Browsed by
Kategoria: Obserwacje

ROZLEWISKA WEŁNY W CIEŚLACH

ROZLEWISKA WEŁNY W CIEŚLACH

10.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski

 • samotnik Tringa ochropus – 2.

13.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski

 • samotnik Tringa ochropus – 3.

16.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

 • czapla biała Egretta alba – 3,
 • żuraw Grus grus – 2 samice na gniazdach.

17.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

 • czapla biała Egretta alba – 5,
 • płaskonos Anas clypeata – ≥8 samców i 2 samice,
 • świstun Anas penelope – 8,
 • cyranka Anas quequedula – 1 para,
 • śmieszka Larus ridibundus – 78 + kopulująca para.

22.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

 • batalion Philomachus pugnax – 3 samce.

23.04.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

 • łęczak Tringa glareola – 12.
ŻURAWIE I NIE TYLKO

ŻURAWIE I NIE TYLKO

21.02.2018, CieśleJerzy Dąbrowski

 • bielik Haliaaetus albicilla – 2 imm,
 • kormoran Phalacrocorax carbo – 1 ad.,
 • czapla biała Egretta alba – 3.

23.02.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

 • czapla biała Egretta alba – 2,
 • łyska Fulica atra – 53 (w jednym stadzie),
 • perkozek Tachybaptus ruficollis – 14 (w jednej grupie),
 • żuraw Grus grus – ~450 (zlot na noclegowisko).
GĘSI I ŻURAWIE

GĘSI I ŻURAWIE

21.01.2018, CieśleJerzy Dąbrowski i Damian Leligdowicz

Stado mieszane gęsi 3.500-4000, na polu oziminy, w tym:

 • gęś zbożowa Anser fabalis – dominant,
 • gęś białoczelna Anser albifrons – kilkaset (odczyt 1 obroży),
 • gęgawa Anser anser– kilkadziesiąt (odczt 2 obroży),

oraz

 • żuraw Grus grus – 125,
 • czapla biała Egretta alba – 1.

22.01.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

Stado mieszane gęsi 5.000-6.000, na polu kukurydzy,

oraz

 • żuraw Grus grus – 221,
 • czapla biała Egretta alba – 2 (na rozlewisku Wełny).