowie tej grupy przyjechali do Muzeum regionalnego w Rogoźnie, gdzie mamy wyeksponowane różne typy budek lęgowych, na coś w rodzaju szkolenia. W czasie opisywanej kontroli nocnej okazało się, że zapał nie ostygł i “nauka nie poszła w las”. Oprócz starych budek pojawiły się nowe, bardzo dobrej jakości i z właściwymi dla sikor otworami. W sumie nazbierało się ich 39. Po telefonie do opiekuna grupy okazało się, że to jeszcze nie wszystko. Następnego wieczora skontrolowaliśmy jeszcze kolejnych 9 budek. W 30 z nich nocowały 33 ptaki. Ta różnica wynika z tego, że mazurki nocowały po dwa w jednej budce. Nocujące ptaki należały do 4 gatunków: bogatka – 17, modraszka – 9, mazurek – 6, kowalik – 1. Żaden z ptaków nie nosił wcześniej założonej obrączki. Na budkach nie zauważyliśmy śladów wizyty dzięciołów, co jest powszechne na innych naszych powierzchniach budkowych.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

KACZORY – 23.02.2020

KACZORY – 23.02.2020

Łapanie przy założonym dwa tygodnie wcześniej “karmniku” na powierzchni budkowej “KACZORY”. Karmnik, to drut rozciągnięty między dwoma sosnami, a na nim nanizane kawałki sadła. Nie wiedzieliśmy, czy tego typu “stołówka” zostanie zauważona przez ptaki. Drut rozpięliśmy na wysokości uniemożliwiającej dobranie się do sadła przez czworonogi. O świcie rozstawiliśmy dwie sieci, po obu stronach “karmnika”. Odłów trwał do godz. 12.00. Złapały się 43 ptaki z 3 gatunków, w tym 5 retrapów.  Dominantem była oczywiście bogatka. Poza sikorami nie było innych ptaków. Niestety nie było również czubatki, której nie “gościliśmy” w naszych sieciach od 2018 roku.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  28 + 5 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  6
Sosnówka Periparus ater  4

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane na tej powierzchni jako osobniki dorosłe, w tym jeden z okresu lęgowego. Cztery zostały zaobrączkowane w budkach odległych nie dalej, niż 50 m. Tylko jedna pochodziła z budki oddalonej o 730 m od “karmnika”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.02.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 22.02.2020

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Celem odłowu było sprawdzenie, czy w związku z brakiem prawdziwej zimy nie ruszył przelot sikor. Pogoda bez zmian, czyli raczej wczesnowiosenna. Niestety mocno wiało. Odłów trwał do godz. 12.00. Złapały się 32 ptaki z 6 gatunków, w tym 8 retrapów.  Dominantem była oczywiście bogatka. Z uwagi na małą liczbę ptaków nie można przeprowadzić analizy wieku i płci. Jeśli chodzi o gatunki, to ucieszyła sójka – w ubiegłym roku złapała się tylko jedna. Wszystko wskazuje na to, że przelot jeszcze nie ruszył.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  12 + 6 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  7 + 2 retrapy
Mazurek Passer montanus  2
Raniuszek Aegithalos caudatus  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Sójka Garrulus glandarius  1

Udział retrapów był spory – 25%. Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj podczas dwóch ostatnich odłowów.

Jerzy Dąbrowski

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15-16.02.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15-16.02.2020

Drugie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda, jak cała tegoroczna zima, raczej wczesnowiosenna. Ptaków było wyraźnie mniej niż przed miesiącem. Przez półtora dnia złapały się 162 ptaki z 7 gatunków, w tym tylko 30 retrapów.  Dominantem była bogatka. Jej udział wyniósł 80,9% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 87,8% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 12,2%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to podobnie jak we wszystkich “karmnikowych” łapaniach w okresie zimy, tj. XII-II, stwierdzono przewagę samców – 55,7%. Była więc wyraźnie mniejsza niż przed miesiącem. Jeśli chodzi o gatunki, to szczególnie ucieszył nas jer, którego w ubiegłym roku nie złapaliśmy.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  106 + 25 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  17 + 5 retrapów
Mazurek Passer montanus  2
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Sikora uboga Poecile palustris  2
Kowalik Sitta europaea  2
Jer Fringilla montifringilla  1

Udział retrapów był niewielki. Większość z nich – 25 – to ptaki zaobrączkowane w czasie styczniowego odłowu. Wśród pięciu “starych” retrapów były ptaki zaobrączkowane w:

 • III 2019 – 2 modraszki,
 • XII 2018 – 1 modraszka,
 • I 2018 – 1 bogatka,
 • I 2016 – 1 modraszka.

Ta najstarsza modraszka w chwili obrączkowania miała wiek “po2”, czyli pochodziła z lęgu w 2014 roku lub wcześniejszego; jest więc obecnie przynajmniej w szóstym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.01.2020

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.01.2020

Pierwsze tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. W odróżnieniu od ubiegłego roku, zima była tylko z nazwy – temperatura powyżej zera i brak śniegu. Wydawało się, że ptaków będzie mało, a jednak 8.00 – 15.30 złapało się 165 ptaków z 7 gatunków, w tym tylko 4 retrapy.  Dominantem była bogatka. Jej udział wyniósł 85,5% złapanych ptaków.  Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 84,4% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego. Pozostałe 15,6%, to ptaki dorosłe, które w minionym sezonie już wyprowadziły lęgi. Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to podobnie jak we wszystkich “karmnikowych” łapaniach w okresie zimy, tj. XII-II, stwierdzono przewagę samców – 63,8%. Jeśli chodzi o gatunki, to szczególnie ucieszył nas pełzacz leśny, którego w ubiegłym roku nie złapaliśmy. Poniżej kilka zdjęć bogatek i modraszek różnej płci i w różnym wieku.

Złapała się kolejny raz zięba z “kurzajkowatymi” naroślami na jednej nodze.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  138 + 3 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  15
Mazurek Passer montanus  4 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Pełzacz leśny Certhia familiaris  1
Zięba Fringilla coelebs  1
Sosnówka Periparus ater  1

Udział retrapów był znikomy, ponieważ jest to pierwsze łapanie od zakończenia zimy 2018/2019. Z minionej zimy pochodziły dwa ptaki: bogatka zaobrączkowana 20.03.2019 i mazurek z 20.01.2019. Dwa pozostałe retrapy, to bogatki zaobrączkowane jako pisklęta na powierzchni “BUCZYNA” w dniu 19.05.2019 w budkach nr 06 i 17.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska