LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2019

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 23.03.2019

Ostatnie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Trzy najliczniejsze gatunki jak poprzednio, tylko w zmienionej kolejności – najliczniejszy dzwoniec. W godzinach 5.30-15.00 złapało się 70 ptaków z 9 gatunków, w tym 7 retrapów.  Wygląda na to, że przelot przyspieszył w porównaniu z poprzednią zimą o ok. 10 dni. Najciekawszym złapanym ptakiem była pliszka siwa – pierwsza w tym roku i pierwsza w ogóle w tym miejscu. Trzeba zaznaczyć, że gatunek ten nie korzysta z karmników; złapała się przypadkowo przelatując w pobliżu.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dzwoniec Carduelis chloris  24
Bogatka Parus major  14 + 5 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  9 + 1 retrap
Czyż Carduelis spinus  7
Zięba Fringilla coelebs  3
Kos Turdus merula  3
Rudzik Erithacus rubecula  1 + 1 retrap
Trznadel Emberiza citrinella  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1

 

Udział retrapów wyniósł 10,0%.  Wszystkie retrapy to stali bywalcy przy tym karmniku. Zaobrączkowaliśmy je w następujących terminach:

  • 12 III 2019 – 1 rudzik;
  • 2 III 2019 – 1 bogatka;
  • 19 I 2019 – 2 bogatki;
  • 15 XII 2018 – 2, w tym: 1 bogatka i 1 modraszka;
  • 7 I 2017 – 1 bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.