CIEŚLE-WODOCIĄGI – 10-12.07.2020 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI – 10-12.07.2020 R.

Kolejne, po trzymiesięcznej przerwie, łapanie w zakrzewionej części doliny Wełny. Złapały się 393 ptaki z 33 gatunków, w tym 21 retrapów.  Zdecydowanymi dominantami były ptaki z rodzaju Acrocephalus, które stanowiły 42,5% całego odłowu. Zgodnie z oczekiwaniami najliczniejszym z nich był trzcinniczek; zaskoczyła natomiast bardzo duża liczebność bliźniaczego gatunku czyli łozówki. Niektóre, zwłaszcza młode, osobniki tych gatunków mają cechy mieszane i trzeba decydować, których cech jest więcej. Jeśli w kolejnych sezonach udaje się je odłowić jest możliwość weryfikacji prawidłowości oznaczenia. W żargonie obrączkarskim takie osobniki noszą nazwę “łoźniczka”. Zbliżona liczebność trzcinniczka i łozówki wynika z faktu, że trzcinowiska są suche i poprzerastane pokrzywami, co “podoba się” łozówkom. Kolejną istotną w tym środowisku grupę ptaków stanowią świstunki, czyli rodzaj Phylloscopus. Na tym odłowie pojawiły się wszystkie trzy gniazdujące u nas gatunki: piecuszek, pierwiosnek i świstunka leśna.

Z rzadziej łapanych ptaków udało się odłowić: zimorodki, dzięcioła zielonego, dzięciołka i słowika rdzawego.

Zapowiedzią przyszłych noclegowisk były nieliczne pliszki żółte, makolągwy i szpaki, które przyleciały w łany trzcin pod wieczór. Nie pojawiły się jeszcze mazurki i sroki.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  65+ 4 retrapy
Piecuszek Phylloscopus trochilus  44 + 3 retrapy
Łozówka Acrocephalus palustris  42 + 2 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  41 + 1 retrap
Bogatka Parus major  24 + 5 retrapów
Kapturka Sylvia atricapilla  20 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  18 + 1 retrap
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  17
Cierniówka Sylvia communis  13 + 1 retrap
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  12
Raniuszek Aegithalos caudatus  11
Pliszka żółta Motacilla flava  7
Rudzik Erithacus rubecula  6
Dymówka Hirundo rustica  6
Dzwoniec Carduelis chloris  5
Remiz Remiz pendulinus  5
Makolągwa Carduelis cannabina  4
Potrzos Emberiza schoeniclus  2 + 2 retrapy
Brzęczka Locustella luscinioides  4
Trznadel Emberiza citrinella  2 + 1 retrap
Mazurek Passer montanus  3
Piegża Sylvia curruca  3
Kos Turdus merula  3
Zimorodek Alcedo atthis  2
Pleszka  Phoenicurus phoenicurus  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Szpak Sturnus vulgaris  2
Śpiewak Turdus philomelos  2
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Gąsiorek Lanius collurio  1
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos  1
Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix  1
Dzięcioł zielony Picus viridis  1

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj lub w najbliższej okolicy w latach 2016-20:

  • V-VI 2020 – 2 bogatki zaobr. jako pisklęta w pobliskim lesie “Olszyna”,
  • IV 2020 – 2, w tym: 1 piecuszek, 1 bogatka,
  • IX-X 2019 – 2, w tym: 1 modraszka, 1 trzcinniczek,
  • VI-VIII 2019 – 5, w tym: 1 piecuszek, 1 cierniówka, 1 łozówka, 1 trzcinniczek, 1 rokitniczka,
  • IV 2019 – 3, w tym: 1 piecuszek, 1 kapturka, 1 trznadel,
  • XII 2018 – 1 bogatka,
  • VII-VIII 2018 – 4, w tym: 2 potrzosy, 2 trzcinniczki,
  • IV 2017 – łozówka,
  • V 2016 – 1 bogatka zaobr. jako pisklę w pobliskim lesie “Olszyna”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.