LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2021

LEŚNICZÓWKA “BUCZYNA” – 8.03.2021

Ósme tej zimy łapanie przy karmniku w Łoskoniu. Jak widać na zamieszczonym zdjęciu, zrobiło się zimowo. Wszystko wskazuje, że ptaki postanowiły uzupełnić zapasy tłuszczu. Od świtu do 9.30 złapało się 130 ptaków z 4 gatunków, w tym 72 retrapy. Tak duży udział ponownych stwierdzeń był przyczyną skrócenia czasu odłowu, żeby nie narażać ptaków na wielokrotne łapanie się w sieci, choć one bardzo szybko uczą się omijać przeszkody ustawione na dolocie do karmnika.

Dominowały dwa gatunki sikor, które w sumie stanowiły 96,9% odłowu. Niezmienni liczniejsze były modraszki – 53,8% odłowu, podczas gdy bogatki stanowiły 43,1%. Jak zwykle przeprowadziliśmy analizę płci i wieku odłowionych bogatek. Jeśli chodzi o wiek, to 75,0% stanowiły ptaki młode, tzn. z ostatniego sezonu lęgowego, a ptaki starsze to 25,0%.  Jeśli chodzi o płeć odławianych ptaków, to samców było 30,4%, a samice stanowiły 69,6%. W porównaniu z odłowami 6.02.2021 r., 25.02.2021 r., 27.02.2021 r., 3 i 4.03.2021 r. udział samic ustabilizował się na wysokim poziomie.

No i pełna lista z odłowu:

Comments are closed.