LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.02.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 6.02.2021

Drugie tej zimy, po 28-dniowej przerwie, łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Jak widać na załączonym zdjęciu aura wciąż zimowa – temperatura  -4,50C. Od świtu do 13.00 złapało się 111 ptaków z 13 gatunków, w tym 46 retrapów.

Podobnie jak przed miesiącem dominowały bogatki – 45,0% wszystkich złapanych ptaków. Przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 52,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 48,8%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było aż 68,0%, samice stanowiły 32,0%. To proporcje charakterystyczne dla pełni zimy.

W obecnym łapaniu znaczący był udział kolejnych trzech gatunków: modraszki – 18,0%, dzwońca – 15,3% i mazurka 11,7%. Rzadkimi gośćmi przy ty, karmniku były: wróbel i strzyżyk.

A to pełna lista z odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  19 + 31 retrapów
Modraszka Cyanistes caeruleus  7+ 13 retrapów
Dzwoniec Carduelis chloris  17
Mazurek Passer montanus  13
Czarnogłówka Poecile montanus  2
Kowalik Sitta europaea  1 + 1 retrap
Dzięcioł średni Dendrocopos medius  1 retrap
Sikora uboga Poecile palustris  1
Zięba Fringilla coelebs  1
Sójka Garrulus glandarius  1
Wróbel Passer domesticus  1
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  1
Kos Turdus merula   1

Udział retrapów był bardzo duży – 41,4%. Jeszcze większy był wśród odłowionych sikor – 60,3%.Wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • 9 I 2021 – 33 w tym: 22 bogatki, 10 modraszek i 1 dzięcioł średni,
  • III 2020 – 2  w tym: 1 bogatka i 1 modraszka,
  • II 2020 – 2  w tym: 1 bogatka i 1 kowalik,
  • I 2020 – 1  bogatka,
  • III 2019 – 4  w tym: 2 bogatki i 2 modraszki,
  • XII 2018 – 3 bogatki,
  • I 2018 – 1 bogatka.

Ptaków z 9 I 2021 było w sumie 41, ponieważ 8 starszych retrapów (6 bogatek i 2 modraszki) stwierdziliśmy na obydwu odłowach.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.