CIEŚLE-WODOCIĄGI 6-7.04.2019 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 6-7.04.2019 R.

Pierwsze w tym roku łapanie w Dolinie Wełny. Chcieliśmy sprawdzić, czy w tym środowisku zaczął się już wiosenny przelot.  Sieci ustawiliśmy głównie  w pobliżu krzaczastych wierzb i porastających łąki trzcinowisk.  Pogoda prawdziwie wiosenna, bez opadów ale niestety z momentami dość silnym wiatrem. Przez półtora dnia złapało się 68 ptaków z 18 gatunków, w tym 15 retrapów. Ilościowo wynik jest bardzo podobny do odłowu z 7-8.04.2018 r., w tym samym miejscu, kiedy złapaliśmy 64 ptaki z 14 gatunków. Bardzo istotną różnicą z poprzednią wiosną jest tegoroczna kompletna susza. Przed rokiem łąki były mocno podtopione. Jeśli chodzi o gatunki, to warto odnotować remizy, których nie było w ubiegłym roku. Prawdziwą niespodzianką i ozdobą łapania była płomykówka.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trznadel Emberiza citrinella  7 + 3 retrapy
Rudzik Erithacus rubecula  9
Modraszka Cyanistes caeruleus  4 + 4 retrapy
Śpiewak Turdus philomelos  6
Piecuszek Phylloscopus trochilus  4 + 2 retrapy
Remiz Remiz pendulinus  4
Potrzos Emberiza schoeniclus  3 + 1 retrap
Kos Turdus merula  2 + 2 retrapy
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  3
Bogatka Parus major  2 + 1 retrap
Krzyżówka Anas platyrhynchos  2
Raniuszek Aegithalos caudatus  1 + 1 retrap
Czarnogłówka  Poecile montanus  1 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Potrzeszcz Miliaria calandra  1
Sroka Pica pica  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Płomykówka  Tyto alba  1

Wszystkie retrapy pochodzą z obrączkowania w najbliższej okolicy, a znakomita większość dokładnie z tego miejsca z 2018 r. Najstarszy ptak, to trznadel zaobrączkowany tutaj w kwietniu 2015 r. jako samiec w drugim roku życia – ma więc dokładnie 5 lat. Złapaliśmy też dwie sikory z lęgów 2018 r.: modraszkę z powierzchni “RUDKA” i bogatkę z powierzchni “OLSZYNA”.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.