LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 31.12.2022 R.

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 31.12.2022 R.

Pierwsze tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Pogoda raczej wiosenna niż zimowa. Były nawet wiosenne aspekty w postaci pohukujących siniaków, które pewnie już regularnie zimują. Od świtu do 11.00 złapało się 11 ptaków z 3 gatunków – brak retrapów.

Najwięcej było bogatek. Na wywieszonych przy karmniku karmach tłuszczowych było widać, że ptaki radzą sobie bez karmnika. W czasie przeprowadzonej w dniu 17 grudnia nocnej kontroli budek lęgowych na przyległej do leśniczówki powierzchni “ŁOSKOŃ” stwierdziliśmy obecność 32 modraszek i 1 bogatki. Żaden z tych ptaków nie pojawił się przy karmniku, co było regułą w czasie innych odłowów.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  8
Sosnówka Periparus ater  2
Mazurek Passer montanus  1

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.