LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2022

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 7.03.2022

Dziesiąte tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Aura niezmiennie wczesnowiosenna – rankiem -1oC. Od świtu do 830 złapały się 44 ptaki z 6 gatunków, w tym 21 retrapów. Nadal nie jest to jeszcze właściwy przelot, jaki znamy z poprzednich lat. Dominantem wciąż jest bogatka – 59,1% odłowu.

A to pełna lista z odłowu:

Udział retrapów był znów bardzo duży i wynosił 47,7%. Wszystkie zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:

  • 5 III 2022 – w tym: 7 bogatek i 2 modraszki,
  • 1 III 2022 – 1 bogatka,
  • 28 II 2022 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 modraszka,
  • 15 II 2022 – 3 bogatki,
  • 15 I 2022 – 3 w tym: 1 bogatka, 1 kowalik i 1 mazurek,
  • 25 II 2021 – 1 bogatka,
  • 6 II 2021 – 2 w tym: 1 bogatka i 1 sikora uboga.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.