UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 20.04 – 6.05.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 20.04 – 6.05.2020 R.

Pierwsze tej wiosny odłowy w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy również w kępach łozy i olch.  Złapało się 112 ptaków z 23 gatunków, w tym 13 retrapów. Po raz pierwszy w tym roku złapały się najbardziej charakterystyczne dla trzcinowisk ptaki: brzęczka, rokitniczka, trzcinniczek i trzciniak. Na noclegowisko w trzcinach przylatywały pliszki żółte i makolągwy ale było ich niewiele. Jednym z powodów jest zapewne przesuszenie tego terenu – wody nie było nawet w starorzeczach. Najciekawszym ptakiem tego odłowu była nietypowo ubarwiona samica potrzosa. W pierwszej chwili zastanawialiśmy się, czy to na pewno jest potrzos. Po przewertowaniu dostępnych nam przewodników, znaleźliśmy w jednym z nich rysunek takiego osobnika z adnotacją “bardzo rzadko”. Poniżej zdjęcie tej samicy i pary typowo ubarwionych potrzosów.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Pliszka żółta Motacilla flava  20 + 3 retrapy
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  17 + 1 retrap
Makolągwa Carduelis cannabina  13 + 1 retrap
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  10 + 3 retrapy
Śpiewak Turdus philomelos  8
Potrzos Emberiza schoeniclus  4 + 3 retrapy
Piecuszek Phylloscopus trochilus  4
Cierniówka Sylvia communis  4
Remiz Remiz pendulinus  2 + 1 retrap
Kwiczoł Turdus pilaris  3
Piegża Sylvia curruca  2
Kos Turdus merula  2
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  1
Zimorodek Alcedo atthis  1 retrap
Szczygieł Carduelis carduelis  1
Dzięcioł duży Dendrocopos major  1
Trznadel Emberiza citrinella  1
Dymówka Hirundo rustica  1
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Pliszka siwa Motacilla alba  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1
Pokląskwa Saxicola rubetra  1
Szpak Sturnus vulgaris  1

 

Wszystkie retrapy, to ptaki zaobrączkowane tutaj lub w najbliższej okolicy w latach 2016-20. Najstarsze z nich to:

  • pliszka żółta– samiec zaobrączkowany 6 V 2016 r. na zbiorowym noclegowisku jako ptak dorosły,
  • trzcinniczek– zaobrączkowany 17 VIII 2017 r. jako ptak po 1 kalendarzowym roku życia,
  • trzcinniczek– zaobrączkowany 7 VII 2018 r. jako samiec po 1 kalendarzowym roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.