CIEŚLE-WODOCIĄGI 8-10.07.2022 R.

CIEŚLE-WODOCIĄGI 8-10.07.2022 R.

Po dwumiesięcznej przerwie wróciliśmy w dolinę Wełny w Cieślach, na punkt “WODOCIĄGI”. Odłowy trwały przez piątkowe popołudnie, całą sobotę i niedzielne przedpołudnie. W trzcinowiskach oczywiście całkowity brak wody. Złapało się 340 ptaków z 25 gatunków, w tym 32 retrapy. Sieci ustawiliśmy we wszystkich możliwych na tym terenie typach środowiska. W trzcinowiska (już z tegorocznych źdźbeł) przylatywały na noclegowisko, niezbyt jeszcze liczne, szpaki i dymówki. Te ostatnie wabiliśmy przy pomocny głosu z magnetofonu. Większość odłowionych dymówek stanowiły tegoroczne młode – 63%. Wśród dorosłych zdecydowanie więcej było samców – 19; samic tylko 8. Jest to zrozumiałe, ponieważ dla tego gatunku jest to pełnia sezonu lęgowego i znaczna część samic zajęta jest wysiadywaniem jaj z drugiego lęgu. Niewątpliwą ozdobą łapania były zimorodki. Pierwszy złapał się dorosły samiec – oznaczeniu wieku przesądzają koralowoczerwone nogi.

Później złapały się równocześnie trzy tegoroczne młode – 2 samice i 1 samiec.

Inne rzadziej łapane ptaki to: zaganiacz,  dzięciołek i po długiej przerwie największa z naszych pokrzewek – jarzębatka.

Wśród odłowionych ptaków znalazła się również jednooka cierniówka. Wyglądało na to, że straciła oko jakiś czas temu, ale była w dobrej kondycji.

No i jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Mazurek Passer montanus  75 + 2 retrapy
Dymówka Hirundo rustica  72 + 1 retrap
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  45 + 8 retrapów
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  42 + 7 retrapów
Potrzos Emberiza schoeniclus  14 + 2 retrapy
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  11 + 1 retrap
Łozówka Acrocephalus palustris  7 + 3 retrapy
Szpak Sturnus vulgaris  8
Kapturka Sylvia atricapilla  5 + 2 retrapy
Piecuszek Phylloscopus trochilus  6
Zimorodek Alcedo atthis  4
Cierniówka Sylvia communis  2 + 1 retrap
Kos Turdus merula  1 + 2 retrapy
Śpiewak Turdus philomelos  3
Dzwoniec Carduelis chloris  1 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  2
Gąsiorek Lanius collurio  2
Brzęczka Locustella luscinioides  2
Słowik szary Luscinia luscinia  2
Makolągwa Carduelis cannabina  1 retrap
Dzięciołek Dendrocopos minor  1
Zaganicz Hippolais icterina  1
Bogatka Parus major  1 retrap
Piegża Sylvia curruca  1
Jarzębatka Sylvia nisoria  1

 

Jeśli chodzi o retrapy,  to większość (poza trzema) została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:

 • V 2022 – w tym: 5 rokitniczek, 1 kapturka, 1 kos,
 • IV 2022 – makolągwa,
 • I 2022 – 1 dzwoniec (karmnik ok. 200 m),
 • IX-X 2021 – 2 w tym: 1 kos i 1 potrzos,
 • VII-VIII 2021 – 6 w tym: 4 trzcinniczki, 1 potrzos, i 1 kapturka,
 • VI 2021 – 2 w tym: 1 rokitniczka i 1 łozówka,
 • IX-X 2020 – 2 w tym: trzciniak i 1 mazurek,
 • VII-VIII 2020 – 5 w tym: 1 łozówka i 4 trzcinniczki,
 • VII 2019 – w tym: 1 trzcinniczek i 1 łozówka,
 • IV 2019 – 2 w tym 1 łozówka i 1 trzcinniczek,
 • VII 2018 – 1 cierniówka.

Jedną bogatkę zaobrączkowaliśmy jako pisklę w naszej budce na pobliskiej powierzchni “Olszyna” w 30.05.2020 roku. Mazurek pochodził z odłowu na odległym o 1,5 km ściernisku po kukurydzy w dniu 14.11.2021 r. Jedna z dymówek nosiła obrączkę, którą założyliśmy 4.09.2021 r. na noclegowisku w Boguniewie – odległość 7,6 km.

Nie było tym razem ptaków z bardzo starymi obrączkami, ale złapały się dwa z lipca 2019 r. należące do bliźniaczych gatunków sprawiających czasem kłopoty przy oznaczaniu: łozówka i trzcinniczek.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.