LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.02.2024 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 24.02.2024 R.

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda wiosenna. Od świtu opady deszczu, więc odłowy rozpoczęliśmy o 800 Temperatura o świcie około 2,00C; później wyraźnie wzrosła.

Do 13.00 złapało się 105 ptaków z 8 gatunków, w tym 24 retrapy. Udział retrapów (22,9%) zdecydowanie mniejszy niż 6 stycznia (69,0%). Wygląda na to, że rozpoczyna się przelot.

Zdecydowanym dominantem była bogatka. Ptaki młode (w drugim kalendarzowym roku życia) stanowiły 71,4%, a dorosłe 28,6%. Jeśli chodzi o płeć, to samic było 44,4% a samców 55,6%.  Udział ptaków młodych zdecydowanie wzrósł w porównaniu z 6 stycznia. Wzrósł też, choć nieznacznie udział samic. Zważywszy doświadczenie minionych lat, to proporcje pośrednie między zimowaniem i przelotem. Wśród odłowionych bogatek były trzy z wrzodami na głowie, w tym jedna (to pierwszy taki przypadek) z wrzodem na podniebieniu.

Ta najbardziej owrzodzona złapała się już 6 stycznia. Wygląda na to, że proces chorobowy jest już w fazie “ku dobremu”. Dla porównania zamieszczamy zdjęcia z obydwu dat.

No i pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  52 + 11 retrapy
Modraszka Cyanistes caeruleus  15 + 5 retrapów
Sikora uboga Poecile palustris  2 + 6 retrapów
Sosnówka Periparus ater  4
Mazurek Passer montanus  3
Kowalik Sitta europaea  2 + 1 retrap
Czarnogłówka Poecile montanus  3
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap

 

Retrapy stanowiły 22,9% odłowu, i były to ptaki zaobrączkowane przez nas. Poniżej opisujemy pochodzenie ptaków zaobrączkowanych wcześniej:

– trzy zostały zaobrączkowanych jako pisklęta w naszych budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ” przylegającej do leśniczówki z karmnikiem:

  • 17 V 2023 – 2 modraszki,
  • 22 V 2022 – 1 modraszka.

– kolejne dwa retrapy, to ptaki zaobrączkowane jako nocujące w budkach na powierzchni “ŁOSKOŃ”:

  • 8 XII 2023 – 2 bogatki.

– kolejnych 62 zostało zaobrączkowanych tutaj przy karmniku w następujących terminach:

  • 6 I 2024 – 4  bogatki,
  • 9 XII 2023 – 10  w tym: 6 bogatek, 3 sikory ubogie i 1 kowalik,
  • III 2023 – 2  w tym: 1 sikora uboga i 1 dzięcioł średni,
  • II 2023 – sikora uboga,
  • I 2022 – 1  sikora uboga,
  • II 2021 – bogatka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.