LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 28.03.2024

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 28.03.2024

Jedenaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna, bez opadów z temperaturą ok.100C. Od świtu do 9.00 złapało się 31 ptaków z 10 gatunków, w tym 10 retrapów.

Już od świtu widać było, że to pożegnalne łapanie. Wyróżniającym się gatunkiem był grubodziób. Pierwszy raz w tym sezonie “karmnikowym” złapała się kapturka. Poniżej galeria niektórych gatunków ptaków z tego dnia.

Najciekawszym ptakiem był rudzik – dlaczego.Wiek rudzika o tej porze oznacza się po dwóch cechach:

  1. Zakończenie sterówek: zaostrzone – 2 rok kal.; zaokrąglone – po 2 roku kal.
  2. Jasne “perełki” na końcach dużych pokryw: są – 2 rok kal.; brak – po 2 roku kal.

Odłowiony osobnik miał zaokrąglone końce sterówek i “perełki” na końcach dużych pokryw, czyli cechy charakterystyczne dla obu kategorii wiekowych, a więc wiek po 1 kalendarzowym roku życia.

Pełna lista z odłowu przedstawia się następująco:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  2 + 5 retrapów
Bogatka Parus major  3+ 4 retrapy
Grubodziób Cocc. coccothraustes  5
Pokrzywnica Prunella modularis  3
Dzięcioł duży Dendrocopos major  2 + 1 retrap
Dzwoniec Carduelis chloris  2
Rudzik Erithacus rubecula  1
Kowalik Sitta europaea  1
Czyż Carduelis spinus  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1

 

Retrapy stanowiły 32,3% odłowu. Większość z nich to ptaki zaobrączkowane tutaj w czasie ostatnich odłowów. Najprawdopodobniej większość z nich to ptaki miejscowe. Prawie wszystkie retrapy, poza dwoma modraszkami, to ptaki zaobrączkowane przez nas przy tym karmniku w następujących terminach:

  • 14 III 2024 – 1 modraszka,
  • 13 III 2024 – w tym: 1 bogatka i 1 modraszka,
  • 7 III 2024 –w tym: 1 modraszka i 1 dzięcioł duży,
  • 29 II 2024 – 1 bogatka,
  • 24 II 2024 – 1 bogatka,
  • 9 XII 2023 – 1 bogatka,

Te dwie modraszki, to ptaki zaobrączkowane jako pisklęta w naszych budkach:

  • Pierwsza zaobrączkowana w budce nr 08 na powierzchni “Łoskoń” w dniu 17.05.2023 r. w odległość ok. 400 m od karmnika. Obecnie jest młodocianym samcem.
  • Druga, to ptak zaobrączkowany 25.05.2023 r. na powierzchni budkowej “Wełna” odległej od karmnika o ok. 9,3 km. Obecnie jest młodocianym samcem.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.