JEZIORO CHODZIESKIE – 22.06.2022 R.

JEZIORO CHODZIESKIE – 22.06.2022 R.

Wokół tego jeziora ciągnie się  największa z naszych “linii budkowych. Na długości ok. 4,5 km znajduje się ich aż 100. Tym razem jednak postanowiliśmy spojrzeć na okalające jezioro szuwary z drugiej strony, tj. od strony wody. Dzięki uprzejmości miejscowego WOPRu dokonaliśmy przeglądu tego, co dzieje się na bardzo licznych pomostach wędkarskich, z których część znajduje się złym stanie i nie jest już używana przez wędkarzy. Właśnie te ostatnie są wykorzystywane przez ptaki jako miejsca odpoczynku, ale również jako platformy lęgowe.

Podczas tej kontroli stwierdziliśmy gniazdowanie na pomostach następujących gatunków: śmieszka Chroicocephalus ridibundus, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, bączek Ixobrychus minutus, czernica Aythya fuligula, głowienka Aythya ferina i krzyżówka Anas platyrhynchos.

Złapaliśmy 6 piskląt z 3 gatunków:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo  3
Bączek Ixobrychus minutus  2
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus  1

Część młodych śmieszek była już lotna, ale były też gniazda na których samice jeszcze wysiadywały jaja. Wysiadywały jeszcze również rybitwy rzeczne, więc wrócimy tam jeszcze za ok. 3 tygodnie.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.