CIEŚLE-LIPOWA 25-26.07.2020 R.

CIEŚLE-LIPOWA 25-26.07.2020 R.

Pierwszy w tym roku odłów na terenie dawnej żwirowni w pobliży ujścia Rudki do Wełny w Cieślach. Sieci ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach porastających już prawie całe wyrobisko. Odłowy prowadziliśmy przez dwa wieczory i jeden ranek.  Głównym celem było noclegowisko dymówek. Obydwa wieczory wabiliśmy jaskółki głosem z magnetofonu.

 

Złapało się 239 ptaków z 10 gatunków, w tym 8 retrapów. Wśród ptaków gniazdujących w tym środowisku dominantem był oczywiście trzcinniczek. Jeśli chodzi o noclegowisko jaskółek, to było bardzo skromne, zważywszy, że w tym miejscu w minionych latach odławialiśmy jednego wieczoru setki tych ptaków – maksymalnie ponad 800. Pierwszego wieczora złapało tylko 9 ptaków, w tym 8 dorosłych samców i 1 młody ptak. Drugiego wieczora sytuacja była już normalna, czyli większość stanowiły młode z tegorocznych lęgów, niestety ptaków przyleciało niezbyt dużo i złapały się tylko 93. Z analizy składu zgrupowania z drugiego wieczoru wynika, że młode ptaki stanowiły 76,3%, co daje 6,45 młodego na 2 dorosłe.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  101 + 1 retrap
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  70+ 3 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  21
Łozówka Acrocephalus palustris  15
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  9 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  7 + 2 retrapy
Potrzos Emberiza schoeniclus  6
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Piecuszek Phylloscopus trochilus  1 retrap
Brzegówka Riparia riparia  1

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane w najbliższej okolicy, w tym 3 z bieżącego roku. Ptaki z poprzednich lat zostały oznakowane w następujących miesiącach:

  • IX 2018 – 1 trzcinniczek,
  • VIII 2018 – 1 dymówka,
  • VII 2018 – 2, w tym: 1 trzcinniczek i 1 piecuszek,
  • VIII 2017 – 1 trzcinniczek.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.