MARLEWO – POLE 21.11.2020 R

MARLEWO – POLE 21.11.2020 R

Jednodniowy odłów ptaków w uprawie słonecznika. Wygląda na to, że uprawa została “spisana na straty”, ponieważ słoneczniki już sczerniały i zaczynają gnić, wzdłuż uprawy o szerokości ok. 15 metrów są koleiny ciągnika. Z jednej strony przylega uprawa facelii a z drugiej przeorane ściernisko po kukurydzy. Koszyczki słoneczników, choć niezbyt dorodne, wypełnione są nasionami. Zastanawialiśmy się, jakie ptaki żerują na tym polu, bo bardzo liczne ślady znajdowały się na ziemi. Złapało się 77 ptaków z 2 gatunków, w tym 1 retrap. Ku naszemu zdziwieniu nie złapał się ani jeden dzwoniec, który jak wykazują obserwacje przy karmniku, jest ptakiem wyjątkowo chętnie zjadającym nasiona słonecznika. Na tym polu żerowały tylko bogatki i modraszki. Dominowały bogatki – ~82% wszystkich złapanych ptaków. Przeanalizowaliśmy odłowione bogatki pod względem wieku i płci. Większość, ~95% okazała się ptakami młodymi, z tegorocznego sezonu lęgowego. Jeśli chodzi o płeć, to stwierdziliśmy nieznaczną przewagę sami – ~54%. Podobne wyglądało to w przypadku modraszki, ale było ich zbyt mało, żeby przeprowadzać analizę statystyczną.

Teraz tradycyjnie pełna lista:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Bogatka Parus major  62 + 1 retrap
Modraszka Cyanistes caeruleus  14

 

Mimo, że nigdy w tym miejscu nie łapaliśmy, trafiła się jedna bogatka z naszą obrączką, którą otrzymała 18.06 br, jako pisklę w budce nr 5 na naszej powierzchni “Owczegłowy”. Odległość w linii prostej 2,84 km.

W czasie pisania tego artykułu wiedzieliśmy już, że jedna z modraszek oznakowanych w czasie tego odłowu złapała się cztery dni później przy karmniku w Cieślach. Miejsca te dzieli odległość 3,35 km.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.