LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 20.03.2021

Dwunaste tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Ochłodziło się. Rankiem temperatura spadła do  minus 3 stopni. Od czasu do czasu poleciały z nieba płatki śniegu. Od świtu do 13.30 złapały się 173 ptaki z 8 gatunków, w tym 24 retrapy. Dominowały jak zwykle dwa gatunki sikor, ich udział wyniósł 95,4% odłowu. Znowu liczniejsze były bogatki – 50,9% odłowu, podczas gdy modraszki stanowiły 43,0%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 73,9% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 26,1%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 29,5%, a samice stanowiły 70,5%. Wygląda na to, że przelot przybrał na sile, o czym świadczą dwa wskaźniki: spadek udziału retrapów i wzrost udziału samic.

Złapała się pierwsza w tym roku pokrzywnica. Złapał się też kolejny grubodziób – ptaki tego gatunku w sieci są zawsze źródłem emocji i pytania: uda się wyjąć i nie dać podziobać?

A oto pełna lista z odłowu:

Comments are closed.