LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15.01.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 15.01.2022

Drugie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda jesienno-zimowa, tj. z temperaturą ok. 00C, bez opadów i wiatru. Były nawet wiosenne aspekty w postaci pohukujących siniaków, które pewnie w tym roku postanowiły przezimować.

Przez cały dzień złapały się 142 ptaki z 12 gatunków, w tym 54 retrapy. Dominantem był bogatki. Sporo było też modraszek, mazurków i sikor ubogich.  Próba dla bogatki była wystarczająca do analizy. Ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 61,7%, a dorosłe tylko 38,3%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 45,0% a samców 55,5%. Rzadziej łapane ptaki przy tym karmniku zamieszczamy na zdjęciach poniżej.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  31 + 29 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  15 + 14 retrapów
Mazurek Passer montanus  25 + 2 retrapy
Sikora uboga Poecile palustris  3 + 7 retrapów
Mysikrólik Regulus regulus  2 + 2 retrapy
Dzwoniec Carduelis chloris  3
Dzięcioł duży Dendrocopos major  2
Zięba Fringilla coelebs  2
Gil Pyrrhula pyrrhula  2
Grubodziób Cocc. coccothraustes  1
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1
Kowalik Sitta europaea  1

 

Zanim przejdziemy do retrapów, to kilka słów na temat którego jeszcze nigdy nie poruszaliśmy. Dziesięć ptaków złapało się 2 lub 3 razy. Dodatkowo cztery modraszki spotkaliśmy wieczorem nocujące w naszych budkach na powierzchni “Łoskoń”, przyległej do leśniczówki. Przeanalizowaliśmy masę poszczególnych osobników w kolejnych odłowach. U wszystkich wystąpił wyraźny przyrost masy ciała. U bogatek największy stwierdzony przyrost masy wyniósł 1,4 g przy masie ptaków mieszczącej się w granicach 15,6-19,7 g. U modraszek łapanych tylko przy karmniku największy stwierdzony przyrost masy wyniósł 0,8 g przy masie ptaków mieszczącej się w granicach 9,6-12,7 g. Znacznie większy przyrost masy stwierdzono u ptaków, które ważyliśmy po raz pierwszy o godz. 9.00, a ostatni w czasie kontroli w budkach już po zapadnięciu zmroku. Przyrosty te wyniosły: 1,5 g, 1,5 g, 1,6 g i 3,1 g. Ten ostatni wynik jest imponujący, bo oznacza przyrost o 30% w stosunku do pierwszego pomiaru.

No i teraz już standardowa analiza retrapów. Udział ich w całym odłowie wyniósł 38%. Największy był u sikor, dla bogatki i modraszki wyniósł 48%. Było wśród nich pięć modraszek zaobrączkowanych jako pisklęta w minionym  sezonie lęgowym w naszych budkach. Cztery pochodziły z powierzchni “Łoskoń” przylegającej do leśniczówki z karmnikiem, w tym dwoje piskląt z jednego lęgu. Jeden został oznakowany w budce na powierzchni “Buczyna”, w odległości 3,5 km od karmnika.

Pozostałe zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • XII 2021 – 15  w tym: 10 bogatek, 1 sikora uboga, 1 mazurek,  1 modraszka, 2 modraszki nocujące w budkach na pow. “Łoskoń”,
  • III 2021 – 2  w tym: 1 modraszka i 1 mazurek,
  • II 2021 – 10 w tym: 4 bogatki, 3 sikory ubogie, 2 modraszki i 1 mysikrólik,
  • I 2021 – 14 w tym: 11 bogatek i 3 modraszki,
  • III 2020 – 1 modraszka,
  • II 2020 – 3 w tym: 2 sikory ubogie i 1 modraszka,
  • I 2020 – 1 bogatka,
  • XII 2018 – 2 bogatki,
  • I 2016 – 1 sikora uboga.

Ten ostatni ptak – sikora uboga jest stałym bywalcem przy tym karmniku. Złapaliśmy ją już dwunasty raz. Była tutaj we wszystkie zimy od tej 2015/2016, która była pierwszą zimą w jej życiu. Obecna zima jest więc siódmą dla tego ptaka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.