UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 21-23.07.2020 R.

UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 21-23.07.2020 R.

Drugi letni odłów w trzcinowiskach porastających łąki i starorzecza w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny. Sieci ustawiliśmy tylko w trzcinowiskach. Odłowy prowadziliśmy przez trzy wieczory i dwa ranki.  Złapało się 150 ptaków z 12 gatunków, w tym 19 retrapów. Wśród ptaków gniazdujących w tym środowisku dominantem był oczywiście trzcinniczek. Na noclegowisko w trzcinach przylatywały makolągwy i dymówki. Pojawiły się też pliszki żółte, ale tylko kilka. Dawniej nocowały tutaj stada pliszek liczące setki osobników.

A to pełna lista odłowu:

Nazwa polska  Nazwa łacińska  Liczba
Dymówka Hirundo rustica  49
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  28+ 11 retrapów
Makolągwa Carduelis cannabina  26 + 5 retrapów
Łozówka Acrocephalus palustris  13
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus  3 +_1 retrap
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus  3
Pliszka żółta Motacilla flava  3
Piecuszek Phylloscopus trochilus  2
Dzwoniec Carduelis chloris  1 + 1 retrtap
Potrzos Emberiza schoeniclus  1
Brzęczka Locustella luscinioides  1
Pierwiosnek Phylloscopus collybita  1

Wszystkie, z wyjątkiem jednego, retrapy to ptaki zaobrączkowane tutaj lub w najbliższej okolicy w latach 2016-20.  Ten jeden wyjątek, to trzcinniczek z obrączką szwajcarskiej centrali SEMPACH. Ptak został zaobrączkowany  22.05.2020 r.  w miejscowości Champ-Pittet odległej o 993 km w linii prostej od Ciesiel. Jak z tej daty wynika samica przyleciała na tereny lęgowe bardzo późno – pierwsze trzcinniczki pojawiają się u nas pod koniec kwietnia.

Miejscowe retrapy z poprzednich lat to ptaki zaobrączkowane w następujących miesiącach:

  • IX 2019 – 1 makolągwa,
  • VI-VII 2019 – 3, w tym: 2 trzcinniczki, 1 makolągwa,
  • IV 2016 – 1 dzwoniec zaobrączkowny przy karmniku jako samica w 2 roku życia.

Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska

Comments are closed.