Cieśle – rozlewiska Wełny

Cieśle – rozlewiska Wełny

12.04.2024, Cieśle – rozlewiska Wełny, ROGOŹNO Jerzy Dąbrowski

 • łęczak Tringa glareola –  2.

28.03.2024, Cieśle – rozlewiska Wełny, ROGOŹNO Jerzy Dąbrowski

 • perkoz rdzawoszyi Podiceps griseigena –  1,
 • świstun Anas penelope –  20,
 • płaskonos Anas clypeata –  7,
 • cyranka Anas querquedula –  4,
 • krakwa Anas strepera –  23,
 • cyraneczka Anas crecca –  14,
 • krzyżówka Anas platyrhynchos –  43,
 • gęgawa Anser anser –  1,
 • łabędź niemy Cygnus olor –  2.

25.03.2024, Cieśle – rozlewiska Wełny, ROGOŹNO Jerzy Dąbrowski

 • gągoł Bucephala clangula –  1 para,
 • świstun Anas penelope –  30,
 • płaskonos Anas clypeata –  3 samce + 2 samice,
 • cyranka Anas querquedula –  1 samiec,
 • krakwa Anas strepera –  17,
 • cyraneczka Anas crecca –  7,
 • krzyżówka Anas platyrhynchos –  16,
 • gęgawa Anser anser –  3,
 • łabędź niemy Cygnus olor –  2.

24.03.2024, Cieśle – rozlewiska Wełny, ROGOŹNO Jerzy Dąbrowski

 • gągoł Bucephala clangula –  1 para,
 • świstun Anas penelope –  27,
 • płaskonos Anas clypeata –  3 samce + 3 samice,
 • rożeniec Anas acuta –  1 samiec,
 • krakwa Anas strepera –  19,
 • cyraneczka Anas crecca –  44,
 • krzyżówka Anas platyrhynchos –  15.

12.03.2024, Cieśle – rozlewiska Wełny, ROGOŹNO Jerzy Dąbrowski

 • gągoł Bucephala clangula –  10 samców + 4 samice,
 • świstun Anas penelope –  3 samce + 2 samice,
 • płaskonos Anas clypeata –  1 samiec,
 • cyranka Anas querquedula –  2 samce + 1 samica,
 • krakwa Anas strepera –  9 samców + 7 samic,
 • czapla biała Egretta alba –  42,
 • kszyk Gallinago gallinago –  2.
Comments are closed.