UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 14 – 19.07. 2019 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 14 – 19.07. 2019 R.

Kolejna kontrola trzcinowisk porastających starorzecza i łąki w pobliżu ujścia Małej Wełny. Od ostatniego łapania w tym miejscu nic się nie zmieniło – podłoże jest całkowicie suche. Sieci podobnie jak poprzednio ustawiliśmy w zwartym łanie trzcin z dala od krzewów. To łapanie obejmowało 4 wieczory, 2 poranki i jeden cały dzień. Złapało się zaledwie 129 ptaków z 16 gatunków, w tym 16 retrapów. Spośród ptaków gniazdujących w tym miejscu najliczniejsze były trzcinniczki a wśród przylatujących tutaj na noclegowisko dominantem były dymówki. Złapało się ich jednak bardzo mało, zważywszy, że przez trzy wieczory wabiliśmy je głosem z magnetofonu.  Nie było na tym łapaniu nic, co można by nazwać atrakcją, więc poniżej dwa zdjęcia ptaków nietypowych dla trzcinowisk.

A teraz tradycyjnie pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  38 + 12 retrapów
Dymówka Hirundo rustica  16 + 1 retrap
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  11 + 1 retrap
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  8
Potrzos Emberiza schoeniclus  8
Szczygieł Carduelis carduelis  6 + 1 retrap
Łozówka Acrocephalus palustris  6
Makolągwa Carduelis cannabima  6
Pliszka żółta Motacilla flava  4
Piecuszek Phylloscopus trochilus  3
Modraszka Cyanistes caeruleus  1 + 1 retrap
Kulczyk Serinus serinus  2
Zimorodek Alcedo atthis  1
Dzwoniec Carduelis chloris  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Cierniówka Sylvia communis  1

Wszystkie retrapy pochodziły z doliny Wełny w Cieślach, z miejsc odległych maksymalnie o 600 m. Ponad połowa retrapów, to ptaki zaobrączkowane w bieżącym roku. Warto wśród nich wymienić młodą dymówkę zaobrączkowaną 18.06.br jako pisklę w kotłowni pobliskiej betoniarni. Pozostałe retrapy to ptaki zaobrączkowane w latach 2014-2018:

  • VII-IX 2018 – 3 w tym: 2 trzcinniczki i 1 modraszka,
  • V 2018 – 1 trzcinniczek,
  • VII 2017 – 1 trzcinniczek,
  • VII 2016 – 1 trzcinniczek,
  • X 2014 – 1 szczygieł.

Najstarszy retrap, to szczygieł zaobrączkowany 11 X 2014 r. jako samiec w 2 kalendarzowym roku życia, czyli pochodzący z lęgu w 2013 roku. Wynika z tego, że skończył właśnie 6 lat.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.