CIEŚLE-ŻWIROWNIA 23-25.07.2021 R.

CIEŚLE-ŻWIROWNIA 23-25.07.2021 R.

Pierwsze w tym roku łapanie na terenie żwirowni w Cieślach. Odłowy trwały od piątkowego popołudnia do niedzielnego przedpołudnia. Złapało się 201 ptaków z 27 gatunków, w tym 9 retrapy. Pogoda letnia, czyli upał bez opadów. Większość sieci ustawiliśmy w trzcinowiskach porastających najstarszą część wyrobiska. Dominowały tutaj oczywiście ptaki trzcin czyli rodzaj Acrocephalus. W porównaniu z odłowami w dolinie Wełny zdecydowanie większy był udział trzciniaka. Kilka sieci ustawiliśmy też w zakrzewieniach wierzbowych porastających hałdy pisku. Tutaj z kolei dominowały ptaki z rodzaju Phylloscopus. Na jedną no ustawiliśmy sieci o dużym oczku na siewkowce i kaczki. Złapał się tylko jeden kszyk. W sieć wpadł wprawdzie również żuraw, ale pozostawił tylko kilka piór i trzy dziury w sieci. W czasie stawiania sieci zupełnie niespodziewanie znaleźliśmy gniazdo błotniaków stawowych w 3 pisklętami.

Sporo odławianych ptaków znajdowało się w trakcie wymiany piór. Były to przede wszystkim ptaki dorosłe, ale pokazujemy to na przykładzie rudzików znajdujących się w czasie pierzenia postjuvenalnego.

Po raz pierwszy stwierdziliśmy występowanie na tym terenie ciekawej rośliny – pływacza zwyczajnego Utricularia vulgaris. Roślina ta nie jest zakorzeniona, a co najciekawsze posiada specjalne pęcherzykowate zgrubienia przystosowane do łapania owadów, skorupiaków i larw innych zwierząt.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  60 + 6 retrapów
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  23
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  23
Piecuszek Phylloscopus trochilus  12
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  11
Łozówka Acropcephalus palustris  10
Potrzos Emberiza schoeniclus  9 + 1 retrap
Kos Turdus merula  8
Śpiewak Turdus philomelos  7
Rudzik Erithacus rubecula  6
Błotniak stawowy Circus aeruginosus  3
Dymówka Hirundo rustica  3
Brzęczka Locustella luscinioides  3
Modraszka Cyanistes caeruleus  2
Bogatka Parus major  1 + 1 retrap
Zimorodek Alcedo atthis  1
Makolągwa Carduelis cannabina  1
Kszyk Gallinago gallinago  1
Krętogłów Jynx torquilla  1
Czubatka Lophophanes cristatus  1
Pleszka Phoenicurus phoenicurus  1
Sikora uboga Poecile palustris  1
Kląskawka Saxicola torquata  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1
Cierniówka Sylvia communis  1
Piegża Sylvia curruca  1
Mazurek Passer montanus  1 retrap

 

Jeśli chodzi o retrapy,  to siedem z nich, to ptaki zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • VI 2021 – trzcinniczek,
  • IV-V 2020 – 3 w tym: 2 trzcinniczki i 1 potrzos,
  • VII 2019 – 3 trzcinniczki.

Dwa pozostałe w chwili obrączkowania były pisklętami w naszych budkach:

  • bogatka – 27.05.2021 – budka nr 02 na powierzchni RUDKA – odległość 720 m,
  • mazurek – 15.06.2020 – budnka nr 02/20 na powierzchni OLSZYNA – odległość  1400 m.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.