Browsed by
Kategoria: Obserwacje

GĘSI I ŻURAWIE

GĘSI I ŻURAWIE

21.01.2018, CieśleJerzy Dąbrowski i Damian Leligdowicz

Stado mieszane gęsi 3.500-4000, na polu oziminy, w tym:

 • gęś zbożowa Anser fabalis – dominant,
 • gęś białoczelna Anser albifrons – kilkaset (odczyt 1 obroży),
 • gęgawa Anser anser– kilkadziesiąt (odczt 2 obroży),

oraz

 • żuraw Grus grus – 125,
 • czapla biała Egretta alba – 1.

22.01.2018, CieśleJerzy Dąbrowski 

Stado mieszane gęsi 5.000-6.000, na polu kukurydzy,

oraz

 • żuraw Grus grus – 221,
 • czapla biała Egretta alba – 2 (na rozlewisku Wełny).
NOCLEGOWISKO SROK

NOCLEGOWISKO SROK

30.12.2017, Cieśle – wodociągiJerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

 • sroka Pica pica – 45 opuszczających noclegowisko o godz. 8.00,
 • czapla siwa Ardea cinerea – 15 przelatujących nad łąkami,
 • żuraw Grus grus – 4 + 3 (para z młodym).
OSTATNIE DYMÓWKI

OSTATNIE DYMÓWKI

29.09.2017CieśleJerzy Dąbrowski, Bronisława Peplińska

 • dymówka Hirundo rustica – 8.

7.10.2017CieśleJerzy Dąbrowski

 • dymówka Hirundo rustica – 3 (przelot na S).

8.10.2017CieśleJerzy Dąbrowski

 • dymówka Hirundo rustica – 4.