CIEŚLE-ŻWIROWNIA 3-6.06.2019 R.

CIEŚLE-ŻWIROWNIA 3-6.06.2019 R.

Bardzo skromne łapanie na terenie żwirowni w Cieślach. Można powiedzieć, że obejmowało cztery tematy: odłów w kolonii brzegówek, nocny odłów kaczek, odłów w trzcinach i łapane w “wacki”. Czas tego łapania, to dwa popołudnia i dwie noce. Złapało się 58 ptaków z 14 gatunków, w tym 4 retrapy. Ilościowo wynik nie był rewelacyjny, ale w sumie łapanie bardzo udane. Złapał się pierwszy w tym roku dudek – jest ich w tym roku w okolicach Rogoźna sporo. Największą niespodzianką był siniak, o czym pisaliśmy w newsie. Najwięcej złapaliśmy brzegówek. W kolonii liczącej 30 norek złapało się 25 dorosłych jaskółek. Po tym krótkim łapaniu stwierdziliśmy, że warto tutaj przeprowadzić “pełnowymiarowy” odłów.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Brzegówka Riparia riparia  22 + 3 retrapy
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  11 + 1 retrap
Krzyżówka Anas platyrhynchos  6
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  5
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  1
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius  1
Siniak Columba oenas  1
Trznadel Emberiza citrinella  1
Rudzik Erithacus rubecula  1
Mazurek Passer montanus  1
Pliszka żółta Motacilla flava  1
Piecuszek Phyloscopus trochilus  1
Kos  Turdus merula  1
Dudek Upupa epops  1

Wśród odłowionych brzegówek były trzy ptaki z obrączkami. Najstarszy był samiec zaobrączkowany jako dorosły 30.05.2013 r. w Budzyniu, w nieistniejącej już kolonii przy ul. Rogozińskiej. Kolejne dwa ptaki pochodziły z miejscowej kolonii: samiec zaobrączkowany 21.06.2015 r. jako dorosły i samica oznakowana 30.05.2016 r. jako dorosła. Ostatni retrap, to trzcinniczek zaobrączkowany 17.08.2018 r. na stawie w Cieślach jako ptak w 1 kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.