LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.02.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 25.02.2021

Trzecie tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Jak widać na załączonym zdjęciu aura wiosenna. Od świtu do 14.00 złapały się 304 ptaki z 7 gatunków, w tym 10 retrapów. Jak widać z liczby odłowionych ptaków, przelot ruszył.

W czasie tego łapania przekroczyliśmy tysiąc zaobrączkowanych w tym roku ptaków. Pierwszy raz przekroczyliśmy ten próg w lutym. Tym tysięcznikiem był młodociany samiec modraszki.

Dominowały dwa gatunki: modraszka – 52,3% i bogatka – 42,4%. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 65,9% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 34,1%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 55,8%, samice stanowiły 44,2%. W porównaniu z odłowem 6.02.2021 r. udział samic wzrósł, ale jeszcze był mniejszy niż samców.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Modraszka Cyanistes caeruleus  156+ 3 retrapy
Bogatka Parus major  124 + 5 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  7
Mazurek Passer montanus  6
Sikora uboga Poecile palustris  1
Czarnogłówka Poecile montanus  1 retrap
Kowalik Sitta europaea  1 retrap

Udział retrapów był bardzo mały– 3,3%. Poza jednym ptakiem, wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • 18 II 2021 – modrasza,
  • 6 II 2021 – 4  w tym: 1 bogatka, 1 kowalik, 1 czarnogłówka i 1 modraszka,
  • 9 I 2021 – 3  bogatki,
  • 6 I 2020 – 1  bogatka.

Tym jedynym innym retrapem była modraszka zaobrączkowana 19.05.2019 r. jako pisklę w naszej budce nr 08A na powierzchni “Buczyna”. Odległość w linii prostej od miejsca zaobrączkowania to 4,2 km. Jest to pierwsze stwierdzenie tego ptaka, który jest obecnie dorosłym samcem.

Jerzy Dąbrowski

Comments are closed.