ROGOŹNO, UL. WĄGROWIECKA – 6-17.11.2021 R.

ROGOŹNO, UL. WĄGROWIECKA – 6-17.11.2021 R.

Odłowy w środowisku rolniczym. Sieci ustawiliśmy wzdłuż kanału melioracyjnego przecinającego przez pola uprawne. Łapaliśmy już tutaj 13.10.2013 i 12.11.2013 r. Tym razem odłowy prowadziliśmy przez 6 całych dni, 4 popołudnia i 1 ranek. Po wschodniej stronie rowu znajdowała się ozimina, a po zachodniej ściernisko po kukurydzy. Najciekawszym jednak elementem, który zwabił tutaj ptaki i nas, było nieskoszone pole słonecznika, które znajdowało się wewnątrz łanu kukurydzy. Sieci ustawiliśmy wzdłuż porośniętego krzewiastymi wierzbami rowu, od strony ścierniska i pola słonecznika.

Na polu słonecznika żerowały stada ziarnojadów, które od czasu do czasu przelatywały na okoliczne zadrzewienia i zakrzewienia. Stada te były obiektem zainteresowania krogulców, które czasem polowały na żerujący ptasi drobiazg.

Złapało się 789 ptaków z 14 gatunków, w tym 23 retrapy. Zdecydowanym dominantem okazały się dzwońce. Jeden z nich był czternastotysięcznym ptakiem zaobrączkowanym w bieżącym roku – jeszcze nigdy tej granicy nie przekroczyliśmy. Liczne były również mazurki, zięby i bogatki. W porównaniu z innymi odłowami, bardzo dużo było też szczygłów – chyba nigdy tyle się ich nie złapało. Z rzadszych o tej porze ptaków warto wymienić potrzosy i kapturkę.

Elementem, którego nie dało się zauważyć, były zięby z chorobowymi zmianami na nogach – było ich aż 23. Jeden z ptaków miał już tylko kikut jednej z nóg, być może w wyniku tych zmian chorobowych. Poniżej zdjęcia kilku takich przypadków.

Złapał się też jeden dzwoniec ze “stopą” poowijaną jakimiś cienkimi nitkami, które były już powrastane w ciało ptaka i tylko częściowo udało się je usunąć.

Planowaliśmy za jakiś czas wrócić w to miejsce, ale zaraz po zakończeniu tego odłowu, pole zostało zaorane i “słonecznikowy karmnik” przestał istnieć.

A teraz jak zwykle pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dzwoniec Carduelis chloris  293
Bogatka Parus major  111 + 15 retrapów
Mazurek Passer montanus  107 + 8 retrapów
Zięba Fringilla coelebs  107
Modraszka Cyanistes caeruleus  68 + 1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  51 + 1 retrap
Jer Fringilla montifringilla  11
Potrzos Emberiza schoeniclus  6
Strzyżyk Troglodytes troglodytes  3
Trznadel Emberiza citrinella  2
Rudzik Erithacus rubecula  2
Krogulec Accipiter nisus  1
Sójka Garrulus glandarius  1
Kapturka Sylvia atricapilla  1

Prawie wszystkie retrapy, to ptaki zobrączkowane w Cieslach, w odległości 1,0 – 1,5 km, w okresie IX-XI 2021 r. Jedyny retrap, z nieco większej odległości, to samica bogatki, którą zaobrączkowaliśmy jako pisklę w budce lęgowej na naszej powierzchni “Owczegłowy” w dniu 10.07.2021 r. Odległość jaka dzieli te dwa miejsca, to 4,0 km.

Odrębna grupa retrapów, to ptaki odławiane wielokrotnie w tym miejscu, w czasie obejmującym niniejsze opracowanie – było ich 86. Notowaliśmy tylko jeden odłów w ciągu dnia. Rekordziści łapali się nawet w 6 dniach i były to głównie bogatki (65 czyli 51,6% odłowionych osobników tego gatunku) i modraszki (14 czyli 12,2%). A tak wyglądały te wielokrotne odłowy:

  • 2x – 30 bogatek, 5 modraszek, 5 zięb, 1 rudzik i 1 dzwoniec,
  • 3x – 18 bogatek i 6 modraszek,
  • 4x – 13 bogatek,
  • 5x – 1 bogatka,
  • 6x – 3 bogatki i 1 modraszka.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.