LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 2.03.2022

Ósme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -7oC. Od świtu do 1000 złapały się 52 ptaki z 4 gatunków, w tym 13 retrapów. Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Dominantem wciąż jest bogatka. Samce stanowiły 56,4% a samice 43,6%, czyli proporcje z zimowania. Złapała się najmniejszy, o ile pamiętamy, mysikrólik. Zwykle ptaki te ważą 5,0 – 5,5 g. Ta samica ważyła 4,6 g. Zaobrączkowaliśmy ją tutaj 15.01.2022 – wówczas ważyła 4,8 g.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znacznie niższy niż poprzedniego dnia i wynosił 25,0%. Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • 1 III 2022 – 2 bogatki,
  • 28 II 2022 – 5 w tym: 4 bogatki i 1 modraszka,
  • 26 II 2022 – 1 bogatka,
  • 15 I 2022 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 mysikrólik,,
  • 4 XII 2021 – 1 bogatka,
  • 25 III 2021 – 1 dzwoniec,
  • 9 I 2021 – 1 bogatka .

 

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.