Browsed by
Kategoria: Obserwacje

Jezioro Boguniewskie w lutym

Jezioro Boguniewskie w lutym

16.02.2019, Jezioro Boguniewskie, BoguniewoJerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 • gęgawa Anser anser – 99,
 • gęś zbożowa Anser fabalis – 152,
 • krzyżówka Anas platyrhynchos – 446,
 • głowienka Aythya ferina – 16 samców + 2 samice,
 • czernica Aythya fuligula – 1 samiec,
 • gągoł Bucephala clangula – 2 samce,
 • łyska Fulica atra – 1.
ROZLEWISKA WEŁNY W CIEŚLACH

ROZLEWISKA WEŁNY W CIEŚLACH

10.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski

 • samotnik Tringa ochropus – 2.

13.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski

 • samotnik Tringa ochropus – 3.

16.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

 • czapla biała Egretta alba – 3,
 • żuraw Grus grus – 2 samice na gniazdach.

17.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

 • czapla biała Egretta alba – 5,
 • płaskonos Anas clypeata – ≥8 samców i 2 samice,
 • świstun Anas penelope – 8,
 • cyranka Anas quequedula – 1 para,
 • śmieszka Larus ridibundus – 78 + kopulująca para.

22.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

 • batalion Philomachus pugnax – 3 samce.

23.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

 • łęczak Tringa glareola – 12.