JEZIORO KALISZAŃSKIE – 31.08 – 1.09.2023 R.

JEZIORO KALISZAŃSKIE – 31.08 – 1.09.2023 R.

Siódme łapanie w trzcinowiskach na Jeziorze Kaliszańskim. To zupełnie nieoczekiwana sytuacja na noclegowiskach dymówek. W minionych latach, na innych stanowiskach z łapania na łapanie liczba odławianych ptaków szybko się zmniejszała. W konsekwencji, chyba nigdy nie łapaliśmy więcej niż cztery razy na jednym stanowisku. Tego wieczoru zwiększyliśmy liczbę sieci do 23 i znów wabiliśmy dymówki głosem z magnetofonu. Sieci pozostały do rana. Złapały się  704 ptaki z 11 gatunków, w tym 18 retrapów.  Większość z nich – 616, to oczywiście dymówki; z tej liczby tylko 19 złapało się rano. Skład odłowionej próby dymówek był następujący: dorosłe – 139, młodociane – 477, czyli 6,9 młodego na 2 dorosłe. Jeśli chodzi o ptaki dorosłe, to oznaczyliśmy je następująco: 81 samców, 35 samic i 23 bez oznaczenia płci. Tym razem znów było sporo brzegówek. Tu struktura wiekowa była  następująca: dorosłe – 14, młode – 35, czyli 5,0 młodego na 2 dorosłe.

Pełna lista odłowu przedstawia się następująco:

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj w poprzednich dniach.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.