KACZORY 2-4.04.2021

KACZORY 2-4.04.2021

Odłowy na “ścianie” drzewostanu świerkowego i na obrzeżach sadu. Złapało się 38 ptaków z 10 gatunków, w tym 1 retrap. Ponieważ w odłowie przed tygodniem w Cieślach, w zakrzewieniach w dolinie Wełny, sporo było mysikrólików i zniczków, spodziewaliśmy się sporego udziału tych gatunków w świerkowym drzewostanie, który jest ich ulubionym siedliskiem. Próbowaliśmy wabić te ptaki głosem z magnetofonu, ale ta metoda dała tylko jednego zniczka. Zastosowaliśmy ją również, żeby sprawdzić obecność czubatki – reakcja była błyskawiczna. Dominantem były zięby, które łapały się na obrzeżu sadu śliwkowego. Duży wpływ na efekt odłowu miał fakt, że w czasie drugiej nocy sieci pokryła szadź – efekt na poniższym zdjęciu.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Zięba Fringilla coelebs  15
Rudzik Erithacus rubecula  6
Zniczek Regulus ignicapila  3
Kos Turdus merula  3
Śpiewak Turdus philomelos  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Bogatka Parus major  2
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Modraszka Cyanistes caeruleus  1
Czubatka Lophophanes cristatus  1 retrap

 

Jedynym retrapem była czubatka, którą zaobrączkowaliśmy tutaj 14.11.2020 r.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.