CIEŚLE-STAW 7-9.06.2019

CIEŚLE-STAW 7-9.06.2019

Dwudniowe łapanie wokół stawu w dolinie Wełny  oraz na przyległych ugorach. W trzcinowiskach i zakrzewieniach ustawiliśmy 120 m sieci pięciopółkowych a na ugorach 110 m sieci 2 i 3-półkowych. Złapały się 103 ptaki z 22 gatunków, w tym 13 retrapów. Ponad połowa odłowionych ptaków to mieszkańcy trzcinowisk z rodzaju Acrocephalus. Na ugorach złapały się kolejne 3 białożytki; 2 samce i jedna samica. Cieszy odłów 2 remizów, które w ostatnich latach są dość rzadkie. Ozdobę łapania były niewątpliwie zimorodki. Mniej miłych doznań dostarczył kos oszpecony jakąś dawną kontuzją głowy.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  22 + 4 retrapy
Łozówka Acrocephalus palustris  13 + 1 retrap
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  12 + 1 retrap
Makolągwa Carduelis cannabina  8 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  5 + 1 retrap
Cierniówka Sylvia communis  4
Skowronek Alauda arvensis  2 + 1 retrap
Białożytka Oenanthe oenanthe  3
Wróbel Passer domesticus  3
Piecuszek Phyloscopus trochilus  2 + 1 retrap
Piegża  Sylvia curruca  2 + 1 retrap
Kos Turdus merula  1 + 2 retrapy
Zimorodek Alcedo atthis  2
Potrzos Emberiza schoeniclus  2
Remiz Remiz pendulinus  2
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Trznadel Emberiza citrinella  1
Potrzeszcz Miliaria calandra  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Kląskawka Saxicola torquata  1
Szpak Sturnus vulgaris  1

Z wyjątkiem jednego ptaka, wszystkie retrapy pochodziły z doliny Wełny w Cieślach, z miejsc odległych maksymalnie o 600 m. Ten jeden inny, to trzcinniczek zaobrączkowany 22.08.2018 na Jeziorze Rogozińskim w odległości 2 km. Większość pozostałych retrapów to ptaki zaobrączkowane w latach 2016-2019. Wyjątkiem okazał się skowronek polny oznakowany tutaj 20.07.2013 r. jako osobnik w pierwszym kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.