LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 5.03.2022

Dziewiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -5oC. Od świtu do 1215 złapały się 103 ptaki z 10 gatunków, w tym 46 retrapów.

Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Dominantem wciąż jest bogatka – 70,9% odłowu. Samce stanowiły 53,4% a samice 46,6%, czyli proporcje z zimowania. Jeśli chodzi o wiek, to ptaki młode (w pierwszym kalendarzowym roku życia) stanowiły 78,1%, a dorosłe tylko 21,9%. Rzadziej łapane ptaki przy tym karmniku zamieszczamy na zdjęciach poniżej.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znów bardzo duży i wynosił 46,7%. Wszystkie, z wyjątkiem jednego zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

 • 2 III 2022 – 9 w tym: 8 bogatek i 1 modraszka,
 • 1 III 2022 – 1 bogatka,
 • 28 II 2022 – 3 w tym: 2 bogatki i 1 sikora uboga,
 • 26 II 2022 – 2 bogatki,
 • 22 II 2022 – 4 bogatki,
 • 15 II 2022 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 mazurek,
 • 29 I 2022 – 4 w tym: 3 bogatki i 1 rudzik,
 • 15 I 2022 – 2 bogatek,
 • 4 XII 2021 – 4 bogatki,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 18 III 2021 – 1 bogatka,
 • 8 III 2021 – 1 bogatka,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 27 II 2021 – 1 bogatka,
 • 6 II 2021 – 1 bogatka,
 • 22 II 2020 – 1 bogatka,
 • 20 III 2021 – 1 bogatka,
 • 9 I 2019 – 2 bogatki,
 • 20 I 2018 – 1 bogatka.

Ten jeden inny retrap, to bogatka zaobrączkowana jako nocująca w dniu 4.12.2021 r. w budce lęgowej na powierzchni “ŁOSKOŃ”, w odległości ok. 200 m od karmnika.

Najstarszym ptakiem była bogatka zaobrączkowana 28.01.2018 r. jako ptak w 2 kalendarzowym roku życia, czyli z lęgu 2017 r.  – wkrótce skończy więc 5 lat.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.